Tampere
20 May, Monday
14° C

Proakatemian esseepankki

ETHOS, PATHOS, LOGOSKirjoittanut: Iida Oikarinen - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Carmine Gallo
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

TALK LIKE TED

Carmen Gallo Talk like TED –kirjassa käsitellään puheen pitämistä ja sen jaloa taitoa. Kirjan voi karkeasti jakaa kolmeen seuraavaan kategoriaan, jotka puheesta täytyisi löytyä, mikäli haluaa puheessaan innostaa kuulijan ja saada viestin menemään perille.

Tunne – Kosketa sydäntäni.

Uutuus – Kerro tai opeta minulle jotain uutta.

Mieleenpainuva – Esitä asia uudella tavalla, mitä en koskaan unohda.

 

TUNNE

Mullins ei ole intohimoinen proteeseista, vaan ihmisen potentiaalin valjastamisesta.

Kirjan mukaan, suurin osa puhujista unohtaa tuoda jotain esitykseensä, nimittäin tunteen. Olen aika usein samaa mieltä ja toisaalta taas positiivisesti yllättynyt, kun joku ei ala vain tykittämään omaa asiaansa lavalle astuessa. Tunteiden herättäminen on todella tärkeää, mikäli viestin haluaa saada perille. Tunne lähtee kuitenkin lopulta esittäjästä ensin. Puhujan täytyy itse tunnistaa ja kaivaa itsestään uniikki ja itselle merkityksellinen asia aiheesta, josta hän puhuu. Intohimo aiheesta puhumiseen on se, mikä sytyttää muutkin. Kirjassa oli esimerkki Aimee Mullins nimisestä henkilöstä, jonka jalat ovat amputoitu. Mullins ei ole intohimoinen proteeseista, vaan ihmisen potentiaalin valjastamisesta.

Miksi intohimo toimii? Tiede on näyttänyt, että intohimo on todella tarttuva. Yksinkertaisesti et pysty inspiroimaan muita, ellet itse ole intohimoinen asiasta, josta puhut. Tarinat ovat hyvä tapaa murtaa muureja yleisön ja puhujan välillä. Tarinat istuttavat ajatuksia, ideoita ja tunteita kuulijan aivoihin.

TEDnote, kysy itseltäsi, mikä on se asia, mikä saa sinun sydämesi laulamaan. Se ei ole harrastus tai mielenkiinnonkohde. Se voi olla niihin liittyvää, mutta jotain paljon syvempää ja yksityiskohtaisempaa sieltä.

“Stories are just data with a soul.” Brene Brown, TEDx Houston 2010.

 

ETHOS, PATHOS JA LOGOS

Kaikkien tunteman ja kaikkien aikojen tarinankertojan Aristoteleen oppeja on hyvä ymmärtää, mikäli mestarillisen puheen pitäjäksi halajaa. Muistutellaan mieleen, mitä Ethos, Pathos ja Logos tarkoittivatkaan.

Ethos tarkoittaa puhujan olemusta. Sitä, miten puhuja otetaan vastaan yleisön silmissä. Ethokseen kuuluvat puhujan maine, tapa elehtiä ja puhetapa. Ethokseen vaikuttaa myös yleisön ennakko-oletukset puhujasta. Voi olla, että Barack Obaman versus Iida Oikarisen puheeseen voisi suhtautua kiinnostuksen tai osaamisen puolesta hyvinkin eri tavalla.

Pathos tarkoittaa tunnetta. Phatosta voi käyttää tarinankerronnalla, viittauksilla tunnettuihin ihmisiin, värikkäällä kielenkäytöllä, puhujan erilaisilla eleillä, jotka vaikuttavat yleisöön tunnetasolla. Tunteita herättävä puhuja pystyy vaikuttamaan yleisöön eri tavalla, kuin pelkät argumentit. Argumentit ja perustelut ovat todella tärkeitä, mutta tunteisiin vetoava puhuja pääsee yleisön pään sisälle eri tavalla. Tunteiden herättämisen jälkeen argumentoinnit ja faktat uppoavat yleisöön paremmin.

Logos tarkoittaa puolestaan puheen niin kutsuttua järkisisältöä. Sitä vaihetta puheesta, jossa logiikka ja argumentointitaidot ovat tärkeässä osassa. Useimmissa puheissa on myös jokin sanoma, aihe tai asia, jonka haluaa tuoda faktojen kautta esille.

2.2: Pie Chart: Precentage of Ethos, Logos and Pathos, represented in Byran Stevenson’s TED 2012 presentation. Created by empowered Presentations @empoweredpres.

Bryan Stevenson analysoi omaa puhettaan ja yllä olevassa kuvassa näkyy kategoriat, Ethos, Pathos ja Logos. Tässä mielestäni oli todella mielenkiintoista se, että Logos, eli järkisisältö todella on puheesta vain 25 % ja Pathos, eli tunne 65 %. Kirjassa kehotetaan tarkastelemaan omaa viimeisintä puhetta, jonka on pitänyt ja analysoimaan, miten oma puhe on rakentunut. Tunnistan monista puheista, että Logos, eli järkisisältö pitää aikamoista kärkipäätä.

 

UUTUUS

Kirjassa oli haastateltu neurologia, jonka mukaan uutuus on yksi merkittävimmistä asioista, joilla saadaan herätettyä kuulijan kiinnostus. Aivot eivät voi sivuuttaa uutuutta, vaan jäävät kuuntelemaan ja miettimään. Paljasta jotain tietoja, mikä on yleisölle, joko täysin uutta, kerrottu aivan eri näkökulmasta tai tarjoa uusi ratkaisu uudella tavalla jo vanhaan ongelmaan.

Miksi tämä toimii? Niin kuin jo aikaisemmin sanottu, ihmisen aivot rakastavat uutuutta. Epätyypilliset ratkaisut tai elementit esityksen aikana kiehtovat kuulijaa. Parhaimmassa tapauksessa se voi muuttaa kuulijan ajatusmaailmaa täysin.

 

MIELEENPAINUVA

Kappale alkaa sanoin, mikäli sinulla on uusi idea, mutta kuulijat eivät muista sitä, idealla ei ole ollut mitään väliä. Muista, että täydellisen puheen mitta on 18 minuuttia. Esitä asia siis täysin uudella tavalla, mitä ihmiset eivät unohda.

Kommentoi