Tampere
17 Jun, Monday
19° C

Proakatemian esseepankki

Blogiessee: Tarkoitukseton päämääräKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

https://pieceoftotal.blogspot.com/2018/09/tarkoitukseton-paamaara.html

 

Kun toimitaan tiimissä, meidän tapauksessa verrattain suuressa 19 hengen porukassa, on samaa mieltä oleminen mahdotonta ja täydellisen yhteisymmärryksen saavuttaminen vähintäänkin haastavaa. Yhteisymmärryksen saavuttamisen merkitys korostuu heti, kun halutaan yhdessä tiiminä saavuttaa ennaltamääritelty tavoite. Ennaltamääritelty tavoite voi olla vaikkapa onnistuneen tapahtuman järjestäminen.

Koska onnistuneen tapahtuman määritelmiä löytyy luultavasti niin monta kuin on tiimiläisiäkin, on erityisen tärkeää ymmärtää yhdessä miksi projekti tehdään, mikä projektin tehtävä on eli mitä sen avulla halutaan saavuttaa ja seurattavat tavoitteet jotka halutaan saavuttaa.

 

Projektisuunnitelmassa määritellään projektin taustat, joka vastaa kysymykseen siitä, miksi projekti on syntynyt ja olemassa. Usein projekti syntyy jostakin tarpeesta, joka määritellään taustat kohdassa. Taustat kohdassa voidaan kertoa miksi juuri me teemme tämän kyseisen projektin, mistä kuulimme siitä yms.

 

Projektin taustan määrittelyä seuraa projektisuunnitelmassa yleensä projektin tehtävä, joka lieneekin usein se kinkkisempi asia. Se kun ei aina ole selvää edes projektin toimeksiantajalle, projektipäällikölle saatika projektitiimille. Joskus projektin voi käynnistää esimerkiksi ulkoa tuleva määräys, esimerkiksi laki. Silloin projektin tehtävän ja projektitiimin motivaation löytäminen voi olla haastavaa; etenkin jos uusi määräys on organisaatiolle ennemminkin riippakivi kuin liiketoimintaa edistävä hanke. Usein projektin tehtävä saattaa elää etenkin projektin alkuvaiheessa paljonkin, jonka johdosta projektin tehtävää tulee kirkastaa useaan otteeseen ennen sen toteuttamista. Projektin tehtävää määriteltäessä on tärkeää ymmärtää eri osapuolien toiveet ja tarpeet sekä pyrkiä löytäämään tehtävä, joka ajaa yhteistä etua.

 

Tehtävän kirkastamisessa ja tiimin sitouttamisessa auttaa usein yhteinen tavoitteiden määrittely. Tavoitteet, joita koko tiimi on yhdessä asettamassa saa projektin tuntumaan itselle merkityksekkäälle ja toisaalta luo vastuun tavoitteiden täyttämisestä kenties paremmin kuin valmiiksi ojennetut, ylhäältäpäin tulevat tavoitteet. Tulos on hyvä jakaa esimerkiksi projektista riippuen muutamaan tai useampaan konkreettiseen tavoitteeseen. Asetettujen tavoitteiden tulee olla täsmällisiä, ymmärrettäviä, mitattavia, saavutettavissa olevia, merkityksellisiä ja aikataulutettuja. Usein projektin onnistuminen mitataankin sillä, saavutettiinko halutut tavoitteet. Selkeät, yhdessäasetetut tavoitteet auttavat myös hahmottamaan jokaisen tehtäväaluetta, vastuita ja projektin merkitystä. Myös erilaiset mitattavat, selkeät välitavoitteet auttavat projektin etenemisessä.

 

Vaikka tiimillä olisi yhteinen päämäärä, mutta sillä ei ole tarkoitusta, saattaa tiimi kävellä yhä kauemmas ja kauemmas asetetusta päämäärästä vahingossa. Toisaalta kun päämäärällä on yhdessä määritelty aito tarkoitus ja se on merkityksellinen projektitiimille, voi tahti päämäärän saavuttamiseksi olla hurja.

Kommentoi