Tampere
24 May, Friday
25° C

Proakatemian esseepankki

Hyvä johtoryhmäKirjoittanut: Tiinu Pärssinen - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Hyvä johtoryhmä
Olemme Apajassa pohtineet viime aikoina taas paljon organisaatiotamme ja sen toimintaa. Tämän syksyn meillä on ollut BL eli business leader ja HR eli henkilöstö johtaja. BL:n roolia ei olla tarkasti määritelty, mutta se on sisältänyt kaiken tiimin johtamisesta organisointiin ja verkostojen luomisesta projektihankintaan. HR:n rooli on jäänyt syksyllä hyvin epäselväksi, jolloin sen vaikutus tiimissä on ollut lähes huomaamaton. Tämä johtuu suuriltaosin siitä, ettemme tiiminä ole selkeästi kertoneet mitä toivomme ja odotamme HR:ltä. Omaa rooliaan on kovin vaikea toteuttaa, jos ei saa tiimiltä minkäänlaista palautetta toiminnasta.
BL on kaivannut ympärilleen pienempää ryhmää, jossa saisi vaihtaa ajatuksia ja jolta saisi tukea omaan tiimin johtamiseen. Tästä syntyi ajatus johtoryhmästä. Mietimme pitkään erilaisia vaihtoehtoja, miten jory koostetaan. Oli vaihtoehtona projektipäälliköistä koostuva jory sekä muita variaatioita. Lopulta päädyimme muuttamaan organisaatiotamme niin, että meillä on BL ja HR roolien lisäksi TL eli team leader, jotka muodostavat joryn. Emme vielä ole määritellyt tarkemmin näiden roolien tehtäviä, mutta olemme pohtineet asiaa erilaisten ehdotelmien kautta. Viimekädessä nämä roolit varmasti tarkentuvat niihin valittujen henkilöiden kautta ja siitä, minkälaisen tiimin he joryssa muodostavat.
Joryn ydintehtävä on varmistaa organisaation menestys niin pitkällä kuin lyhyellä aikavälillä. Strategian ja yrityskulttuurin luominen on onnistuneen johtoryhmän aikaansaannos. Ratkaisemalla kysymykset ”minne tahdomme ja miten?” sekä ”kuinka saamme ihmiset omistautumaan matkaan?” saavutetaan tämä haluttu tavoite. (Järvinen, 2019.) Apajan joryn tehtävä on siis luoda meille strategia, jolla saavutamme kannattavaa ja kehittyvää liiketoimintaa ja saada tiimi toimimaan sen mukaan. Toki voimme koko tiiminä miettiä strategiaa, mutta meidän pitää myös pystyä antamaan luottamus ja valta valitsemallamme johtoryhmälle. Jory tarvitsee tiimin täyden luottamuksen toimiakseen ja joryn jäsenten tulee myös luottaa tiimin täysin.
Johtoryhmän jäsenten välinen luottamus on myös ehdottoman tärkeää. Jokaisen jäsenen tulee kertoa avoimesti vastuullaan olevista asioista, eikä yrittää saada näyttämään asioita paremmalta, kuin mitä ovat. Tällöin johtoryhmä ei pääse yhdessä ratkaisemaan tehtävänsä mukaisesti asioita, jotka hidastavat asetetun tavoitteen saavuttamisessa. Joryn pitää olla keskinäiselle kritiikille avoin, jäsenten tulee pystyä kyseenalaistamaan ja olemaan erimieltä toistensa kanssa. Kritiikin mahdollisuudesta huolimatta ilmapiirin tulee olla sellainen, jossa pystytään esittämään hyvin varhaisessa vaiheessa olevia ideoita ja ajatuksia. Edellä mainitut asiat toteutuvat vain luottamuksen läsnä ollessa. Tätä tukee ajatus siitä, että kaikki joryn jäsenet ovat samalla puolella tehtävässään ja ihmisinä. Heillä on yhteinen tavoite, jota kohti heidän täytyy tehdä yhdessä parhaansa, saadakseen koko tiimin kohti sitä. (Martela, 2018.)
Tämä tulisi muistaa myös koko tiimin toiminnassa. Meillä on yhteinen päämäärä ja pääsemme sinne vain tukemalla toinen toisiamme, emme kilvoitellen. Välillä tuntuu, että tämä ajatus unohtuu, kun isossa tiimissä luonnollisesti tulee mielipide eroja. Asiat voivat riidellä, mutta eivät ihmiset. Mielelläni en puhuisi riitelystä ollenkaan, vaan ajattelisin ennemmin erimielisyyksiä näkökulmien haastamisena. Riitely kun harvoin on kehittävää, vaikka sen ilmaa puhdistava vaikutus useimmiten onkin hyvästä.
Johtoryhmällä on kuitenkin työtehtävä, joten se tarvitsee hyvän ilmapiirin lisäksi kehitysasenteen, jolla edetä. Tärkeimpinä asioina on rohkeus kokeilla uusia asioita sekä rohkeus kyseenalaistaa aiemmin tehtyjä päätöksiä. (Martela, 2018.) Vanhoihin asioihin ei siis saa jäädä kiinni, sillä se estää kehityksen. Katsomalla taaksepäin, sulkee silmänsä tulevaisuudelta. Toki on tärkeää ymmärtää historiaa ja tuntea se, mutta eteenpäin on ainoa oikea suunta. Ajatusten tulisi siis olla jo tulevassa ja siinä, mitä silloin tarvitsemme. Tässä Apaja tarvitsee harjoitusta, sillä monesti elämme hieman menneisyydessä. Liiketoiminnassa ajatuksen tulisi toimia pidemmällä aika jänteellä luodakseen kestävää ja tuloksellista jälkeä.
Nyt kun on tullut aika valita uudet henkilöt vastuu rooleihin, olen miettinyt kokonaisuutta. Yllämainitut avoimuus, luottamus ja kehitysasenne toimivan joryn lähtökohtana vaativat sen jäseniltä yhteistä suurta kuvaa tiimin toiminnasta. Tulemme kaikki toimeen keskenämme, mutta miettiessä mahdollisimman toimivaa kolmikkoa, tulee erilaiset persoonallisuus tyypit huomioida. Kysymystä siitä, miten saamme parhaan mahdollisen potentiaalin irti heistä, tulee pohtia. Joryn tehtävä on kuitenkin erittäin tärkeä, eli johtaa Apajan liiketoimintaa ja varmistaa kehittyvä liiketoiminnallinen tulos sekä kehittää Apajan organisaation eli tiimin toimintaa.

Lähteet:
Järvinen Pekka T. 2019. Tuloksellisen johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen. Luettu 27.11.2019. https://www.balentor.fi/tuloksellisen-johtoryhmatyoskentelyn-kehittaminen
Martela Frank. 2018. Hyvä johtoryhmätyöskentely edellyttää kolmea asiaa. Luettu 27.11.2019. https://filosofianakatemia.fi/blogi/ketterasti-toimivan-johtoryhman-luominen-vaatii-onnistumista-kolmella-ryhmadynamiikan-dimensiolla/

Kommentoi