Tampere
15 Jun, Saturday
17° C

Proakatemian esseepankki

Idiootit ympärilläniKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

 

Kirjassa esitellään neljä erilaista käyttäytymistyyppiä, jotka ovat punainen, keltainen, vihreä ja sininen. Useimmiten jokaisesta henkilöstä löytyy kaksi eri väriä, jotka näkyvät käyttäytymisessä erilaisissa tilanteissa ja harvoissa tapauksissa henkilöä edustaa vain yksi selkeä väri. Kirjan tarkoituksena on antaa keinoja lukijalle nimensä mukaisesti ymmärtämään itseään ja muita ihmisiä ympärillään havainnollistamalla miten erilaisten ihmisten kanssa tulee kommunikoida, antaa palautetta ja käyttäytyä. Aluksi kerron lyhyesti mitkä ovat tyypillisiä piirteitä eri käyttäytymistyypeille.

 

Punainen, keltainen, vihreä ja sininen

 

Punaiset henkilöt ovat määritetoisia ja ulospäinsuuntautuneita sekä nauttivat haasteista. Punaisille tyypeille on normaalia asettaa tavoitteita, jotka ovat niin korkealla, että muiden ihmisten on edes vaikea ymmärtää niitä. Nopeiden päätösten tekeminen ja johtoaseman ottaminen ryhmässä ei myöskään ole epätyypillistä punaisille henkilöille.

 

Keltaiset tyypit ovat niitä henkilöitä, jotka ovat jatkuvasti äänessä ja heidän mielestään elämä on jatkuvaa juhlaa, josta pitää ottaa kaikki irti. Kysymysten esittäminen harvemmin on keltaisen tyypin vahvuus vaan enemmänkin niihin vastaaminen, vaikka kysymys itsessään ei olisikaan kohdistettu kyseiselle henkilölle. Keltaiset henkilöt ovat vahvasti tunneihmisiä ja tämä myös useimmiten vaikuttaa tehtyihin päätöksiin.

 

Vihreät tyypit ovat passiivisia eivätkä halua tehdä itsestään isoa numeroa vaan mieluummin asettuvat taka-alalle. Nämä henkilöt eivät vaadi muilta liikoja ja antavat toisten olla sellaisia kuin he ovat. Ystävinä vihreät tyypit ovat luotettavia, erinomaisia kuuntelijoita ja ystävällisiä.

 

Sinistä tyyppiä voisi kuvailla kaikkitietäväksi taka-alalle asettuvaksi henkilöksi. Sininen tyyppi on se, joka ottaa aina kaikista asioista selvää pienintäkin yksityiskohtaa myöten ja useimmiten tarjoaa myös oikeat vastaukset muulle ryhmälle. Tästä on kuitenkaan turha tehdä isoa numeroa sinisen henkilön mielestä, koska hänhän tekee vain työtään.

 

Eri värit tiimissä

 

Kirjan alussa Erikson peilailee lukioaikaansa ja miettii, minkä takia hän tuli toimeen paremmin aina tiettyjen ihmisten kanssa, mutta joidenkin kanssa ei vaan päässyt millään samalle tasolle. Omat kokemukseni ovat samanlaisia ja olen miettinyt, että onko vika minussa vai onko olemassa jokin toinen syy, minkä takia henkilökemiat eivät kohtaa joidenkin henkilöiden kanssa. Nuoruusiässä jokaisen henkilökohtainen identiteetti on vasta muodostumassa, mutta kohtaan vielä nykypäivänä samoja haasteita ajoittain. Ihmisten arvomaailmalla ja mielenkiinnon kohteilla on suuri vaikutus siihen tulevatko henkilöt toimeen keskenään, kun rakennetaan toimivaa tiimiä. Erikson myös mainitsee, että ihanteellisessa tiimissä tulisi olla edustettuna jokaista värimaailmaa, jolloin tiimi on tasapainoisessa tilassa. Tämän avulla uusia ideoita syntyy, projektit etenevät sovitussa aikataulussa ja päätöksiä tehdään, kun niitä tarvitaan. Aina ei ole mahdollista kuitenkaan koota tiimiä täysin sen perusteella, mitä käyttäytymistyyppiä henkilöt edustavat. Tällöin on tärkeää, että jokainen pystyy säätelemään omaa käyttäytymistä tiimin eduksi, jolloin yhdessä toimiminen sujuu paremmin ja tiimin jäsenet viihtyvät paremmin toimintaympäristössä.

 

Hyödyntäminen käytännössä

 

Opiskelen kolmatta vuotta fysioterapiaa ja täten olen tulevassa ammatissani jatkuvasti erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä, ja työssä korostuvat vuorovaikutustaidot. Omalla käyttäytymisellä ja sen mukauttamisella on erittäin suuri merkitys onnistuneen asiakassuhteen luomiseen. Eriksonin mukaan on kaksi tilannetta, jossa voi olla täysin oma itsensä eikä oman käyttäytymisen muuttamiselle ole tarvetta. Nämä ovat:

  1. Tilanne, jossa olet yksin huoneessa eikä muita henkilöitä ole ympärillä.
  2. Tilanne, jossa kaikki huoneessa olevat henkilöt ovat täysin samanlaisia kuin sinä itse

 

Nämä esimerkit kertovat puolestaan, että käyttäytymistä joutuu säätelemään lähes koko ajan, jos haluaa tulla toimeen muiden ihmisten kanssa. Kun kyse on fysioterapiatilanteesta, on suositeltavaa aluksi tunnustella tilannetta ja asiakasta ennen kuin päästää oman persoonan valloilleen. Päinvastoin toimiessa tilanne saattaa onnistua erittäin hyvin tai epäonnistua täydellisesti, jos omaa käyttäytymistä ei päätetä mukauttaa ollenkaan tilanteen vaatimalle tasolle. Täydellisessä tilanteessa voisin kuvitella molempien henkilöiden edustavan täysin samaa käyttäytymistyyppiä ja kaikki sujuu heti kättelystä lähtien loistavasti, joka luo vahvan pohjan jatkolle. Tällöin keskustelu on sujuvaa ja oikeat keinot löydetään välittömästi fysioterapialle, kun ajatusmaailma on samanlainen. Epäonnistuneessa tilanteessa käyttäytymistyypit eroavat toisistaan täysin ja asiakassuhde on vaarassa epäonnistua. Asiakas saattaa ihmetellä fysioterapeutin käyttäytymistä ja kyseenalaistaa asioita, koska yhteistä säveltä ei vaan löydy.

 

Tähän mennessä saamieni kokemusten perusteella fysioterapeutin työ vaatii hyvää tilannetajua, jossa pyritään pääsemään asiakkaan kanssa samalle tasolle ja ymmärtämään syy ja ongelmat, joiden vuoksi asiakas on tullut juuri sinun luoksesi. Tämä tekee työstä yksilöllistä ja asiakaslähtöistä, jolloin yksikään asiakas ei ole samanlainen, vaikka näin saattaisi paperilla näyttääkin etukäteen. Samalla tämä luo myös vaativat haasteet työlle, jossa asiakas on kaiken keskipisteenä ja fysioterapeutin tulee mukautua jokaiseen tilanteeseen eri tavalla, kuten kirjassakin ohjeistetaan.

 

Erikson, T. 2017. IDIOOTIT YMPÄRILLÄNI. Kuinka ymmärtää itseään ja muita. ATENA

Kommentit
Kommentoi