Tampere
26 May, Sunday
19° C

Proakatemian esseepankki

Elämäsi tärkein taitoKirjoittanut: Johannes Mäkinen - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Keskusteluälykyys painetilanteissa
Helena Åhman
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Haastavien keskustelutilanteiden kohtaaminen on elämäsi tärkein taito. Kun osaat hoitaa vaativat keskustelut, businesskriittiset neuvottelut tai riskipitoiset konfliktit keskusteluälykkäästi, voi sen avulla saada aikaan huikeita tuloksia ja pelastaa monia tilanteita. Keskusteluälykkyys tarkoittaa kykyä luoda vastapuolen kanssa yhteyksiä ja keskustella joustavasti, tilannetajuisesti ja empatiaa hyödyntäen. Kyse on siitä, että meillä tulisi olla psykologista ymmärrystä siitä, miten asiat kannattaa tuoda esille, ja että uskallamme haastavissakin tilanteissa kohdata tunteemme. Jos osaat esimerkiksi neuvottelussa hyödyntää vastakkaisen osapuolen empaattista puolta, olet jo askeleen edellä haluttua lopputulosta. Keskusteluälykkyys on mielestäni kriittisintä osaamista organisaatioiden keskellä. Melko harvat meistä ovat siinä todella vahvoilla.

 

Johtaessani Waurea olen saanut loistavaa harjoitusta keskusteluälykkyydestä. Koenkin, että yritysmaailmassa esimiesten ja johtajien ajasta suurin osa kuluu haasteellisissa keskustelutilanteissa. Monet tiimienkin sisäiset haasteet muodostuvat väärinymmärrysten ja ohipuhumisten vyyhdeistä. Monet haasteet, ongelmat ja kriisit voitaisiinkin välttää hyvällä keskusteluälykkyydellä. Siksi tämä aihe on mielestäni tärkeä käsitellä, opetella ja jakaa eteenpäin tiimiemme sisällä. Olemme kaikki erilaisia keskustelijoita ja yksilöitä. Olet sitten kitkaa välttävä pelkuri, suoraan möläyttäjä tai keskustelun mestari, nämä aiheet koskettavat jokaista. Jaan seuraavaksi neljä kategoriaa, joiden avulla voimme kehittää ja tarkastella omaa keskusteluälykkyyttämme.

 

  1. Rohkeus

 

Jotta voit olla älykäs keskustelija, se vaatii sinulta rohkeutta. Sinun täytyy olla oikeasti rohkea ja se ei todellakaan ole helppoa monissa tilanteissa. Sinun tulee osata ottaa esille kaikista vaikeimmiltakin tuntuvat aiheet ja asiat viivyttelemättä. Sinun tulee sietää erilaisia tunteita, mitä nousee pintaan ja nostaa olennaisimmat asiat pöydälle, vaikka siitä seuraisi tunnekuohuja. Tämä voi olla erityisen hankalaa juuri silloin, kun tiedät jonkun tulistuvan nostamastasi aiheesta tai jos siihen liittyy itseesi kohdistuvaa häpeää tai pelkoa.

 

  1. Oman olotilan tunnistaminen

 

Osaatko säädellä omaa olotilaasi painetilanteessa sellaiseksi, että se edesauttaa tilanteen ratkeamista? Valmistaudutko vaativiin keskusteluihin, jos se on mahdollista? Jos haluamme olla taitavia keskustelijoita, me emme voi olla painetilanteissa stressaantuneita tai kiusaantuneita ahdistuspalleroita. Asioihin täytyy suhtautua avoimesti ja ratkaisukeskeisesti katsellen sen kokonaiskuvaa. Jos lähestymme asiaa vahvasti omalla tunteella sitä sen tarkemmin tunnistamatta, voi lopputulos olla entistä huonompi.

 

  1. Kitkan sietäminen

 

Meidän tulisi opetella toimimaan ihmisten kanssa, jotka ovat kanssamme asioista erimieltä. Kuten sanotaan – erilaisuus on rikkaus. Tuntuuko sinusta luontevalta työskennellä ja toimia ympäristössä, jossa on erilaisia mielipiteitä? Puolustaudutko harvoin painetilanteessa turhilla vastakkainasetteluilla, vaikka joku olisi kanssasi erimieltä? Vaativissa keskusteluissa on avaimena muodostaa vaihtoehtoisia toimintatapoja viedä keskustelua haluttuun suuntaan niiden avulla. Kaikissa tiimeissä, kaikissa yhteisöissä ja kaikissa organisaatioissa on ihmisiä, jotka ajattelevat eri tavalla kuin sinä. Voit kuitenkin itse olla omalla toiminnallasi ja keskusteluälykkyydelläsi vaikuttamassa siihen, mihin suuntaan asioita lähdetään ratkomaan.

 

  1. Kytköksien luominen

 

Empatia on ominaisuus, jolla me ihmiset erotumme muista planeettamme eliöistä. Älykäs keskustelija pystyy kertomaan asiat suoraan, mutta myötätunnon kautta. Jos pystymme aistimaan tilanteissa sellaista hyödyllistä tietoa, jota ei sanota ääneen, on siitä meille merkittävää etua. Siksi olisi tärkeää oppia kartoittamaan lisätietoa yksilöiden tarpeista ja ajatuksista kysymällä ja kysymättä. Ehdottomasti tärkein ominaisuus on kuitenkin oivaltaa se, miten vaikeat asiat kannattaa ilmaista toiselle ihmiselle. Vaikeiden asioiden ilmaisun taito on varsinkin johtaessa todella tärkeä ominaisuus, koska sillä pystytään vaikuttamaan ihmisen tulevaisuuden työpanokseen joko negatiivisesti tai positiivisesti.

 

Keskustelu- ja tunneälykkyys ovat todella laajoja aiheita, joista riittäisi teemoja useisiin esseisiin. Olen kuitenkin ymmärtänyt näistä asioista lukiessani, että ihmiset elävät monessa asiassa täysin tunteiden varassa. Mitä paremmin osamme valjastaa omia ja muiden tunteita haluamaamme suuntaan, sitä tehokkaampia tuloksia saamme aikaiseksi. Tässä maailmassa pärjäävät tulevaisuudessakin parhaiten ne, jotka osaavat tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Jos osaamme viestiä vaativissa tilanteissa oikealla tavalla, saamme aikaan haluttuja tuloksia ja muutosta.

Kommentoi