Tampere
24 May, Friday
18° C

Proakatemian esseepankki

BELBIN-tiimiroolitestiKirjoittanut: Siiri Eronen - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto 

Jokainen ihminen omaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa, mutta ei välttämättä itse tiedosta niitä. Koen, että itseltäni löytyy paljon molempia. Toisinaan näen itsessäni enemmän heikkouksia kuin vahvuuksia ja joskus taas toiste päin. Yksi vaikuttava tekijä varmasti on ympäristö. Ollessani tiimin kanssa koen eri asiat vahvuuksikseni, kun taas esimerkiksi ollessani töissä. Myös eri ihmiset näkevät minussa erilaisia vahvuuksia ja heikkouksia. Tästä todisteena joulukuussa tehty Belbin-tiimiroolitesti. Miten yksi testi voikin antaa niin tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa. Tässä esseessä aion pohtia Belbin-tiimiroolitestiä ja verrata sitä omiin mielipiteisiini ja kokemuksiin. On hieno huomata, mitenkä muut ihmiset näkevät minun vahvuuteni ja heikkouteni eri lailla, kuin minä itse. Millaisia vahvuuksia ja heikkouksia omaan? Mikä on minun roolini tiimissä Belbin-tiimiroolitestin perusteella? 

Belbin-tiimiroolitesti 

Tehdessäni Belbinia ennakkoluuloni olivat korkealla. En uskonut, että testi tulee pitämään millään tasolla paikkaansa. Kuinka jokin 30 kysymyksen testi voi analysoida minua? Testin kysymykset olivat hyviä, mutta niihin vastaaminen ei ollut helppoa. Oli vaikea pohtia itseään tiettyyn tilanteeseen ja sitä mitenkä toimisi ja käyttäytyisi juuri sillä hetkellä. Myös kysymyksiä ei saanut analysoida tai pohtia liikaa. Loppujen lopuksi tein testin huolellisesti ja rauhallisessa ympäristössä. Lähetettyäni oman vastaukseni, oli aika lähettää vastauslinkit havainnoijille. Valitsin 6 havainnoijaa, joista jokainen on joskus työskennellyt kanssani tai tuntee minut hyvin ihmisenä. Jokainen oli ollut joko tiimissä, töissä kanssani tai valmentajanani. Eniten jännitti se valitsinko oikeat henkilöt havainnoijiksi, tuntevatko ne oikeasti minut niin hyvin. Kuitenkin uskoin, että mitä useammasta eri ympäristöistä havainnoijat on, sitä laajemman ja tarkemman tuloksen saan. En voinut muuta kuin “trust the process”.  

 

Tiimiroolini 

Viikko kului ja sain Belbinin tulokset sähköpostiini. Ensimmäinen asia minkä huomasin, oli se, että kaikki havainnoijat olivat arvioineet minut, lähes tulkoon samalla tavalla. Tämä ihmetytti, koska luulin, että vastaukset olisivat olleet paljon erilaisemmat kaikilla. Olin kyllä erittäin tyytyväinen testin tuloksiin. Itsearvioni perusteella olin 98% Shaper eli haastava, dynaaminen, innokas voittamaan esteet ja hyvä toimimaan paineenalla. Heikkouksia taas oli provokaatioon taipuvuus sekä ihmisten tunteiden loukkaaminen. Tunnistin heti itseni tästä, mutta pelkästään vahvuuksien osalta. Toisena itsearviossani oli Resource Investigator, joka oli loppujen lopuksi myös vahvin tiimiroolini kokonaisarviossa. Resource Investigatoria kuvaillaan ulospäinsuuntautuneeksi, innokkaaksi, kommunikoivaksi sekä mahdollisuuksien ja kontaktien luojaksi. Heikkouksina oli ylioptimistisuus sekä kiinnostuksen menettäminen alkuinnostuksen jälkeen. Myös nämä kaikki kuvaavat minua erittäin hyvin. Koen, että olen nimenomaan sekoitus näitä kahta tiimiroolia. Molemmissa on paljon vahvuuksiani, mutta heikkoukset taas löytyvät pelkästään Resource Investigatorissa.  

Tässä lyhyt kuvaus minusta suoraa Belbin-raportista: “Sinua voi kuvata sanoilla energinen, intohimoinen yksilö, jolla on kyky tietää kuinka reagoida nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Koska sinulla on runsaasti ulospäin suuntautunutta tarmoa, kestät hyvin stressiä. Parhaimmillasi olet varmaankin kiireisessä ympäristössä, jossa valmiutesi vuorovaikutukseen ja tarvittaessa myös muiden haastamiseen auttaa sinua onnistumaan. Kun toimit niin, ilmaise itseäsi tiukasti mutta hyväntuulisesti, jotta muut pääsevät kärryille. Niin kauan kuin äänensävysi on eteenpäin ajava, mutta ei moittiva, viestiäsi ei ymmärretä väärin.” (Belbin-tiimirooliraportti, 2022) Voin täysin allekirjoittaa jokaisen näistä asioista ja sanoista. On jokseenkin hämmentävää, mitenkä muutamien kysymyksien ja muiden ihmisten näkemyksillä voi saada näin paikkaansa pitävää tietoa.  

Jos vahvuuksiani kysytään, osaan nykyään vastata siihen. Pari vuotta sitten, jos joku olisi sitä kysynyt olisin varmasti vastannut aika pintaraapaisulla. Olen aina kuvitellut, että vahvuuksia on esimerkiksi positiivisuus, sosiaalisuus ja muut niin sanotut “perus” adjektiivit. Belbinin kautta opin myös uusia asioita itsestäni. En ole koskaan tajunnut, että olen oikeasti hyvä toimimaan paineenalla, mutta nyt tajuan. Kun rupean miettimään esimerkiksi töitäni missä olen ollut, on lähes jokaisessa joutunut toimimaan paineenalla aika ajoin. Ja pidän sitä myös nykyään todella isona vahvuutena itsessäni. Toinen mitä en ole koskaan ajatellut on se, että olen optimistinen. En ole koskaan ajatellut sen tarkemmin olenko pessimisti vai optimisti. Kun pohdin itseäni ja olemustani, näen tuon optimistisuuden. Se jokseenkin voi tulla myös positiivisuuteni kautta. Koen kuitenkin, että se on sekä heikkouteni että myös vahvuuteni. On tilanteita muun muassa tiimissä kuin optimistisuutta tarvitaan ja sellaisia hetkiä kun taas ei. 

Belbin-paja 

Hurmoksen belbin-paja oli todella silmiä avaava. Kävimme läpi jokaisen tiimiläisen kaksi vahvinta tiimiroolia ja pohdimme eri tiimiroolien merkitystä. Tiimimme voi olla todella kiitollinen siitä, että jokaista tiimiroolia meillä on edes yksi. Jokainen Belbinissa oleva tiimirooli tuo niin sanotusti oman kortensa kekoon, totta kai omalla tavallansa. Emme kuitenkaan Hurmoksessa halua ketään lokeroida johonkin tiettyyn tiimirooliin. Tiimiroolit ovat vain suuntaa antavia, ja selittävät sitä mitenkä eri ihmiset toimivat eri lailla missäkin tilanteissa. Jokaisen tiimiroolin käyminen tarkasti yksitellen läpi oli loistava idea. Yhdessä tiimin kanssa omien vahvuuksien ja heikkouksien pohtiminen vahvisti myös omia näkemyksiä itsestään. Tiimin toimivuuden kannalta on myös tärkeää nähdä se missä muut ovat hyviä. Ei pelkästään se, että tunnistaa omat vahvuutensa tai heikkoutensa. Se, että osaa hyödyntää muiden osaamista ja toisinaan taas tukea heikkouksien kanssa on tärkeää. Tiimi tukee aina toinen toistaan tilanteissa ja täydentää toisiaan. (Milicevic, S. 2016) 

 

Pohdinta 

Koen, että mitä enemmän esimerkiksi tiimissä toimin, sitä enemmän opin myös itsestäni. Miten toimin eri tilanteissa, toiminko oikeasti parhaiten paineenalla ja niin edelleen. Myös omien heikkouksien löytäminen on mielestäni helpompaa tiimissä, tiedä sitten onko se hyvä asia vai ei? Belbin-testi on mielenkiintoista tehdä uudelleen, esimerkiksi viimeisenä vuonna. Uskon, että sen avulla viimeistään huomaisi konkreettisesti kehityksen itsessään. Mitenkä omat toimintatavat ovat muuttuneet ja kuinka tiimissä työskentely on muokannut minua. Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen itselleni on ollut vaikeaa, mutta uskon että tulen kehittymään siinä päivä päivältä enemmän.  

 

Lähteet:  

BELBIN-tiimiroolitesti. 2011. Pdf-tiedosto. Raportin tulostuspäivämäärä, 26.11.2022. Viitattu 28.4.2023. 

Milicevic, S. 12.2.2016. Blogi. Tunnista omat ja tiiminjäsenten vahvuudet – Ole valmis kehittymään ja kannusta muita. Viitattu 28.4.2023. https://seijamilicevic.wordpress.com/2016/02/12/tunnista-omat-ja-tiiminjasenten-vahvuudet-ole-valmis-kehittymaan-ja-kannusta-muita/

Kommentoi