Tampere
30 May, Thursday
20° C

Proakatemian esseepankki

Brändäys ja sosiaalinen mediaKirjoittanut: Helmi Kaihlanen - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
-
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Kirjoitettu yhdessä Empiriasta, Maria Jussilan kanssa.

Brändäys

 

Kun luodaan yrityskuvaa tai halutaan vaikuttaa yrityskuvaan, jollain tavalla on kyse jonkinlaisesta brändäyksestä. Brändäyksellä halutaan luoda tietynlaista mielikuvaa tuotteesta tai yrityksestä. Brändäyksen tärkein tehtävä on luoda tunnistettava, yhtenäinen tai tietty kuva yrityksestä tai tuotteesta. Monesti mielikuvaan halutaan sitoa erilaisia arvoja. Brändäyksen tärkeimpiä välineitä ovat mainonta ja markkinointi, mutta siihen kuuluu yrityksen tuotteet, toimitilat ja kaikki mikä liittyy yritykseen. (Ojalehto, 2017)

 

Tietynlaisen brändin luominen on yritykselle tärkeää, koska se on muun muassa lisää brändin tunnistettavuutta, tunnettavuutta ja se auttaa yritystä tuomaan esille muun muassa millaisia arvoja se edustaa.

 

Arvot osana brändäystä

 

Yrityskuvia ja niihin sidottavia arvoja voi olla monenlaisia. Arvoja, joita yritys haluaa kuvassaan painottaa voivat olla esimerkiksi vastuullisuus, tasa-arvo, terveys tai vaikka kotimaisuus. Yritys voi haluta painottaa tiettyjä arvoja, koska se pitää niitä tärkeänä ja niitä painottamalla löytää oikean asiakaskunnan itsellensä. Ei siis olekaan ihme, että todella monen yrityksen yrityskuvasta voi päätellä myös yrityksen arvomaailmaa.

 

Brändäyksellä voidaan maalata yrityskuvaan arvoja, joita yritys, yrityksen toiminta ja tuotteet eivät edes edusta. Tällaisesta brändäyksestä löytyy monia esimerkkejä. Yritys voidaan haluta saada näyttämään pienyritykseltä tai perheyritykseltä, jota se ei edes välttämättä olisikaan. Kun yritys luo oman yrityskuvaansa arvoja, joita se ei edusta, on yrityksellä aina joku tavoite. Yrityksen tavoite voi olla valheellisin perustein pyytää tuotteesta korkeampaa hintaa, koska tuotteen laatu olisi parempi, kun mitä se todellisuudessa on. Toinen tavoite voi olla vedota, johonkin tiettyyn asiakasryhmään. Tyypillistä on myös, että yrityksen muuttavat yrityskuvaansa palvelemaan jotain kyseisellä hetkellä trendikästä arvoa saadakseen lisää asiakkaita ja näkyvyyttä. Tällaista näkee paljon luonnonmukaisuus ja vastuullisuus trendin kanssa.

 

Yrityksen tuotetta voidaan yrittää saada näyttämään vastuullisemmilta ja luonnollisimmilta kuin ne oikeasti ovatkaan, jolloin on kyse termistä nimeltä viherpesu.(Markkanen & Orre, 2020) Viherpesun keinoja voi mainonnassa ja markkinoinnissa olla liioittelu siitä, mitä kyseinen yritys tekee ympäristön hyväksi. Yritys voi myös saada yrityksen ulkoasun ja tuotteet näyttämään ulkonäöllisesti luonnon mukaisimmilta, tuoden esimerkiksi tuotteiden paketointiin elementtejä, joista yleensä vastuulliset ja luonnonmukaiset yritykset tunnistetaan. Viherpesusta on tullut nykyisin todella yleinen ja kiistanalainen ilmiö. Viherpesu on siis todella hyvä esimerkki, siitä kuinka paljon pelkällä yrityskuvaan vaikuttamisella eli brändäyksellä voi saada aikaan.

 

 

 

Verkkoviestintä brändäyksen välineenä

 

Brändäyksen eli yrityskuvan luomisen tärkeimpiä välineitä ovat mainonta ja markkinointi. Voidaan jopa melkein todeta, että nykypäivänä monelle yritykselle tärkein mainonta ja markkinointi tapahtuu verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisessa mediassa yrityksen on mahdollista tavoittaa mikä tahansa asiakasryhmä miltä tahansa maantieteelliseltä alueelta tahansa. Sosiaalinen media on myös yritykselle monella tapaa ilmainen markkinoinnin väylä.

 

Sosiaalisella medialla voi rakentaa yritykselle ja brändille persoonallisen alustan. Sosiaalinen media alustana voi toimia, että tuodaan yrityksen tuotteita tunnetuksi, asiakkaiden asenteisiin ja ostohaluun vaikuttamiseen, yrityskuvan ja mielikuvien parantamiseen, kannattavan myynnin aikaansaamiseen sekä koitetaan luoda kanta-asiakas suhteita, kehitetään ja säilytetään niitä.

 

Sosiaalisessa mediassa yrityksen on myös mahdollista rakentaa itselleen niin sanottu “somepersoona” ja saada näkyvyyttä sillä. Sosiaalisessa mediassa yrityksen on siis helppo ottaa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin ja saada näkyvyyttä sekä löytää itsellensä uusia asiakasryhmiä sen kautta. Sosiaalisessa mediassa yritys voi siis todella nopeasti esittää mielipiteitään ja arvojaan.

 

 

Sosiaalisen median vaikuttajat ja markkinointi

 

Aina pelkästään yrityksen oma, esimerkiksi instagram tili ja sen päivittäminen omasta tuotteestaan/tuotteistaan ei riitä. Monet käyttävät apunaan sosiaalisen median vaikuttajia, jotka annetusta työtehtävästään riippuen yleensä testaavat tuotetta ja kertovat siitä isolle seuraajakunnalleen. Seuraajakunta on silloin eri, yrityksen tuotteet näkyvät silloin mahdollisesti uudelle seuraajakunnalle. Kuluttuja näkee tuotteen kodinomaisessa ympäristössä. Yritys myy kahvinkeittimiä, heidän omilla sivuillaan on pelkistetty kuva keittimestä ja alla tuotetiedot. Tämä on kylmää faktaa ja järkiperäisestä mainontaa, sitäkin tietoa kuluttuja tarvitsee. Mutta sosiaalisen median vaikuttaja antaa tuotteelle aidon kokemuksen. Sosiaalisessa mediassa ehkä ostetaan tunneperäisesti, ei sillä, että tarvitsen 8litraisen kahvinkeittimen vaan halutaan ostaa sitä tunnelmaa mikä vaikuttajan mainoksesta välittyy.

Voi olla, että on miettinyt jonkun tuotteen ostoa jo hetken ja näkee suosikki vaikuttajallaan mainoksen tuotteesta ja päättää ostaa sen.

 

Yrityksen mainonnan tulee olla yksinkertaista, yhtenäistä. Värit, fonttityylit ja logo. Kaiken tulee olla yrityksen alkuajoista samat, jolloin aina kun näkee esimerkiksi tietyn sävyisen vihreän niin mieleen Kawasaki green. Se on aikoinaan tarkkaan mietitty sävy.

Älypuhelimet ja sosiaalinen media ovat tehneet sen, että ihmiset selaavat nopeasti esimerkiksi instagramiaan jolloin yrityskuvan tulee olla tunnistettava ja mieleen jäävä.

 

Yritys saa omalla sosiaalisen median alustallaan luotua näillä yllä mainituilla asioilla yrityskuvaansa. Mutta vaikuttajat täydentävät yrityskuvaa omalla tyylillään.

Yritys ottaa tietyllä tavalla riskin, tehdessään yhteistyötä vaikuttajan kanssa.

Vaikuttaja voi tehdä pitkäaikaista yhteistyötä yrityksen kanssa ja näin toimii ”kasvoina” yritykselle. Jos tällainen vaikuttaja vaikka yksityiselämässään joutuu ongelmiin ja päätyy otsikoihin voi brändillekin koitua tästä mainittavaa haittaa.

 

 

Sosiaalinen media, yhteisö?

 

Voisimme jopa todeta, että nykypäivänä voi olla jopa mahdottomuus, että yritys voisi menestyä ilman sosiaalista mediaa. Sosiaalinen media luo alustan kommunikaatiolle sekä myös sisällön jakamiselle.

Hyvä että paha näkyvyys vaikuttaa huomiota herättävällä tavalla.

 

Koska sosiaalista mediaa selataan kiireellä, on tärkeää, että yrityksen markkinointi ei huku massaviestintään. Koska saatavilla olevaa tietoa on helpompaa ja nopeampaa saada on kova paine erottua valtavirrasta. Jatkuvalla kehittymisellä voidaan ylläpitää seuraajien kiinnostusta mutta, kun yrityskuva pidetään samana on yritys edelleen selkeästi tunnistettavissa. Kun aletaan perustamaan yritystä, on tärkeää miettiä tarkkaan värejä, fontteja ja koko tyyliä koska sitä on todella vaikeaa lähteä muokkaamaan myöhemmin. Ihmisillä kehittyy tiettyjä tunteita tietyistä väreistä ja esimerkiksi logoista ja niitä tunteita on vaikea viedä pois tai muuttaa kokonaan.

 

Lähteet:

Emmi Einonen. 2014 kevät. SOSIAALINEN MEDIA OSANA B2B -MARKKINOINTIA JA VIESTINTÄÄ – MAHDOLLISUUDET JA SUDENKUOPAT CASE FUJITSU. Luettu 5.12.2021.https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/98953/KANDI%202014.pdf;jsessionid=4304959DB86362400FB46389F4763FB8?sequence=2

Jere Hakala. 2011 kevät. YRITYSKUVAN KIRKASTAMINEN ULKOISEN VIESTINNÄN AVULLA. Luettu 4.12.2021.https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/32717/Hakala_Jere.pdf;jsessionid=C646F0DD67D52C651C24692B16D8691B?sequence=1

 

 

Ida G & Sugarin toimitus. 23.9.2020. Viherpesun abc- ota vastuullisuus-termistö haltuun. Luettu 22.11.2021.

https://sugar-universe.com/viherpesun-abc-ota-vastuullisuustermisto-haltuun/

 

Jenna Sairanen. 2017. Vihreästä markkinoinnista viherpesuun. Luettu 25.11.2021.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/124059/Sairanen_Jenna.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Markkanen, H. & Orre, J. 2020. Vastuullista markkinointia vai harhaan johtavaa viherpesua. Castren.fi Luettu 1.12.2021

https://www.castren.fi/fi/blogijauutiset/blogi-2020/vastuullista-markkinointia-vai-harhaanjohtavaa-viherpesua/

 

 

Ojalehto, J. 2020. Pienenkin yrityksen kannattaa brändätä – Se näkyy viivan alla. Yrittäjät.fi Luettu 1.12.2021.

https://www.yrittajat.fi/uutiset/pienenkin-yrityksen-kannattaa-brandata-se-nakyy-viivan-alla/

Kommentoi