Tampere
27 May, Monday
14° C

Proakatemian esseepankki

EPÄKUNNIOITUKSEN EPIDEMIAKirjoittanut: Evianna Sipilä - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

EPÄKUNNIOITUKSEN EPIDEMIA

Yhteisö syntyy, kun joukko ihmisiä kokoaa voimansa jonkin asian puolesta. Sen toimintaa voivat ajaa lukuisat eri motiivit: loistava innovaatio, tarve kokea yhteenkuuluvuutta tai esimerkiksi jonkin epäkohdan korjaaminen yhteiskunnassa. Edetäkseen tavoitteeseensa, heidän on toimittava yhteisten tapojen mukaisesti. Yhtenäisten toimintatapojen muodostuminen edellyttää yksilöiden eläytymistä toistensa asemaan. Syntyy toimintakulttuuri, joka on erilaisten piirteiden muodostama mielikuva ja se, miltä yhteisön toiminta näyttää ulospäin.

Millainen toimintakulttuuri vie yhteisöä tehokkaasti kohti heidän tavoitettaan? Tämän pohtimiseen näkökulmaa antoi Bill Hybelsin avauspuheenvuoro Global Leadership Summit -seminaarissa 10-11.11.2017. Yhteisön on oltava tietoisia asioista, jotka vaikuttavat heidän tulokseen pääsyynsä. Siksi Hybels kehottaakin puheessaan yhteisöjä vastustamaan ”epäkunnioituksen epidemiaa”. Hän kiteyttää kohteliaiden toimintatapojen merkityksen toteamukseen: ”Mitä sallit, sitä saat”. Eräs ratkaiseva yhteisöä määrittävä piirre onkin jäsenten suhtautuminen toisiinsa sen sisällä.

Eripura on yksi yhteisöä pahiten repivä tekijä, koska se sallii keskusteluilmapiirin, joka ei ole rakentava. Se on vain eriävien mielipiteiden ilmaisemista, ilman ratkaisuja. Siksi juuri eripura on pyrittävä kitkemään ja tuoda sen tilalle kunnioitus ja empatia kanssaihmisiä kohtaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö yhteisöissä saisi olla erimieltä asioista tai, ettei keskustelu saisi toisinaan kuohua. Päinvastoin, palo on erinomainen piirre keskusteluissa, koska se asettaa asiat tärkeysjärjestykseen. Ratkaisevaksi muodostuu se, mikä on yhteisön suhtautumistapa eriäviin mielipiteisiin. Onko mielipiteittensä julkituominen ylipäätään turvallista tai edistävää, jos yhteisön tapa vastaanottaa se on epäkunnioittavaa, suorastaan paheksuvaa? Hybels kehottaakin: ”Älä vain suvaitse vaan etsi ymmärrystä toisesta”. Sitä on terve ja kehittävä vuorovaikutus.

Ensimmäinen askel tällaisen piirteen välttämiseksi yhteisössä on sen tiedostaminen. Sen jälkeen jokaisen on itse sitouduttava muutokseen, joka lähtee ”minusta”. Kuten Bill Hybels sen toteaa: ”Kun pyydän vaikutuspiirissäni olevia ihmisiä käyttäytymään, teen palveluksen kaikille”. Käyttäytymään, miten? Tähän Hybels haastaa jokaista yhteisöä kehittämään selkeät kohteliaisuus säännöt:

  1. Anna esimerkki, miten olla toisten kanssa kunnioittavasti

  2. Anna esimerkki palavista keskusteluista

  3. Vältä keskeyttämistä ja dominoimista

  4. Kieltäydy eripuraa lietsovista sanoista sekä vähättelystä

  5. Ylläpidä kohteliasta suhtautumista toisiin

  6. Älä käytä stereotypioita puhuessasi

  7. Ole kykeneväinen pyytämään anteeksi tilanteen sitä vaatiessa

  8. Ole avoin toisille ajatuksille ja mieti oman mielipiteesi ilmaiseminen huolellisesti

  9. Ole ajoissa joka paikassa, etenkin tilaisuuksissa, joissa tehdään päätöksiä

  10. Kirjatkaa yhteisön säännöt selkeästi näkyville ja sitoutukaa niihin allekirjoituksin

Tällaisen kurinalaisen käytösohjeistuksen laatiminen voi kuulostaa vanhanaikaiselta, jopa turhalta. Jos sillä kuitenkin voitaisiin taata turva kaikenlaisten ajatusten ilmaisemiselle, eikö se silloin toimisi rakentavan ilmapiirin luojana? Kärjistetysti voidaan verrata, että voiko epäkunnioituksen ja välinpitämättömyyden ilmapiiri viedä yhteisöä paremmin eteenpäin kuin kunnioittava ja välittävä ilmapiiri? Todennäköisimmin ei.

Edellä mainittuun teoriaan voidaan liittää myös optimismin vaikutus tuloksiin. Optimistisesta suhtautumisesta toisiin ihmisiin sekä käytännön haasteisiin, on löydettävissä useita menestyksekkäitä tuloksia. Yhtenä esimerkkinä Tamperelainen Futurice Oy, jonka tekeminen pohjautuu alusta asti arvoille, jotka ovat kunnioittavia työyhteisöä kohtaan: luottamus, läpinäkyvyys, välittäminen ja jatkuva parantaminen. Yrityksen nettisivuilla mainitaan myös heidän tavoitteensa: Levittää positiivista kulttuuria ja hyväksi havaitsemiaan työskentelytapoja myös asiakkaille ja jakaa heidän kanssaan aiemmista menestysprojekteista oppimiaan käytäntöjä.” Olennaisessa osassa on myös yritykselle muodostunut työkulttuuri, jossa Futuricessa: Nautimme vahvasta koheesiosta ja ainutlaatuisesta tiimihengestä, ja meiltä lähdetäänkin pois hyvin harvoin. Meillä työkaverit auttavat toisiaan työssä ja sen ulkopuolella. Tahdomme onnistua ja kasvaa yhdessä – ainutlaatuinen meininkimme pitää yksinkertaisesti kokea itse. ” Lieneekö siis ihme, että Futurice valittiin vuosina 2012 ja 2013 Euroopan parhaaksi työpaikaksi Great Palce to Work -kilpailussa.

Innovaatio, mielipide tai minkä tahansa tarpeen tuominen julki, tarvitsee siis itääkseen vastaanoton, joka ei ole tuomitseva vaan arvostava. Näin asiaa voidaan hioa rakentavilla mielipiteillä ja toisilla näkemyksillä. Kurinalaisen sitoutumisen yhteisiin kohteliaisuus sääntöihin tarkoituksena onkin muovata perustukset siten, että yhteisöä erottavalta eripuralta vältytään ja vuorovaikutus muihin yhteisön jäseniin on hyväksyvää ja oleminen mukavaa. Futuricen esimerkin mukaisesti, toisten kunnioitus edistää todennäköisyyttä saavuttaa yhteisönä merkittäviä asioita.

 

”Korkein arvo on nöyryys. Nöyrät oppivat kaikkialta!”

– Bill Hybels

 

LÄHTEET

 

Global Leadership Summit 10-11.11 Avauspuheenvuoro Bill Hybels

http://promise.tammerforce.com/en/

Aihetunnisteet:
Kommentoi