Tampere
24 May, Friday
12° C

Proakatemian esseepankki

Erilaiset johtamistyylitKirjoittanut: Eetu Patronen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Johdanto

Kävimme tänään pajassa keskustelua johtamisesta. Tämä sai minut miettimään sitä, että oma näkemys siitä, millaista johtaminen on vaikuttaa paljon siihen millaiseksi johtajaksi itsensä näkevät. Dialogin alussa sanoin, että johtaminen on suurimpia kehityskohteitani. Olen samaa mieltä, mutta keskustelun edetessä tajusin katsovani aihetta melko suppeasta näkökulmasta. Ajattelin siinä hetkessä johtamisen olevan sitä, että tilanne on täysin hallinnassa ja suuressa kuvassa johtaja osaa delegoinnin ja hän on yrityksen auktoriteetti. Tajusin, että johtaminen on paljon muutakin, joten ilman tarkempaa pohdiskelua on hätiköityä todeta olevansa huono johtaja.

Nopealla googlauksella löysin artikkelin (https://www.koulutus.fi/artikkelit/6-johtamistyylia-18078), jossa esitellään kuusi erilaista johtamistyyliä. Artikkelin luettuani tajusin minulla olevan tiettyjä johtamisen osa-alueita hyvin hallussa, mutta toisenlaisten tilanteiden johtamisessa on paljon vielä parannettavaa. Hyvän johtajan tulee omata monia erilaisia johtamistyylejä, koska johtajan täytyy mukautua työntekijöiden ja yrityksen tilanteiden mukaan. Kun asiaa katsoo tästä näkökulmasta, en pidä itseäni edelleenkään hyvänä johtajana, mutta tiedostan missä olen hyvä ja missä minun täytyy kehittyä. Vahvuuksiani johtajana koen olevan ihmisläheisyys, päätöksenteko ja innostavuus. Heikkouksiani johtajana on auktoriteetti, käskeminen ja viestintä. Tämän tiedostaminen tietenkin antaa minulle paremmat mahdollisuudet kehittyä, jonka seurauksena aion tulevaisuudessa olla kokonaisvaltaisesti parempi johtaja.

Avaan muutamalla lauseella jokaista artikkelissa esiteltyä johtamistyyliä.

  1. Määrätietoinen johtaja

Määrätietoinen johtaja asettaa kovat standartit, jotka koskevat sekä itseä, että muita. Tällainen johtamistyyli on alaisille kuluttavaa ja siksi toimiikin lyhytaikaisesti. Pidempään jatkuessa työilmapiiristä tulee hyvin asiakeskeinen, jossa ihmiset unohtuvat.

  1. Empaattinen johtaja

Empaattinen johtaja välittää työntekijöistään ja haluaakin luoda heihin vahvan suhteen. Tällainen johtamistyyli on toimiva varsinkin yrityksen ajauduttua suurempiin vaikeuksiin, sillä empaattinen johtaja jakaa ymmärrystä ja aidosti haluaa selvitä ongelmista yhdessä. Empaattisen johtamisen heikkoutena on kuitenkin se, että se saattaa aiheuttaa heikentyneeseen tehokkuuteen.

  1. Visionääri johtaja

Visionääri johtaja tekee alaisilleen selväksi yhteiset tavoitteet. Hänelle on tärkeää, että alaiset tietävät millaista lopputulosta odotetaan, mutta hän antaa työntekijöille vapauden tehdä työ omalla tavallaan. Tämä tyyli sopii erityisesti passivoituneelle työryhmälle. Visionääri johtaminen on myös toimiva kriisitilanteissa ja silloin, kun organisaatioon ajetaan sisään uudistuksia. Tämä johtamistyyli ei toimi silloin, kun alaiset tarvitsevat selkeät ohjeet tekemiselleen, tai tukea suoriutuakseen.

  1. Valmentava johtaja

Valmentavalle johtajalle tärkeintä on työntekijöiden kehitys. Tämä vaatii taitoa huomata työntekijöiden vahvuudet ja heikkoudet, jotta niitä voidaan kehittää ja vahvistaa. Hyvä valmentava johtaja osaa myös asettaa näin työntekijöidensä tavoitteet linjaan yrityksen tavoitteiden kanssa, jolloin kaikki voittavat. Erityisesti tämä tyyli sopii motivoituneeseen työyhteisöön. Tyyli toimiikin heikosti silloin, jos motivaatio on työyhteisössä hukassa.

  1. Käskevä johtaja

Tämä johtamistyyli toimii silloin kun tarvitaan selvä sanaista johtamista. Tämän toimiakseen työntekijöiltä odotetaan kuuliaisuutta, jotta tehtävät suoritetaan annetun mallin mukaisesti. Tämä johtamistyyli ei sovi kriisitilanteisiin tai haastavien alaisten kanssa. Käskevä johtaja hävittää myös pitkään jatkuneena yrityksestä innovatiivisuuden ja työilmapiiri kärsii. Hyvällä käskevällä johtajalla on korkea tilannetaju, sillä tälle tyylille on oma aika ja paikkansa.

  1. Demokraattinen johtaja

Demokraattinen johtaja haluaa työntekijöiden tulevan hyvin toimeen, osallistuvan ja olevan yleisesti tyytyväisiä. Tämä johtamistyyli sopii erityisesti asiantuntijoista koostuvien tiimien vetämisessä. Tämä tyyli sopii myös yleisesti tilanteissa, jossa työntekijöiden tulisi ymmärtää ja omaksua yhteiset tavoitteet. Tämä johtamistyyli ei kuitenkaan sovellu tiukkoihin paikkoihin, jossa johtajan on otettava vastuu.

 

Yhteenveto

Jokainen varmasti tunnistaa tiettyjä johtamistyylejä itsessään, mutta huomaa myös puutteita. Keneltäkään ei tulisi odottaa, että olisi kaikessa yhtä hyvä, mutta heikkoudet tunnistaessaan tietää mihin kannattaa tulevaisuudessa keskittyä. Jokaisen tuleekin löytää oma tyylinsä johtaa, mutta yhtä aikaa on muistettava, että työkalupakista pitää löytyä vaihtoehtoja erilaisiin tilanteisiin. Onneksi johtamistakin kerkeää opetella koko loppu elämän ajan.

Kommentoi