Tampere
26 May, Sunday
15° C

Proakatemian esseepankki

Erilaiset markkinointikeinotKirjoittanut: Sini-Maaria Aho - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

 

Markkinointi tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys pyrkii edistämään tuotteidensa ja tuottamiensa palvelujen myyntiä. Siihen liittyvät tuotteiden ja palvelujen suunnittelu houkuttelevaksi, niiden tuominen ostajien helposti saataville, tuotteista, palveluista ja niiden ominaisuuksista kertominen sekä oikeanlainen hinnoittelu, jolla tuotteita tai palveluita saadaan myytyä kannattavasti.

Jokainen yritys saa tulonsa myynnistä, joten on tärkeää olla tietoinen erilaisista asiakasryhmistä ja näiden tavasta toimia. Yritys tekee markkinointiviestinnän avulla itsensä ja tarjoamansa näkyväksi ja houkuttelee asiakkaan ostamaan myymiään tuotteita tai palveluita.

 

Mainonta

 

Mainonta on näkyvin osa yrityksen markkinointiviestintää. Mainonta on useimmiten maksettua ja tavoitteellista tiedottamista yrityksen myymistä tuotteista ja palveluista. Mediamainonta on tehokas mainonnan tapa silloin, kun sen kautta mainostettavien tuotteiden käyttäjiä on paljon. Sosiaalisen median ja verkossa tapahtuvan mainonnan määrä on kasvanut vuosi vuodelta ja se on osaltaan vähentänyt perinteisten mainosvälineiden käyttöä ja niihin käytetyn rahan määrää.

 

Digimarkkinoinnista onkin tullut yksi eniten käytetyistä markkinointikanavista. Vaikka sanomalehtimainonta on edelleen tärkeä osa markkinointiviestintää sillä se koetaan luotettavaksi, sen lyhytkestoisuus on kutenkin haaste yrityksille. Aikakauslehtimainonta on pitkävaikutteisempaa ja sen avulla yritys voi rakentaa omaa brändiään tai myymiään tuotemerkkejä tunnetuksi, mutta on hyvä muistaa, että niiden kautta tehtävä mainonta on vaikutukseltaan hidasta.

 

Ulko- ja liikennemainonta on hyvä massamarkkinoinnin keino, jonka avulla yritys tavoittaa suuren määrän sekä nykyisiä että potentiaalisia asiakkaitaan. Sen etuja mainosvälineenä ovat edullinen hinta ja tavoittavuus sillä ulkomainokset ovat näkyvillä siellä, missä ihmiset liikkuvat. Sitä tehdään kaduilla, liikennevälineissä, asemilla, kauppakeskuksissa ja teiden varsilla.

 

Digimarkkinointi

 

Hakukonemarkkinoinnin avulla yritys voi viestiä juuri niille kuluttajille, jotka ovat kiinnostuneita sen tarjoamista tuotteista ja etsivät niistä tietoa verkosta. Kun asiakas syöttää tuotteen tai tuotemerkin nimen hakukenttään internetissä, hän saa vastauksena listan yrityksistä. Kuluttajat viettävät suuren osan ajastaan mobiililaitteen parissa ja siksi onkin tärkeää, että yritys näkyisi asiakkailleen myös mobiilisti. Verkkosivujen tai sosiaalisen median avulla asiakkaat voivat hakea tietoa vaivattomammin ja nopeammin.

 

Yrityksen näkyvyys mediassa voidaan jakaa omaan, lainattuun tai ansaittuun mediaan. Omalla medialla tarkoitetaan yrityksen omistamaa ja täysin hallitsemaa mainoskanavaa: esimerkiksi yrityksen omia verkkosivuja, blogia, uutiskirjettä tai mobiilisovellusta. Yrityksen tekemä somemarkkinointi on lainattua mediaa sillä vaikka tuotetaan omaa sisältöä, se joudutaan tekemään alustan omistajan, esimerkiksi Facebookin, säännöillä. Ansaitun median käsite digimarkkinoinnissa tarkoittaa mainintoja keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa sekä linkkien ja päivityksien jakoja.

 

Ostettu media on rahaan vaihdetun ilmoitustilan tai mainosajan lisäksi myös ammattilaiselta tilattuja videoita, artikkeleja tai blogikirjoituksia. Ansaitun median merkitys on blogien ja vlogien myötä kasvanut, sillä kolmannen osapuolen arvio painaa nykykuluttajalle enemmän kuin yrityksen omat vakuuttelut myymistään tuotteista ja palveluista.

 

 

Lähteet:

Verkkovaria.fi.  2016. Markkinoinnin kilpailukeinot – markkinointiviestintä. Viitattu 31.3.2022.   https://www.verkkovaria.fi/taydentavat/markkinointi/?page_id=495

 

 

Kommentoi