Tampere
29 May, Wednesday
27° C

Proakatemian esseepankki

Datan keräämisen vaikutus ympäristöömme ja ihmisiinKirjoittanut: Taru Ojala - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Näkymättömät naiset- näin tilastot paljastavat miten maailma on suunniteltu miehille
Caroline Criado-Perez
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto:

Tästä esseetä kirjoittaessani halusin lähestyä datan keräämistä erillisenä aiheena, etenkin vasta datan ja sen keräämiseen tutustuvan opiskelijan näkökulmasta, sillä itse olen kuitenkin vasta tämän valtavan suuren aihealueen tutustumismatkan alkupäässä. Halusin pintaraapaisuna myös tutustua siihen, että miten datan kerääminen vaikuttaa yhteiskunnassamme ja miten dataa voidaan ylipäätään hyödyntää, sekä miten datan keräämisen puute voi vaikuttaa ympäristöömme ja ihmisiin. Luin Caroline Criado Perezin kirjoittaman kirjan nimeltä Näkymättömät naiset – Näin tilastot paljastavat miten maailma on suunniteltu miehille. Kyseinen kirja käsittelee erityisesti sukupuolidatan puutetta ja datan keräämisen tärkeyttä yhteyskunnassamme. Kirjassa käsitellään paljon datan puutetta yhteiskunnassamme, lähtökohtaisesti naisen näkökulmasta ja se herättikin huomioni lukemaan kyseisen kirjan.

Itse en ole oikeastaan aikaisemmin osannut ajatella sukupuolidatan puutetta, mutta kirjassa kerrottujen ja perusteltujen esimerkkien myötä aloin ymmärtämään paremmin miten sukupuolidatan puute saattaakin näkyä välillä jopa jokapäiväisessä arkielämässämme. Myös kokonaisuutena datan puute tietyistä asioista saattaa jättää merkittäviäkin mahdollisuuksia hyödyntämättä. Kirjassa oli välillä myös mielestäni aika jyrkästä ja vahvasta naisen näkökulmasta esitettyjä esimerkkejä tai asioita, sillä kirjassa käsitellään paljon epäoikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta. Toki nämä ovat varmasti mielipide kysymyksiä, mutta jotkut kirjassa mainitut esimerkit herättivät omalla kohdallani paljon pohdintaa ja kysymyksiä.

 

Mitä hyötyä datan keräämisestä on?

Datan kerääminen antaa paljon mahdollisuuksia esimerkiksi kehittää ja parantaa esim. yrityksen tai vaikkapa koulujen toimintaa. Dataa voi hyödyntää periaatteessa kuka vain, jos vain dataa osaa analysoida. Tyypillisesti dataa hyödynnetään paljon esimerkiksi markkinoinnissa, taloushallinnossa sekä palvelu- ja tuotekehityksessä. Hyvä ja huolellinen datan kerääminen antaa loputtomia mahdollisuuksia analysoida datan kerääjän mahdollisen asiakaskunnan / käyttökunnan käyttäjiä. Datan hyödyntämistä varten etukäteen on mietittävä, että mitä tietoa olisi hyvä kerätä ja mistä tiedoista tiedon kerääjät hyötyvät sekä millä tavalla dataa kerätään ja miten sitä analysoidaan. Tärkeää on siis pohtia, miten kerättyä dataa hallitaan ja mitä sillä loppujen lopuksi tehdään. Laajasta tietovarastosta dataa on helppo yhdistellä, analysoida ja jalostaa taas eteenpäin.

Nykyaikana tietotekniikan lisääntyessä datan keräämisestä on tullut luonnollisestikin entistä helpompaa. Datan keräämiseen löytyy paljon erilaisia ohjelmistoja ja palveluita, joilla voidaan kerätä valtavasti erilaista dataa, esimerkkinä vaikkapa sivuston kävijöistä, tai erilaisten tapahtumien kävijämääristä. Nykyään kun datan kerääminen on entistä helpompaa ja edullisempaakin, saattaa dataa kertyä paljon myös turhistakin asioista. Siksi onkin tärkeää etsiä ja kerätä kaiken tämän datan joukosta hyödyllinen ja laadukas data, jota pystytään oikeasti hyödyntämään.

Kun luotettavaa dataa on kerätty tarpeeksi, sitä voi pystyä hyödyntämään. Datan hyödyntämistä varten dataa kuitenkin pitää osata analysoida oikein. Kerätyn datan pohjalta voi lyötyä vastauksia moniin eri kysymyksiin, esimerkiksi datan kerääjän käyttäjäkunnan ongelmiin ja näkökulmiin. Tällaisella tavalla saa kohdennettua tietoa esimerkiksi liiketoiminnan tai kouluyhteisöjen kehittämisessä.

 

Datan puutteen ongelmat

Datan keräämisen puute voi johtaa joillekin ihmisille hyödyttömimpiin tai epäedullisimpiin ratkaisuihin, mikä voi johtaa joissakin tapauksissa erilaisiin pulmiin ja ongelmiin. Esimerkiksi jos vaikkapa tietyn puistoalueen remontoimisen yhteydessä pääasiallisen kävijäkunnan ikähaarukasta ei ole kerätty dataa eikä sitä ole selvitetty, voi datan puutteen takia jäädä siis huomaamatta, että puiston pääasiallinen käyttökunta ovat esimerkiksi lapset ja lapsiperheet ja näin ollen puistoa ja sen ympäröivää aluetta ei ole voitu suunnitella sen pääasiallisen käyttökunnan tarpeiden mukaan. Tästä voi ilmentyä alueen kävijäkunnan vähenemistä ja siirtymistä toisaalle, sillä alue ei vastaa kävijäkunnan tarpeita. Tietynlaisen datan kerääminen voi tehdä merkittävänkin suuria eroja liiketoimintaan ja mahdollistaa suuriakin hyötyjä yrityksille. Data voi siis tarjota tietynlaista taustatukea tai näyttää uutta suuntaa, jota itse ei ole saattanut ottaa huomioon ollenkaan.

 

Pohdintaa

Kirja sai paljon ajatuksiani heräämään datatiimiläisenä Proakatemian ympäristössä ja itse datatiimiläisenä haluankin pyrkiä parhaani mukaan keräämään ja hyödyntämään dataa mahdollisimman laajasti ja kaikkia hyödyttävällä tavalla mahdollisimman laajasta näkökulmasta. Kirjan luettuani ja datan keräämisen tärkeyteen lisää perehdyttyäni, koen ymmärtäväni taas hieman enemmän datan keräämiseen liittyviä mahdollisuuksia ja jopa ongelmia. Datan kerääminen ja sen puute sekä vaikutukset käsitteenä on oikeastaan mahdottoman laaja aihealue, josta riittäisi vaikka kuinka tutkittavaa. Koen kirjan olleen hyvä alku tähän datan keräämiseen aiheena kuitenkin syvällisten pohdintojen äärellä. Kirja sai paljon ajatuksiani heräämään meitä ympäröivästä yhteiskunnasta ja datan keräämisen ja puutteen erilaisista vaikutuksista arkipäiväsiin asioihin.

 

 

 

 

Lähteet:

Kirja: Caroline Criado Perez: Näkymättömät naiset, Näin tilastot paljastavat miten maailma on suunniteltu miehille

Kommentit
 • Oona Salo

  Moikka Taru,
  Hyvä essee ja hienoa nähdä, että löysit aiheen, joka sinua kiinnostaa. Datan keräys on aiheena tärkeä ja datatiimi on sitä miettinytkin paljon. Jäin miettimään, että nousiko kirjasta jonkinnäköisiä mittareita, joilla pystyisi tuomaan Proakatemiaan? Käsittelit hyvin datan keräämisen vaikuttavuutta ja sen puutetta. Miten vaikuttavaa dataa saadaan? Nostit esille todella hyvän esimerkin datan puutteesta, ja siitä mitä siitä voi seurata. Oletko itse törmännyt tähän asiaan Proakatemialla, ja miten pystyisimme korjaamaan asian? Toivottavasti sait erilaisia oppeja kirjasta, itse löysin esseestäsi uusia oppeja ja koppeja, joita mietin jatkossa. Kiitos esseestä!

  18.3.2022
 • Anni Pylkkänen

  Moi Taru!
  Olipa kiva lukea esseesi. Olen itse lukenut myös kyseisen kirjan ja toit siitä hyvin tärkeimpiä pointteja esiin. Esimerkkinä, mihin dataa käytetään ja mitä arvoa se tuo maailmaan. Esseessä oli myös hyvä pointti siitä, että dataan kannattaa suhtautua kuitenkin kriittisesti sillä siinäkin on puutteita. Näistä olisi myös hyvä keskustella datatiimissä, tuothan kokouksissa oppimaasi esille? Esseetäsi oli mukava lukea ja teksti oli hyvin pohtivaa, kiitos! Muistathan lähdeviittaukset ;)!

  5.5.2022
Kommentoi