Tampere
22 May, Wednesday
14° C

Proakatemian esseepankki

Itseluottamuksella parempi tiimi?Kirjoittanut: Maria Välimäki - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Itseluottamus on hyvin tärkeä osa ihmisen elämää. Ilman itseluottamusta emme oppisi uusia asioita, emmekä saavuttaisi elämässämme sellaisia unelmia, mitä tavoittelemme. Proakatemialla itseluottamus on hyvin tärkeä taito, ja on myös luotu loistava pohja sen kehittämiselle.

 

Erilaisten tutkimusten mukaan itseluottamus vaikuttaa kykyymme suoriutua ja edetä erilaisissa tilanteissa. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että ne, jotka uskovat onnistuvansa, myös onnistuvat. Siksi on oleellista ymmärtää, mistä itseluottamus todella tulee. Itseluottamus on tärkeää niin työelämässä kuin ihmissuhteissa. Kun meillä on itseluottamusta:

  • Asetamme korkeampia tavoitteita
  • Valikoimme vaikeampia tehtäviä
  • Saamme energiaa haasteista
  • Olemme itseohjautuvia
  • Kestämme paremmin vastoinkäymisiä

(Leppänen, 2017, 23)

Itseluottamuksella on hyvin paljon vaikutusta siihen, minkälaisia tavoitteita itselleen asettaa. Jos itseluottamus on alhaisella tasolla, voi se vaikuttaa niin, että asetamme myös itsellemme alhaisempia tavoitteita. Jos se taas on korkealla, luotamme itseemme vahvemmin ja sitä kautta myös annamme itsellemme haastavia tavoitteita. Kun itseluottamus on korkealla, on helpompi tarttua uusiin haasteisiin. Epäonnistumisetkaan eivät paina niin paljoa, kun on itseluottamusta. Hyvä esimerkki vahvasta itseluottamuksesta on huippumyyjällä. Määritellään huippumyyjä vaikka niin, että tulos on ylivoimaisesti keskitasoa korkeampi. Huippumyyjän on asetettava korkeampia tavoitteita, jotta hänestä tulee huippumyyjä. Hänen on tartuttava haastaviin tehtäviin, sekä saatava niistä lisää energiaa jaksaakseen eteenpäin. Vaikka hän on huippumyyjä, tulee hänkin kohtaamaan vastoinkäymisiä, mutta hän ei niistä välitä, vaan ottaa oppia ja jatkaa eteenpäin. Huippumyyjä ei voi jäädä odottamaan, että joku muu tulee tekemään asiat hänen puolestaan, vaan hänen täytyy ohjata itse itseään.

 

Terve itseluottamus

Terveen itseluottamuksen omaava henkilö luottaa täysin omaan potentiaaliinsa onnistua missä tahansa tilanteessa ja ympäristössä. Itseensä luottava ihminen tietää, että ne ajatukset ja ideat, joita tilanne vaatii, tulevat tarvittaessa mieleen. Sen vuoksi hän on valmis menemään epämukavuusalueelleen itseensä luottaen ja omiin kykyihinsä uskoen (2017,26). Toki on myös inhimillistä, että joissain tilanteissa itseluottamus on alhaisempi kuin joissain toisissa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö itseluottamusta olisi. Tästä herää mielenkiintoinen päätelmä. Jos tiedostaa sen, että joissain tilanteissa itseluottamus on alhaisempi kuin toisissa, ja sen ottaa kehityksen kannalta ei sillä mahdollisesti ole vaikutusta kokonaisuudessa itseluottamukseen. Jos taas tiedostaa asian, mutta ei osaa ottaa sitä kehityksen kannalta vaan näkee vain negatiivisen puolen, saattaa se olla haitaksi itseluottamuksen kokonaiskuvalle. Terveen itseluottamuksen määritelmään ei välttämättä sovi se, että näkee asioita negatiivisesti.

Itseluottamus on suuri avain kasvuun ja kehitykseen. Jos mietitään pieniä lapsia, tarvitsevat he rohkeutta sekä itseluottamusta, että he oppivat kävelemään. Tähän kuitenkin kuuluu myös apu ja tuki aikuisilta. Jos mietimme kasvua ja itseluottamusta yritysmaailmassa, tarvitaan samat ainekset kuin pikkulapsi. Uuden oppimiseen tarvitaan rohkeutta ja itseluottamusta sekä apua muilta. Proakatemialla nämä ominaisuudet ovat vahvasti kiinni arjessa ja niitä kehitetään koko ajan. Proakatemia on oiva kasvuympäristö, jossa itseluottamus, rohkeus sekä apu muilta ovat arkipäivää. Itseluottamusta tukee se, että meitä rohkaistaan valitsemaan vaikeampiakin tehtäviä, saamme opiskella itseohjautuvuutta ja se on oikeastaan osana koulutuksen pohjaa. Lisäksi on lupa epäonnistua, joka luo realistista kuvaa inhimillisyydestä ja sitä kautta myös antaa mahdollisuuden kokeilla uudestaan. Oma tiimi sekä muut tiimit ovat vahvasti tukena ja aina löytyy joku joka voi auttaa asioissa eteenpäin.

 

Itseluottamus avain sosiaalisiin suhteisiin

Itseluottamus on myös avain hyviin sosiaalisiin suhteisiin (2017, 28). Hyvät sosiaaliset suhteet vaativat paljon työtä. Itseluottamuksella on vaikutuksia siihen, miten paljon ihminen ottaa kontaktia muihin ja miten hyvin hän osaa käsitellä esimerkiksi konflikteja. Proakatemialla ollaan paljon tekemisissä toisten kanssa ja yhteisön koon vuoksi törmää väkisinkin jossain yhteydessä toisiin Proakatemialaisiin. Tämä luo hyvän verkoston ajatellen tulevaisuutta ja työelämää. Ero sosiaalisten suhteiden huippuosaajalla ja huippumyyjällä on se, että huippumyyjän tuloksia voidaan konkreettisesti mitata. Sosiaaliset suhteet ovat aina henkilökohtaisia ja niitä on vaikea lähteä mittaamaan konkreettisesti. Esimerkiksi joku muu saattaa arvostaa vain pientä sosiaalista ympyrää, kun taas jollekin on tärkeää saada laajemmat verkostot. Toki tässä tulee esille myös se, miten sosiaaliset suhteet määritellään.

 

Juttelimme kerran pajassa sitä, miten oma itseluottamus voi olla hyvin alhaalla, mutta luotto muihin tiimiläisiin ja itse tiimiin korkealla. Tämä on mielestäni hyvin mielenkiintoinen ilmiö. Se herättää myös kysymyksen, että mitä jos oma itseluottamus olisi korkealla ja luotto tiimiin sekä muihin tiimiläisiin samalla korkealla. Miten se muuttaisi tiimin yhteistä suoritusta vai muuttaisiko ollenkaan? Jos yksilöllä on tiimissä alhainen itseluottamus, voiko se näkyä tuloksissa? Ja toisaalta myös voisi miettiä sitä, että jos tiimiläisen itseluottamus kasvaa, tuoko se lisää tulosta tiimille? Tähän tietenkin vaikuttaa se, millä osa-alueella itseluottamus kasvaa, mutta jos oletetaan, että se kasvaa yleisesti ja kehittää toisessa kappaleessa mainittuja itseluottamuksen osa-alueita, voiko se nostaa tiimin yhteisiä tuloksia?

 

Itseluottamus on lopulta sitä, mitä tunnemme ja ajattelemme juuri tässä tilanteessa ja tässä hetkessä. Ja jokainen ihminen riippumatta historiastaan voi tuntea minä hetkenä hyvänsä olonsa itseensä luottavaiseksi, koska kyseessä on ilmiö, joka on yksi ihmisen synnynnäisistä perustiloista – ei jokin ulkoinen asia, jonka olemme joko saaneet tai emme (2017, 38).

 

 

Lähteet:

Itseluottamus, Niko ja Makke Leppänen, 2017, Tallinna Raamatutrukikoja OU

Kommentoi