Tampere
23 May, Thursday
24° C

Proakatemian esseepankki

Google hakukoneoptimointiKirjoittanut: Johanna Rita - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Johdanto 

Yrittäjänä on tärkeää ymmärtää, mitä markkinointi on ja kuinka se toimii. Tässä esseessä paneudumme digitaaliseen markkinointiin ja sen saloihin. Pohdimme kuinka digitaalisella markkinoinnilla voi olla suora yhteys yrityksen myyntiin ja millä työkaluilla voimme boostata näkyvyyttä. Hakukoneoptimoinnin avulla yritys voi parantaa verkkosivuston näkyvyyttä oikeita hakusanoja käyttämällä. Tarkoituksena on päästä hakutulosten kärkeen oikealla hakukoneoptimoinnilla tai käyttämällä maksullista Google Ads-sovellusta mainosten tekemiseen. Varsinkin pandemia aikana suorien kontaktien vähentyessä on verkkokauppamyynti nostanut samalla päätään. Kilpailu varsinkin tietyillä aloilla hakusanojen parissa voi olla kovaa, joten yrityksen toimivilla nettisivuilla on suuri merkitys. Suurissa yrityksissä on omat yksikkönsä, jotka huolehtivat digimarkkinoinnista, mutta yrityspolun alkutaipaleella lähes kaikki on tehtävä itse. Kenties joku päivä Akatemiallakin on myynnin, markkinoinnin, sekä palvelumuotoilun lisäksi digitaalisenmarkkinoinnin kurssi, jossa perehdytään esseessä käsiteltäviin aihealueisiin.  

 

Hakukoneoptimointi 

Hakukoneoptimointi eli Seo kasvattaa sekä parantaa verkkosivustolle tulevan orgaanisen liikenteen määrää. Hakukoneoptimoinnissa on tärkeää saada yrityksesi sivu mahdollisimman korkella eri hakusanoilla. Nettisivujen laatu, helppous ja luotettavuus vaikuttaa suoraan kuinka korkealle nettisivusi nousee. Orgaanisen näkyvyyden kilpailu kasvaa ja tähän ainut valttikortti on oikeanlainen hakukoneoptimointi. Hakukoneoptimoinnin onnistuminen tai epäonnistuminen mitataan orgaanisen liikenteen kehityksellä, orgaanisen kävijäliikenteen käyttäytymisen metriikoiden kehityksellä, kauppaan johtavien yhteydenottojen määrä, verkkokauppamyynti, sivuston löytyminen relevanteilla hakutermeillä, sivuston näkyvyyden parantuminen hakusivuilla, sivuston orgaaninen konversioprosentti sekä ulkoisten linkkien laadulla ja määrällä. (Elbanna n.d.) 

 

 

Googlen työkalut 

 

Google Trends 

Google Trends on työkalu millä voidaan selvittää mitkä hakusanat ”trendaavat” milloinkin. Google Trendsissä kaikki luvut ovat suhteellisia eli ne vaihtelevat 0–100 välillä. Google Trendsillä on työkalu millä voi verrata eri alueiden ja asioiden välisiä trendejä. Google Trends suhteuttaa kaikki hakusanat hakijoiden määriin, joten työkalua voi olla vaikea ymmärtää, jos ei tiedä kuinka luvut on normalisoitu. Työkalu onkin enemmän tarkoitettu vertailemaan hakusanojen haettavuutta varten. Google Trendsillä voi verrata hakusanoja tai lausekkeita keskenään. Tämä on hyvin olennaista hakukoneoptimoinnin kannalta ja monesti Google Adsillä tehdessä hakusanoja saatetaan syöttää myös monikkomuodossa. (Tomperi, 2019.)  

 

Google Kerword Planner 

Nettisivujen sisällöntuotannon toteuttamiseen sekä hakusanaoptimoitiin parempi työkalu on Googlen Keyword Planner. Keyword Planner on ilmainen työkalu, joka on tarkoitettu Google Ads- mainoksien suunniteluun ja tekemiseen. Työkalulla näkee hakusanojen arviot hinnoista, sekä klikkausmääristä. Työkalulla näkee myös kuukausittaiset haut, eli kuinka paljon haluamallasi hakusanalla tehdään hakuja kuukausitasolla. Keyword Planner eli avainsanojen suunnittelijan avulla saat ideoita uusista potentiaalisista hakusanoista, mitä välttämättä ei heti itselle tulisi mieleen. Nettisivut, jotka on vain tuulesta temmattu eikä niiden sisällöntuottamiseen, tai avainsanojen käyttöön tekstisisällössä ole käytetty yhtään vaivaa ei tule nousemaan etusivulle, eikä edes toiselle sivulle. Kilpailijakartoituksen avulla saat tietää kuinka verkkosivut erottuvat omastasi ja kilpailijaetu on mahdollinen. Käyttäjä pystyy selvittämään millä hakusanoilla kilpailijat keräävät kävijöitä hakukoneissa. (Arjaranta, 2022.)   

 

Google Analytics on myös veloitukseton työkalu, joka voidaan asentaa sivullesi seuraamaan kävijäliikennettä. Google Analyticsistä löytyy myös hakutermiraportit, joita seuraamalla voit löytää juuri sinun yrityksellesi sopivat hakutermit. Raportit ovat kattavia, ja niissä näkyy hakutermien haettu määrä ja millä hakutermeillä yrityksen sivuille on päädytty. Google Analytics on digimarkkinoinnin yksi tärkeimmistä työkaluista, sillä se työkalulla voi suunnitella, mutta myös analysoida. Työkalu kertoo kuinka pitkään asiakas viettää sivuillasi, kuinka hän on päätynyt sivuille, mitä he tekevät nettisivuilla ja onko käynti esimerkiksi johtanut ostoon tai yhteydenottoon. Google Analyticsillä voi jopa mitata nettisivun nopeutta. Tänä päivänä ihmiset toivovat yksinkertaista, vaivatonta ja nopeaa nettisurfailua, joten jos verkkosivusi ovat raskaat ja hitaat se vaikuttaa suoranaisesti kävijämääriin. Google Analytics tarjoaa jopa parannusehdotuksia sivukohtaisesti, joten ongelman juurisyy on helposti löydettävissä. (Muurinen n.d.) 

 

Tavoitteiden luominen on yksinkertainen ominaisuus, jonka avulla voi seurata konversioiden toteutumista. Konversio kertoo kuinka moni sivulle päätyneistä toteuttaa halutun toimenpiteen eli täyttyykö tavoite. Yleensä verkkosivujen konversio on 1–2 %.  Esimerkiksi vaatteita myyvän nettisivuston haluttu lopputulos on todennäköisesti tuotteiden laittaminen ostoskoriin, mikä johtaa verkkokauppaostoon, kun taas ehkä toisen firman tavoite on saada asiakas jättämään tarjouspyyntö. Google Analyticsin 30-päivän raportin voi myös tilata sähköpostiin vaivattomasti. (Muurinen n.d.) 

Google Ads-tilin avaaminen on helppoa ja maksutonta – Yritys tarvitsee vain sähköpostiosoitteen ja verkkosivuston. Google Ads on yksi tehokkaimmista keinoista nostaa verkkosivujen näkyvyyttä ja konversioprosenttia. Google Ads-mainoksien tekeminen on maksullista, mutta voit itse määritellä esimerkiksi kokonaisbudjetin ja päiväkohtaisen hinnan. Mainoksen tekeminen on helppoa, mutta tulosten saavuttaminen vaatii pitkää opettelua, järjestelmällisyyttä, analysointia sekä ymmärrystä.  (Väisänen,  2017) 

Google Ads tili antaa vinkkejä, kuinka voit parantaa jo olemassa olevia mainoksia. Sivulla pääset myös näkemään konkreettista dataa demograafista tiedoista, millä laitteilla käyttäjä pääsääntöisesti käyttää sivuja, mihin aikaan ja minä päivänä. Mobiiliystävällisyys onkin tänä päivänä tärkeää, sillä sivuston mobiiliystävällisyys on osa Googlen hakualgortimia. Mobiilikäyttäjien määrä on ohittanut pöytäkoneet, joten siihen tulee kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota. (Google Ads) 

 

Google Ads tilin rakentuminen: 

  1. Tili 

Aluksi käyttäjä luo kirjautumis-, ja laskutustiedot. Tässä kohtaa voit myös antaa Google Analyticsin käyttöoikeudet muille, esimerkiksi markkinoinnin alan ammattilaiselle, joka hoitaa mainoksien luomisen sinun puolestasi. Tässä tulee olla kumminkin erityisen tarkkana millä sopimuksella ja kenelle luovutat yrityksesi tunnukset. Yrityksen laskutustietoihin kannattaa syöttää yrityksen kortin tiedot, jotta se on helppo myös kirjanpidollisista syistä.  (Google Ads) 

 

  1. Kampanjat 

Kampanjat kohdassa voit määritellä kampanjan alkamis-, sekä päättymispäivän, budjetin, sijainnin ja kampaan liittyvät kohdennukset. Sijainnin rajaaminen kampanjassa on hyvin olennaista, sillä yleensä mainos halutaan optimoida tietylle alueelle. Sijainnin voi määritellä kohdistusalueilla oleville, niillä usein käyville tai kiinnostuneille, kohdistusalueitasi hakeville ihmisille tai kohdistusalueilla oleville tai niillä usein käyville ihmisille. Sijainnin määritelmä riippuu aivan mainoksen tyypistä. Rekrytessäsi yritykseesi uusia työntekijöitä voi järkevintä olla esimerkiksi kohdentaa mainos sijainnissa asuville ihmisille.  Sijainnin voi rajata maan, kaupungin, alueen, postinumeron tai maakunnan perusteella.  

Mainoksen voi kohdentaa myös demografisten tietojen perusteella. Kohdennuksen voi tehdä asiakkaan kiinnostuksen kohteen, tapojen, aktiviteettien tai harrastuksien perusteella. Yrityksen tarjotessa pihapalveluita, voit rajata esimerkiksi kiinnostuksen kohteet ”Piha ja puutarha”-kategoriasta tykkääville, joten mainos kohdentuu oikein. (Google ads) 

Mainoksen päiväbudjetin ja päättymispäivän voi rajata tiettyyn ajanjaksoon, ettei mainos jää vahingossa päälle. Mainoksessa tulee myös valita, mihin haluat keskittyä ja mitkä ovat tavoitteesi. Jos tarkoituksena on saada mainokseen mahdollisimman paljon klikkauksia, mainoksen kampanjassa käytetään ”Maksimoi klikkaukset”- hintatarjousstrategiaa, jotta asiakas saa mahdollisimman paljon klikkauksia budjetillaan. (Google Ads) 

 

  1. Mainosryhmät 

Mainosryhmät kohdassa valitaan relevantit avainsanat, sekä mainoksen sisältö. Mainosryhmälle annetaan nimi ja valitaan avainsanat, jotka voivat olla sanoja tai lausekkeita, joiden avulla mainos yhdestään käyttäjien hakemiin termeihin. Tässä tulee määritellä kuinka laajasti Google saa tulkita mainokseen asetettuja hakusanoja, eli tuleeko sana olla kirjoitettu sata prosenttisesti oikein vai saako siinä olla muutakin. Hakutyyppinä voi olla laaja haku, ilmaushaku, tarkkahaku tai negatiivinen osuma. Oikeiden avainsanojen valintaan kannattaa hyödyntää avainsanatutkimusta Google Trendsiä tai Keyword planneria. (Google ads) 

 Negatiivisien sanoja lisäämällä mainokset eivät näy, jos käyttäjä lisää hakuunsa negativiiseksi asetetun avainsanan. Negatiivisten avainsanojen lisääminen on tärkeää, sillä käyttäjän asettama budjetti voi kulua väärien avainsanojen käytössä. Esimerkiksi jos tarjoat yritykselläsi siivous palvelua pelkästään Tampereella on turhaa, jos käyttäjät eksyvät mainokseesi hakusanalla ”siivous Kangasala” tai ”siivous Orivesi”. Yleensä negatiivisia hakusanoja on helppo lisätä, kun pääset tutkimaan raportista millä hakusanoilla mainokseesi on eksytty ja näin muuttamaan hakusanoja negatiiviseksi. (Google ads) 

 

Long-tail hakulausekkeet 

Pitkän hännän hakulausekkeita eli long tail-hakusanoja kannattaa hyödyntää avainsanoissa. Useamman sanan muodostamista hakulausekkeista ei ole niin kova kilpailu yks yksittäisistä hakusanoista. Oikeiden hakulausekkeiden löytäminen voi haastavaa, mutta se vaatii vain pitkäjänteistä seuraamista ja analysointia.  Long tail hakusanoilla voi saada suuren edun kilpailijaasi nähden, jos pääset nousemaa kilpaillulla alalla erilaisilla pitkän hännän hakulausekkeilla ohi. Varsinkin Suomen markkinoilla hakukoneoptimointi ei ole niin kilpailtua, kun muualla maailmassa, joten kahden-kolmen sanan long tail lausekkeiden rakentaminen on todennäköisesti riittävää. Long tail-hakusanoja miettiessäsi on hyvä pohtia oman yrityksen kilpailuetuja – Mikä erottaa yrityksesi muista? Näitä asioita kannattaa korostaa pitkän hännän hakulausekkeissa. Orgaanisen kävijäliikenteen lisäämiseksi long tail-hakusanat konvertoi yksittäisiä sanoja paremmin. (Myyntikuutio n.d.) 

 

Google My Business 

Googlen yritysprofiilin avulla miten voit vaikuttaa näkyvyyteen Googlen mapsissa, haussa ja tuotteissa. Yritysprofiilin avulla käyttäjät löytävät yrityksesi, voivat pyytää reittiohjeita tai soittaa. Yritysprofiilia tulee ylläpitää aktiivisesti, sekä päivittää kuvia, julkaisuja ja pitää tiedot ajan tasalla. Varmennettua ja todennettua yritysprofiilia Googlessa pidetään kaksi kertaa hyvämaineisempana kuin muita yrityksiä. (Google Support). 

Google Business tilin avulla saa heti lisää verkkonäkyvyyttä, joten sijainnilla ja asiakastyytyväisyydellä on merkitystä. Google tarjoaa kolme parasta vaihtoehtoa ja näyttää samalla niiden sijainnin kartalla. Mitä enemmän yritys on saanut arvosteluja mitkä ovat hyviä, sitä suurempi todennäköisyys yrityksellä on näkyä esimerkiksi karttapalvelussa. Hyvät arvostelut kasvattavat käyttäjien luottamusta firmaa kohtaan ja siksi ne ovat yritykselle elintärkeitä. Ei siis riitä, että yrittäjä itse päivittää aktiivisesti omaa Google My Businesta, sillä eniten Google nostaa asiakkaiden antamaa palautetta ja asiakkaiden lisäämät kuvat nousevat yrittäjän lisäämien kuvien edelle. Googlessa ei voi poistaa saatua palautetta, mutta on tärkeää vastata palautteeseen, jotta tilin vuorovaikutus pysyy aktiivisena. (Asikainen, 2022).  

Google My Business on kaikille ilmainen palvelu ja vaatii vain yritykseltä fyysisen toimipisteen.  

Google Business on etenkin hyvin tärkeä mobiililaitteiden käyttäjille, sillä käyttäjä voi soittaa suoraan yritykseen yhdellä painalluksella tai pyytää reittiohjeita. Muita ominaisuuksia Googlen yritystilillä on yhteydenottolomake, yrittäjä voit tehdä postauksia tai mainostaa uusinta blogikirjoitustasi ja omien tuotteiden tai palveluiden lisääminen. Esimerkiksi ravintola voi lisätä suoran linkin menuun ja lisätä siitä kuvia. Mitä enemmän tietoa pystyt antamaan, sitä parempi. (Poutanen. n.d.) 

 

Tönökahvila 

Olemme Tönö-kahvilalla päivittäneet aktiivisesti meidän Google yritystiliä, vastanneet palautteisiin ja tehneet postauksia. Kuvien lisääminen Eteläpuistosta, kahvilasta, tapahtumista ja menusta on lisännyt valtavasti käyntejä meidän kotisivuillamme ja lisännyt yhteydenottoja. Tönöllä on yhteensä 47 arvostelua ja arvostelujen keskiarvo 4,7. Meillä oli ongelma päivittää oikea puhelinnumero Googlen yritystilille melkein kahden vuoden ajan, sillä siinä oli aikaisemman yrittäjän vanha numero. Tallaisessa tilanteessa meidän tuli pyytää Googlea päivittämään oikea numero, mutta lukuisista yrityksistä huolimatta emme onnistuneet siinä. Negatiivisena asiana nostamme Googlen asiakaspalvelun, joka on täysin bottien varassa. Jos haluat saada ihka oikeaan ihmiseen keskusteluyhteyden, se voi olla melko haastavaa. Helpompaa on vain pyytää tiettyjä oikeuksia, niin kuin tässä tapauksessa oikean puhelinnumeron päivittämistä useaan otteeseen. 

Teimme verkkosivut Tönölle vasta viime keväänä 2021 siinä uskossa, että ”ei siellä kumminkaan kukaan käy”. Tönöllä ei ole aikaisemmin ollut nettisivuja, joten miksi kesäkahvila niitä tarvitsisi. Iloksemme saimme kumminkin huomata, että verkkosivuilla ja Googlen yritystilin aktiivisella päivittämisellä oli huimat tulokset. Tönö kahvilalle tuli useampaan kertaan puheluita tarkemmista reittiohjeista, sillä Eteläpuistoon ja Tönölle on kieltämättä haastava tulla ulkopaikkakuntalaiselta. Puhelussa asiakkaan kanssa tuli usein ilmi, että kahvila on bongattu Googlesta.  

Googlen raportin mukaan 57723 ihmistä oli löytänyt meidän kahvilamme, 399 ihmistä pyysi reittiohjetta, 373 käyttäjää vieraili verkkosivuillamme ja 16 henkilöä soitti meille. Puheluita tuli huomattavasti enemmän, mutta veikkaan väärän numeron aiheuttaneen tilastollisesti ”heikomman” kontaktoinnin puhelimitse. Google My Businessin raportti myös vertailee yrityksen aikaisempaa kuukautta ja kertoo mahdollisen nousun tai laskun kontaktoinneissa.  

 

Tönön verkkosivujen hakukoneoptioiminti 

Tönölle siis tehtiin verkkosivut viime kesänä ja ajatuksena oli tehdä sivut mahdollisimman halvalla. Teimme verkkosivut valmista teemaa käyttäen, ja koska moni asia valmiissa teemassa ei miellyttänyt, teimme visuaalisesti kauniita kuvia käyttäen apuna Canvaa. Suuri ongelma tässä oli se, että koska verkkosivujen hakukoneoptimointi tapahtuu siten, että google etsii verkkosivujen tekstistä oikeita sanoja, ei hakukoneoptimointi ollut niin tuottoisaa. Tähän takia kuvat piti lähtökohtaisesti korvata tekstillä, jolloin google tunnistaa sanoja, joita sivustolla on käytetty. Toki myös kuvien käyttö on suuri osa verkkosivujen tekemistä. Kuvat täytyy nimetä hyvin ja käyttää sellaisia termejä, joilla haluaa yrityksen googlesta löytyvän. Myös alt-tekstit ovat tärkeitä. 

Mikä on alt-teksti? Alt-teksti liittyy verkkosivujen saavutettavuuteen. Verkkosivujen saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi henkilöt, joilla on näkövamma saavat tietää mitä kuvassa on. Koska he eivät pysty näkemään kuvaa, alt-teksti kertoo heille, mitä kuvassa on. Tähän vaihtoehtoiseen tekstiin pääsee käsiksi ruudunlukuohjelman avulla, jota etenkin näkövammaiset henkilöt käyttävät. Alt-tekstit ovat tärkeitä myös hakukoneoptimoinnin kannalta, koska hakukoneet löytävät verkkosivujen kuvien vaihtoehtoiset tekstit. Hyvä vaihtoehtoinen teksti voi nostaa verkkosivujen sijoitusta hakutuloksissa ja vaikuttaa kuvahaun tuloksiin. (Saavutettavasti.fi 2021) 

 

Pohdinta  

Digimarkkinointi on niin suuressa nosteessa tällä hetkellä, että koemme kaikkien yrittäjien hyötyvän edes perusteiden osaamisesta. Digimarkkinointi kokonaisuudessaan kattaa hakukoneoptimoinnista aina sähköposti-, sekä sisältömarkkinointiin. Tässä esseessä käsittelimme eri käsitteitä, työkaluja, Google markkinointia kokonaisuudessa ja sitä kuinka iso merkitys sillä on ollut projekteihimme. Digitaalinen markkinointi tuo lisää näkyvyyttä, asiakkaita ja myyntiä. Digimarkkinointi toimii myyntiprosessin tukena, sillä ne kulkevat melko käsikädessä toisensa kanssa. Digimarkkinoinnin avulla pääset tutustumaan ostopolkuun ja asiakkaiden todellisiin tarpeisiin, näin markkinoin ja myynnin yhteispelillä on mahdollista saada asiakashankinnan kannalta huomattavasti parempia tuloksia. On olemassa yrityksiä, joiden myynti perustuu täysin Googlemarkkinointiin, joten mielestämme tämä on aika huima muutos aikaan ennen intranetiä. Suosittelisimme kaikille akatemialaisille peruskurssina tutustumista digitaaliseen markkinointiin, ja miksei sitä voisi lisätä jopa opetusohjelmaan.  

 

Lähteet 

 

Tomperi, T. 2019. Työkalut avainsanatutkimukseen. Viitattu 26.3.2022. 

https://mainostoimistoluma.fi/blogi/tyokalut-avainsanatutkimukseen/ 

 

Myyntikuutio n.d. Seo-vinkit: Hyödynnä long tail-avainsanat. Viitattu 26.3.2022. 

https://www.myyntikuutio.fi/blogi/paras-strategia-hakusana-analyysiin-hyodynna-pitkan-hannan-avainsanat/ 

 

Muurinen, J. n.d. Hyödynnä Google Analytics digimarkkinoinnissasi. Viitattu 27.3.2022.  

https://www.kuulu.fi/blogi/google-analytics-hyodyt-digimarkkinoinnissa/ 

 

Arjaranta, K. 2022. Ota Keyword planner avuksi sisällöntuottamiseen. Viitattu 26.3.2022.  

https://www.helpotkotisivut.fi/blogi/keyword-planner/  

 

 

Elbanna, K. n.d. Mitä hakukoneoptimointi (SEO) on? Viitattu 27.3.2022. 

https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/mita-hakukoneoptimointi-seo-on#mita-asioita-tarkastellaan-teknisessa-hakukoneoptimoinnissa 

 

Väisänen, O. 2017. Mistä aloittaisin hakukoneoptimoinnin? Viitattu 26.3.2022. 

https://www.harvamarketing.fi/blog/mista-aloittaisin-hakukoneoptimoinnin 

 

Google support. n.d. Google-yritysprofiilin ohjeet. Viitattu 26.3.2022.  

https://www.helpotkotisivut.fi/blogi/google-my-business-tilin-avulla-lisaa-verkkonakyvyytta/ 

 

Asikainen, O-P. 2022. Google My Businessin avulla lisää verkkonäkyvyyttä. 26.3.2022. 

https://www.helpotkotisivut.fi/blogi/google-my-business-tilin-avulla-lisaa-verkkonakyvyytta/ 

Poutanen, M. n.d. Mikä Google My Business on? Viitattu 26.3.2022. 

https://frostigon.com/mika-google-my-business-on/ 

Google Ads-tili yritystilit Kotityö Turunen ja Tönö-kahvila. 

 

Saavutettavasti.fi 2021. Kuvien vaihtoehtoiset tekstit. Viitattu 28.3.2022. 

https://www.saavutettavasti.fi/kuva-ja-aani/kuvat/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentit
  • Hyvä kirjoitus! Myös muista SEO työkaluista voisi kuitenkin vielä mainita. Esim. sivustolla https://www.webcube.fi/ mainitaan useita ohjelmia, joiden avulla hakukoneoptimointia on varsin helppo tehdä ilman erityisosaamista.

    4.4.2023
Kommentoi