Tampere
25 May, Saturday
21° C

Proakatemian esseepankki

Huomisen tulevaisuusKirjoittanut: Esa Ekholm - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Mitä tapahtuu huomenna tulevaisuudelle?
Ellun Kanat
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Yksilöessee, Esa-Pekka Ekholm 25.2.2019

Kirja: Ellun kanat – Mitä tapahtuu huomenna tulevaisuudelle

Huomisen tulevaisuus

Kun mietitään menestystä ja siihen johtaneita tekijöitä, kuvaillaan tämän tittelin saavuttaneita usein eri alan edelläkävijöiksi. Edelläkävijällä on oltava visio tulevaisuudesta, mutta tulevaisuuteen ei voi nähdä. Tulevaisuutta voidaan ennustaa, vaikkakin siitä ei voi olla koskaan täysin varma. Tulevaisuuden ennustamisen tekeekin kiehtovaksi juuri sen arvaamattomuus.

Tulevaisuus nykypäivänä on paljon isompi puheenaihe kuin aiemmin. Ihmiskunnan vaurastuminen on meille vielä varsin uutta emmekä voi muuta kuin ennustaa millainen maailma meitä odottaa 100 vuoden päästä. Vielä 1800-luvulla suurin muutos tapahtui sukupolven vaihtuessa. Nyt sama muutos tapahtuu noin kolme kertaa sukupolvessa. Kalastaja saattoi tehdä samaa työtä koko elämänsä, mutta nykyaikana jokin varma ammatti ei välttämättä päde 10 vuoden päästä. Hyviä esimerkkejä on Airbnb, joka toi hotellin pitämisen jokaiselle mahdollisuudeksi. Mitä tapahtui Nokialle? Heillä oli jo kosketusnäytön tekniikka, mutta sen ei uskottu menestyvän. Meidän on siis mukauduttava muutokseen. Mukautumisen tekee helpommaksi, kun   osaa odottaa mitä on tulossa. Kun pääsee negatiivisesta näkemyksestä ja hyväksyy jatkuvan muutoksen, voi saada paljon irti. Muutosta ei pidä pelätä vaan ottaa vastaan avosylin.

Nopeutta arvostetaan enemmän kuin koskaan ja sillä kerskaillaan toisille. Mitä tehokkaampi, sen parempi. Tehokkuus on jo mennyt isosti ajattelun edelle. Monesti aletaan tekemään asiaa ilman, että ideaa on mietitty loppuun asti. Tämä johtaa luultavasti epäonnistumiseen, johon joku toinenkin on jo törmännyt ja joka pienellä suunnittelulla olisi voitu välttää. Enää ei haluta suunnitella pitkään, koska pelätään jonkun toisen vievän oman idean. Pelko kopioinnista on tietenkin aina aiheellinen, mutta sitä ei pitäisi pelätä. Hyvälle idealle tulee aina olemaan kilpailua. Siksi olisikin tärkeää, että markkinoille vietäessä tuote tai palvelu olisi huolella testattu, eikä jätettäisi avoimia ovia kilpailijoille. Google ei ollut ensimmäinen hakukone – eikä edes toinen tai kolmas – mutta se osasi ennustaa mitä käyttäjät heiltä toivoivat ja voittivat hakukonekilpailun. Nopeuden ja suunnittelun tasapainottelu jääköön jokaisen oman omatunnon harteille.

Mitä enemmän tietoa maailmassa on, sitä pienemmäksi pallo muuttuu. Meillä on mahdollisuus tavoittaa enemmän ihmisiä kuin koskaan ennen. Tästä johtuen yksi tämän hetken suosituimpia ennustuksen kohteita ovat megatrendit. Megatrendejä ei saa sekoittaa esim. nuorten Supreme-vaatemerkkiin. Trendistä Supremessakin on kyse, joskaan Supreme ei ole yhtä yhteiskunnallisesti merkittävä kuin megatrendit. Esimerkiksi kaupungit ovat megatrendi, jonka ei aluksi uskottu kestävän. Nyt kuitenkin joka vuosi rakentuu kahdeksan uutta New Yorkin kokoista kaupunkia. Ilmastonmuutos on toinen tällä hetkellä jylläävä megatrendi. Kivihiilen saastuttaminen, ydinvoimaloiden onnettomuuden ja öljyn loppuminen ovat herättäneet ihmiset reagoimaan ilmastonmuutokseen vahvasti viime vuosikymmeninä, mikä on helposti havaittavissa luonnonsuojelualueiden moninkertaistumisella 1900-luvun alusta 2000-luvulle mentäessä. Ilmastonmuutos vaikuttaa enemmissä määrin myös ihmisten ruokatottumuksiin sekä ostopäätöksiin. Jos trendi jää, muuttuu se osaksi meidän yhteiskuntaa ja vakiintuu.

Tulevaisuuden nopea muuttuminen saattaa ajaa meidät nopeisiin äkkiliikkeisiin ja tekemään hätäisiä päätöksiä. Ihmiskunta ei kuitenkaan seiso sormi suussa vaan yrittää ennustaa tulevaisuutta taukoamatta. Teknologia onkin mahdollistanut hyvin tarkkojen algoritmien tekemisen, jotka ”ennustavat” – tai oikeastaan laskevat – todennäköisyyksiä erilaisille käyttötarkoituksille.  Myös ihmiset itse tekevät ennustuksia esimerkiksi erilaisten tutkimusten pohjalta. Ennustuksessa on otettava huomioon mahdollisimman monta eri näkökulmaa sekä tehtävä muutama olettamus. Olettamus taas on aina arpapeliä. Arpapelistä puhuessa onkin hyvä muistaa sattumanvaraisuus tai tuntematon, jota emme edes tiedä olevan

Kommentoi