Tampere
21 Apr, Sunday
-4° C

Proakatemian esseepankki

Blogiessee: LaasKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Johtaminen on yleisesti ottaen hyvin moniulotteinen käsite. Wikipedian mukaan johtamisella tarkoitetaan asiaa, joka saa ryhmän toimimaan paremmin ja tehokkaammin kuin ilman johtamista. Millä tavoin ja keinoin tähän tavoitteeseen päästään, riippuu hyvin paljon johtajasta ja johdettavista ihmisistä.  Johtamiskäsite voidaan jakaa karkeasti kahteen eri osa-alueeseen. Toinen osa on lukujen kautta tapahtuvaa tulostavoitteista johtamista, johon liittyy vahvasti hallinnointi ja päätöksenteko. Toinen osa-alue on henkilöstöjohtaminen, johon liittyy vahvasti sosiaalisen yhteisön rakentaminen ja työntekijöistä huolehtiminen. Laas-johtaminen liittyy näistä kahdesta osa-alueesta vahvasti jälkimmäiseksi mainittuun.

 

Yritykset usein rekrytointivaiheessa kertovat, että he haluavat rekrytoida mahdollisimman erilaisia ihmisiä, mahdollisimman erilaisilla vahvuuksilla. Tämän jälkeen yleisesti erilaiset ihmiset laitetaan kaikki samaan muottiin. Heitä myös kaikkia johdetaan samalla tavalla, aivan kuin jokaisella työntekijällä olisi samanlainen elämäntilanne ja kehityskohteet. Ristiriitaa?

 

Ohjelmistoyritys Vincit on lanseerannut palvelun nimeltä Laas. Palvelu on tehty nimenomaan vastaamaan edeltä mainitun johtamisen haasteita. Laas-termi tulee sanoista leadership as a service. Laas-palvelu on ikään kuin johtamispalveluiden verkkokauppa, josta jokainen työntekijä voi tilata itselleen sopivia johtamisen palveluita. Laas-palvelu on ohjelmisto, joka toimii pilvipalveluna. Palveluiden tarkoituksena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja tukea heidän henkilökohtaista kehitystään. Palvelut ovat työntekijöiden itsensä ideoimia. Tämä sen takia, että työntekijät itse tietävät usein hyvin paljon paremmin mitä tarvitsevat tehdäkseen työnsä paremmin. Johtoporras voi esittää asiasta valveutuneita arvauksia, mutta loppujen lopuksi ne ovat vain arvauksia. Vincit on luonut ohjelmistolleen 60 erilaista palvelua, jotka on jaettu neljään kategoriaan: hyvinvointi, oma osaaminen, oma ura ja liiketoiminta. Ideana on, että palvelut muokkaantuvat ja uudistuvat jatkuvasti henkilöstön tarpeiden mukaisesti. Palvelut myös arvioidaan jokaisen käyttökerran jälkeen, jolloin saadaan dataa siitä kuinka hyödyllisiä palvelut ovat käyttäjille olleet.

 

Mitä hyötyä Laas palvelusta on työnantajalle?

 

Laas-palvelusta on monenlaisia hyötyjä työnantajalle. Laas-palvelu on omiaan tuottamaan dataa vaikeasti mitattavista asioista. Työntekijän hyvinvointi on hyvin näkymätön asia. Työnantaja pystyy näkemään helposti palvelusta, paljonko hyvinvointikategorian alla olevia palveluita on käytetty. Tällöin päättävä elin saa arvokasta dataa päätökseen siitä, mihin resursseja suunnataan. Työntekijät kokevat myös saavansa työhönsä uudenlaista merkitystä, koska he saavat itse vaikuttaa johtamisen tasoon ja palveluihin. Tämä lisää myös työntekijöiden sitoutumista yritykseen. Laas-palvelun yhtenä tavoitteena on myös työntekijöiden henkilökohtainen kehitys. Luonnollisesti työhönsä tyytyväinen ja ammattitaitoisempi työntekijä, tekee työnsä hyvin paljon paremmin. Resurssit ovat myös yleensä yrityksissä rajalliset. Laas-palvelun avulla voidaan tehdä jopa kustannussäästöjä, koska resurssit pystytään kohdistamaan paljon tehokkaammin. Palvelun tarkoitus ei ole suinkaan esimiesten työtaakan kasvattaminen, vaan puolestaan turhan esimiestyön karsiminen. Johtamistyö keskittyy oikeasti tarpeelliset palveluiden tarjoamiseen.

 

Mitä hyötyä Laas-palvelusta on työntekijälle?

 

Jokaisessa työpaikassa on paljon eri ikäisiä ja elämänvaiheessa olevia työntekijöitä ja jokainen heistä omaa erilaisen repertuaarin taitoja. Jokainen tarvitsee siis erilaista tukea, että pystyy tekemään työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Palvelu kannustaa myös työntekijää itseohjautuvuuteen, jolloin hän pystyy parantamaan elämänlaatuaan. Muutenkin kuin pelkästään ammatillisen kehityksen saralla. Laas-palvelu antaa työntekijöille uniikin mahdollisuuden vaikuttaa siihen, miten häntä työpaikalla johdetaan. Laas-palvelun avulla työntekijä pystyy saavuttamaan tavoitteensa paremmin. Yrityksen ja työntekijän tavoitteet kulkevat usein käsi kädessä. Silloin kun yksilö saavuttaa tavoitteensa, siitä hyötyy koko yhteisö.

 

Johtamisen uusi aikakausi

Kommentit
Kommentoi