Tampere
29 May, Wednesday
27° C

Proakatemian esseepankki

IdentiteettiKirjoittanut: Amanda Hiltunen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Meillä kaikilla on identiteetti.

Identiteetti voi olla, joko oma tai omaksuttu. Omaksuttu identiteetti on muiden ihmisten, esimerkiksi vanhempien asettamien odotusten täyttämistä. Omaksutun identiteetin varassa elävät ovat usein todella auktoriteettiuskoisia, ja tekevät mitä heille käsketään. Jos esimerkiksi maailmankuva on kotona opetettu tietynlaiseksi, voi olla vaikeaa lähteä muuttamaan sitä. Identiteetti kehittyy koko elämän ajan, ja tärkein identiteetin kehitys vaihe on kuitenkin nuoruus, jolloin nuori rupeaa itse etsimään omaa identiteettiään, kun aiemmin se on ollut vahvasti kotoa omaksuttu. Identiteetti auttaa vastaamaan kysymyksiin kuka minä olen ja mihin kuulun.

 

On tärkeää löytää omat mielipiteensä asioihin, eikä elää vain sen mukaan mitä kotona tai koulussa on opetettu ja kerrottu asioista. Todellisuuksia kun tässä maailmassa on yhtä useita kuin ihmisiäkin. Itsekin muistan kyseenalaistaneeni juuri teini-iässsä monia minulle kerrottuja ja opittuja asioita. Samoihin aikoihin, kun alkoi miettimään ja etsimään omia arvojaan ja paikkaansa, muovautui myös identiteetti. Uskon että esimerkiksi kymmenen vuoden päästä tästä identiteettini on hyvin erilainen kuin mitä se on nyt, mutta silti en usko, että siinä on yhtä suurta eroa kuin mitä on tapahtunut edellisessä kymmenessä vuodessa.

 

On tärkeää, että jokaisella ihmisellä on oma identiteetti, jonka he tunnistavat ja pystyvät nimeämään omia kiinnostuksen kohteitaan, arvojaan, pelkojaan jne. Silti uskon kuitenkin, että liian tarkka identiteetin määrittely aiheuttaa meille vain enemmän haittaa kuin hyötyä. Jos parikymppisenä identifioidut tietynlaiseksi, ja sekä sinä että muut pidätte näitä raameja sinun identiteettinäsi, voi olla vaikea päästä näistä raameista myöhemmällä iällä eroon. Sen takia liika määrittely ja määritelmien taakse piiloutuminen on pahasta. Jos määrittelee itseään liikaa tietynlaiseksi, voi olla vaikea kehittyä. Jos vaikka olen aina myöhässä ja sanon itseäni myöhästelijäksi, ja muutkin sanovat, on melko epätodennäköistä, että tekisin ryhtiliikettä myöhästelyssäni, vaikka se ei ole luonteenpiirre vaan pelkkä huono tapa.

 

Tärkeä osa identiteettiä on oma tunne ryhmään kuulumisesta, ja hyväksytyksi tulemisesta. Kuulumme useisiin erilaisiin ryhmiin elämämme aikana, ja hyväksynnän tunne näissä kasvattaa ja kehittää identiteettiämme, siksi olisi myös kovin tärkeää, että on monenlaisten ihmisten ja yhteisöjen jäsen, jotta identiteetistä ei tule suppeaa, tai muilta opittua.

Vahva identiteetti suojaa aikuista elämän myrskyissä, ja vastoinkäymisiä pystyy kestämään. Vahvan identiteetin omaava ihminen, kestää muutoksia paremmin, koska hän tietää ja tuntee itsensä hyvin. Ja vahvan työidentiteetin omaava taas on motivoitunut tekemään töitään.

 

Kulttuuri-identiteetti taas on osa identiteettiämme ja se rakentuu oman ymmärryksemme ja perinteidemme pohjalle, siitä mistä olemme ja mitkä ovat juuriamme. Usein hyvin kulttuuriperintönsä ja tapansa tuntevilla on vahva kulttuuri-identiteetti. Kulttuuri-identiteetti on paljon enemmänkin, kuin se että olen suomalainen. Siihen liittyy tuntemukseni suomalaisuudesta ja se missä päin Suomea olen kasvanut, sekä esimerkiksi se minkälaisia suomalaisia tapoja perheessämme on noudatettu lapsuudessani, ja mitä taas itse noudatan nykyään. Kulttuuri-identiteetti on myös jatkuvasti muuttuva osa meitä, ja usein se muuttuu elämän varrella. Esimerkiksi ulkomailla asuminen on varmasti kokemus, joka voisi minun käsitystäni omasta kulttuuri-identiteetistäni muovata paljonkin. Suomen ja suomalaisuuden näkisi varmasti erilailla muualta käsin.

 

Lähteet:

Podcast Auta Antti ”Identiteetti ja kuntosali”

https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/itsetuntemus/identiteetti-kuka-minä-olen

Honko, Lauri: Kulttuurin pinta ja pohja. Tieteessä tapahtuu 2001/8

Kommentoi