Tampere
20 May, Monday
16° C

Proakatemian esseepankki

Insights profiiliKirjoittanut: Erika Niemi - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

INSIGHTS PROFIILI TESTI

 

 

 

YLEISTÄ

Insights perustuu siis Jungin teorioihin, jotka Jolande Jakobi koosti teokseensa The Psychology of C. G. Jung (1973), hän myös jatkoi Jungin tutkimuksia. Ja lähes kaikki nykyisellään käytettävät työelämän testimenetelmät profilointityökalut perustuvat jollain tavalla Jungin teorioihin eli MBTI ja Disc omaavat samoin pohjan siellä teoriamaailmassa. Jokaista niitä on sitten omalla tavallaan kehitetty eteenpäin.

Persoonallisuusteorian juuret pystytään jäljittämään aina viidennelle vuosisadalle eKr. Tällöin Hippokrates kehitti teorian neljästä erilaisesta, eri ihmisissä vaikuttaviin energioihin perustuvasta persoonallisuustyypistä. Insights-järjestelmä perustuu persoonallisuuden malliin, jonka kehitti ensimmäisenä sveitsiläinen psykiatri Carl Gustav Jung. Tämä malli julkaistiin 1921 hänen teoksessaan ”Psykologiset tyypit”. Hän kehitteli sitä myöhemmin edelleen. Jungin työ persoonallisuudesta ja energian suuntautumisesta on sittemmin muodostunut keskeiseksi pyrittäessä ymmärtämään persoonallisuutta ja siihen ovat tähän päivään mennessä perehtyneet tuhannet tutkijat.

Insights profiili luodaan kyselyn pohjalta, jossa kaikki kysymykset ovat ”täysin samaa mieltä – täysin erimieltä” kategorian kysymyksiä. Kyselyssä saattaa sama kysymys tulla useampaan kertaan, mutta hieman eri sanamuodoilla, joten tietynlainen psykologinen testi tämä on. Tämä kysely tehdään myös täysin omatoimisesti kysymättä kenenkään mielipidettä vastattaviin kohtiin, sekä kohdissa tulee olla täysin rehellinen, eikä vastata sen mukaan, miten haluaisi toimia mainitussa tilanteessa tai minkä haluaisit kuvaavan sinua eniten. Testin pohjalta sinulle luodaan henkilökohtainen ”löydä vahvuutesi” raportti, mikä on kuin käyttöohjekirja sinusta ja omasta toiminnastasi. Raportti on noin 20 sivuinen reportaasi sinun heikkouksistasi, vahvuuksistasi, tietoisesta minästä, vähemmän tietoisesta minästä, toiminta ja ajatusmalleista. Kyselyssä voit myös poistaa väittämiä, jotka eivät mielestäsi lainkaan kuvaa sinua. Todennäköisesti nämä poistamasi kohdat ovat sinun ”sokeita pisteitä”, joihin saat vastauksen kysymältä ystäväsi tai kollegasi mielipidettä poistettuun väittämään. Jotain käsiteltäviä asioita jäi varmasti sanomatta, mutta ne tulevat esseen edetessä ilmi lukijalle.

INSIGHTS TESTIN TULOKSET

Insightsin ”löydä vahvuutesi” – raportti käyttää hyväkseen Jungin luokittelua ja tarjoaa rungon itseymmärrykselle ja kehittämiselle. Tutkimusten mukaan itsensä ymmärtäminen, niin hyvien kuin huonojenkin puolien tunteminen, auttaa kehittämään tehokkaita vuorovaikutustapoja ja vastaamaan paremmin ympäristön asettamiin vaatimuksiin. Tämän pohjalta pääset kehittämään itseäsi ja toimintaasi aivan eri tasolla.

 

Raportti on ainutlaatuinen, paljon käytetty ja erittäin hyväksi todettu apuväline niin yksilöille, yrityksille kuin joukkueurheiluunkin. Insights Discoveryä tutkitaan jatkuvasti ja se on sertifioitu monellakin tapaa ja todennettu, että se mittaa sitä mitä lupaa eli reliabiliteetti ja validiteetti ovat kunnossa. Kansainvälinen järjestelmien sertifioija DNV on myöntänyt Insights Discoverylle vuonna 2017 työelämään liittyvän testauksen sertifikaatin: Occupational Test Tools Certification Mark ja sertifiointi on uusittu vuonna 2020. Insights Discoveryllä on Britannian Psykologiliiton (British Psychological Society, BPS) ja sen testauskeskuksen (Psychological Testing Centre, PTC) antamana PTC Kitemark eli testauskeskuksen validointi. Näiden sertifikaattien saamiseksi arviointimenetelmän on täytettävä eurooppalaisten psykologiliittojen yhteenliittymän EFPA:n testauksen arviointisäännöt. Myös Yhdysvaltojen Psykologiliitto on validoinut Insights Discoveryn ja tämän reliabiliteettia ja validiteettia seurataan jatkuvasti.

 

Raportti kertoo sinulle henkilökohtaisesta tyylistäsi, millainen on yleiskuva sinusta. Ensimmäistä kertaa raporttia lukiessa voit jopa järkyttyä siitä, miten tarkasti väittämien pohjalta sinut osataan profiloida.

Minusta kerrotaan muun muassa seuraavasti:

Erika saattaa yhdessä päivässä tuottaa enemmän uusia ideoita, mahdollisuuksia ja suunnitelmia kuin joku toinen kuukaudessa! Hän haluaa, että hänet nähdään melko seurallisena, ja saattaa ajoittain nauttia valokeilassa olemisesta. Hyväksi havaittujen organisointitaitojen ja ajanhallinnan opettelu auttaisivat häntä voittamaan luontaisen taipumuksensa lykätä asioiden tekemistä. Hänen kotinsa on paikka, jonne ihmiset voivat tulla pitämään hauskaa, ja siellä on muistoja ja valokuvia ihmisistä, joilla on hauskaa! Hän on yleensä hilpeä ja aurinkoinen ja koska hän pyrkii jatkuvasti välttämään tuskallisia kokemuksia, hänellä on taipumus väistellä henkilökohtaisia ahdistuksenaiheita.

Hän käyttää jokaisen tilaisuuden luoda uusia suhteita tai olla muiden seurassa. Hän kukoistaa tehtävissä, joissa voi olla jatkuvasti avuksi tai käyttää suostuttelutaitojaan. Jos hänen vastuullaan on valvoa muiden yksityiskohtaista työskentelyä, se saattaa hänestä olla tylsää, stressaavaa ja uuvuttavaa. Hänen vilkas mielikuvituksensa ajaa häntä jatkuvasti tekemään ideoistaan totta. Erika etsii elämässään suurempaa täyttymystä palvelemalla ja auttamalla muita.

Hän tuntee vetoa toisiin ihmisiin ja pystyy todella ymmärtämään muiden tarpeita ja motivaatiota. Yleensä hän vaikuttaa ystävälliseltä, tahdikkaalta ja sympaattiselta. Hänellä on mielikuvitusta ja luovaa näkemystä. Useimpien mielestä hän on innoittava ihminen. Koska hänellä on taipumus loukkaantua ja huolestua, jos hänen ajatuksiinsa suhtaudutaan arvostelevasti tai välinpitämättömästi, hän saattaa ottaa ristiriidat ja torjunnan henkilökohtaisesti. Erika on joustava, rento, lämmin, ystävällinen ja antelias. Työ, joka on puhtaasti käytännöllistä tai jota hän joutuu tekemään pitkiä aikoja yksinään, saattaa tehdä hänet ärtyneeksi.

Hän on taitava työskentelemään ihmisten kanssa ja ryhmissä, ja saattaa helposti joutua johtajan rooliin. Erika käyttäytyy itsevarmasti, mutta hänellä on myös tilannetajua ja ihmistuntemusta. Hän on lämmin ja hienokäytöksinen, ja uskoo “elä ja anna toistenkin elää” -filosofiaan. Ottamalla muut huomioon Erika pystyy tehokkaasti varmistamaan heidänkin osallistumisensa. Hänen vahvuuksiaan ovat aloitekyky ja luovuus. Heikkoutena saattaa usein olla tehtävien loppuun vieminen.

Kun hänet valtaa innostus, hän uppoutuu siihen täysin. Hän on kekseliäs, itsenäinen ja voi nähdä erittäin tarkasti muiden näkemyksiin liittyvät mahdollisuudet. Erika on kiinnostunut uusista ideoista ja näkemyksistä. Koska hän näkee helposti uusien ideoiden ja suunnitelmien mahdollisuudet Erika on erinomainen panemaan hankkeita alulle ja taivuttelemaan ihmisiä

puolelleen. Hän ei todellakaan pidä kaavamaisuudesta, ja se saattaa heikentää hänen (insights discovery henkilökohtainen raportti Erika 2015)

 

 

 

 

Lähteet:

Melina Näätänen valmennus materiaalit

https://www.insights.com/

insights discovery henkilökohtainen raportti Erika 2015

 

 

Kommentoi