Tampere
30 May, Thursday
20° C

Proakatemian esseepankki

InnovointiKirjoittanut: Kukka-Maaria Halme - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Olen toiminut kuluneen syksyn tiimimme Revenan innovointi liiderinä. Tämä tarkoittaa, että olen ollut osa Revenan johtoryhmää sekä pyrkinyt parhaani mukaan kasvattamaan tiimiläisten tietotaitoa innovoinnista. Syksymme alkoi 12h innovoinnilla, josta saimme vain heikkoja arvosanoja. Tarkoituksenani oli siis syksyn aikana saada Revenalaisille yleisesti parempi asenne innovointi kohtaan sekä konkreettisia työkaluja innovoinnissa onnistumiseen. Määritimme yhdessä syksyn alussa pajakalenterin, ja sinne päätyi kaksi innovointipajaa. Mahdollisuuteni vaikuttaa Revenalaisiin tapahtui siis pääasiassa näiden pajojen aikana. Ensimmäisessä pajassa kävimme läpi erilaisia innovoinnin työkaluja ja pyrimme löytämään meille sopivia tapoja työskennellä toimeksiantajien kanssa. Toisen pajan vetämiseen sain apuja Tirriltä. Paja käsitteli yleisesti innovointia ja paneuduimme tarkemmin niihin aiheisiin, jotka koimme itselle haastaviksi. Koen onnistuneeni liiderin tehtävässä, sillä ensimmäisen pajan motorolassa kaikki kokivat olonsa varmemmaksi ja paremmaksi seuraavaa innovointia ajatellen. Myös seuraavan pajan motorola oli hyvin positiivinen, useampi sanoi jopa pienen innovointikipinän syttyneen heidän sisällään. Tässä esseessä jaan konkreettisia oppeja ja työkaluja, joita olen pajoissa oppinut.

Pajat

Ensimmäiset kosketukset innovointiin Revenalla tänä syksynä oli heti ensimmäisellä kouluviikolla. Saimme 12h innovoinnista kaikilta kolmelta toimeksiantajalta numeroiksi kaksi. Olimme vakuuttuneita, ettei meistä ole innovoijiksi. Halusimme kuitenkin jo hyvissä ajoin valmistautua molempiin koulumme loppukoitoksiin, Final Camppiin ja 24h-haasteeseen. Siksi otimme innovoinnissa kehittymisen yhdeksi syksyn tavoitteista. Tiimin toiveesta vastuu tuli minulle, koska olin esittänyt erityistä kiinnostusta suoriutua hyvin 24h:sta. Tiesin, että pajat voisivat olla haastavia ja mennä helposti negatiivisiksi. Tästä syystä varasin ensimmäiseen pajaan pienryhmä työskentelyä, jossa jokaisen tuli olla aktiivinen. Pienryhmissä etsimme erilaisia innovointityökaluja, jotka tuli kirjata Teamsiin yhteiseen ’’työkalupakkiimme’’ ja esitellä muille ryhmille. Mielestäni tämä toimi hyvänä aktivaattorina Revenalle. Tämän jälkeen testasimme yhtä työkaluista ja luimme oman ohjeen siihen, miten kohdat toimeksiantaja ja miten saada hänestä kaikki irti innovointia varten. Toiseen pajaan pyysin vetäjäksi Tirrin, sillä koin etten omalla osaamisellani olisi saanut yhtä hyvää tulosta enää toisessa pajassa. Revenassa on myös toivottu ulkopuolista vetäjää, joten aiheesta riippumatta tiimin ulkopuolinen vetäjä toi jo toivottua piristytä ja innostusta pajaan. Toiveenani on, että pääsisimme pian keväällä testaamaan oppimiamme tietoja ja saamaan onnistumisen kokemuksia myös tällä saralla.

Innovoinnin työkaluja

1.Kuusi ajattelun hattua. Kyseessä on ideointi tai ideoiden kyseenalaistamis- /haastamismenetelmä. Hatut ovat eri värisiä, ja jokainen väri kuvaa yhtä roolia tai näkökulmaa. Tarkoituksena on saada idean heikkouksia ja vahvuuksia esille eri näkökulmista. Harjoitusta voi tehdä niin, että tiimistä kaikilla on saman värinen hattu tai niin että jokaisella tiimiläisellä on erivärinen hattu ja ideasta keskustellaan annetun hatun näkökulmasta. Näkökulmia vai tarpeen mukaan keksiä itse mutta perinteisesti ne menevät näin: Valkoinen hattu= objektiivinen näkökulma, perustuu faktoihin. Punainen hattu = tunteet ja intuitio, sallitaan tunneperäiset reaktiot aiheesta ilman selitystä. Musta hattu = riskit ja heikkoudet, tuo asiallisesti ja loogisesti esiin idean huonot puolet, voi sisältää negatiiviasia tunteita. Keltainen hattu = edut, optimaalisia visioita idean tulevaisuudesta, kuitenkin loogisesti mietittynä. Vihreä hattu = hulluttelu ideoilla, huumori ja villi ajatuksen juoksu sallittua uusien ideoiden kehittämiseksi. Sininen hattu = Pohtii prosessia ja sitä, miten päästään haluttuun lopputulokseen. (innokyla.fi).

2.Tuplatiimi-menetelmä. Menetelmässä jokaisella tiimiläisellä on 10 note-lappua, johon he kirjoittavat ideansa. Tämän jälkeen jakaudutaan pieniin ryhmiin, joissa valitaan ideoista parhaat. Revenassa olemme esimerkiksi kolmen hengen ryhmissä valinneet yhteensä kymmenen parasta ideaa kaikista kolmestakymmenestä. Tiimin koosta riippuen, voidaan tehdä myös toinen ryhmien yhdistyminen ja valita sieltä parhaat ideat. Tämän jälkeen parhaat ideat laitetaan kaikkien esille. Ideat jaetaan yhdessä sovittujen katekorien alle (koska todennäköisesti ryhmissä on tullut vastaavia ideoita/huomioita). Tämän lisäksi olemme Revenassa antaneet pisteitä ideoille, vaikka se ei virallisesti menetelmään kuulu. Jokaisella on esimerkiksi ollut viisi pistettä jaettavana kenen tahansa ideoille. Eniten pisteitä saaneet ideat ovat sitten päässeet jatkoon. (toimintatutkimus -blogi).

3.100 ideaa. Työkalun tarkoituksen on listata annetusta aiheesta sata ideaa. Menetelmän pointti on, että vasta loppupuolella ideat ovat todella mietittyjä ja boksin ulkopuolelta. Mikä sata ideaa tulee helposti tiimillänne, jatkakaa esimerkiksi 200 asti.

4.Kyseenalaistava kyselytekniikka. Tällä nimellä löytyi tekniikoita, mutta ei selkeää selitystä niille. Loimme Revenan kanssa siis oman ohjeen tämän nimen alle. Tarkoituksena positiivisessa mielessä kysyä toimeksiantajalta oikeanlaisia asioita. Tärkeänä huomiona koimme prosessin dokumentoinnin. Siitä voi olla hyötyä päivän aikana asioiden muistamisessa sekä loppuraportin tekemisessä.

  • Pohjaa kysymykset faktatietoon ja ole valmis argumentoimaan. Taustatyö on tärkeää, pelkkä mutu ei riitä.
  • Kommunikaatio toimeksiantajan suuntaan tulisi olla innostunutta ja iloista, mutta samalla ammattimaista. On tärkeä miettiä ketkä ovat oikeita henkilöitä hoitamaan yhteydenpitoa toimeksiantajaan.
  • Kerro asiakkaalle, että tarkoituksena on kyseenalaistaa kaikkia asioita innovaation parhaan tuloksen saamiseksi. Kerro, että haluat et tehdä yhteistyötä, et lytätä asiakasta tai hänen yritystään.
  • Pyri saamaan asiakas irti omasta yrityksestään mukaan innovointiin. Anna hänen itse oivaltaa osana prosessia.
  • Pohdi omia kysymyksiäsi. Miksi haluat kysyä tätä asiaa, mihin toivot vastauksen johtavan? (Arminen, teams).

5. WISH-tekniikka. Tässä on tarkoitus miettiä ideaaliratkaisuja, jos minkäännäköisiä esteitä ei olisi. Puretaan kaikki rajoitteet ja mietitään mitä hullumpia ideoita. Toimii ideariihen tapaan. Tarkoituksena napata hulluista ideoista käyttökelpoisia elementtejä ja saada ajattelu eri laajuudelle. (Innotiimi).

Teimme myös huomion, että aivoja tulisi hiukan lämmitellä ja virittää ideointi moodiin. Vähän niin kuin kehoa lämmitellään ennen harjoitusta. Muutamia aivojumppa harjoituksia, joita testasimme: Luettele kuukaudet takaperin, aloittaen joulukuusta. Testaa tätä myös erikielillä. Luetelkaa vain tietyllä alkukirjaimella alkavia eläimiä/kodinkoneita/kaupunkeja tms.

Toimeksiantajan kohtaaminen

Tirriltä saimme lisää vinkkejä toimeksiantajan kohtaamiseen. Puheissa korostui toimeksiantajan ongelman määrittely. Eri innovoinnin vaiheiden jälkeen tulisi aina pysähtyä ja arvioida ongelma uudelleen, sekä varmistaa että innovointi vastaa juuri kyseiseen ongelmaan. Helposti innostuessa ideat saattavat lennellä reippaasti toimeksiannon ulkopuolellekin. On myös tärkeä määritellä, kenen ongelma on kyseessä. Onko ongelma yksin toimeksiantajan vai hänen asiakkaidensa. Toimeksiantajalta tulisi saada myös suunta haluaako hän enemmän varmasti kannattavaa liiketoimintaa vai ideapankin suuntaisia villejä visioita. Toimeksiantajaa usein helpottaa spesifi ja konkreettinen kuvaus ideasta. Vaikka innovoinnin aikana voi tuntua, ettei ideaa halua ’’paljastaa’’ kesken päivän, se kannattaa kuitenkin varmistaa toimeksiantajan kanssa. Varmistaa, olemmeko menossa oikeaan suuntaan. Toimeksiantajan ollessa vastahakoinen tai tyytymätön koeponnistusvaiheessa, on tärkeää uskaltaa palata taaksepäin ja miettiä ideaa uudelleen. Innovointi on ennen kaikkea jatkuvaa kuuntelua, tiedonkeruuta ja määrittämistä. Onnistuneen innovoinnin taustalla on todellisen ongelman ymmärtäminen.

Toivoisin, että pystyisimme tiiminä oppimaan virheistämme sekä toimimaan Revenalle ei niin luonnollisella tavalla. Haluan, että pystymme jatkossa rauhoittumaan ongelmien ja innovointien äärellä sekä oikeasti testaamaan ja noudattamaan erilaisia oppimiamme työkaluja ja prosesseja. Uskon, että nämä pajan antavat jo hyvän lähtökohdan paremmalle innovoinnille. Toivon, ettei Revena enää lamaannu tai lyö hanskoja tiskiin, vaan pystyy jatkamaan hyvin alkanutta noususuhdannetta. Riippumatta siitä minkä arvosanan saamme seuraavasta innovointihaasteesta.

 

Lähteet:

Innokyla.fi

https://innokyla.fi/fi/tyokalut/kuusi-hattua-six-hats

Toimintatutkimus – blogi

https://toimintatutkimus.wordpress.com/2017/04/22/tuplatiimi/amp/

Tatu Armisen koonti Teamsiin yhdessä mietittyjen note-lappujen ja paja keskustelun perusteella

Innotiimi – työkalujen esite

https://www.integratedconsulting.eu/app/uploads/sites/19/2019/03/innotiimi_icg_esite_tyokalut.pdf

Kommentoi