Tampere
20 Jun, Thursday
13° C

Proakatemian esseepankki

Fysioterapeutti nuorten tukena ja apunaKirjoittanut: Tuukka Tolvanen - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Millainen on toisen asteen koulumaailma 2020- luvulla fysioterapeutin lasien läpi katsottuna? Nuorilla on yhä kasvavassa määrin ongelmia liikkeen ja liikkumisen kanssa, kun perinteiset ruumiilliset työt, arkiliikunta, pelit ja leikit ovat vaihtuneet interaktiivisiin ja vähemmän monipuolisiin arjen liikuntamuotoihin. Siirtymä on luonnollinen ja ymmärrettävä, sillä kehitys kehittyy ja ihmisen aivot on luotu tekemään asiat niin helposti kuin suinkin on mahdollista. Lukio opiskelu on muuttunut kymmenessä vuodessa paljon, mutta liikuntatottumukset ja liikkumisen merkityksen ymmärtäminen tuntuu jääneen jalkoihin. Olin kolmen kuukauden aikajaksolla työharjoittelussa tamperelaisessa lukiossa ja tiivistän huomioni havainnoistani tähän blogiesseeseen.

Vikoja etsimässä vai hyviä puolia korostamassa

Mitä yksittäinen terveys- ja hyvinvointialan tuleva ammattilainen pystyy tarjoamaan näille 2000- luvun älypuhelinkansalle? Onko fysioterapeutti se ammattihenkilö, kenen luokse mennään olkapääongelman vuoksi, mutta poistutaan väärän ryhdin, huono ergonomian, alaselän liikekontrollihäiriön, lapaluiden siirotuksen, liian vähäisen voimatasojen, jäykkien nivelten ja tulevaisuudessa häämöttävien kansanterveyssairauksien kanssa pois? Onko terveysalalta unohtunut ihminen, inhimillisyys ja asiakaslähtöinen kohtaamisen taito? Miksi yhä edelleen osa terveysalan ammattihenkilöistä etsii vikoja ja korjattavia asioita asiakkaistaan?

Kohtaamisen taito

Tämän huomasin hyvin nopeasti työskennellessäni nuorten 16-18 vuotiaiden nuorten parissa fysioterapeutin roolissa. Nämä Youtubesta ja pelaamisesta kiinnostuneet nuoret saivat minut välittömästi huomaamaan miten herkkiä ja kannustuksen kautta henkiin herääviä nuoria aikuisten alkuja he ovatkaan. Varsinkin nuorten kanssa positiivisen psykologian lähtökohta, hyvien asioiden esille tuonti, kannustus, rohkaisu ja onnistumisten kautta ratkaisujen löytäminen ovat avaintekijöitä nuorten kiinnostukselle omaa terveyttään ja hyvinvointiaan kohtaan. Samanlainen lähtökohta tulisi olla aina, oli kyseessä 16- vuotias epävarma ja pelokas lukiolainen tai 70- vuotias itsevarma ja itsetietoinen, selkäkivusta kärsivä eläkeläinen.

Nuoren hakeutuessa vastaanotolleni otin lähtökohdakseni ja aloitusfraasikseni kysymyksen: miten voin auttaa sinua? Se on kysymys, joka antaa nuorelle mahdollisuuden kertoa missä asiassa hän tarvitsee apua. Ei kyselylomakkeita, olettamuksia tai asiantuntijaroolia missä terveydenhuollon henkilö on auktoriteetti ja kaikkitietävä, vaan asiakaskeskeisyys, nuoren oma tahto, toiveet ja motivaatio saavat vapaasti tulla esiin keskustelun myötä. Kuuntelemalla ja keskittymällä siihen mitä nuori kertoo, on valtavan suuri vaikutus dialogin onnistumiselle. Myös yhdessä oikeiden ratkaisujen löytäminen tuntui olevan keino minkä avulla nuori sai itse osallistua omaan harjoitusohjelmaan.

Tukena paineen alla

Lukio on paineen tunnun aikaa, jossa yhteiskunta, perhe, tuttavat ja ystävät luovat nuorelle painetta tulevaisuutensa osalta. Tuki- ja liikuntavaivat ovat pieni osa siitä millä saralla fysioterapeutti voi auttaa lukion opiskelijoita. Kuuntelu ja yksilön sopivan kuormitustason löytäminen ovat avainasemassa, kun työskennellään tässä herkässä kehitysvaiheessa olevien nuorten aikuisten parissa. Fysioterapeutin tulee löytää hyvät asiat ja vahvistaa niitä, sekä keksiä ratkaisuja nuoren kokemien vaikeuksien saralla.

Muistakaa kollegat ja muut nuorten kanssa toimivat: kaksi korvaa ja yksi suu.

 

Kommentoi