Tampere
24 May, Friday
17° C

Proakatemian esseepankki

Brändin rakentaminen somessaKirjoittanut: Petra Kokko - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

 

Sosiaalinen media uudistuu vuosi vuodelta, kun uusia kanavia ja alustoja pursuaa markkinoille. Yrityksen käyttäessä sosiaalista mediaa tulee olla tarkkana ja ajan tasalla uusimmista ilmiöistä. Brändin rakentaminen ja säilyttäminen ei ole koskaan ollut näin helppoa, mutta samalla näin hankalaa. Sosiaalisen median maailmassa, kaikki on mahdollista.

Tässä esseessä syvennymme brändin rakentamiseen ja sosiaalisen median käyttöön sen välineenä. Kerromme ja pohdimme miten sosiaalista mediaa, tulisi käyttää saavuttaakseen maksimaalisen hyödyn markkinointiviestinnästä. Tutkimme muun muassa, sosiaalisen median kanavien ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia, brändin merkitystä ja sosiaalisen median rooli brändäyksessä.

 

BRÄNDI

Brändin merkitys

Brändin rakentaminen yritykselle voi olla elintärkeää. Brändäys tarkoittaa yrityksen julkisivun luomista siten, että erotut joukosta eduksesi ja teet tuotteestasi sekä palvelustasi helposti tunnistettavan. Sen voi toteuttaa valitsemalla nimen, logon tai vaikka tyylin, josta kuluttaja pystyy yhdistämään helposti tuotteen yritykseen. Brändäyksen tavoitteena voi olla, että yritys tekee kuluttajalle selväksi sen, miten heidän tuotteensa eroaa muista ja miksi se on parempi vaihtoehto kuin kilpailijan. Brändi on yrityksen julkisivu, jonka mukaan asiakkaat muodostavat kuvan yrityksestä. (Smithson, 2015, What Is Branding And Why Is It Important For Your Business?)

Vahvalla brändillä yritys voi vakiinnuttaa paikkansa markkinoilla. Brändäyksen onnistuttua yritys on mielenkiintoisempi, niin asiakkaan näkökulmasta, kuin sijoittajankin. Yrityksen brändi näin ollen vaikuttaa yrityksen arvoon. Se voi parhaassa tapauksessa nostaa arvoa, tai huonoimmassa, jopa laskea sitä. (Smithson, 2015, What Is Branding And Why Is It Important For Your Business?)

Brändäyksen merkitys ulottuu jopa työntekijätasolle. Vahvalla brändillä on huomattu olevan merkitystä työtekijöitten tyytyväisyyteen, sillä tunnetun nimen alla työskenteleminen voi tuota ylpeyttä ja tahtoa työskennellä kovempaa tuodakseen oman tekemisen brändin tasolle. Työskentely yleisön tietoisuudessa olevan brändin alla voi olla myös haluttu asia ansioluettelossa. Luotetun ja positiivisen kuvan antaneessa yrityksessä työskennelleen ihmisen, oletetaan helposti olevan sitä itsekin. (Smithson, 2015, What Is Branding And Why Is It Important For Your Business?)

 

Brändin rakentaminen

Brändin rakentaminen koostuu monesta osasta. Yleisimmin ajatellaan, että brändäys on logon ja verkkosivujen suunnittelua, eikä se ajattelu ihan väärinkään ole. Logon voidaan sanoa olevan yksi brändäyksen tärkeimpiä osia. Logon yksinkertaisuus ja sen helppo muistettavuus on iso tekijä. Se on yrityksen kasvot.

Vaikka logon vaikutus on suuri, emme kuitenkaan saa unohtaa muita brändäyksen osa-alueita. Brändiä ovat kaikki osat yrityksestä, jotka näyttäytyvät kuluttajalle. Niitä ovat muun muassa logo, nimi, visuaalinen tyyli, ääni, värimaailma, asiakaspalvelu ja arvot. Brändi on silloin onnistunut, kun kuluttaja saa oikean vaikutelman yrityksestä kohdatessaan näistä minkä tahansa. (Marion, 2015, What Is Branding?)

Niinpä brändin rakentaminen vaatii paljon suunnittelua. Brändi pohjautuu kutienkin yrityksen arvoihin ja lupauksiin.

 

KUINKA HYÖDYNNÄN SOMEA BRÄNDIN RAKENTAMISESSA

Sosiaalinen media ja sen eri kanavat

Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa yhdistyy oma sisällöntuotanto ja käyttäjien välinen kommunikaatio. Erilaisten palveluiden ja alustojen myötä kaikkien on helppo tuottaa itse sisältöä, kommentoida muiden jakamia informaatioita, tutustua toisiin ja välittää tietoa eteenpäin. Tämä luo lisää yhteisöllisyyttä sekä verkostoitumista.

Yksi suurimmista sosiaalisen median kanavista on Facebook, jota käyttää aktiivisesti tämänhetkisen tiedon mukaan yli 2,5 miljoonaa suomalaista. Facebook yhteisöpalvelu, jossa käyttäjät pystyvät pitämään yhteyttä toisiinsa, liittymään erilaisiin yhteisöihin ja tapahtumiin. Facebookin liikeidea perustuu mainostajille myytäviin mahdollisuuksiin lähettää palvelun kautta kohdennettua sisältöä tietylle yleisölle. (Fonecta, n.d, Tietopankki: Facebook-Mainonta)

Näin monen kuluttajan käyttäessä kanavaa, he luonnollisesti etsivät myös tietoa sieltä. Facebook ja sen kaltaiset palvelut, muuttuvat helposti käyttäjien silmissä ”virallisiksi” yrityssivuiksi, kun tarpeeksi moni on käynyt tykkäämässä sivustoista ja merkannut itsensä käyneeksi siellä. Nykypäivänä on yrityksellä suotavaa olla Facebookissa yrityssivu, jolloin pystyy itse hallitsemaan omaa näkyvyyttään ja jakamiaan esimerkiksi yhteystietoja, hinnastoja ja aukioloaikoja. Yritykset saavat mahdollisuuden tuoda omaa osaamistaan ja ammattitaitoa esille alustassa kommentteihin ja mahdollisiin reklamaatioihin vastaamalla. Esimerkiksi jos asiakas laittaa kommenttia yrityksen Facebook sivulle ja yritys vastaa tähän, tulee asiakkaalle positiivinen vaikutelma siitä että, hänen kommenttinsa on huomioitu ja siihen on henkilökohtaisesti vastattu. Tämän kaltainen tapahtumaketju saa jatkoa sillä, että asiakas innostuneena kertoo kyseisestä yrityksestä hänen ystävilleen, jotka taas kertovat asiaa eteenpäin ja niin edelleen. (Fonecta, n.d, Tietopankki: Facebook-Mainonta)

Toinen suuri sosiaalisen median kanava on kuvapalvelu Instagram. Siellä käyttäjät voivat itse jakaa kuvia ja videoita, sekä kommentoida ja jakaa muiden sisältöä. Suomalaisista jo melkein joka kolmannella on käyttäjä kyseisessä palvelussa. Suuren käyttäjäkunnan vuoksi, yritykset tavoittavat kuluttajat helpoiten yritystilien avulla. Yritysten markkinoinnin Instagramissa mahdollistaa erilaiset yritystilintyönkalut, joita ovat mm. sijaintitiedot kartalla, mainostyökalut sekä kattavat seuraajatiedot. (Suomalainen, 2012, Instagram -kuvapalvelun käytön tehostaminen SBS Discovery Mediassa.)

Nykymaailmassa mahdollisuus brändätä yritystä sosiaalisen median kanavissa on suuri valttikortti. Tieto saavuttaa laajan katsojakunnan hyvinkin lyhyen ajan sisään. Facebook sekä Instagram mainokset ovat suhteessa halpoja niiden tehokkuuteen nähden. Kanavissa on helposti valittavissa kohderyhmä ja sen jälkeen mainostuksen kesto. Parhaimmillaan kohdennettu mainonta toimii niin hyvin, ettei käyttäjä huomaa sen edes olevan kohdennettua mainontaa, vaan juuri hänelle, itseään kiinnostavaa sisältöä. (Fonecta, n.d, Tietopankki: Facebook-Mainonta)

 

 

Somebrändäyksen haasteet

Yrityksen mainostamiseen ja brändin rakentamiseen somessa voi liittyä aika-ajoin hankalia tilanteita. Monen eri somealustan ylläpitäminen, aktiivinen päivittäminen sekä monipuolisen sisällön tuottaminen samanaikaisesti voi vaatia pieneltä yritykseltä paljon, jos resursseja ei ole paljon. Siihen samaan vielä arkipäiväisen liiketoiminnan pyörittäminen tietenkin. (Turunen, 2018, Brändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa)

 

Jotta brändin imago saadaan pidettyä positiivisessa valossa, täytyy myös julkaisutahti ja julkaisupaikka kulkea tasapainoisesti käsikädessä. Jos yrityksellä on liian monta somekanavaa käytössä, saattaa sisällöntuotanto mennä käyttäjän silmissä epäselkeäksi. On hyvä pitää parista muutamasta alustasta huolta ja panostaa laatuun. Tässäkin tapauksessa laatu korvaa määrän, eikä kukaan jaksa seurata yrityksen kymmentä eri somekanavaa, jotka ovat puoliteholla tehty. Riittää, kun yrityksellä löytyy muutamasta eri palvelusta sivut, joiden sisältö on helppo pitää selkeänä ja monipuolisena. Liian harva tai liian nopea julkaisutahti eivät kumpikaan ole hyväksi. Tässäkin täytyy löytää kohtuullinen tahti julkaista sisältöä, jotta saadaan käyttäjän mielenkiinto pidettyä yllä. (Turunen, 2018, Brändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa

Jotta käyttäjä aktiivisesti seuraa yrityksen sometilejä, täytyy sisällön olla mielenkiintoista. Mielenkiintoista nimenomaan kuluttajan näkökulmista. Jos sivuilla mainostetaan koko ajan vain yrityksen omista tuotteista tai palveluista, alkaa käyttäjien kiinnostus ehtyä. Somessa erottuvat ne brändit, jotka antavat asiakkaalle lisäarvoa, herättävät tunteita, vuorovaikuttavat seuraajien kanssa sekä noudattavat selkeää linjaa ja ovat aidosti läsnä. (Ojalehto, 2017, Pienenkin yrityksen kannattaa brändätä – se näkyy viivan alla)

 

 

Sosiaalinen media ja brändäys

 

Sosiaalisen median käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten 15 –vuoden aikana. Some mahdollistaa julkaisun tai mainoksen näkyvyyden massayleisölle silmänräpäyksessä.

Vaikka sosiaalisen median uskottiin helpottavan brändäystä, sen tultua markkinoille, se ei ole sitä yksiselitteisesti tehnyt. Some on joissain määrin vaikeuttanut brändäystä tai, jopa laskenut brändien merkitystä. Kuluttajan tietoisuuteen tulee koko ajan uusia yrityksiä, markkinoinnin ja näkyvyyden helppouden myötä. Kilpailun kasvaessa näin isoksi, on vaikeaa erottua joukosta.

Kuitenkin sosiaalista mediaa on hyvä käytää brändäyksessä. Vaikka erottuminen on nykyään suuren kilpailun myötä vaikeaa, on ilman somebrändäystä vaikeaa päästä ihmisten tietoisuuteen. (Sherman, 2019, The Ultimate Guide to Social Media Branding for Small Businesses.)

Brändäyksen tavoite sosiaalisessa mediassa on lähtökohtaisesti saada yritys tai tuote ihmisten tietoisuuteen. Se voidaan tavoitta rakentamalla kiinnostavia mainoksia ja levittämällä niitä sosiaalisen median kanavilla. Pelkästään mielenkiintoisen mainoksen tekeminen ja someen lisääminen ei välttämättä takaa onnistumista. Tähän ongelmaan somekanavat ovat rakentaneet apuvälineitä. Monella somealustalla on mahdollista valita mainonnalleen kohderyhmä, jonka perusteella alusta esittelee mainosta kuluttajalle. (Sherman, 2019, The Ultimate Guide to Social Media Branding for Small Businesses.)

 

POHDINTA

Some brändin rakentamisen työkaluna

Olisi hölmöä jättää käyttämättä sosiaalisen median monipuoliset mahdollisuudet, joita ovat esimerkiksi kustannustehokkaat ja nopeat viestien välitykset, vuorovaikutteiset kanssakäymiset sekä laajat verkostoitumiset. Jotta yrityksen brändääminen somessa olisi onnistunutta täytyy olla hallussa selkeä päämäärä ja tavoitteet. Täytyy myös ymmärtää ajatus brändin rakentamisen taustalla sekä tunnistaa oma kohdeyleisö.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Suunnitelma tulee olla johdonmukainen, jonka avulla lähdetään brändiä rakentamaan. Suunnitelma sisältää teeman, jolle brändi rakentuu. Suunnitelmaan kuuluu kohderyhmän valinta, joka ei aina välttämättä löydy sieltä itselleen tutusta ja turvallisesta kanavasta. Täytyy ajatella missä alustalla yritys tavoittaisi maksimaalisen määrän omaa kohderyhmää. Muista mieluummin, vähemmän kuin enemmän. Suunnitelma kannattaa pitää yksinkertaisena, koska mitä monimutkaisempi suunnitelma, sitä helpommin tekee sattumanvaraisia toimenpiteitä.  Brändin rakentaminen vaatii kurinalaista sitoutumista, se vaatii paljon aikaa, osaamista ja osaamisen kehittämistä. (Rantanen, 2019, Brändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa – Podcast jakso 84)

Ihmisten verkkokäyttäytyminen ja sosiaalinen media ylipäätään muuttuu jatkuvasti ja se mikä toimi muutama vuotta sitten tai viime vuonna ei todennäköisesti ole enää validia tietoa eikä toimi lainkaan. Brändäämisessä yleisesti sekä varsinkin sosiaalisessa mediassa täytyy voittaa ihmisten huomio, joka vaatii toistoa. Sen jälkeen rakennetaan tietoisuutta, joka vaatii myös toistoa. Näiden jälkeen päästään ihmisten mieltymyksiin, jossa brändi itsessään syntyy. (Rantanen, 2019, Brändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa – Podcast jakso 84)

Opi tunnistamaan mikä yleisöön vaikuttaa ja mikä ei. Erotu muista jollakin selkeällä asialla, teemalla. Älä yritä olla kaikille kaikkea, koska silloin et ole kenellekään mitään.

 

Kirjoittanut: Miko Anttila ja Petra Kokko

 

Fonecta. n.d. Tietopankki – mainonta ja myynti. https://www.fonecta.fi/tietopankki/mainonta-ja-myynti-artikkelit/facebook-mainonta-artikkelit

Marion. What Is Branding? Julkaistu 27.10. 2015. https://www.thebrandingjournal.com/2015/10/what-is-branding-definition/

Ojalehto. J. Pienenkin yrityksen kannattaa brändätä – se näkyy viivan alla. Julkaistu 9.9.2017. https://www.yrittajat.fi/uutiset/563104-pienenkin-yrityksen-kannattaa-brandata-se-nakyy-viivan-alla#04c34800

Rantanen, S. 11.3.2019.  Brändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa. [Audio, podcast-jakso]. Sarjassa Vaikuttava työnantajabrändi. https://emine.fi/brandin-rakentaminen-somessa/

Sherman. 07.07.2019. The Ultimate Guide to Social Media Branding for Small Businesses. https://www.lyfemarketing.com/blog/social-media-branding/

Smithson. E. 14.10.2015. What Is Branding And Why Is It Important For Your Business? https://www.brandingmag.com/2015/10/14/what-is-branding-and-why-is-it-important-for-your-business/

Suomalainen. R. 2015. Instagram -kuvapalvelun käytön tehostaminen SBS Discovery Mediassa. Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/93581/ONT%20ROOSA%20SUOMALAINEN%20VALMIS%20pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Turunen. T. 2018. Brändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa. Liiketalouden koulutusohjelma. Savonia-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/144510/Turunen_Tiia.pdf?sequence=1&isAll

Kommentoi