Tampere
18 May, Saturday
19° C

Proakatemian esseepankki

Instagram brändin markkinointiviestinnän kanavanaKirjoittanut: Marika Tuominen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita kirjoittajia
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Instagram on yksi maailman suosituimmista ja nopeimmin kasvavista sosiaalisen median alustoista. Maailmanlaajuisesti Instagramilla on yli miljardi käyttäjää kuukausittain (Instagram Business 2019). Suomessa Instagramilla on 1,6 miljoonaa aktiivista käyttäjää (MarkkinointiAkatemia).

Instagram on tehokas kanava brändien markkinointiviestintään, sillä käyttäjät hakevat Instagramista inspiraatiota eri brändeistä ja Instagramia käytetäänkin viihteen ja kavereiden kanssa yhteydenpidon jälkeen eniten brändien seuraamiseen (Komulainen 2018; MarkkinointiAkatemia). Liki kolmannes sosiaalisen median käyttäjistä mainitsi Global Web Indexin teettämässä tutkimuksessa sosiaalisen median käyttönsä keskeisimmäksi syyksi tuotteiden tutkimisen tai etsimisen sosiaalisesta mediasta (Global Web Index 2019).

Instagramissa tapahtuvan brändiviestinnän tarkoituksena on luoda potentiaaliselle asiakkaalle muistijälki yrityksestä, jotta ostopäätöksen syntyminen tulevaisuudessa olisi todennäköisempää. Harva asiakas tekee ostopäätöstä ensimmäisellä verkkosivuvierailulla, ja ostopäätöksen syntyminen on huomattavasti todennäköisempää henkilöillä, jotka ovat jo aiemmin tutustuneet yritykseen. (MarkkinointiAkatemia)

Seuraajamäärän kasvu lisää bränditietoisuutta, joka vahvistaa brändiä ja sen arvoa. Seuraajamäärällä voi olla vaikutusta myös ostopäätösten syntymiseen, sillä suurempi seuraajamäärä on statussymboli, joka voi viestiä brändin ja sen sisältöjen kiinnostavuudesta sekä asiakastyytyväisyydestä käyttäjien keskuudessa. Seuraajamäärää voidaan kasvattaa julkaisemalla aktiivisesti kohderyhmää kiinnostavaa sisältöä. (Miles 2019; Komulainen 2018.)

Laadukas, asiantunteva, johdonmukainen ja säännöllinen sisällöntuotanto rakentaa brändiä ja kasvattaa brändiuskollisuutta. Instagram-sisällön tulisi keskittyä kahteen tai kolmeen seuraajien tarpeiden pohjalta luotuun selkeästi rajattuun teemaan, joita toistetaan sisällöntuotannossa luovasti ja jatkuvasti. Sisällön tulisi olla vaikuttavaa, inspiroivaa, informaatiota tarjoavaa tai jotenkin muuten kohderyhmää hyödyttävää ja seuraajille arvoa tuottavaa. Instagram-sisällöntuotannossa yleensä ottaen laadun tulisi olla määrää tärkeämpää, mutta sitäkin tulee peilata seuraajakunnan tarpeeseen. Jokainen julkaisu on yksi osa laajempaa kokonaisuutta, jolla on liiketoimintaan sidottu tavoite. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi myynnin kasvattaminen, uuden tai laajemman kohderyhmän tavoittaminen, brändimielikuvan kehittäminen, asiakaspalvelun parantaminen, näkyvyyden tai tunnettuuden kasvattaminen, kilpailijoista erottautuminen, asiantuntijamielikuvan vahvistaminen, imagon rakentaminen vuorovaikutuksen kautta tai asiakaslähtöisen mielikuvan aikaansaaminen. Niitä voidaan mitata esimerkiksi yhteydenottomäärillä tai kerätyillä yhteystiedoilla, verkkosivukäyntien määrällä, julkaisujen näyttökerroilla, reklamaatioiden määrällä sekä asiakkailta kerätyn palautteen tai erillisten tutkimusten perusteella. (Siniaalto 2014.)

Instagramin erilaisten julkaisuvaihtoehtojen monipuolinen hyödyntäminen vahvistaa Instagram-markkinointia. Julkaisuvaihtoehtoja ovat:

  • yksi kuva feediin (Instagramin vanhin ominaisuus)
  • useamman kuvan kuvakaruselli feediin
  • video feediin (maksimikesto 60 sekuntia)
  • Instagram Stories kuva (näkyvissä 24 tuntia)
  • Instagram Stories boomerang-video (1 sekuntin pituisesta videosta muodostuva pidempi video, joka on näkyvissä 24 tuntia)
  • Instagram Stories video (maksimikesto 15 sekuntia, näkyvissä 24 tuntia)
  • Instagram Stories Highlight (kokoaa Stories-sisältöjä myöhemmin katsot-tavaksi)
  • Instagram Stories Live-video (reaaliaikainen livelähetys, maksimikesto 1 tunti)
  • IGTV video (maksimikesto 10 minuuttia tai suurilla käyttäjätileillä 1 tunti)

Instagram-asiantuntija Vasily Kichigin mukaan Instagramissa onkin kyse ennen kaikkea tarinankerronnasta. Brändin tarina erottaa sen muista brändeistä ja lisää sen houkuttelevuutta kuluttajien silmissä. Tarinankerronta auttaa huomion kiinnittämisessä, kiinnostuksen herättämisessä, yhteisöllisen ja asiakassuhdetta vahvistavan tunnesiteen luomisessa sekä asiakkaiden innostamisessa suosittelemaan yritystä eteenpäin. Hahmon luominen tarinalle edistää brändin uskottavuutta; jos brändiin liittyy ihmishahmo tai jokin muu persoonallinen mielikuva, sitä kannattaa vahvistaa. Tarinoiden kertominen on avain arvokkaan sisällön tuottamiseen. (Miles 2019; Komulainen 2018.)

Instagramissa voidaan julkaista myös bränditietoisuutta kasvattavaa mainossisältöä. Instagramissa mainostaminen kasvaa jatkuvasti ja erilaiset mainostamisen vaihtoehdot Instagramissa muuttuvat nopeasti. On kuitenkin tärkeää hallita orgaanisen markkinoinnin taktiikat ennen maksulliseen mainontaan siirtymistä. Mainosjulkaisuilla pyritään luomaan mielikuvia, jotka herättävät käyttäjissä tarpeita sekä ohjaavat tutustumaan tuotteisiin ja siirtymään verkkosivustolle. Instagramin mainoksissa toimivat parhaiten selkeät, inspiroivat ja laadukkaat kuvat tai videot, jotka viestivät yhdestä asiasta kerrallaan. Mainoksen tehokkuutta lisäävät ytimekäs viesti ja selkeät toimintakehotteet (call-to-action). Mainosten toimintakehotteet voivat ohjata käyttäjää vierailemaan mainostajan käyttäjäprofiilissa, tutustumaan mainostajan sijaintiin, ostamaan mainostettavan tuotteen, ottamaan yhteyttä mainostajaan, tutustumaan tarkemmin mainostettavaan aiheeseen (esimerkiksi tietoa tarjoavissa sisällöissä), katsomaan videon loppuun, varaamaan ajan (palveluissa, joihin tulee varata aika) tai ilmoittautumaan tapahtumaan. Mainoksia voidaan kohdentaa käyttäjille sijainnin, kiinnostuksenkohteiden, käyttäytymisen ja demografisten tietojen perusteella. Mainoksia voidaan kohdentaa myös valmiiksi identifioidulle kohderyhmälle. Mainonnasta kerätyn datan pohjalta voidaan kehittää markkinointia. (Miles 2019; MarkkinointiAkatemia.)

Instagram on  tehokas kanava brändin tunnettuuden kasvattamiseen ja brändimielikuvien vahvistamiseen brändin kohderyhmän keskuudessa, mikäli kanavassa vuorovaikutetaan aktiivisesti muiden käyttäjien kanssa sekä julkaistaan säännöllisesti seuraajille arvoa tuottavaa sisältöä Instagramin monipuolisia ominaisuuksia ja videosisältöä hyödyntäen.

 

 

 

 

 

Kommentoi