Tampere
30 May, Thursday
16° C

Proakatemian esseepankki

Intuitio ja sen hyödyntäminen organisaatiossaKirjoittanut: Oskari Avotie - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Exploring Intuition and Its Role in Managerial Decision Making
Erik Dane
Michael Gerard Pratt
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Teiteellisessä artikkelissa Exploring Intuition and Its Role in Managerial Decision Making puhutaan intuitiosta päätöksenteossa. Kuinka hyödyntää ihmisten intuitiota? Missä tilanteissa intuitiota on hyvä käyttää ja koska taas ei?

 

Artikkelin alussa tutkitaan sitä, kuinka ihmiset intuition kokevat itse. Monet sanovat sitä tunteeksi ”mulle tuli sellainen tunne että …”. Englanniksi gut feeling. Ihmiset kuvailivat tunnetta sellaiseksi, jossa tunnet tietäväsi vaikket oikeasti tiedä. Toiset puolestaan kokivat intuition nopeina väläyksinä. Pieni osa piti intuitiona seisemäntenä aistina.

Jo tästä ihmisten tuntemuksista voi päätellä, että intuitiolla ei ole tiettyä määritelmää. Tutkijat ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että intuitio on automaattista eikä vaadi työtä eikä energiaa. Määritelmästä ei sen enempää tässä esseessä, koska olen sitä avannut jo toisissa intuitiota käsittelevissä esseissäni.

Missä tilanteissa intuitiota on hyvä hyödyntää? Ennen tähän vastaamista on hyvä tarkastella intuitiivisen päätöksenteon vastakohtaa eli rationaalista päätöksentekoa. Rationaalinen eli järkiperäinen päätöksenteko perustuu datan keräämiseen ja faktan analysointiin. Päätöksenteko muotona faktaan pohjautuva päätös on suhteellisen varma ja luotettava. Juurikin taustalla olevan datan takia riskitekijät voivat pienentyä ja ns. väärien päätösten määrä todennäköisesti pienentyy. Tutkijat tosin toivat esille liiallisen riskien kartoittamisen, sillä usein käy niin että kun dataa kerää paljon myös nousee esille lisää riskitekijöitä. Varmaa on kuitenkin se, että ei ole olemassa täysin riskitöntä päätöstä. Myös artikkelissa nostettiin esille rationaalisten päätösten hitauden. Koska rationaalinen päätös perustuu loogiseen päättelyyn se vie aikaa. Yrityksen organisaation tasolla päätöksen pitkitys voi aiheuttaa mahdollisuuden menetyksen, koska päätöksessä on kestänyt liian kauan.

Intuitiivinen päätöksenteko puolestaan on nopeaa ja vaivatonta. Tämä takia tilanteet, joissa intuitiivista päätöksen tekoa pystyy hyödyntämään, on tilanteet, joissa tarvitsee tehdä päätökset nopeasti. Välillä esimiehenä toimiminen on nopeaa reagointia uusiin tilanteisiin. Artikkelissa tuodaan esille kaksi mielestäni hyvää tapaa kehittää intuitiota päätöksentekotilanteissa.

  1. Osaamisen kehittäminen alalta.

Mitä enemmän osaat alaltasi, pystyt paremmin tekemään intuitiivisia päätöksiä. Tiedon ja osaamisen kerryttäminen on tärkeää intuition osalta. Täten ymmärryksesi ja ajattelusi taso nousee tietyllä alalla.

 

  1. Epäsuora oppiminen

Epäsuora oppiminen lyhykäisyydessään on ympäristöstä oppimista. Havaitset ympärilläsi tapahtuvia asioita ja muodostat niistä johtopäätöksiä. näiden avulla pysty muodostamaan komplekseja ajatusmalleja.

 

Näiden kahden oppimismuodon kannalta intuition käyttö helpottuu ja sitä voi hyödyntää helpommin normaali työssä ja arjessa. Tottakai, molemmat näistä vaatii paljon aikaa kehityttyä hyväksi. Mutta kokemus ja ympäristön havaitseminen ovat tärkeitä asioita varsinkin esimiestyössä.

Oppiminen on uuden luontia. Ja uskon, että varsinkin uusien tuotteiden, ominaisuuksien, palveluiden tai liiketoimintamallien keksimiseen on vaadittu intuitiota. Itse näen epäsuoran oppimisen erittäin tärkeänä. Jos sinulla on oppia tai näkemystä eri asioista intuitiivisesti ajattelemaan kaikkia uusia mahdollisuuksia ja yhdistelemään aiheita eri asioista.

 

Pohdintaa:

Kuinka hyödyntää intuition tuomaa nopeutta ja rationaalisuuden loogisuutta samaan päätökseen? Varmasti monet organisaatiot panivat tiedolla johtamisen kanssa, eli tietoon (dataan) perustuvaan päätöksentekoon. Tutkimuksessa mainittiinkin näiden kahden yhdistämisestä. Tutkijoiden mielestä nämä kaksi tyyppiä tukevat toisiaan. Intuitio logiikan ja rationaalisuuden tukena ja datasta saatu tieto intuition kiihdyttäjänä.

Esimerkiksi saat idean intuitiivisesti, kehittelet sitä ja toteat että tämä on hyvä idea. Idean luonnin jälkeen kuitenkin palaat todentamaan ideaa datan kautta esimerkiksi markkina-analyysin avulla. Puolestaan olet voinut jo havaita datan kautta tarpeen ja keksiä siihen ratkaisu. Jälkimmäinen ratkaisu tosin ei välttämättä ole intuitiota vaan oivallus.

Ensimmäistä vaihtoehtoa olen itsekin käyttänyt paljon täällä Proakatemialla. Mieleeni on vai tullut ajatus ”voisiko tämä toimia” ja sitten olen lähtenyt selvittämään asiaa. Samaa käytetään muun muassa stratup maailmassa jossa puhutaan paljon idean validoinnista, varmistetaan markkinan tarve.

Kommentoi