Tampere
19 Jun, Wednesday
17° C

Proakatemian esseepankki

Flyynan 12 h haasteKirjoittanut: Jami Jokinen - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Flyynan 12 h toimeksianto

 

28.11.2023 oli Flyynan ensimmäisen 12 h haasteen aika. Odotin päivää innolla, koska pidän itseni haastamisestani ja uskoin, että tällaisessa konseptissa sitä pääsee toteuttamaan. Lyhyesti kerrottuna 12 h:ssa yrityksellä tai yrityksillä on pääsääntöisesti joku ongelma ja haasteen osallistujilla on 12 tuntia aikaa innovoida ongelmaan joku ratkaisu ja esittää se toimeksiantajalle. Arvostelu on numeroilla 1-5 ja arvostelukriteereinä on esim. luovuus, ratkaisu, esitys, pitchaus…

 

Jaoimme Flyynan kahteen osaan ja toteutimme Diili ohjelmasta tutun ryhmäjaon eli tytöt ja pojat. Muotoilimme sen kyllä tytöt VS pojat vaikkei kyseessä ainakaan kuuluisi olla kilpailu. Toimeksiantoja saimme kaksi, joista toinen tuli pitkään toimineelta Ruovesiläiseltä matkailuyritykseltä Bussi-Manninen Oy:ltä. Heidän toimeksiantonsa oli keksiä nuoremmalle ikäryhmälle (20–40 v) bussimatka, koska heidän asiakkaiden tämänhetkinen ikäryhmä on pääsääntöisesti vanhempaa. Toisena toimeksiantona Ruoveden Yrittäjät Ry esitti ongelman. Ruovedellä oli paljon yrityksiä, joista yrittäjät olivat jäämässä pois ikääntymisen tai muiden asioiden takia. Meidän tehtävänämme oli keksiä tapa, miten saataisiin löydettyä yrityksille jatkajia, jotta paikallisten ei tarvitsisi lähteä naapurikuntiin hakemaan palveluita tai tuotteita.

 

Kuten ehkä olettaa saattaa kuuluin poikien ryhmään ja meille arpaonni osui Ruoveden Yrittäjien ongelmaan. Saimme noin 10–15 minuuttia aikaa toimeksiannon jälkeen suunnitella ja miettiä mitä haluamme kysyä toimeksiantajalta ja pohdiskelun jälkeen kysyimme seuraavia asioita.

 

Kysymyksiä

-Millaisia yrityksiä ja yrittäjiä? Toimialat?

-Millaisia yrityksiä on jo myyty tai jatkettu tai lopetettu ennestään?

-Työllistääkö ne hyvin paikallisia? Muutetaanko Ruovedeltä pois koska ei ole työpaikkoja?

-Onko liiketoiminta sidonnainen paljon yhdestä henkilöstä?

-Millainen asiakaskunta on Ruovedellä? Millainen kunta Ruovesi on yrittää? (verotus? Onko yrittäjillä sananvaltaa?)

-Onko yritykset sidonnaisia Ruoveteen? (myydäänkö ulkopuolelle)

-Suurimmat yritykset, jotka ovat tällä hetkellä lopettamassa?

 

Saimme paljon hyviä vastauksia ja suurimpana nostona ehkä itse koin, että pääosin kaikki lopettavat yritykset olivat kyllä kannattavia ja yrittäjät ovat tehneet pitkään elantonsa niillä. Jatkajia ei vain löydy.

 

Aluksi aloimme pohtimaan kaikkien voimin annettua toimeksiantoa ja sen vaikeutta.  Muuttotappiolliset kunnat ovat koettaneet luoda ratkaisuita asukasmäärän ylläpitämiseen ratkaisuita pitkään, mutta heikolla menestyksellä. Sama ongelma on läsnä Ruovedellä (Ruovesi-lehti. 2019.) Onneksi toimeksianto ei kuitenkaan liittynyt kyseiseen ongelmaan suoranaisesti, ja aloimme jakamaan tehtäviä eri taustatiedon hankkimiseen. Osa alkoi ottaa selvää yrityksistä, jotka ovat Ruovedellä myynnissä. Kolusimme nettisivuja läpi, mutta tuloksetta. Ainoa lähde mistä saimme kyseistä tietoa, oli toimeksiantajan antama uutinen (Ruovesi-lehti. 2023.) Sitten aloimme kartoittamaan ongelmia, sekä selvittämään tilannetta yritysten nykytilan kunnosta aina yleiseen yrityskentän tilanteeseen Ruovedellä. Tässä käytimme Finderiä ja Ruovesi-lehteä. Aloimme raa´asti ideoimaan ratkaisuita. Keskusteluiden pohjalta nousi neljä pääpointtia/ideaa, joita aloimme puimaan enemmän.

 

  1. Nuoret

Pohdimme alkuvaiheessa nuorille suunnattua yrittäjyyteen valmentavaa lukiokurssia, jossa nuoret oppisivat yrittäjyyteen ja talouselämään kuuluvia peruskäsitteitä ja käytänteitä. Tämä lisäisi oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä, sekä tutustuttaisi nuoria paikallisiin yrityksiin ja niitä pyörittäviin yrittäjiin. Ideana oli sisällyttää kurssiin tietynlainen työelämään tutustuminen paikallisissa yrityksissä, mikä voisi sytyttää nuorissa halua jatkaa tulevaisuudessa kyseisiä yrityksiä.

 

  1. Westerbacka strategia

Mietimme mahdollisuutta hyödyntää ulkomaalaisten halua muuttaa Suomeen. Ukrainalaisten ostovoimaa yrityskaupoissa. Tämä myös voisi olla yksi keino, jolla ukrainalaisia/ulkomaalaisia tekijöitä integroidaan yhteiskuntaan.

 

  1. Paluumuuttajat

Juttelimme toimeksiantajan kanssa, että moni Ruovedellä syntynyt ja työuransa muualla tehnyt olisivat halukkaita muuttamaan synnyinpaikkakunnalleen takaisin. Heissä olisi hyvää potentiaalia jatkamaan Ruoveden yrityksiä, jotka tarvitsevat jatkajaa yritykselle.

 

  1. Visit Ruovesi videot ja yrityspörssi

Tekisimme viisi videota missä kerrottaisiin Ruoveden yrityksistä, yrittäjistä ja Ruovedestä ylipäätään. Suunnittelimme, että projekti toteuttaisiin 2024 Ruoveden kauniissa kesämaisemissa. Yrityspörssi olisi alusta, jossa yritykset saisi koulutusta yrityksen myyntiin ja alusta toimisi myös yrtitysten myyntialustana.

 

Näiden neljän idean välillä pallottelimme ja mietimme, voitaisiinko ideoita yhdistää. Äänestimme ja tulimme yhteisesti siihen tulokseen, että lähdetään toteuttamaan ideaa ”Visit Ruovesi videosarja ja yrityspörssi”. Tässä vaiheessa teimme myös Ruovesiläisille yrittäjille Forms kyselyn, josta saimme paljon arvokasta tietoa.

 

Suunnittelimme pitkään videosarjaa ja yrityspörssiä. Videosarjasta tulimme päätökseen, että kuvataan 5 osainen videosarja Ruoveden kunnalle. Videoiden pituuden olisivat 8–15 minuuttia about. Videosarjan ideana on nostattaa Ruoveden näkyvyyttä ja saada ihmisiä Ruovedelle ja sitä kautta kiinnostumaan tuomaan uusia yrityksiä ja jatkamaan vanhoja yrityksiä kunnalle. Jokaisessa jaksossa käsiteltäisiin yhtä Ruovesiläistä yrittäjää ja samalla hän kertoisi omaa tarinaansa ja näyttäisi ja kertoisi tarinoita Ruovedestä. Sarja kuvattaisiin 2024 kesällä. Kysyimme tähän myös tarjouksen mahdolliselta toteuttajalta, jotta esityksessä meillä olisi konkretiaa ja hinta.

 

Yrityspörssistä saimme hyviä ideoita paikalliselta elinkeinoasiantuntijalta. Lopputuloksena saimme idean, että tehtäisiin Ruoveden paikallisille nettisivuille ”Yrityspörssi” johon voisit listata yrityksesi myyntiin. Ideaan sisältyi myös videopaketti, jonka voisi katsoa sivuilta ja siinä opetettaisiin laittamaan yritys ”myyntikuntoon”.

 

Saimme esityksemme jälkeen hyvää palautetta ja numeroksi nelosen. Olin tyytyväinen meidän porukkamme suoritukseen ja kaikki tekivät hommat täysillä. Päivässä oli tekemisen meininkiä. Toivon, että tulevaisuudessa näen Ruoveden yrittäjien käyttävän ideoitamme.

 

Lähteet:

Ruovesilehti

Bussi-Manninen Oy

Ruoveden Yrittäjät Ry

Kommentoi