Tampere
27 May, Monday
17° C

Proakatemian esseepankki

Finnveran rahoituksetKirjoittanut: Elmeri Sikala - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

Tiimiyrityksellämme oli muutama viikko sitten paja aiheesta yritysten rahoitus. Pajan ennakkotehtävänä oli ottaa selvää erilaisista yrityksiä rahoittavista yhtiöistä. Ennakkotehtävän myötä opin paljon hyödyllistä tietoa muun muassa Finnverasta ja tässä artikkelissa koetan jakaa sitä hieman. Artikkelin päälähteenä on käytetty Finnveran nettisivuja.

Mikä on Finnvera? 

Finnvera Oyj on Suomen valtion kokonaan omistama erityisrahoitusyhtiö (Wikipedia, 2020). Finnveran tarkoituksena on vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla takauksia, lainoja ja vientitakuita. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden liikevaihdon kasvu sekä tuloksen parantuminen rahoituksen avulla. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on myös lisätä ja luoda työpaikkoja, jotka eivät muuten olisi mahdollisia.

Finnveran strategia on kohdentaa pääosa rahoituksestaan kasvaviin ja kansainvälistyviin yrityksiin, investointeihin, omistajavaihdoksiin ja vientiin. Valtion omistamana yhtiönä Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja jakaa riskiä muiden toimijoiden kanssa.

Finnveran toimintaa ohjaavat sitä koskeva erityislainsäädäntö, valtion asettamat tavoitteet ja yhtiön oma strategia. (Finnvera, 2023)

Millaisia rahoitusvaihtoehtoja Finnvera tarjoaa?  

Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan eri vaiheisiin, kuten perustamiseen, kasvuun, kansainvälistymiseen ja vientiin sekä omistusjärjestelyihin. Rahoitusmuotoja ovat takaukset, lainat, vientitakuut sekä vientiluotot ja korontasaus. (Finnvera, 2023)

Takausvaihtoehdot

Alkutakaus auttaa uusia pieniä ja keskisuuria yrityksiä saamaan rahoitusta pankista investointi- ja käyttöpääomatarpeisiin. Yrittäjän oma pankki hakee takauksen Finnveralta.

Pk-takaus helpottaa yli kolme vuotta toimineita kasvuhakuisia pk-yrityksiä rahoituksen saamiseen pankista tuotekehitys-, investointi-, ja käyttöpääomatarpeisiin. Samoin kuin alkutakauksessa, yrittäjän pankki hakee takauksen yrityksen puolesta Finnveralta.

Finnvera takaus sopii pk-yrityksille ja erityisin perustein myös suuryrityksille. Sitä käytetään vakuudeksi kotimaisiin rahoitustarpeisiin kuten käyttöpääomaan, investointeihin, liiketoiminta- tai yrityskauppojen rahoitukseen.

Kansainvälistymistakaus on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamisen vakuudeksi. Se voi olla enintään 80% luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä.

Vientitakauksen avulla viejä voi saada pankista valmistusaikaista tai viennin jälkeistä käyttöpääoman rahoitusta. Sitä voidaan käyttää myös vastuuvakuutena toimitustakauksissa ulkomaiselle ostajalle.

Edellä mainittujen lisäksi Finnveran myöntää ympäristötakauksia, joita voidaan myöntää vakuudeksi ympäristönsuojeluinvestointeihin, uusiutuvaan energiaan tai energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin. Laivanrakennus toimintaa harjoittaville yrityksille myönnetään alustakauksia.

Finnveran lainat

Finnveran yrittäjälaina on yrittäjän henkilökohtainen laina, jota voidaan käyttää osakeyhtiön osakkeiden ostamiseen tai osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tapahtuvaan sijoitukseen. Se voidaan myöntää usealle saman yrityksen osakkaalle ja on minimissään 20 000€.

Finnvera-laina on vähimmäismäärältään 50 000€ myönnettävä yrityksen investointi- ja käyttöpääomalaina, joka voidaan tällä hetkellä (10/2023) myöntää vain osana sovittua kokonaisrahoitusta yhdessä muiden rahoittajien kanssa. Se on tarkoitettu Pk-yrityksille kotimaisten kone-, rakennus- ja laiteinvestointien, energia- ja ympäristöhankkeiden ja niihin liittyvien käyttöpääomatarpeiden sekä erilaisten omistusjärjestelyiden rahoittamiseen.

Kasvulaina on vieraan pääoman ehtoinen rahoitustuote, joka on tarkoitettu Pk- ja tietyin edellytyksin myös suurempien yritysten kasvu- ja kansainvälistymishankkeiden sekä yritysjärjestelyiden rahoitukseen. Pääsääntöisesti kasvulainan vähimmäismäärä on 500 000€.

Finnveran ilmasto- ja ympäristölaina on tarkoitettu edistämään suomalaisten yritysten vihreää ja kestävää siirtymää. Se on suunnattu yrityksille, jotka edistävät esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden käyttöä, energiatehokkuutta, ympäristön kannalta kestävien materiaalien käyttöä tai siirtymistä kiertotalouteen. Lainan määrä on 150 000–2 000 000 euroa rahoitushanketta kohden.

Digitalisaatio- ja innovaatiolaina on suomalaisten yritysten innovaatio- ja digitalisaatioinvestointeihin tarkoitettu Finnveran myöntämä laina, jonka määrä on 150 000–2 000 000 euroa rahoitushanketta kohden. Se on suunniteltu aloittaville ja toimiville yrityksille, joiden rahoitustarve keskittyy esimerkiksi tuotekehittämiseen tai digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Kansainvälistymislaina myönnetään edistämään suomalaisten yritysten kansainvälistymishankkeita. Sen kohteita ovat suomalaisen pk-yrityksen ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen tai kasvu.

Joukkovelkakirjarahoitus on yritysten yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitettu rahoitusmuto, jota käytetään investointeihin, toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen tai rahoitusrakenteen järjestelyyn liittyviin tarpeisiin. Joukko lainanantajia tai sijoittajia merkitsee lainaa tarvitsevan yrityksen liikkeeseen laskemaa velkakirjalainaa. Joukkovelkakirjarahoitus sopii parhaiten suuriin rahoitustarpeisiin.

Siltarahoitus on avustusten maksua edeltävälle ajalle tarkoitettu rahoitus. Sen tarkoitus on paikata yrityksen väliaikaista rahoitustarvetta myönteisen avustuspäätöksen ja avustuksen maksatuksen välisenä aikana. Vähimmäismäärältään siltarahoitus on 50 000 euroa ja se toteutetaan Finnveran käyttöpääomalainalla.

Yhteenveto

Näiden rahoitusvaihtoehtojen lisäksi Finnvera tarjoaa vielä vientitakuita ja -luottoja sekä korontasausta, mutta jätin ne pois tästä artikkelista selkeyden varmistamiseksi.

Itselleni tuli yllätyksenä miten montaa erilaista rahoitusvaihtoehtoa Finnvera tarjoaa ja uskon että jollekin niistä saattaa joskus tulla tarvetta myös omalla kohdallani.

 

 

LÄHTEET

Tietoa Finnverasta | Finnvera

Finnvera – Wikipedia

Kommentoi