Tampere
20 Jun, Thursday
16° C

Proakatemian esseepankki

Fysioterapian harjoitteluvaihto Teneriffalla: viikot 4-6Kirjoittanut: Kia Oilinki - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Harjoittelua on tätä tekstiä kirjoittaessa 12.3. takana 7 viikkoa (7. viikon update tulee seuraavassa postauksessa 🙂 ), mikä tarkoittaa sitä, että meillä on enää 3 harkkaviikkoa jäljellä. Tämän viikon maanantaina (7.3) vaihdoimme sairaaloita päittäin. Vaihdon piti tapahtua, kun on kulunut puolet eli 5 viikkoa harjoitteluista, mutta harjoitteluista vastaava opettaja päätti, että on parempi siirtää sairaalan vaihtoa viikolla eteenpäin festivon eli pyhäpäivän vuoksi.

Neljännellä harjoitteluviikolla olin lantionpohja- ja purentalihasfysioterapeutin mukana. Kyseinen fysioterapeutti ei puhunut juurikaan englantia ja minun oli hyvin vaikea ymmärtää hänen espanjaansa, jonka vuoksi kommunikointimme ei ollut kovin helppoa. Tämän vuoksi oli hyvin vaikeaa oppia itselle suurimmaksi osaksi tuntemattomista aiheista ja ymmärtää mitä asiakastilanteissa tapahtuu, saati sitten ohjata itselle tuntemattomia harjoitteita ilman aihealueen sanastoa. Vaikeuksien vuoksi pyysin, että saisin vaihtaa toiseen aihealueeseen tai toisen fysioterapeutin opiskelijaksi. Tämä onneksi onnistui ja pääsin takaisin kuntosalille trauma-alueelle uuden fysioterapeutin kanssa.

Viimeiset kaksi viikkoa (viikot 5 ja 6) oli todella opettavaiset ja sain paljon hyviä materiaaleja, joihin tutustua myös myöhemmin! Asiakkaina tällä fysioterapeutille oli useita säärimurtumasta ja olkapään tekonivelleikkauksesta kuntoutuvia sekä olkaluun murtumasta kuntoutuvia, joille oli tehty leikkaus ja asetettu ruuveja ja levyjä. Näin jopa asiakkaan, jolla levy rajoitti olkanivelen loitonnusta osumalla akromioniin, jonka vuoksi hän menee uusinta leikkaukseen muutaman kuukauden kuluessa. Lisäksi oli erilaisia selkäkivuista kärsiviä sekä esimerkiksi nuori, jolla oli lonkan tekonivel. Monenlaisia asiakkaita siis. Yhdeksi aamupäiväksi pääsin myös tutustumaan lasten fysioterapiaan fysioterapeutin ja toisen opiskelijan mukana.

 

Olen oppinut harjoitteluviikkojen 4, 5 ja 6 aikana esimerkiksi: 

 • Olkapään käänteisestä proteesista ja sen kuntoutuksesta
 • Kuivaneulauksesta
 • Lääkäri ilmeisesti määrää mitä fysioterapia sisältää? (Esim. Eräällä selkäasiakkaalla määräys oli, että Tensiä, ultraääntä ja kävelyä)
 • Lantionpohjaharjoitteista ja hoitomuodoista (tens laajasti käytössä)
 • Purentalihasten käsittelystä ja harjoituksesta
 • Lasten fysioterapiasta
 • Lisää sanastoa (näistä tulossa postausta myös 😉 )
 • Vuorovaikutusta erilaisten asiakkaiden kanssa niin tilanteissa, joissa ymmärtää asiakasta kuin myös tilanteissa joissa ei millään ymmärrä asiakkaan puhetta kielimuurin vuoksi. (Kanarialla on jonkin verran omia sanoja ja puhetapa on toki myös erilainen kuin muualla.)
 • Muistutellut mieleen mobilisointi tekniikoita erityisesti nilkan alueelle, mutta myös ranteeseen ja olkaniveleen
 • Oppinut työkulttuurista, esim. asiakas voi hyvinkin tehdä itsenäisesti huomattavan osan käynnistään fysioterapeutin hoitaessa toista asiakasta tai muita asioita
 • Oppinut kuinka asiakkaita jää pois fysioterapiasta herkästi esim. Huonon sään vuoksi (pientä vesisadetta)

Etenkin olkapään käänteisestä tekonivelestä on tullut luettua hieman enemmän harjoittelun aikana ja, koska se oli itselle uusi juttu, niin tässä hieman tietoa siitä, josko se olisi jollekin muullekin uusi!

Olkapään tekonivel ja kuntoutus

Olkapäähän voidaan tehdä tekonivel esimerkiksi reuman, nivelrikon tai trauman, kuten pirtsalaisen murtuman vuoksi. Leikkauksen tavoitteena on lisätä raajan toiminnallisuutta vähentämällä kipua ja tukevoittamalla olkaniveltä. Olkapäähän voidaan asettaa koko- tai osatekonivel varrellisena tai varrettomana. Erityisesti jännerepeämätilanteissa käytetään käänteistekoniveltä (Tays.), joka minullekin on tullut tutummaksi täällä harjoittelussa ollessa. Täällä tätä kutsutaan ”protesesis invertida” nimellä.
”Käänteinen tekonivel suunniteltiin helpottamaan kipua, parantamaan funktionaalista tulosta sekä välttämään proteesikomplikaatioita käytettäessä tavanomaisia tekoniveliä cuff-vajavaisessa nivelessä.” (Mokka, J.)

Leikkauksen jälkeen tulee käyttää niska-kantolenkkiä kivun mukaan 3-6 viikkoa ja kättä on lupa käyttää kevyissä arkiaskareissa toki huomioiden erillisesti rajoitteet, kuten ulkokierron välttö ensimmäisten viikkojen ajan ja kädellä taakan kannon välttö ennen ortopedin jälkikontrollia. Jälkikontrollit on kuuden viikon ja tarvittaessa kolmen kuukauden kuluttua leikkauksesta sekä lisäksi muutaman vuoden välein tekonivelmääräaikaiskontrolleissa. (Tays.)

Seuraavat huomiot perustuu taas vain minun huomioihin parin fysioterapeutin ja heidän asiakkaiden kuntoutuksesta :). Kuntoutuksessa täällä (Teneriffalla) käytetään erilaisia keinoja, kuten lapaluun ja olkanivelen mobilisointia passiivisesti ja aktiivisesti sekä erilaisia harjoitteita. Harjoittelussa usein näki asiakkaiden tekevän harjoitetta suht iso rulla asetettuna plintille plintin suuntaisesti pituussuunnassa ja asiakkaan istuvan tuolilla plintin pitkän sivun puolelle. Kädet asetetaan rullan päälle ja rullaillaan edestakaisin, jolloin olkanivelet saa liikettä. Toinen harjoite mitä näki usein on keppi pystyssä käsillä keppiä pitkin kävely. Eli käsi asetetaan aina toisen käden päälle ja kuljetaan näin mahdollisimman ylös. Kolmas yleinen harjoite oli ns. sormitikapuut (kuvahausta hakemalla finger ladder) seinällä, joita käveltiin sormilla mahdollisimman pitkälle ja neljäntenä ns. rissa istuen.
Coxan olkapään tekonivelleikkaus potilasohjeessa on esitelty 3 harjoitesarjaa. Ensimmäisen sarjan harjoitteita on hartioiden nosto, pendel-harjoite, jossa rentoutetaan olkapäätä sekä etunosto toisella kävellä avustaen. Toisessa harjoitesarjassa on sivunosto avustettuna toisella kädellä, rissa, seinäkävely sormin sekä venytys selinmakuulla, olkavarsi päänvieressä. Kolmannessa harjoitesarjassa on käden nosto suorana eteen, ulkokierto kepillä, sivunosto kepillä, nosta ylös, ota alas harjoite, lapatukisoutu kuminauhalla, sisäkierto kuminauhalla, lavan hallinta pallo seinässä pientä ympyrää pyörittäen sekä kädet ylhäällä pallo seinässä pallon irrotus seinästä ja vienti takaisin seinään. (Coxa.)

Kuvassa (Traumatopedia) on esitelty artroottinen olkanivel, olkanivel anatomisen proteesin kanssa eli, jossa säilytetään kuperat ja koverat osat anatomisessa suunnassa sekä viimeinen kuva, jossa on käänteinen eli reversed tekonivel.

(Kuva otettu: Traumatopedia.)
Reversed eli käänteisessä (intertida) olkaproteesissa olkanivelen pyöreä nuppi on olkaluun sijaan lapaluun puolella ja ns. koverapuoli eli nivelkuoppa olkaluun puolella. (Vastamäki, M.) Kovera ja kupera osa ovat siis toisinpäin kuin ns. normaalissa anatomisessa olkanivelessä.
(Kuva otettu: UW Medicine Orthopaedics and sports medicine.)
Lähteet: 
Mokka, J. Olkapään tekoniveltyypit: eri proteesityyppien esittely. TYKS. Suomen Ortopedia ja Traumatologia Vol. 35. Luettu 12.3.2022.
Tekonivelsairaala Coxa. Olkapään tekonivelleikkaus. Potilasohje. Luettu 12.3.2022.
Olkapään tekonivel- leikkaus – Tekonivelsairaala Coxahttps://www.coxa.fi › uploads › 2021/01 › Coxa_…
Traumatopedia. Protesis invertida de hombro – ¿Qué es y para qué sirve?
UW Medicine Orthopaedics and sports medicine. Shoulder arthritis: Reverse total shoulder. https://orthop.washington.edu/patient-care/shoulder/shoulder-arthritis-reverse-total-shoulder.html
Vastamäki, M. Kulunut olkanivel – mitä hoidoksi? Niveltieto 3/2008. Luettu 12.3.2022.
https://bulevardinklinikka.fi/wp-content/uploads/2020/12/kulunut_olkanivel.pdf
Kommentoi