Tampere
26 May, Sunday
13° C

Proakatemian esseepankki

BudjetointiKirjoittanut: Iiris Sorri - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Eräänä kohtalokkaana torstaina saimme yllättäen pajassa tehtäväksemme kirjoittaa ennakkotehtävän pohjalta talouteen liittyvän esseen, jostain itseään kiinnostavasta aiheesta. Muutaman muuttujan takia ennakkotehtävän tekemiselle ei jäänyt aikaa, joten aihe oli temmattava lennosta. Oma talouskiinnostukseni rajoittuu pitkälti Empirian taloustiimiin rahasankojen pyörittelyyn, joten aiheen valinta osoittautuikin aika haastavaksi. Aloin miettiä, mikä omassa henkilökohtaisessa talouselämässäni falskaa ja silloin sen keksin: budjetointi tai oikeastaan sen puute. Tiimimmekään budjetointi ei ole luojiltaan vaatinut sen enempää, kuin copy & paste- taitoja ensimmäisen vuoden budjetista. Budjetointi on olennainen osa talouden hallintaa niin yksilöiden kuin organisaatioidenkin näkökulmasta. Se toimii tehokkaana työkaluna resurssien suunnittelussa, seurannassa ja hallinnassa. Tämän esseen tarkoituksena on tarkastella budjetoinnin merkitystä ja sen eri tapoja. 

Budjetoinnin määritelmä ja tarkoitus

Budjetilla tarkoitetaan yksinkertaisesti sanottuna yrityksen talouteen liittyvää toimintasuunnitelma. Siinä avataan, mistä yritys saa rahaa, ennakoidaan mihin rahaa tullaan käyttämään ja millaisia summia. Vaikka budjetointi ei ole yritykselle pakollista, on se äärimmäisen hyödyllistä seurannan ja ennakoinnin kannalta ja sillä pystytään välttämään useita sudenkuoppia. Oli kyseessä sitten suuri yhtiö tai yksinyrittäjä, on budjetin laatiminen edellä mainituista syistä todella suositeltavaa.  Netistä löytyy valmiita pohjia budjetin luomiseen, joita voi täyttää suoraan tai käyttää tukena omaa budjettia laadittaessa. On myös hyvä muistaa, että kirjanpitäjältä voit kysyä apua tarvittaessa.  (Yrityksen-perustaminen.net n.d.)

Budjetti laaditaan yleensä ennen tilikauden alkua, ja sen tarkoituksena on toimia suunnitelmana koko tilikauden ajaksi. Budjetoidut luvut asetetaan etukäteen, ja niitä voidaan käyttää vertailukohtana tilikauden edetessä ja päättyessä. Budjetin avulla on helppoa seurata, miten todelliset luvut poikkeavat suunnitelluista, ja tarvittaessa tehdä muutoksia matkan varrella. On kuitenkin tärkeää huomata, että budjetin muokkaaminen ei ole ihanteellista erityisesti tilanteissa, joissa muutokset johtuvat yllättävistä lisäkuluista. Yllättävien kulujen ilmaantuessa yritys saattaa joutua harkitsemaan budjetin muuttamista ja mahdollisesti etsimään lisärahoitusta esimerkiksi hakemalla lainaa, jotta toiminta voi jatkua suunnitellusti. Yrityksen on pyrittävä tasapainottamaan budjettinsa realistisesti ja tehokkaasti varmistaakseen taloudellisen vakauden ja mahdollisten rahoitusongelmien ennaltaehkäisemisen. (Yrityksen-perustaminen.net n.d.) 

Eri tapoja budjetoinnille

Käydään seuraavaksi läpi muutamia erilaisia budjetointitapoja kuten kiinteä, rullaava, tarkistettava sekä liukuva budjetti.

Kiinteää budjettia pidetään yksinkertaisena tapana, joka varmasti lisää sen suosiota eri budjetointitapojen joukossa. Se laaditaan vuodeksi eteenpäin ja hyväksytään juuri ennen edellisen kauden loppumista. Kiinteässä budjetissa on hyvänä ja huonona puolena se, ettei sitä voi muokata kesken kauden. Hyvää on yksiselitteiset ja konkreettiset tavoitteet talouden suhteen, kun taas huonoa on joustavuuden puute toiminnan vaihteluun liittyen. (Suomi.fi 2022.)

Rullaava budjetointi soveltuu sellaisille yrityksille, jotka toimivat alati muuttuvilla markkinoilla, sillä se ei ole sidottuna kalenterivuoteen tai tilikauteen, vaan aikajakso siirtyy jatkuvasti eteenpäin. Tällainen budjetointitapa vaatii jatkuvaa päivitystä ja päivitysväli määräytyy liiketoiminnan ennustettavuudesta ja luonteesta. Rullaava budjetointi auttaa ennustamaan ja suunnittelemaan toimintaa sekä helpottaa yritystä päätöksen tekemisessä eri tilanteissa. Tämä tapa on melko joustava ja sen avulla yrityksen on helpompi hallita rahojen riittävyyttä. (Suomi.fi 2022.)

Tarkistettava budjetti on saman kaltainen kuin kiinteä budjetti, sillä sekin laaditaan koko vuodeksi kerrallaan. Erona näissä on kuitenkin se, että tarkistettavaa budjettia nimensä mukaan tarkastellaan, korjataan ja tarkennetaan esimerkiksi puolivuosittain. Näin on mahdollista tehdä tarpeellisia muutoksia budjettiin. Tällöin budjetti pysyy ajan tasalla ja se on mahdollista sopeuttaa muutoksiin toiminnassa. (Suomi.fi 2022.)

Liukuva budjetti sopii yritykselle, jonka liikevaihto ja toiminta vaihtelee kausiluontoisesti tai projektikohtaisesti. Tämä budjetointitapa vaatii laatimaan erilaisia vaihtoehtobudjetteja kauden ja toiminnan mukaan. Budjetti voidaan vaihtaa kesken tilikauden, jos myyntimäärät ja kulut ylittävät alhaisimman budjettivaihtoehdon arvion. Liukuvan budjetin avulla rahat pystytään hyödyntämään oikeisiin asioihin oikeaan aikaan. (Suomi.fi 2022.)

Pohdinta

Olen ollut tietoinen budjetoinnin merkityksestä yritystoiminnan kannalta, mutta en ole jaksanut perehtyä siihen sen syvällisemmin. Onneksi tämä paja tarjosi oivan tilaisuuden tutustua aiheeseen tuttua pintaraapaisua syvemmälle. Empirian entisenä taloustiimiläisenä en muista, että olisimme pohtineet, mikä eri budjetointitavoista olisi meille sopivin. Saattaa toki olla, että keskustelu on käyty ennen kuin hyppäsin mukaan tiimiin. Vaikka alussa mainitsin tavastamme, jolla budjettimme on ainakin joskus laadittu, on se silti luonut tiimiyrityksessämme tukea ja turvaa taloudelliselle suunnittelulle. Esseen kirjoittaminen inspiroi minua luomaan itselleni jonkin sortin budjetin, josta näen omat menot ja olemassa olevat varat. Ehkä voin jopa soveltaa oppimiani budjetointitapoja omaan elämääni.

  

Lähteet:

Suomi.fi. 2022. Budjetointitavat. Verkkosivu. Viitattu. 6.2.2024.
https://www.suomi.fi/yritykselle/talouden-hallinta-ja-verotus/yrityksen-taloushallinto/opas/budjetointi/budjetointitavat

Yrityksen perustaminen.net. N.d. Budjetointi yrityksessä. Verkkosivu. Viitattu 1.2.2024.
https://yrityksen-perustaminen.net/yrityksen-budjetointi/

Kommentoi