Tampere
22 May, Wednesday
20° C

Proakatemian esseepankki

Find Your Why – tiivistelmäKirjoittanut: Iina Sinisalo - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Find your why
Simon Sinek
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Find Your Why: A Practical Guide for Discovering purpose for You and Your Team kirjoittanut Simon Sinek yhdessä David Meadin ja Peter Dockerin kanssa (2017), on luotu auttamaan yksilöitä ja organisaatioita, jotka haluavat löytää tarkoituksensa.

Find Your Why (2017) on jatkoa Sinekin ensimmäiselle kirjalle Start with Why (2009). Sinekin trilogian toinen kirja tarjoaa käytännöllisen strategian sellaisten ammatillisten arvojen tutkimiseen, jotka koetaan syvästi, mutta joita on vaikea ilmaista. (Sinek, Mead, Docker 2017.)

Yksilöiden, tiimien ja organisaatioiden toteuttamat pyrkimykset voidaan käsitteellistää kolmiorakenteisena, kultaisen ympyrän muodostavana. Uloin ympyrä käsittää Mitä, joka edustaa niiden ponnistelujen tuottamien tuotteiden ja palvelujen muotoa. Keskimmäinen ympyrä muodostuu How (Miten), joka käsittää ne erityiset ominaisuudet ja strategiat, jotka erottavat työntekijät vertaisistaan. Kultaisen ympyrän ytimessä on Miksi, joka on intohimoinen voima, joka elävöittää tarkoituksen Miten- ja Mitä-toimintoihin. Mitä tulee työn olemuksen määrittelyyn, useimmat ihmiset keskittyvät yleensä uloimpiin ympyröihin, eli Miten ja Mitä. Nämä käsitteet ovat luonnostaan konkreettisempia, joten ne on helpompi muotoilla selitykseksi. Miksi yhdistyy ihmisaivojen emotionaaliseen ytimeen, limbiseen järjestelmään, joka käsittää tunteet, eikä niinkään kieltä. Uskotaan, että MIKSI on vaikeampi pukea sanoiksi. (Sinek, Mead, Docker 2017.)

The Why, joka tunnetaan myös nimellä Why Discovery (miksi havainto), on samanlainen sekä yksilöille että ryhmille. Sinekin ja muiden kirjoittajien (2017) mukaan The Why:n löytämisprosessi perustuu tarinankerrontaan. Yksilöille se edellyttää tarinoiden jakamista korkeimmista ja matalimmista hetkistään, kumppanin kanssa. Sinek ja muut kirjoittajat (2017) suosittelevat ryhmille tarinoiden jakamista fasilitaattorin kanssa. Tarinoita jaettaessa on tärkeää keskittyä tapauksiin, joissa osallistujat tunsivat ylpeyttä työskennellä työnantajansa palveluksessa, ja erityisiin tapoihin, joilla organisaatio parantaa asiakkaidensa elämää. Fasilitaattorina tai yhteistyökumppanina on tärkeää tehdä muistiinpanoja ja analysoida niitä toistuvien teemojen löytämiseksi. Keskeisen teeman tulisi olla The Why -lausuma, joka koostuu kahdesta osasta: myönteinen panos, jonka yksilö tai organisaatio tuo ihmisten elämään, sekä tämän panoksen vaikutus. Voidaan sanoa, että Miksi-lausuman löytäminen on monimutkainen mutta kannattava prosessi. Parhaimmillaan The Why auttaa ihmisiä tekemään parempia päätöksiä, luomaan yhteyksiä työntekijöihin ja laatimaan parempia tarjouksia asiakkaille. (Sinek, Mead, Docker 2017.)

” While other individuals or organizations may express their WHY in a way that’s similar to yours, it’s how you bring your WHY to life that makes you unique.” (Sinek, Mead, Docker 2017).

 

Motivaatio avainsanana

Työnantajat huomaavat motivoituneen työvoiman kasvattamisen tärkeyden. Työntekijöiden motivaatio työhönsä heijastuu heidän työnsä laatuun. Vaikka tämä ilmiö ei ole uusi, tutkijoiden kyky kvantifioida sitä on suhteellisen uusi kehityskulku. Vielä vuonna 1992 työnantajat ja tutkijat eivät olleet kiinnostuneita työntekijöiden tunteista. Lisäksi kukaan ei tiennyt, miten työntekijöiden emotionaalista hyvinvointia mitataan. Ilmeisesti vuonna 2000 Gallupin tutkijat alkoivat tarkastella työntekijöiden sitoutumista yhdistämällä sen mitattavissa oleviin mittareihin, kuten kannattavuuteen, työntekijöiden pysyvyyteen ja tuottavuuteen. Seuraavassa on esimerkkikysymyksiä, jotka voivat auttaa selvittämään työntekijöiden sitoutumista organisaatioon. (Sinek, Mead, Docker 2017.)

  1. Mikä on se tarkoitus, joka inspiroi sinua tai organisaatiotasi?
  2. Miksi työsi tai organisaatiosi on olemassa rahan tekemisen lisäksi?
  3. Mitkä ovat ne perimmäiset syyt, jotka motivoivat päätöksiäsi ja käyttäytymistäsi?
  4. Miksi nouset aamulla sängystä?
  5. Mikä saa sinut suhtautumaan työhösi intohimoisesti? (Sinek, Mead, Docker 2017.)

Simon Sinek ja muut (2017) kuvaavat kirjassaan “Find Your Why”, että käyttäytymiseen vaikuttavat kahdenlaiset tekijät: manipulointi ja inspiraatio. Manipulointi perustuu perinteisiin palkitsemis- ja rankaisutyyleihin, joita voidaan käyttää työntekijöihin ja asiakkaisiin. Esimerkiksi: tuottava työntekijä voi saada bonuksen ja kanta-asiakas voi saada alennuksen. Manipulointi ei kuitenkaan ole kestävä tapa luoda uskollisuutta. Asiakkaat ja työntekijät eivät voi hylätä laivaa, jos kilpailija tarjoaa paremman tarjouksen. Ilmeisesti inspiraatio luo uskollisuutta, mikä on kestävämpi etu. Se, että työntekijöiden annetaan tehdä työtä, joka on heille merkityksellisintä, ei ole vain motivaattori, vaan se voi myös johtaa odottamattomiin voittoihin. (Sinek, Mead, Docker 2017.)

Keskeinen voima ihmisten elämässä on heidän panoksensa toisten elämään ja tämän panoksen vaikutus. Tämä pätee yllättäen sekä työssä että kotona; se, mikä motivoi ihmisiä ammatillisesti, pätee myös heidän henkilökohtaiseen elämäänsä. (Sinek, Mead, Docker 2017.)

Matka kasvun ajattelutapaan

Find Your Why -julkaisun (2017) mukaan useimmat ihmiset eivät pysty ymmärtämään monimutkaista oppikirjamallia, joka voisi auttaa heitä optimoimaan tuloksia. Tavalliset ihmiset eivät ole objektiivisuuden malliesimerkki, jollaisiksi monet taloustieteilijät ovat heidät kuvitelleet. Sen sijaan useimmilla ihmisillä on kognitiiviset ennakkoluulonsa, jotka usein johtavat irrationaalisiin päätöksiin. Yleisö ei ole objektiivisuuden perikuva, jota suuri osa taloustieteilijöistä kuvittelee. Pikemminkin useimmilta ihmisiltä puuttuu perinteisten teoreettisten mallien vivahteikas ymmärtäminen, jonka avulla he voisivat optimoida tuloksia. Ihmisillä on taipumus välttää muutosta, vaikka muutos olisi objektiivisesti katsoen edullinen. Lisäksi he yliarvioivat joitakin asioita ja aliarvioivat toisia. (Sinek, Mead, Docker 2017.)

Lähteet:

Sinek, S., Mead D. & Docker, P. 2017. Find Your Why – A Practical Guide For Discovering Purpose for You and Your Team. London: Portfolio Penguin.

Kommentit
  • Mari-Anne Kuosa

    Mielenkiintoinen essee! Helposti sitä unohtaa juuri tuon miksi kaiken tekemisen keskellä. Täytyy laittaa tämä kirja lukulistalle! 🙂

    4.12.2023
Kommentoi