Tampere
22 May, Wednesday
22° C

Proakatemian esseepankki

Infinite GameKirjoittanut: Ville Leino - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
The Infinite Game
Simon Sinek
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Simon Sinekin Infinite Game -kirja on loistava teos, joka mielestäni käsittelee liike-elämän ja johtamisen tulevaisuutta ja sitä mihin ollaan jo hyvällä vauhdilla menossa. Kirjassa nousee useita teemoja, joita nostetaan parhaissa kirjoissa toinen toisensa jälkeen mutta ajatus äärettömästä (infinite) ja rajallisesta (finite) pelistä on kiehtova, mukaansatempaava ja helposti ymmärrettävä. Aloitan esseen käymällä läpi Infinite Game -kirjan teemoja.

 

 

 

Infinite game

Simon Sinekin (2019) kirja Infinite Game alkaa esittelemällä, mitkä ovat rajallisen pelin ja äärettömän pelin erot. Liiketoiminnan ja johtamisen kentällä perinteinen käsitys voittamisesta ja häviämisestä on pitkään ollut keskustelun aiheena. Menestys uskotaan usein kilpailijoiden päihittämisenä, suurten voittojen ja lyhyen aikavälin tavoitteiden saavuttamisena. Tätä liikemaailmaan syvälle juurtunut rajallista ajattelutapa on viime vuosikymmeninä vahvistaneet kauppakorkeakoulut, rahoituslaitokset ja yhteiskunnalliset normit. Simon Sinek kuitenkin haastaa vuonna 2019 ilmestyneessä kirjassaan “The Infinite Game” tämän vakiintuneen ajattelutavan ja väittää, että liike-elämä ei ole rajallinen vaan pikemminkin ääretön peli, jossa tavoitteena ei ole voittaminen vaan siihen osallistuminen ja pelissä pysymisen varmistaminen. (Sinek, 2019.)

 

 

Rajallinen ja ääretön peli

Ymmärtääksemme Sinekin näkökulman meidän on ensin opittava tuntemaan rajallisen ja äärettömän pelin erot. Rajallisissa peleissä on selkeät säännöt, nimetyt pelaajat ja ennalta määritellyt kriteerit voittajan määrittämiseksi. Esimerkkejä rajallisista peleistä voivat olla jalkapallo ja shakki. Sitä vastoin äärettömät pelit, kuten liike-elämä tai elämä, ovat avoimia. Niissä ei ole kiinteitä sääntöjä, eikä selvää voittajaa tai häviäjää. Äärettömän pelin tavoitteena on jatkaa pelaamista ja sopeutua muuttuviin olosuhteisiin säilyttäen samalla pitkän aikavälin näkökulman. Kirjassaan Sinek kirjoittaa siitä, miten rajallisen pelin ajatusmaailmasta päästään äärettömän pelin ajatteluun. (Sinek, 2019.)

 

 

 

Rajallinen vai ääretön -ajattelumalli

Sinek erottaa toisistaan rajallisen ja äärettömän ajattelun omaavat johtajat. Rajallisesti ajattelevat johtajat pyrkivät ensisijaisesti saavuttamaan lyhyen aikavälin tavoitteita, kuten myynnin lisäämisen ja kustannusten leikkaamisen. He keskittyvät usein kilpailijoidensa päihittämiseen ja pitävät liiketoimintaa pelinä, jossa toisen voitto on toisen tappio. Tämä saattaa tuottaa välittömiä tuloksia, mutta voi horjuttaa organisaation tulevaisuutta. (Sinek, 2019.)

Sen sijaan äärettömän ajattelun omaavat johtajat hylkäävät ajatuksen nollasummapelistä liiketoiminnassa. He uskovat, että menestys ei ole toisten voittamista vaan sellaisen ympäristön luomista, jossa kaikki voivat edistää yhteistä hyvää. He tunnustavat, että yritykset kohtaavat väistämättä haasteita ja takaiskuja, ja sen sijaan, että he pyrkisivät jatkuvaan kasvuun, he keskittyvät pitkän aikavälin ajatteluun. (Sinek, 2019.)

 

 

 

Just cause eli toiminnan tarkoitus

Äärettömässä bisnespelissä olennainen osa on Sinekin mainitsema “Just cause”, jonka ymmärrän toiminnan tarkoituksena tai merkityksenä. “Just cause” on tulevaisuuden visio, joka on enemmän kuin nopeat taloudelliset voitot. Se on organisaation toimintaa ohjaava optimistinen, palvelukeskeinen ja ajaton pyrkimys. Tämä tarkoitus toimii moraalisena kompassina, joka ohjaa yritystä kohti haluttua tulevaisuutta, joka hyödyttää sekä organisaatiota että koko yhteiskuntaa. (Sinek, 2019.)

Toiminnan tarkoituksen ylläpitäminen voi olla haastavaa, erityisesti suurille yrityksille, jotka voivat helposti unohtaa omat ydinarvonsa. Nopeatempoisessa arjessa johtajat menettävät helposti kyvyn nähdä kauas ja unohtavat tärkeimmän eli yrityksen päämäärän. Toiminnan strategia on luotava niin, että merkitys tai tarkoitus ei pääse unohtumaan. Kirjassa on useita hyviä esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat onnistuneet säilyttämään tarkoituksen liiketoiminnassaan vuodesta toiseen. (Sinek, 2019.)

 

 

 

Luottamus tiimeissä

Tiimien luottamus on yksi tärkeimpiä osatekijöitä, joka auttaa pääsemään ja pysymään mukana äärettömässä pelissä. Tehokas yhteistyö yrityksessä on riippuvainen työntekijöiden välisestä luottamuksesta. Luottamus toimii perustana hyvien tiimien rakentamiselle. Luottamus lisääntyy, kun työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi keskustellessaan avoimesti henkilökohtaisista ja ammatillisista virheistä ja haasteista. Luottamukseen perustuvat tiimit tukevat toisiaan ja ovat yleensä kilpailullisia tiimejä parempia.

Kilpailullisessa ympäristössä työntekijöitä palkitaan usein yksittäisistä saavutuksista, mutta tämä voi heikentää yhteistyötä ja tiedon jakamista. Tällaisessa ympäristössä työntekijät saattavat asettaa itsensä etusijalle organisaation hyvinvoinnin tai pitkäjänteisyyden sijaan, mikä saattaa vahingoittaa organisaatiota. (Sinek, 2019.)

Äärettömästi ajattelevat johtajat näkevät vaivaa rakentaakseen luottamukseen perustuvan yrityskulttuurin, vaikka se vaatii huomattavaa omistautumista. He korostavat rehellisyyden kaltaisia arvoja myynnin kaltaisten mittareiden sijaan ja luovat ympäristön, jossa työntekijöitä ei rangaista siitä, että he tuovat ongelmat johtohenkilöiden tietoon. Luottavaiset tiimit kannustavat avoimeen viestintään tulevaisuuden toiveista ja huolista, mikä on organisaation hyvinvoinnin kannalta olennaista. Vapaa tiedonkulku yrityksen sisällä on elintärkeää mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja heikkouksien ymmärtämiseksi. (Sinek, 2019.)

 

 

 

Kilpailijoilta oppiminen

Äärettömästi ajattelevat johtajat eivät näe kilpailijoita uhkana vaan oppimisen ja kehittymisen lähteenä. Kun yritys oppii keskeiseltä kilpailijalta, se voi kehittää yrityksen omaan näkemystä. Tavoitteena ei välttämättä ole päihittää kilpailijaa kaikilla osa-alueilla, vaan käyttää sen toimintaa ja tuotteita karkeina vertailukohtina. Arvioimalla yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia suhteessa muihin organisaatioihin voidaan saada arvokasta ymmärrystä oman toiminnan kehittämiseksi. (Sinek, 2019.)

 

 

 

Muutos mahdollistajana

Yritysmaailmassa muutos on jatkuvaa. Tuotteet, palvelut ja markkinaolosuhteet muuttuvat jatkuvasti, mikä edellyttää yrityksiltä, että ne ottavat muutoksen vastaan ja pitävät sitä mahdollisuutena kehittyä sen sijaan, että vastustaisivat sitä. Rajallisesti ajattelevat johtajat pelkäävät usein muutosta ja pitävät kiinni aiemmista saavutuksistaan. Muutos on kuitenkin väistämätöntä, eikä sitä pitäisi pelätä. (Sinek, 2019.)

 

Äärettömästi ajattelevat johtajat pitävät muutosta mahdollisuutena parannuksiin. He suhtautuvat yllätyksiin tai häiriöihin uteliaasti sekä pitävät niitä innovaatio- ja kasvumahdollisuuksina. Nämä johtajat käyttävät yrityksen olemassaolon syytä johtavana periaatteena visioidessaan ja kehittäessään tulevaisuuden tuotteita ja palveluja, jotka ovat linjassa yrityksen toiminnan tarkoituksen kanssa. (Sinek, 2019.)

 

 

 

Kirjan yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että Simon Sinekin teos “The Infinite Game” haastaa perinteisen näkemyksen liiketoiminnan johtamisesta korostamalla äärettömän pelin pelaamisen tärkeyttä. Johtajien on siirryttävä rajallisesta, lyhyen aikavälin voittoihin keskittyvästä ajattelutavasta äärettömään ajattelutapaan, jossa asetetaan etusijalle toiminnan tarkoitus, luottamus tiimeihin, oppiminen kilpailijoilta ja joustavuus. Tämä lähestymistapa edistää liiketoiminnan pitkäikäisyyttä ja antaa yrityksille mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti maailmaan. Kirja on kehotus omaksua muutos, rakentaa luottamusta ja ylläpitää eettisiä normeja. Tässä äärettömässä pelissä tavoitteena ei ole pelkästään voittaminen vaan osallistumisen varmistaminen myös tulevaisuudessa. (Sinek, 2019.)

 

 

 

Ajatuksia kirjan lukemisesta

Kirjan sanoma on tärkeä ja helppo ymmärtää, mutta haastavuus piileekin käytäntöön viemisessä. Onneksi samaa tärkeää sanomaa voi kuulla useista muistakin kirjoista, yksi useamman kerran mieleen tullut kirja oli Carol Dweckin Mindset. Kirjassa puhutaan muuttumattomuuden ja/tai kasvun -asenteesta. Molemmat kirjat ovat ehdottomasti lukemisen arvoisia. Ajatukset, joita kirjoissa nousee liippaavat myös yllättävän läheltä toisiaan. Simon Sinekin ääretönajattelu kuten Carol Dweckin kasvun-asenne ovat molemmat ehdottoman hyviä sisäistää, jotta voit keskittyä liike-elämässä oikeisiin asioihin.

En olisi ennen Proakatemialle tulemista ikinä uskonut, kuinka nimenomaan oman ajattelun kehittäminen onkin tärkeimpiä asioita liike-elämässä kehittymisen kannalta. Psykologian ja filosofian ymmärtäminen siinä määrin, että ymmärrät itseäsi, muita ja ympäristöä paremmin on tärkeä kehittämisen kohde ihan elämässä menestymistä ajatellen. Oman ajattelun kehittäminen luo mahdollisuuksia, joista olemme vielä tietämättömiä. Pitää vain luottaa prosessiin, sillä prosessi on luotu meitä varten.

 

 

 

Lähteet

Sinek, S. 2019. Infinite Game. Penguin Random House LLC.

Kommentoi