Tampere
21 May, Tuesday
12° C

Proakatemian esseepankki

Ehtyvä tahdonvoimaKirjoittanut: Jenni Peräinen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Teoksessaan ”Tahdonvoima” Roy F. Baumeister sekä John Tierney selvittävät, mistä ihmisen tahdonvoima koostuu ja kuinka sitä voidaan vahvistaa. Kirjailijat ovat pohtineet aihealuetta tahdonvoima niin biologisesta kuin historiallisestakin näkökulmasta. Pääasiassa he kuitenkin käsittelevät tahdonvoimaa psykologisesta näkökulmasta. Kirjailijoiden mukaan puhuttaessa tahdonvoimasta punainen lanka on ns. “minän ehtyminen”, eli tahdonvoimaa on jokaisella ihmisellä vain tietty rajallinen määrä (vaihtelee yksilöstä riippuen). Jos tahdonvoiman kuluttaa esimerkiksi aamulla ahkerasti opiskeluun, ei tahdonvoima välttämättä riitä enää myöhemmin päivällä herkkujen vastustamiseen. Kirjaa lukiessa oli mielestäni puhdistavaa ja mieltä avartavaa huomata, että tutkimuksetkin osoittavat tahdonvoimaa olevan rajallinen määrä jokaisella ihmisellä. Olisi jopa miltei tylsää, jos kaikilla ihmisillä olisi rajaton määrä tahdonvoimaa. Koska kaikkiin tavoitteisiin päästäisiin rajattoman tahdonvoiman ansiosta, puhtaaseen täydellisyyteen pyrkiminen olisi varmasti huipussaan, kun yksikään vastoinkäyminen ei ehdyttäisi tahdonvoiman määrää.

Kirjassa kerrotaan myös, miksi tehtävälistojen onnistunut loppuunsaattaminen harvoin onnistuu. Listoja on yllättävän helppo kasata, ja pian saattaa huomata tehtävälistalla olevien töiden suorittamisen vaativan vähintään kahden viikon täyden työtuntimäärän verran aikaa. Tällaisen listan näkeminen ei voi muutakun uuvuttaa ja lamauttaa, ennen kuin mitään listalta on edes tehty. On hyvä saada asiat paperille ja tällä tavoin pois mielestään, jolloin aivojen ei tarvitse käyttää kapasiteettiaan tekemistä vailla olevien asioiden muistelemiseen, vaan huomionsa voi kiinnittää tärkeämpiin ja välttämättömämpiin aiheisiin. Miksi monet kuitenkin kasaavat päättömän pitkiä ”to do” -listoja, vaikka varsin hyvin huomaavat loputtoman tehtävälistan suorittamisen epäonnistuvan toistamiseen? Epäilen sen johtuvan onnistuneen elämänhallinnan ja kontrollin illuusiosta. Olen itse ennen kasannut masentavan pitkiä tehtävälistoja, ja jälkeenpäin huomannut, etten ole saanut juuri mitään aikaiseksi. Kirjailijoiden havaintoihin perustuen tahdonvoimani oli ehtynyt pelkän listan tekemisestä ja näkemisestä, ja koin tulevan työurakan olevan aivan liian suuri saavutettavaksi itse määrittelemäni aikarajan sisällä (kuten 25 tehtävää puolessa päivässä).

Tahdonvoimaa ehtyy myös päätöksenteossa, jos teoksessa esiteltyihin tutkimuksiin on uskominen. Työ, jossa vaaditaan paljon päätöksentekokykyä ja -alttiutta, heikentää myös tahdonvoimaa. Kirjassaan Baumeister ja Tierney esittelevät tilannetta amerikkalaisen osalvaltion kuvernööristä, joka pitkän uuvuttavan työpäivän jälkeen päätyy surffailemaan seuralaispalvelusivustolla huolimatta siitä, että sattuu olemaan naimisissa. Kirjailijoiden mukaan kuvernöörin tahdonvoima oli päässyt ehtymään, jonka vuoksi hän päätyi tekemään huonoja ja harkitsemattomia valintoja itsehillinnän uupuessa. Monikaan ei tätä tilannetta osaa tunnistaa omalla kohdallaan, mutta useisiin tutkimuksiin nojaten tutkijat väittävät päätösväsymyksen heikentävän tahdonvoimaa. Toisinsanoen ei välttämättä ole viisasta tehdä elämän suurimpia ja tärkeimpiä päätöksiä – tai päätöksiä lainkaan (jos on suinkin mahdollista) – uuvuttavan työpäivän jälkeen. Jos tietää, että lähitulevaisuudessa siintää päivä, jolloin täytyy päättää paljon asioita, ja näin ollen käyttää ja ehdyttää omaa tahdonvoimaansa, kannattaa edellisinä päivinä olla uuvuttamatta sitä täysin loppuun, jos haluaa olla tärkeänä päivänä valmis kaikkiin eteen tuleviin haasteisiin.

Eräässä kirjassa esitellyssä tutkimuksessa testattiin, kuinka koehenkilöiden glukoositasot reagoivat tahdonvoiman heittelyihin. Kokeessa näytettiin videota, jonka alareunassa vilahti sanasarja, ja osaa koehenkilöistä käskettiin olla katsomatta videota, ja toisille annettiin täysi vapaus katsoa ohjelmaa. Kokeen jälkeen koehenkilöiden glukoositasot testattiin, ja niillä, ketkä saivat katsoa ohjelmaa rajoituksetta, oli glukoositasot pysyneet ennallaan. Niiden koehenkilöiden, joiden katsomista oli rajoitettu, oli glukoositasot myöskin alentuneet huomattavasti. Näennäisesti tämä pieni itsehillintää vaativa harjoitus oli alentanut joidenkin koehenkilöiden glukoosin määrää veressä. Useiden kirjailijoiden esittämien tutkimustulosten mukaan ilman glukoosia veressä ei ole myöskään tahdonvoimaa. Tästä voidaan päätellä, että kannattaa pitää huolta glukoositasoistaan – eli muistaa syödä – ennen tärkeää päivää, joka saattaa sisältää paljon tärkeitä päätöksiä.

Tutkimustuloksiin perustuen tahdonvoimaa voi myös vahvistaa. Tahdonvoima toimii niin kuin lihas. Sitä täytyy harjoittaa, jotta se vahvistuu. Tahdonvoiman treenaaminen kannattaa aloittaa ensin pienistä harjoitteista, kuten hampaiden harjaamisella oikean käden sijaan vasemmalla kädellä, tai puheesta täytesanojen (esim. ”niinku”ja ”tota”) karsimisella. Pienemmät harjoitteet toimivat valmistavana harjoituksena johonkin suurempaan koitokseen, kuten tupakanpolton lopettamiseen tai budjetissa pysymiseen. Itsekuria ja tahdonvoimaa täytyy harjoittaa säännöllisesti, jotta siinä voi kehittyä. Jos tahdonvoimaa ei harjoita, voi puolestaan vanhoista tutuista asioista tulla pian epämukavuusaluetta, kun heikentynyt tahdonvoima ei riitä esimerkiksi terveellisen elämäntavan ylläpitämiseen.

Helpoin keino lisätä tahdonvoiman määrää tai olla ehdyttämättä sitä erityisen nopeasti, on löytää sisäinen motivaatio tulevaan koitokseen. Ulkoisesta paineesta syntyneellä päätöksellä lopettaa esimerkiksi liian suuri rahankäyttö, on huomattavasti heikommat mahdollisuudet onnistumiseen, kuin sisäisestä motivaatiosta syntynyt tarve vähentää rahan kulutusta. Tahdonvoimaa on huomattavasti enemmän käytössä, kun asioiden tekeminen tai tekemättä jättäminen tulee omasta tahdosta ja se on mielekästä, joten tämä asia on mielestäni hyvä huomioida, jos haluaa jonkin muutoksen elämässään syntyvän helpommalla tavalla. Jos tahdonvoimaa kuluu verrattaen vähän itseään motivoiviin asioihin, riittää sitä vielä muihin enemmän tahdonvoimaa vaativiin tehtäviin.

Voimakkaimmaksi itsehillinnän ja tahdonvoiman edistäjäksi kirjailijat mainitsevat teoksessaan olevan uskonto. Tutkimusten mukaan jostakin ylempää sanellut määräykset ja seurakunnalta tuleva paine saavat ihmisten itsehillinnän voimakkaimmilleen: uskossa olevat ihmiset ovat ulkoistaneet tahdonvoiman ja itsehillinnän ylläpitämisen Jumalalle. Nykyään uskonnon vaikutuksen jäädessä taka-alalle, ihmiset keksivät hyödyntää uusia keinoja ulkoistaa itsehillintä, kuten sosiaaliset verkostot, ystävät ja älypuhelimet. Tuo tulevaisuus minkälaisia haasteita tai mullistuksia tahansa, ihmiset kyllä selviävät niistä tahdonvoimansa ansiosta. Tahdonvoima on juurikin tehnyt meistä tämän planeetan sopeutumiskykyisimpiä olentoja, ja opimme kokoajan uusia keinoja käyttää tahdonvoimaamme, ja kuinka selvityä haasteista sen avulla.

Kommentoi