Tampere
19 Jun, Wednesday
17° C

Proakatemian esseepankki

Blogiessee: Huipputiimi: Case Value CreativeKirjoittanut: Eetu Kamppuri - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
-
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Valuen yhteinen taival Proakatemialla huipentui valmistuvien tiimien 24-tuntiseen loppunäyttöön. 24H:ksi kutsuttu loppunäyttö on opiskelijoilla tiedossa jo opintojen alusta saakka, ja jokainen tiimi valmistautuu siihen omalla tavallaan koko opintojen ajan. 24H:ssa testataan tiimien jäsenten yhteistyötaidot, innovointi- ja paineensietokyky sekä tiimin kypsyys. Value Creative asetti 24H:lle kaksi selkeä tavoitetta: kaksi täyden vitosen toimeksiantoa ja huipputiimikokemus. Koimme päässeemme molempiin tavoitteisiin siitä huolimatta, että toimeksiantojen arvosanat olivat 4 ja 5. Neloseen päätyneen palautteen mukaan arvosana olisi nimittäin voinut yhtä hyvin olla 5. Tärkeämpänä Value kuitenkin saavutti huipputiimikokemuksen. Tämä tavoite asetettiin selkeästi aikaisemmin mainittua arvosanatavoitetta korkeammalle siitä syystä, että halusimme olla tyytyväisiä työhömme ja tiimin toimintaan kokonaisuudessaan arvosanasta huolimatta. Tässä blogissa keskityn Valuen huipputiimikokemukseen ja siihen johtaneeseen polkuun, joka Valuen tapauksessa on sisältänyt monia tiukkoja ja intohimoisia keskusteluja, yhteistä rentoa aikaa, yhteistä työntekoa, ja hienoja kokemuksia. Valuesta kasvoi 2,5 vuodessa huipputiimi.

 

Tiimin kehitys seuraa karkeasti melko samankaltaista kuvaajaa, joka on kuvana tekstissä jäljempänä. Kun tiimi ensimmäistä kertaa kootaan, muodostuu siitä työryhmä, joka pystyy suoriutumaan sille annetuista tehtävistä, mutta jolla ei ole juurikaan yhteistä, tiimin jäseniä sitouttavaa tavoitetta tai visiota. Työryhmälle on myös ominaista se, että palautteenanto ei ole kovin rehellistä, eikä tiimin jäsenille tarjoudu mahdollisuutta kehittyä. Value koki tämän vaiheen melko normaalisti, joskin lyhyesti. Tähän syynä oli varmasti se, että valuelaiset olivat tunteneet hieman toisiaan jo ensimmäisen vuoden opintojen ajalta. Toisekseen Valuen jäsenet ovat luonnostaan pääsääntöisesti sellaisia, että se kuuluisa kissa mielummin nostetaan heti pöydälle.

Kun työryhmän jäsenet alkavat tutustua toisiinsa, seuraa ns. “kuherteluvaihe”, minkä aikana tiimin jäsenille rakentuu valheellinen kuva siitä, että tiimi toimii. Tämä perustuu siihen, että tiimin jäsenet eivät halua sanoa toisilleen pahaa sanaa, tai joutua muutenkaan minkäänlaisiin konflikteihin. Tätä tiimin vaihetta kutsutaan valetiimiksi. Value koki valetiimivaiheen ensimmäisen syksyn aikana, kun valuelaiset olivat jo hieman tutustuneet toisiinsa, ja työskentely tuntui mukavalta ensimmäisten yhteisten tavoitteiden asettelun jälkeen. Todellisuudessa valuelaiset tekivät pääsääntöisesti omia töitään, eikä todellista tiimitoimintaa vielä juurikaan tapahtunut. Potentiaalinen tiimi saavuttaa työryhmän suoritustehokkuustason ja tärkeimpänä huomiona alkaa kehittyä. Value saavutti potentiaalisen tiimin tason kevään 2018 lopulla todella nihkeän alkuvuuoden jälkeen. Osittain varsinkin tuloksellisesti kehno kevät johtui siitä, että Value kävi läpi raskaita kasvukipuja. Value keskittyi todella paljon tiimin sisäisiin asioihin, joka näkyi todella raskaina ja pitkinä dialogeina ja tiimin jäsenten stressaantumisena. Lopulta tämä kaikki työ kuitenki palkittiin, ja Value siirtyi kesälaitumille potentiaalisena tiiminä. Todellinen tiimi on tehokkuudeltaan jo todella hyvissä kantimissa, ja työ alkaa tuottaa tulosta. Todellisen tiimin jäsenet tietävät paikkansa tiimissä, ja osaavat toimia proaktiivisesti yhteisten tavoitteiden eteen. Valuella potentiaalisen tiimin vaihe kesti melko kauan, ja vasta loppuvuodesta 2018 Value saavutti todellisen tiimin vaiheen, missä kaikki tiimin jäsenet tiesivät oman paikkansa tiimissä. Todellisen tiimin vaiheeseen pääseminen vaati vahvaa ja johdonmukaista johtamista, jota löytyi Valuen sen aikaiselta Business Leaderilta Janilta. Tämä johti siihen, että Valuen liiketaloudellinen tulos alkoi parantua, mikä puolestaan antoi valtavasti motivaatiota tiimin jäsenille.

Kuten aikaisemmin sanoin, Value saavutti huipputiimin tason. Tämä tapahtui valmistuvien tiimien viimeisessä haasteessa, ja johti loistaviin arvosanoihin molemmista toimeksiannoista. Huipputiimi pystyy itsensä ylittäviin suorituksiin kerta toisensa jälkeen ja sen jäsenet ennen kaikkea luottavat täysin toisiinsa. Tämä johtaa siihen, että tiimin tehokkuus kasvaa loistavaksi, mutta erityisesti mahdollistaa tiimin kehityksen.

Se, että 16 hengen tiimi viritetään huipputiimiksi juuri oikeaan aikaan, vaatii paljon työtä tiimin kehityksen ja sisäisten prosessien eteen. Pohjimmiltaan huipputiimi rakennetaan kuitenkin koko tiimin kehityskaaren aikana. Value on aina ottanut tiimin kehityksen ja sisäisen toiminnan vakavasti ja tarttunut kaikkiin ongelmiin heti niiden esiinnyttyä. Se, että pystyy puhumaan suoraan ja luottamaan vierustoveriinsa täysin tekee huipputiimin. Value on huipputiimi.

Kommentoi