Tampere
21 Jun, Friday
16° C

Proakatemian esseepankki

BL & HR EsseeKirjoittanut: Tuomas Santala - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Mielen pelikirja: Valmentava johtaminen urheilusta bisnekseen
Katja Pasanen
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

BL & HR Essee

(Aleksi Röyhkiö & Tuomas Santala)

 

Johdanto

Tämän esseen kirjoittajina toimivat neljännen vuoden yrittäjyys ja tiimijohtamis opiskelijat Aleksi ja Tuomas. Loppumme Proakatemialla alkaa häämöttää ja se tarkoittaa viimeistä BL ja HR kautta Kipinän tiimissä. Teimme jo osuuskuntamme alkuvaiheessa päätöksen siitä, että tulisimme vaihtamaan nämä kaksi roolia aina puolen vuoden välein, jotta kaikilla olisi mahdollisuus saada roolien tuoma oppi talteen. Lähdemme rooleihimme hieman erilaisista lähtökohdista, sillä Tuomas on toiminut tiimimme Business Leaderina jo koko kuluneen vuoden verran ja aikoo jatkaa pestiään. Aleksi hyppää HR rooliin ensimmäistä kertaa nyt viimeiselle syksylle ja tässä esseessä avaamme hieman ajatuksiamme ja tavoitteitamme Kipinän historian viimeiselle puolivuotiselle.

 

HR tavoitteet syksylle

Olen itse ollut hieman hankalassa tilanteessa koulun ulkopuolisen elämän kanssa, jonka vuoksi en ole kiinnostuksestani huolimatta voinut lähteä tähän rooliin. Minua on aina kiinnostanut ihmisten johtaminen ja tiimityöskentely hieman eri perspektiivistä katsottuna. Heti koulun loppumisen jälkeen aloitan työt vientijohtajan roolissa, joten uskon voivani saada tästä puolesta vuodesta paljon oppeja ja ideoita omaan työhöni. Olen myös ihmisenä sellainen, joka nauttii menestyksestä huomattavasti paljon enemmän yhdessä muiden läheisten ihmisten kanssa, kuin yksin. En nauti yksin kulkemisen matkasta niin paljoa, eikä yksin onnistumisen juhliminen tunnu yhtä hyvältä kuin muiden kanssa. Haluan olla niin lähellä Kipinän ydintä tämän viimeisen syksyn ajan, kuin vain mahdollista ja nauttia matkasta muiden kanssa täysin rinnoin. En malta odottaa Final campia, 24H:ta ja muita isoja pyristyksiä yhdessä Kipinän kanssa.

Haluan olla kaikille tiimiläisille helposti lähestyttävä tukihenkilö. Nuoresta iästäni huolimatta olen kokenut paljon asioita elämäni aikana ja koen, että olen hyvä kuuntelija ja ihmistuntija. Pyrin olemaan se henkilö, kenelle tullaan kertomaan niin hyvät, kuin huonotkin asiat niiden vakavuudesta riippumatta. Tällaisena tukihenkilönä pääsisin lähemmäs yhtä tavoitteistani, joka on kaikkiin Kipinäläisiin vieläkin paremmin tutustuminen ihmisenä. Olen kiinnostunut muiden elämästä koulun ulkopuolella ja tämä on mielestäni tärkeää, jotta ymmärtää erilaisissa tilanteissa henkilöiden käyttäytymisen. Haluaisin olla johtaja, jota ei määrittele vain titteli.

Aion todella tehdä töitä, että saisimme Tuomaksen kanssa hyvän tekemisen meiningin päälle tiimiimme, sillä viimeinen syksy tulee olemaan vaikein puoli vuosi, joka kouluaikanamme on ikinä ollut. Pystymme motivoimaan tiimiämme saamaan itsestään kaiken irti, mutta välttäen loppuun palamisen. Tämän tasapainottaminen ei tule olemaan helppoa, mutta “tosissaan, mutta ei totisesti” sanonnan mukaan uskon pääsevämme pitkälle. Tuomaksen työ BL:nä ja tiimin taloushenkilönä on ollut loistavaa, joten tulen ottamaan hänestä paljon mallia omaan rooliini. Tulemme varmasti paljon käymään strategiaamme läpi myös valmentajamme Tutan kanssa, joka toimii yhtenä tiimimme luottohenkilöistä.

Haluaisin todella myös opettaa tiimiläisilleni hieman itsensä johtamisesta ja jakaa kokemuksiani urheilumaailmasta. Olen vuosia tietämättäni opiskellut itsensä johtamista urheilun avulla ja tajusin sen vasta Mielen pelikirjan luettuani (Mielen pelikirja. 2021. Pasanen). Kirjassa myös kerrotaan siitä, että ei ole yhtä tapaa johtaa, vaan jokaisella johtajalla on omansa. En aio siis ottaa liikaa mallia aikaisempien kausien johtajista, vaan lähden rohkeasti toteuttamaan roolia haluamallani tavalla.

 

Mitä haluan saada irti HR roolista?

Kuten jo aikaisemmin sanoin, olen aloittamassa heti 2024 vuoden alussa vientijohtajan työt isossa rakennusyrityksessä. Haluan tulevassa HR roolissa löytää oman itseni johtajana ja sellaisen johtamistavan, joka minulle sopii. Haluan omalla johtamistavallani saada tiimiläisistä kaiken mahdollisen irti niistä asioista, mihin pystyn vaikuttamaan. Haluan oppia huolehtimaan tuloksista ja tiimin hyvinvoinnista samaan aikaan. Haluaisin totutella itseäni tällaisten asioiden miettimiseen ja hallinnoimiseen. Haluan saada myös irti nautintoa viimeisestä matkastamme yhdessä koko tiimin kanssa. Ylä- ja alamäet tuntuvat yhdessä paremmalta, joten tätä odotan innolla. Haluan saada myös paljon palautetta omasta toiminnastani, koska tiimissämme on paljon silmäpareja huomioimassa tekemistäni, joten johtajana kehittyminen on tavoite numero yksi. Haluan myös kokea onnistumisen tunteita ja saada hyvää palautetta johtamistyylistäni, koska se toisi minulle paljon itseluottamusta tulevaisuuden työrooliini. Olen hyvin avoin roolini suhteen, sekä olen varma, että en edes osaa sanoa suurimpaan osaa opeistani, joita tulen saamaan. Olen myös varma, että kipinän viimeisestä puolesta vuodesta tulee unohtumaton!

 

Viimeisen syksyn BL rooli

Viimeisen syksyn BL kausi eroaa muista BL kausista siten, että tämä kausi on viimeinen. Vaikka Kipinän toiminta tai vähintäänkin alas ajaminen jatkuu ensi vuoden puolella, niin kaikki tiimin yhteiset tavoitteet tulee olla saavutettuina jo tämän vuoden puolella. Tänä syksynä ei ole varaa venyttää aikatauluja ja lykätä asioita tulevaisuuteen. Tämä tuo viimeiseen BL kauteen sopivasti painetta ja mukavasti vastuuta onnistumisesta.

Viimeisenä syksynä BL:n päätehtävä on keskittyä lähinnä talouteen ja osuuskunnan rahatilanteeseen. Tärkeimpänä työnä koen tälle syksylle taloustilanteen kokonaiskuvan hahmottamisen ja tarvittavien muutosten pikaisen tekemisen. Tärkeää on, että omiin rahallisiin tavoitteisiin päästään ja minimivaatimukset tulevat täytettyä.

Viimeisen syksyn vahva pääteema jokaisella tiimiläisellä on opinnäytetyö, joka on valmistumisen kannalta ykkösprioriteetti (Myös itse BL:llä). Tämä tuo oman hankaluutensa tiimin perinteiseen toimintaan, sillä jokainen tiimiläinen tulee painimaan opinnäytetyön kanssa useana päivänä viikossa. Kun tehtävien asioiden määrä pysyy samana tai kasvaa ja samaan aikaan käytettävissä oleva aika vähenee, tarvitaan tehokkuutta. Ne hetket, kun kokoonnumme tiiminä, tulee käyttää mahdollisimman tehokkaasti, jotta tiimin matka kohti sen tavoitteita jatkaa kulkuaan, ja samalla kaikkien tiimiläisten henkilökohtaiset opinnot tulee hoidettua.

Viimeinen syksy tulee olemaan todella mielenkiintoinen haaste koko tiimille ja varsinkin BL:lle.

 

Tavoitteet syksyn BL kaudelle

Kolme tärkeintä asiaa, jotka luettelisin tärkeimmiksi kokemiini asioihin tiimin näkökulmasta ovat: Final Camp, osuuskunnan taloustilanne ja hyvän positiivisen tekemisen meiningin ylläpitämisen.

Final Camp pitää sisällään todella paljon asioita, mutta BL:n näkökulmasta kyseessä on lähinnä raha-asiat. Tarjousten tutkiminen, budjettien laatiminen ja niiden seuraaminen, lentojen ostaminen ja tiimin rahatilanteen ylläpitäminen. Kipinässä Final Camp kassaa on onneksi alettu keräämään heti tiimin ensimmäisestä keväästä lähtien. Tämä kuukausittainen säästö on ollut oleellinen osa jokaisen vuoden kiinteitä kulujamme. Suurin osa osuuskunnan jäsenten kuluista on koostunut Finan Camp säästöstä. Tämä on luonut tietenkin lisätyötä jokaiselle tiimiläiselle mutta on ollut todella viisasta jakaa työtaakka koko akatemia-ajan pituiseksi sen sijaan, että säästöjä ei olisi kerätty ja nyt tehtävänä olisi projekteja koko säästösumman edestä.

BL:nä koen, että taloustilanteen viestiminen tiimille Final Campiin liittyen on todella tärkeä asia. Jokainen täytyy pitää tilanteesta niin hyvin kartalla kuin mahdollista, jotta nopeiden muutosten tekeminen käy ketterästi. Yleinen taloustilanne Kipinässä on hyvä. Epätasapainoa taloustilanne pitää sisällään paljon ja sen epätasapainon tasapainottaminen on tämän syksyn yksi tärkeistä agendoista.

Tavoitteenani Final Campin suhteen on se, että haluamamme Final Camp saadaan pidettyä. Pienempiä tavoitteita Final Campin suhteen on se, että kenellekään ei tule tänä syksynä yllätyksiä Final Campiin liittyvistä talousasioista sekä se, että jokainen Final Campille lähtevä kipinäläinen on saanut tiimin asettamat rahalliset velvollisuudet hoidettua.

Osuuskunnan taloustilanteen hallinnoiminen ja siitä viestiminen liittyy vahvasti Final Campiin mutta se pitää sisällään myös tiimin asettamissa rahallisissa minimitavoitteissa pysymisen. Osuuskunnan taloustilanne liittyy myös vahvasti mahdolliseen alasajoon tai osuuskunnan toiminnan jatkamiseen vuonna 2024.

Tärkein asia osuuskunnan yleisen taloustilanteen kannalta on tiimin täksi vuodeksi asettamien kiinteiden kulujen kattaminen jokaisen tiimiläisen osalta. Kiinteiden kulujen kattaminen on tiimin asettama rahallinen minimitavoite, johon jokaisen tulee päästä. Kiinteät kulut pitävät huolen siitä, että osuuskunnan maksuvalmius ja kassatilanne pysyy hyvällä tasolla eikä kenenkään tarvitse elää ”velaksi” osuuskunnan sisäisessä kirjanpidossa. Kiinteät kulut pitävät myös sisällään Final Camp säästön, joten asia on tärkeä myös Final Campin toteutuksen kannalta.

BL:ltä kiinteiden kulujen kattaminen vaatii vahvaa viestintää, sopivan paineen luomista ja erilaisten projektimahdollisuuksien tarjoamista. Tavoitteenani kiinteiden kulujen suhteen on se, että jokainen saa tämän vuoden kiinteät kulut hoidettua ennen Final Campille lähtemistä. Tavoitteena siis on, että kun lentokone lähtee kohti Thaimaata täynnä kipinäläisiä, kenenkään ei tarvitse huolehtia Suomessa odottavia kiinteitä kuluja, vaan en olisivat jo katettuna.

Sekä Final Campiin, että osuuskunnan yleiseen taloustilanteeseen vaikuttaa vahvasti yleinen ilmapiiri ja tiimin vaatimustaso. Kuten Aleksi aikaisemmin kirjotti, pidän myös itse todella tärkeänä hyvää pelihuumoria ja pilke silmäkulmassa tekemistä. Mailaa puristamalla ei ikinä saada toivottua lopputulosta. Tiimin pitää puhaltaa yhteen hiileen, auttaa, kannustaa ja tarjota erilaisia mahdollisuuksia. Uskon, että jos pysymme asettamissani tavoitteissa Final Campin ja osuuskunnan yleisen taloustilanteen suhteen, niin olemme onnistuneet myös hyvän ilmapiirin luomisessa. Itse haluan toimia esimerkkinä ja ottaa vastuun osuuskunnan yleisestä ilmapiiristä yhdessä HR:n kanssa.

Jaan itse BL:nä Krista Pahkin ajatuksen johtajasta suunnannäyttäjänä ja koossapitävänä voimana (Tjäder, 2017). Juuri esimerkillisenä suunnannäyttäjänä ja kaikkia kuuntelevana ja auttavana koossapitävänä voimana uskon onnistuvani syksyn BL-kaudesta hyvin.

 

Lähteet

Mielen pelikirja. 2021. Pasanen K. Value Books

Tjäder, J. 2017. Hyvä johtaja kysyy, kuuntelee ja kannustaa. Työterveyslaitos. Verkkosivu. Viitattu 29.8.2023. https://www.ttl.fi/tyopiste/hyva-johtaja-kysyy-kuuntelee-ja-kannustaa

22-vuotias yrittäjänalku.

Kommentit
 • Krista Tikkanen

  Oli mahtavaa lukea teidän johtamiskauden tavoitteista, näihin on kiinnostavaa palata ja peilata kauden aikaisiin onnistumisiin. Tsemppiä oppeihin ja kauteen, toivottavasti saatte mahdollisimman paljon siitä hyötyä ja iloa irti yhdessä! Hyvältä näyttää jo nyt!
  Innolla kohti yhteistä matkaa ja viimeisiä kuukausia.

  Tästä on kk essee ehdokkaaksi.
  Vertaisarvioitu Kipinän toimesta 9/2023

  12.9.2023
Kommentoi