Tampere
15 Jun, Saturday
14° C

Proakatemian esseepankki

Ekstrovertin ja introvertin pohdintaaKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Ekstrovertin ja introvertin pohdintaa

– Janica Saralevä ja Oliver Stén

 

Soluesseessämme tarkastelemme lähemmin introverttien ja ekstroverttien ominaisuuksia sekä tapaa toimia tiimissä. Näistä persoonallisuustyypeistä tulee helposti mieleen stereotypia, että ekstrovertti on ulospäin suuntautunut ja introvertti sisäänpäin suuntautunut. Tosiasiassa näillä kahdella on moniakin yllättäviä eroavaisuuksia ja molemmat persoonallisuustyypit ovat paljon laaja-alaisemmin selitettävissä.

 

Kumpikaan persoonallisuustyyppi ei ole toista parempi tai huonompi, ja kaikilta ihmisiltä löytyy sekä introvertin, että ekstrovertin ominaisuuksia, tosin yleensä jommatkummat ovat enemmän hallitsevia. Molemmilta personallisuustyypiltä löytyy vahvuuksia ja erityistarpeita, jotka takaavat heidän onnistua ja edetä elämässä sekä luoda tyydyttäviä sosiaalisia suhteita.

 

Halusimme tehdä soluesseen yhdessä, koska vaikka meiltä löytyy yhteisiäkin persoonallisuuspiirteitä, niin toinen meistä on selkeä ekstrovertti ja toinen taas selkeästi introvertti.

 

 

Ekstrovertin pääpiirteet ja omat kokemukset

 

Ekstrovertit reagoivat heikosti ulkoisiin ärsykkeisiin, jolloin he säilyttävät rauhallisuutensa ja keskittymiskykynsä meluisassakin ympäristössä. Tämä on ekstroverttejä ja introvertteja olennainen erottava tekijä.

 

Ekstrovertit nauttivat ulkoisista ärsykkeistä, jotka palkitsevat heidän sympaattista hermostoaan. He haluavat yllätyksiä, kokemuksia, uusia elämyksiä ja palkkion mahdollisuuksia, jotka pitävät heidät aktiivisina. Palkkioina voivat toimia aivojen mielihyväkeskukseen dopamiinia tuottavat asiat kuten hyvä ruoka, ylennys, jännittävät kokemukset (benjihyppy) tai riippuvuutta aiheuttavat aineet, kuten päihteet.

 

Ekstrovertit ovat alttiimpia innostukselle ja kohtuuttomuudelle. Ekstroverteillä on kyky innostua – aina ilosta syvään kaipaukseen ja näin ollen heillä on myös useammin tunnepurkauksia. Ulkoisten ärsykkeiden puuttuessa ekstrovertit turhautuvat ja hermostuvat introvertteja nopeammin. He ovat valmiita ottamaan helpommin riskejä ja he pitävät epävarmuuden viehätyksestä, mikäli lopussa odottaa tavoittelemisen arvoinen palkinto. Toisaalta he ovat vaarassa kärsiä tappioita ja vahinkoja.

 

Minä itse (Janica) ekstroverttinä olen tunnistanut itsessäni useita näistä edellä mainituista piirteistä. Sosiaalisuus on yksi vahvimpia luonteenpiirteitäni ja ihmisten tapaaminen tuo minulle energiaa. Yksin ollessani tuntuu välillä, että on tyhjä olo, jos ei ole erityistä tekemistä. Olen ymmärtänyt sen johtuvan siitä, että ulkoisia ärsykkeitä ei ole sillä hetkellä tarpeeksi. Saatan tulla hyvin levottomaksi ja hermostuneeksi. Erityisesti, jos on kulunut ”liian pitkä aika” viimeisestä sosiaalisesta kontaktista, alkaa ärsyttää. On hassua ajatella, että se johtuu päästäni – aivojeni dopamiinikeskus ei ole saanut mielihyväpalkintoa.

 

Minun on välillä ollut haastavaa ymmärtää hiljaisempia introvertteja, jotka tarvitsevat rauhallisuutta ja omaa aikaa. Olen joskus tuntenut itseni laiminlyödyksi, pitkästyneeksi tai suorastaan torjutuksi heidän seurassaan. Nyt aiheeseen paremmin tutustuttuani olen ymmärtänyt tulkitsevani heidän tarpeensa väärin, koska en ole erittäin seurallisena ja nopeatempoisena ihmisenä osannut kuvitellakaan jonkun tarvitsevan palautumista esim. sosiaalisista tilanteista.

 

 

Introvertin pääpiirteet ja omat kokemukset

 

Introvertit ovat ekstroverttien vastakohta melkeinpä, joka mittarilla mitattuna. Introverttien parasympaattinen hermosto tarvitsee rauhaa hyvinvointinsa ylläpitämiseen. Siinä missä ekstrovertti tarvitsee palkkioita, tarvitsee introvertit turvallisuutta.

 

Heidän tekemisiään erottaa merkittävästi seuraavat neljä kohtaa: ajattelu, tunne, intuitio ja aisti. Introvertti on näistä kahdesta se, joka on sisäänpäin kääntyneempi ja miettii asioita huomattavasti pidemmälle mielessään kuin ekstrovertti. He miettivät asioita ja tekojaan pitkään, ennen kuin sanovat ne suullisesti eteenpäin, jos sanovatkaan. Introvertit tykkäävät olla yksinään, eivätkä heitä haittaa hiljaisuus. Se on heille enemmänkin tilaisuus rentoutua ja ladata akkuja. Esimerkkinä tyhjä viikonloppu olisi katastrofaalinen ekstrovertille, kun taas introvertille se on voitto. Hiljaisuus on introvertille tärkeää esimerkiksi töitä tehdessä, sillä kaikki häiritsevä tekeminen vie keskittymisen tekemisestä aivan muualle. Itse (Oliver) en pysty kuuntelemaan musiikkia samaan aikaan, kun teen esimerkiksi esseetä tai vaikkapa kuuntelemaan äänikirjaa samaan aikaan, kun ajan pyörää.

 

Kaikki tehdään itse, eikä yhteistyö muiden kanssa aina tule mieleen ensimmäisenä. Introverteille on luontaista tehdä asioita yksin. He osaavat ajatella asioita syvällisestikin ja saavat ne siten tehtyäkin.

 

Olen selkeästi introvertti ja olen sen tiedostanut jo useiden vuosien ajan. Joskus se näkyy ulkopuolelle isommissa määrin ja joskus vähemmin, milloin voisin hyvinkin olla ekstrovertti. Yksin viihdyn vallan mainiosti, enkä tunne mitään tarvetta saada seuraa. Toki, seuraa olisi kiva olla, mutta se ei ole välttämätöntä, niin kuin ekstroverteillä.

 

Proakatemialla introverttina oleminen korostuu kaiken eniten. Suurin osa siellä olevista ihmistä ovat pääosin ekstroverttejä, jotka haluavat tulla esiin, pitävät meteliä sekä muodostavat omia kuppikuntia. Introvertteja luonnollisesti löytyy ja he ovat loput porukasta, jotka ovat omassa rauhassaan kahvitauoilla, eivätkä pidä itsestään muuten meteliä, kuin ehkä iloliemen vaikutuksen alaisena.

 

Tiimityöskentelyssä, jossa suurin osa on ekstroverttejä, on helppo olla introvertti, kun pystyy poimimaan keskusteluista hyviä ja huonoja pointteja sekä tarvittaessa sanoa sanottavansa, jos sellaista on. Ekstroverttejä kuitenkin ollessa enemmän, kiinnittävät he huomionsa niihin, jotka eivät juurikaan sano mitään ja vain kuuntelevat keskustelua. Tällöin saattaa tulla vaatimus liittyä keskusteluun, jotta dialogia saataisiin eteenpäin. Toki tämä muuttuu paljonkin tiimin tiimiytymisessä ja kehittyessä. Introverttien sanottava on yleensä hyvin tarkkaan harkittua, eikä sisällä juurikaan mitään ylimääräistä lätinää. Se ei tosin ole kiveen kirjoitettua, sillä itse pääsen joskus semmoiseen fiilikseen, että puhun normaalissa tilanteessa huomattavasti enemmän. Silloin tosin muissa tiimin jäsenissä herää epäilys, olenko kunnossa. Summasummarum tiimissä tarvitaan kaikkien tiimiläisten panosta, oli intro taikka ekstro.

 

 

 

Vinkkejä tiimityöhön

 

Ekstroverteillä ja introverteilla on molemmilla haittapuolet, jotka tulisi tunnistaa tiimissä mahdollisimman tarkasti voidaksemme välttyä tiimin sisäisiltä energiasyöpöiltä – ristiriitatilanteilta ja konfliktiongelmilta. Tiimissä ekstroverttien tulisi ymmärtää, että introvertit voivat olla yhtä sosiaalisia kuin ekstrovertitkin, mutta he yleensä tarvitsevat enemmän lepoa ja palautumista sosiaalisista tilanteista.

 

Tiimissä tulisi huomioida introverttien ja ekstroverttien poikkeavat työtavat. Ekstrovertti työskentelee mielellään kontaktissa muiden kanssa, kun taas introvertit toisinaan kaipaisivat rauhaisaa paikkaa, jossa pohdiskella asioita. Introverttien verkostoitumista voisi esim. tapahtumissa auttaa osallistuminen jonkun toisen seurassa tai että sopii jo ennakkoon tapaamisia tilaisuudessa kahden kesken tai pienryhmissä kiinnostavien ihmisten kanssa.

 

Tiimissä kannattaa pyrkiä hyödyntämään sekä intro- että ekstroverttien vahvuuksia. Ekstrovertit ovat ominaisuuksiltaan useimmiten parhaimmillaan esiintymistilanteissa. Introvertit taasen omaavat toisissa työtehtävissä tarvittavaa rauhallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Introverttien hyvinä puolina korostuvat mm.: analyyttinen ajattelu, sinnikkyys, myötäilemiskyky. Myöskin pikkutarkkuudesta voi monessa työtehtävässä olla hyötyä.

 

Ryhmässä introvertit eivät ole riippuvaisia muiden palautteista ja he suoriutuvat annetuista tehtävistä ilman muiden minkäänlaista kannustusta. He eivät koe tarvetta pyrkiä etualalle, koska he eivät elä toisten kehuista. Ekstrovertit taas kaipaavat paljon kehuja tai ”ylistämistä”. Introverteille merkitsee eniten esimiehen hyväksyntä ja palaute, ei niinkään tiimi.

 

Olisi kaikille hyödyksi, että tiimissä tutustuttaisi näiden kahden personallisuustyypin eroavaisuuksiin. Näin erilaisia tapoja olla ja käyttäytyä opittaisi arvostamaan sekä eroja hyödyntämään kaikilla elämänosa-alueilla, olimme sitten introvertteja tai ekstroverttejä.

 

 

 

 

Lähteet:

Sylvia Löhken – Hiljaisissa on voimaa – Miten introvertti pärjää ekstroverttien maailmassa?

Sylvia Löhken – Introt ja ekstrot – vastaparista voimapariksi

Susan Cain – Hiljaiset – introverttien manifesti

Tradenomiliitto TRAL ry – Hyvä, paha extrovertti –webinaari 19.9.2017

Kommentit
Kommentoi