Tampere
21 May, Tuesday
5° C

Proakatemian esseepankki

Blogiessee: Prosemma 9.10.2019Kirjoittanut: Anniina Rantalainen - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Blogiessee: Prosemma 9.10.

Minna Lahnaoja: Motivaatio

 

Kajon järjestämässä prosemmassa 9.10. oli puhumassa motivaatiovalmentaja Minna Lahnaoja. Hän puhui motivaatiosta työelämässä, ja tunnin setti oli kääritty mielenkiintoisesti Reissin Motivaatioprofiilin ympärille.

                      Steven Reiss, amerikkalainen psykologian professori, teki 1900-luvun lopulla tutkimuksia ihmisten erilaisista motivaattoreista. Hänen luomansa motivaatioteoria ja kuudentoista perustarpeen taksonomia on ainoa empiirisesti johdettu ja tieteellisesti validoitu ihmisten tarpeiden luokittelujärjestelmä. Tämä teoria avaa käsityksiä siitä, miten erilaiset ihmisten motivaatiotekijät liittyvät arvoihin, luonteeseen ja ihmissuhteisiin. Yksilön perusmotiivit ennustavat hyvin sen, miten tämä käyttäytyy luonnollisessa ympäristössään ja esimerkiksi työympäristössään.

                      Reissin teoria perustuu 16 elämän perustarpeeseen eli motiiviin. Motiivit ohjaavat ihmistä kaikessa tekemisessä. Kun ihminen tuntee omat motiivinsa, osaa hän tehdä oikeita valintoja ja onnistua paremmin kaikissa suorituksissaan yksityiselämästä työelämään. Teorian mukaiset 16 perusmotiivia ovat valta, riippumattomuus, uteliaisuus, hyväksyntä, järjestys, kerääminen, kunnia, idealismi, sosiaaliset kontaktit, perhe, status, kosto/voittaminen, esteettisyys, syöminen, fyysinen aktiivisuus ja mielenrauha.

(Lähde: Talsi, Merituuli. Tunnetko perimmäiset motiivisi? Motivaatioprofiilit paljastavat syitä käytöksesi takana ja parantavat ryhmädynamiikkaa. Www.duunitori.fi. 2019.)

                      Koska Proakatemian toiminta pyörii – noh, oikeastaan täysin – tiimityöskentelyn ympärillä, oli Lahnaojan puheenvuoro meitä kaikkia koskettava ja varmasti myös kaikille mielenkiintoinen. Ehdotonta plussaa oli se, että prosemman lopuksi teimme kaikki nopeasti motivaatioprofiili-”testin”, ja selvitimme perusmotiivimme. Oli mielenkiintoista huomata, että asiat, joiden olisi ehkä luullut olevan vahvempina perusmotiiveina itselle, eivät tätä olleetkaan. Itsestä löysi lyhyen testin perusteella montakin uutta puolta.

                      Tehtävänämme oli arvioida perusmotiiviemme voimakkuus merkkaamalla voimakkaat plussalla, heikot miinuksella ja neutraalit nollalla. Minulla selkeitä plussia olivat riippumattomuus, perhe, esteettisyys, syöminen ja mielenrauha. Selkeitä miinuksia olivat hyväksyntä, kerääminen, kunnia, idealismi ja voittaminen. Loput motiivit olivat minulla nollia, mikä tarkoittaa joko sitä, että ne eivät kohauta minua tekemiseni motiiveina yleensä suuntaan tai toiseen, tai sitten sitä, että niiden voimakkuus motiiveina riippuu tilanteesta. Esimerkiksi järjestys motiivina on minulle hyvinkin tilannesidonnaista. Tietyissä tehtävissä ja tilanteissa vaalin järjestystä, selkeitä linjoja ja ohjeita, joskus taas annan mielelläni luovuuteni kukkia täysin vapaasti, järjestyksestä niinkään piittaamatta. Olen selkeästi töissä järjestelmällisempi kuin kotona.

                      Kun nyt tarkastelen perusmotiivejani, varmistuu käsitykseni siitä, etten ole juurikaan voitontahtoinen tai kilpailuhenkinen ihminen. En välitä näkyvästä menestyksestä, statuksesta tai kunniasta juurikaan. Minulle on tärkeämpää, että koen itse nauttivani siitä mitä teen, oli kyse sitten vapaa-ajasta tai työmaailmasta. Olen mukavuudenhaluinen, nautin kauniista asioista ja minulle tärkeää on pitää läheiseni aina lähellä. Jos saisin päättää, työskentelisin myös perheyrityksessä! Se, mikä minua ehkä hieman yllätti, oli se, että riippumattomuus on minulle selkeä perusmotiivi. Riippumattomuuteen kuuluu tarve työskennellä omassa rauhassa, omaan tahtiin. Se tarkoittaa sitä, että riippumaton ihminen ottaa kaikkein mieluiten vastaan listan asioista, jotka pitää saada tiettyyn aikaan mennessä tehtyä, ja tekee ne omalla ajallaan, eristyksissä muista. Olen kyllä tiennyt olevani introvertti ja nauttivani omasta rauhasta niin vapaalla kuin töissäkin, mutta en olisi uskonut vielä pari vuotta sitten, että listaisin riippumattomuuden yhdeksi perusmotiiveistani. Olen kuitenkin varsinkin Proakatemialla opiskelun ja työskentelyn aikana huomannut, että kaikkein mieluiten tekisin itsenäisiä tehtäviä jossain muualla, kuin koululla muiden ihmisten ympäröimänä. Rakastan ihmisiä ja sosiaaliset kontaktit ovat minulle kyllä tärkeitä, mutta saan töitä tehtyä paljon tehokkaammin yksin kuin porukassa. Joskus tuntuu, että Proakatemialla tätä piirrettä ei arvosteta, vaan kaikkien tulisi olla supersosiaalisia ja pystyä tekemään hommia aina yhdessä, mieluiten saman pöydän ääressä. Minulle oli tärkeää tehdä tämä perusmotiivitesti, sillä nyt ajatukseni riippumattomuudesta vahvistuivat, ja voin häpeilemättä sanoa, että minun tarvitsee välillä lähteä muualle hommiin, jotta saan asioita aikaiseksi!

                      Toivon, että alamme Hurmassakin käyttää ryhmä- ja projektitiimijaoissa enemmän tätä Reissin perusmotiiviteoriaa. Uskon, että saisimme tehostettua toimintaamme vielä paljon enemmän, kun kaikki hurmalaiset saisivat toimia perusmotiiviensa ehdoilla.

Kommentoi