Tampere
20 May, Monday
12° C

Proakatemian esseepankki

Blogiessee: Innovoi itsellesi mukavalla tavallaKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Innovointi on ollut vahvasti läsnä arjessani viimeisten viikkojen, tai oikeastaan koko alkuvuoden ajan. Innovointi ja innovointitaidot ovat tulleet tarpeeseen muun muassa uuden projektin myötä, mutta etenkin taannoin Massivella olleessa mini 24H:ssa. Myös jo ennestään tutut projektit kaipaavat aika ajoin innovointia, kun kaivataan uusia ideoita tai näkökulmia lähestyä jo olemassa olevaa konseptia tai tapaa toteuttaa. Innovointi ei kuitenkaan aina ole helppoa ja välillä suorastaan ahdistaa, kun vaikkapa pajassa on aikaa varattuna innovoinnille. Mitä se innovointi oikeastaan on ja miten olla innovatiivinen, jos olotila ei tunnu yhtään siltä, että aivot ovat skarppina ja valmiina heittelemään mitä villeimpiä ideoita muiden kuuluville. Toiset ihmiset mielletään hyvinkin innovatiivisiksi ja heiltä usein kuuleekin runsaasti ideoita ja he ovat aina valmiita ideoimaan, ikään kuin he olisivat aina innovatiivisella tuulella. Toisille taas innovointi aiheuttaa suorastaan ahdistusta ja jotkut menevät jopa ihan lukkoon, kun tulisi innovoida ja antaa mielensä vapautua.

Helposti sortuu ajattelemaan niin, että mitä helpompaa jollekin innovointi on, sitä parempi hän siinä on. Näinhän se ei kuitenkaan ole, tai riippuu tietenkin siitä, missä tämä mitataan. Helpoin ja konkreettisin tapa mitata innovoinnin hyötyjä ja paremmuutta on se, mitä sillä saadaan aikaiseksi, eli konkreettinen lopputulos. Toiselle kun innovointi näyttää täysin ongelmattomalta siinä missä joku muu ei pääse alkuunkaan. Innovoinnin ei kuitenkaan tarvitse tukeutua vai omassa päässä tapahtuvaan ajattelutyöhön vaan on suotavaakin käyttää apunaan erilaisia innovointitekniikoita ja -menetelmiä. Erilaisten apuvälineiden avulla voi saada ajatuksilleen ihan uusia ulottuvuuksia ja näkökulmia, joita ei itsekseen olisi osannut ajatellakaan. Usein innovoinnin esteenä, kun on elämän realiteetit ja liian ”jalat maassa” -meininki. Ei uskalleta hetkeksi unohtaa sitä, mikä on realistista ja mikä epärealistiselta ja siten ehkä juututaankin liikaa jo olemassa olevaan, eikä siten osata ajatellakaan ikään kuin laatikon ulkopuolelle. Melkein voidaan ajatella, että mitä enemmän ja mitä villimpiä ideat alkuunsa ovat, on paljon helpompaa lähteä karsimaan niitä pikkuhiljaa, jolloin jäljelle jää parhaimmat, joita sitten yhdessä voidaan ryhtyä jalostamaan. Niinhän se usein menee, että se idea mikä omassa päässä on täysin hullulta kuulostava, voi herättää lampun jonkun toisen päässä ja siten asiat hioutuvat kohti lopullista muotoaan.

” Parhaimmat käyttävät ajattelunsa avartamiseksi esim. 7-9 eri menetelmää siinä, missä muut eivät käytä ensimmäistäkään. Uusien ratkaisujen konkreettisessa etsimisessäkin hyvin innovatiivisilla on käytössään monikertainen määrä menetelmiä muihin verrattuna.”

– Jari Ranne, Innovaatioblogi

 

Innovoinnin tavoitteesta riippuen aikaansaannos voi jäädä idean ja ideoinnin tasolle, mitä voidaan myöhemmin jatkojalostaa. Mikäli innovoinnin avulla ei saada aikaiseksi mitään konkreettista ja käytäntöön vietävää, ei turhaan kannata turhautua tai ajatella epäonnistuneensa. Ideoita ei kuitenkaan kannata jättää roikkumaan, sillä silloin voi todeta tehneensä turhaa työtä, jos ei ole valmis viemään ideoita sille tasolle, että ne voidaan viedä käytäntöön ja hyödyntää. Lopputulema voi olla myös jotakin konkreettista ja valmista vietäväksi käytäntöön. Tällöin voidaan puhua innovaatiosta.

 

Mikä on innovaatio?

  • Innovaatio on uusi idea, joka on viety käytäntöön – monesti usean kokeilukierroksen kautta. Pelkkä idea ilman käytännön toteutusta ei vielä ole innovaatio.
  • Innovaatio tuottaa hyötyä niin sen kehittäjille kuin käyttäjille.
  • Innovaatiolla on laajempia vaikutuksia. Se houkuttelee muita tekemään jotain vastaavaa.
  • Innovaation voi toistaa. Sillä on useita mahdollisia toteutustapoja.
  • Innovaatio voi olla uusi tai parannettu tuote tai palvelu, uusi toimintatapa, palvelutason parannus tai uudenlainen näkökulma tekemiseen.

(Inno-Vointi)

 

Innovaatiot, etenkin ne, jotka leviävät laajempaan käyttöön harvoin syntyvät innovoituna innovoinnin ilosta. Tällaiset tuotteet tai palvelut, joita voidaan pitää innovaatioina, syntyvät usein arkisten asioiden havainnoinnin myötä, kun havahdutaan johonkin, mitä voitaisiin parantaa. Ne usein helpottavat arjen toimintoja tai ratkaisevat jonkin ongelman. Ongelma ei välttämättä liity edes arjen toimintoihin vaan ärsykkeen innovaatioon voi saada kuka tahansa oikeastaan mistä tahansa ympäristöstään. Epäkohtia tai kehitystä kaipaavia kohteita voi jokainen havaita kotonaan, kulkiessaan kaupungilla tai vaikkapa työpaikallaan. Harvoin innovaatio syntyessään edes tuntuu innovaatiolta tai edes sen toimivuudesta ei ole takeita. Kuitenkin ajan saatossa voi mahdollisesti huomata keksinnön olevan ratkaisu, joka tuo helpotusta ja vasta sitten, kun voi huomata muidenkin hyötyvän ja innostuvan asiasta, voidaan sitä alkaa kutsua innovaatioksi.

 

Työkaluja innovoinnin tueksi on monia, mutta listaan alle muutaman, joita olen itse erinäisissä tilanteissa testannut ja todennut ne itselle mieluisiksi ja toimiviksi vaihtoehdoiksi.

 

Tuplatiimi

Ongelmaa mietitään ensin yksin, sitten parin kanssa ja lopuksi yhdessä. Mikäli porukkaa innovointiin osallistuu paljon, on parityöskentelynkin jälkeen sopivaa vielä käydä esimerkiksi neljän hengen ryhmissä ajatuksia läpi ennen kuin koko porukka koostaa ajatuksiaan yhdessä.

Aluksi jokainen kirjoittaa ideoitaan mahdollisimman paljon paperin palasille, joista jokaisessa vaiheessa karsiutuu merkittävä osa pois ja lopulta parhaat ideat valikoituvat jääden viimeisiksi jäljelle.

 

Kuusi ajatteluhattua

Tässä tavassa ideaa tai ongelmaa lähdetään tarkastelemaan kuuden ajatteluhatun avulla. Kullakin hatulla on ominaispiirteensä, jonka mukaan määräytyy e, miten kukin asiaan suhtautuu ja ottaa kantaa. Kun jokaisella on oma selkeä rooli, ei innostuksissaan pääse niin helposti unohtamaan esimerkiksi sitä, että jonkun olisi hyvä tarkastella uusia ideoita myös kriittisesti ja miettiä sen heikkouksia. Tai puolestaan mikäli kokonaiskuva unohtuu pienen ongelmanratkaisun ympäriltä, voidaan mennä idean myötä siinäkin metsään. Niinpä nämä kuusi hattua huolehtivat siitä, että tilannetta tarkastellaan kuudesta eri näkökulmasta. Alla vielä hatut väreineen ja merkityksineen.

 

valkoinen         objektiivinen

punainen         tunne/ intuitio

musta               kriittinen

keltainen         optimistinen

sininen             kokonaiskuva

vihreä               luova, innovoiva

 

 

Lähteet:

 

http://www.inno-vointi.fi/fi/innovoinnin-periaatteet/innovaatio-ja-innovointi-myos-julkisella-sektorilla

https://www.tekniikkatalous.fi/innovaatiot/innovointi-on-raakaa-tyota-ja-totuttujen-rajojen-ylittamista-6573827

Kommentoi