Tampere
25 May, Saturday
14° C

Proakatemian esseepankki

Dataohjattu B2B-markkinointiKirjoittanut: Aake Kuoppala - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Vierailijasta asiakkaaksi -dataohjattu B2B-markkinointi tuo lisää myyntiä ja mitattavia tuloksia
Jarmo Tuutti
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Tässä esseessä tarkastelen dataohjattua B2B-markkinointia yleisellä tasolla, sekä sen mahdollisuuksiin hiukan syventyen. Dataohjattu B2B-markkinointi on markkinointistrategia, mutta toisaalta myös lähestymistapa markkinointiin, jossa yritys käyttää datan tuomaa tietoa ja analytiikkaa ohjaamaan heidän markkinointipäätöksiään. Tämä menetelmä perustuu siihen, että yritykset käyttävät kerättyä tietoa tietylle kohderyhmälle  tarkasti kohdennetun ja personoidun sisällön tuottamiseen. Tällä tavalla yritykset voivat saada paremman ROMI:n ja vähentää markkinointikustannuksiaan. ROMI on lyhenne lauseesta Return of marketing investment eli suomeksi se tarkoittaa sijoitetun markkinointi pääoman tuottoa. ROMI toimii myöskin mittarina, kun puhutaan markkinoinnin tehokkuudesta. B2B-markkinointi on suunnattu yrityksille ja siitä syystä se keskittyy liiketoimintatarpeisiin ja -vaatimuksiin. Kun taas B2C-markkinointi tarkoittaa kuluttaja kohderyhmälle tehtävää markkinointia. Tästä voidaankin jo arvata, että B2B-markkinointi on yleisesti haastavampaa kuin vaikka B2C, johtuen sen erilaisista asiakasprofiileista sekä usein erilaisista hintaluokista.

 

Mihin dataohjattua markkinointia käytetään?

Dataohjattu B2B-markkinointi auttaa yrityksiä saamaan paremman ymmärryksen kohderyhmästään kerätyn datan avulla. Kerättyjen tietojen avulla yritykset voivat tunnistaa potentiaaliset asiakkaansa, ymmärtää heidän tarpeensa ja tarjota heille sopivia ratkaisuja. Dataohjattu B2B -markkinointi auttaa yrityksiä saamaan paremman ROMI:n, koska heidän markkinointiviestinsä on suunnattu ja räätälöity juuri oikeille ihmisille ja yrityksille.

Tärkeä osa dataohjattua B2B-markkinointia on tietojen kerääminen. Tietojenkeruu voidaan suorittaa useilla eri tavoilla, kuten asiakaskyselyillä, verkkosivuston analytiikalla, sosiaalisen median seurannalla sekä muilla menetelmillä. Tämän jälkeen tietoja voidaan analysoida ja käyttää paremman markkinointistrategian kehittämiseksi. Kerättyä dataa usein analysoi ihminen, mutta sitä on myös mahdollista analysoida tekoälyn. Dataohjatun B2B-markkinoinnin tärkeys kasvaa ja korostuu jatkuvasti, kun yritykset ymmärtävät datan hyödyntämisen merkityksen myöskin päätöksenteossa. Markkinoinnin kohdentaminen juuri oikeille asiakkaille ja asiakassegmenteille, yksilöllisempi ja personoidumpi viestintä sekä datan hyödyntäminen päätöksenteossa ovat kaikki tärkeitä tekijöitä menestyvän B2B-markkinoinnin kannalta. Dataohjattu B2B-markkinointi usein auttaa myöskin yrityksiä vähentämään markkinointikustannuksiaan. Tämä johtuu siitä, että kuten aiemmin mainittua, niin markkinointiviestintää voidaan kohdentaa paremmin, mikä vähentää turhia kontakteja. Lisäksi dataohjattu B2B-markkinointi usein auttaa yrityksiä optimoimaan markkinointikampanjoitaan ja saamaan paremman ROMI:n. Yritysten on tärkeää ymmärtää, että dataohjattu B2B-markkinointi vaatii investointeja ja aikaa.

 

Dataohjatun markkinoinnin reflektointi

 Myöskin kerätyn datan ja sen hyödyntämisen reflektointi on erittäin tärkeää. Kirjassa Tuutti kuvaa aihetta seuraavasti: ”Analytiikalla ja datan hyödyntämisellä on yksi tavoite: tehdä parempia päätöksiä. Markkinoinnilla on harvoin pulaa datasta tai erilaisista mittareista, mutta tämän paljouden keskellä voi olla vaikeaa löytää olennaiset mittarit, joilla markkinointia voidaan kehittää liiketoiminnan tarpeiden määrittämään suuntaan”. Kun taas markkinointiin sijoitetun euron kannattavuutta voidaan mitata edellä mainitulla ROMI mittarilla. Operatiivisessa toiminnassa taas ROMI -mittarin hyödyntäminen ei onnistu läheskään yhtä hyvin, vaan on hyödynnettävä mittareita, jotka vaikuttavat tuloksen syntymiseen sekä toisaalta sellaisia, joihin voi vaikuttaa matkan varrella.  Kuten siis yleisestikin tiedettyä, on reflektoinnin merkitys tässä tapauksessa markkinoinnin kehittämisessä todella suuri merkitys. Mikä meni hyvin? Mitä kehitettävää? Nuo 2 kysymystä ovat erittäin tärkeitä, kun lähdetään rakentamaan mahdollisimman hyvin toimivaa markkinointia.

 

Pohdinta

Dataohjattu B2B-markkinointi tuo yrityksille mahdollisuuden käyttää asiakkaista kerättyä dataa markkinoinnin päätöksenteossa. Tämä mahdollistaa tarkemman ja tehokkaamman markkinoinnin, joka vetoaa asiakkaaseen yksilöllisesti ja lisää mahdollisuuksia myynnin kasvuun. On kuitenkin tärkeää muistaa, että data ei ole itsessään arvokasta, vaan sen hyödyntäminen vaatii taitoa ja osaamista. Dataohjattu B2B-markkinointi on jatkuvan yritystoiminnan kehittymisen edellytys.  Siinä on tärkeää myös seurata markkinointistrategioiden toimivuutta ja muokata niitä tarpeen mukaan. Lopuksi, dataohjattu B2B-markkinointi on tärkeä osa menestyvää liiketoimintaa, kun asiakkaina ovat toiset yritykset. Jatkossa dataohjatun B2B-markkinoinnin rooli kasvaa entisestään, kun yritykset ymmärtävät sen merkityksen liiketoiminnan kasvulle ja kehitykselle sekä sitä kautta yrityksen menestymiselle.

 

Lähde: Vierailijasta asiakkaaksi -Dataohjattu B2B-markkinointi tuo lisää myyntiä ja mitattavia tuloksia (Jarmo Tuutti, 2019)

Kommentoi