Tampere
30 May, Thursday
16° C

Proakatemian esseepankki

Hyvän johtajan työkalupakki osa 2.Kirjoittanut: Jesse Järvensivu - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Hyvä johtajuus muodostuu luonnollisesti monesta eri tekijästä – ja riippuu paljon myös itse työyhteisöstä ja sen tarpeista. Hyvän johtajan kuvaillaan usein tarvitsevan näkemystä ja intohimoa, mutta nykyään myös yhä enemmän empatiataitoja.

(Glad, 2020.)

Jokaisella meistä on omat kokemuksemme johtajista. Oli kyseessä hyvä, tai huono johtaja niin usein molemmissa tapauksissa toistuvat monesti samat teemat. Johtajuutta ei tarvitse päivittäin keksiä uudestaan, vaan riittää, että toistaa omassa toiminnassaan toimiviksi ja keskeiseksi havaittuja menetelmiä ja pyrkii jatkuvasti kehittymään omassa toiminnassaan. Palaute on tässäkin kohdassa ensiarvoisen tärkeää, koska ilman sitä on mahdotonta saada selville sitä, että missä kaikissa osa-alueissa on kehitettävää. Kukaan ei ole täydellinen johtaja syntyessään, mutta tietyt asiat voivat olla paremmin hallussa, kun jollain toisella. Tästä syystä voidaankin todeta, että vaikkakin kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet opiskella johtamista, niin ei kuitenkaan ole kaikkien tehtävä toimia johtajana. Tästä alta löydät muutamia keskeisiä asioita mitä nousee esiin, kun puhutaan hyvästä johtajasta.

Kyky luoda ja sanoittaa visioita

Hyvien johtajien yhdeksi keskeisimmiksi kyvyiksi voidaan nimetä visioiden luomisen. Hyvällä johtajalla kyky sanoittaa ja havainnoida laajemmatkin kokonaisuudet niin, että jokainen ymmärtää mistä puhutaan. Eli hyvän johtajan tunnistaa siitä, että hän pystyy katsomaan kauas tulevaisuuteen ja luomaan visioita siellä ja tämän lisäksi vielä pystyy sanoittamaan sen muille niin, että sama näkemys välittyy kaikille muille, jolloin visio on kaikilla kirkkaana mielessä. Johtaja, joka on kömpelö viestimään, ajautuu herkästi konflikteihin.

Toisten ihmisten kunnioitus

Kunnioitus on monesti toimivan ihmissuhteen yksi tärkeimpiä kulmakiviä. Entisaikojen pelolla johtaminen alkaa jo onneksi olemaan taaksejäänyttä elämää, eikä sellaiselle toiminnalle ole enää sijaa. Hyvän johtajan tunnusmerkkejä on myös se, että hän kunnioittaa kaikkia alaisiaan ja myös näyttää sen. Johtaja on sanoillaan ja teoillaan erittäin tärkeässä roolissa, kun puhutaan siitä, että miten arvostusta ja kunnioitusta näytetään. Kunnioituksen tulee kuitenkin olla aitoa ja vilpitöntä, koska päälle liimattuna se tulee vain aiheuttamaan enemmän haittaa, kun hyötyä ja näin ollen kääntyy itseään vastaan.

Pyrkimys läpinäkyvyyteen

Luottamus on keskeisessä roolissa, kun puhutaan johtamisesta. Hyvä johtaja tarvitsee ympärilleen ihmisiä, joihin hän voi tiukassa paikassa luottaa ja sama taas toisinpäin, eli Ihmiset tarvitsevat ympärilleen johtajan, johon he voivat tiukassa paikassa luottaa. Luottamuksen ilmapiiriä rakennettaessa on syytä kiinnittää erityisen paljon huomiota siihen, että organisaation viestintä on rehellistä ja suoraa, eli toisinsanottuna läpinäkyvää. On hyvin tärkeää, että kaikki ovat samalla tasolla tiedon suhteen, jolloin ei tule väärinymmärryksiä, tai tilanteita, jossa jokin osasto on esimerkiksi jäänyt jonkun tilanteen ulkopuolelle, koska tieto ei ole kulkenut. Tästä syystä onkin erityisen tärkeää kiinnittää huomiota yrityksen sisäiseen viestintään.

Empatiakyky

Mitä suuremmasta organisaatiosta on kyse, niin johtaja ei voi millään tietää tarkasti, että mistä asioista kulloisenkin alaisen työtehtävät koostuvat ja mitkä ovat suurimmat ongelmat tai häiriötekijät heidän arjessaan. Tästä syystä johtajan voikin olla vaikea hahmottaa sitä kokonaisuutta, jonka kanssa alainen päivittäin toimii. Vaikkakin välissä saattaa olla montakin porrasta, niin johtajan tulee silti olla empaattinen. Hyvä johtaja osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa ja osaa oikeiden kysymysten kautta asettua heidän asemaansa, sekä myös kohtaa heidät aina aidosti. Kuuntelutaito on myös yksi keskeisistä tunnusmerkeistä, kun puhutaan hyvästä johtajasta.

Tukena oleminen

Työntekijät voivat työpaikallaan paremmin ja suoriutuvat työtehtävistään huomattavasti paremmin, kun he tietävät, että johtaja on heidän tukenaan. Tuen näyttämistä aivan arjen tasolla on läsnäolo ja käytännön teot. Hyvä johtaja on tavoitettavissa ja läsnä. Jos ainoa kontakti arjessa johtajaan on se, että hän tuo lisää työtehtäviä ja moittii ohimennen jostain edellisestä projektista, niin voi olla varma, että työpaikalla hankalaa viihtyä. Kiittäminen tehdystä työstä ja säännölliset palautekeskustelut tuovat työntekijää lähemmäksi yritystä ja näin lisää merkityksellisyyden tunnetta, joka on toimivan yhteisön tärkeimpiä perustuksia.

Kyky nostaa muita

Hyvän johtajan ehkä tärkein ominaisuus ja tehtävä on se, että hän pyrkii ennen kaikkea nostamaan muita, ei itseään. Tämä tarkoittaa sitä, että johtaja tiedostaa oman rajallisuutensa ja sen, että hän ei ole läheskään aina se paras asiantuntija, tai tekijä kyseiseen hommaan. Hän tuntee alaisensa ja heidän tietotaitonsa, sekä osaamisen ja näin ollen pystyy antamaan vastuuta työntekijöille. Johtajan onkin eräänlainen valmentaja, tai mentori, joka auttaa etsimään sen todellisen potentiaalin ja kannustaa eri vaiheissa työuriaan olevia tekijöitä. Toisten auttaminen ja kannustaminen tuottaa tulevaisuuden osaajia ja se lisää myös työssä viihtymistä ja näin myös työhyvinvointia.

Ole oma itsesi, jotta pystyt olemaan hyvä johtaja. Älä yritä matkia jonkun toisen johtamistyyliä, vaan seuraa omaa visiotasi ja luota omiin ideoihisi. Voit toki omaksua ja ottaa oppia johtajaidoleiltasi. (Vilpa, n.d.)

Lähteet

Ashford, Kate. Want to Be an Amazing Leader? 2019

 https://www.themuse.com/advice/top-leadership-qualities

Glad, Laura. Miten tulla oikeasti hyväksi johtajaksi? 2020.

https://duunitori.fi/tyoelama/hyva-johtaja

Vilpa, Titta. Millainen on hyvä johtaja? N.d.

https://blog.kuulu.fi/millainen-on-hyva-johtaja

Kommentoi