Tampere
19 May, Sunday
14° C

Proakatemian esseepankki

Belbin tiimiroolien merkitysKirjoittanut: Sanni Turunen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
-
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Mikä Belbin tiimiroolitesti on?

Belbin tiimirooli testin on tehnyt Raymon Meridith Belbin, joka uskoo vahvasti, että erilaisten tiimiroolien oikeaoppinen hyödyntäminen tiimeissä on avainasemassa huipputiimin rakentamiseen. Belbin tiimirooli testi on käytössä Proakatemialla heti koulutaipaleen alussa, jolloin vuosikurssi jaetaan yleensä kahteen eri tiimiin, jossa työskennellään ja opiskellaan yhdessä seuraavat kolme vuotta. Tarkoituksena on saada hyvin monimuotoinen-, ja osaava porukka, joka pystyisi työskentelemään tehokkaasti ja kitkatta, hyödyntäen kaikkien omaa osaamista. Tarkoituksena on löytää kaikille mieleinen ja oikea rooli tiimissä.

Testi tehdään netissä vastaamalla kysymyksiin, kuinka henkilö käyttäytyy ja toimii eri tilanteissa. Testi lähetetään myös neljälle muulle, jotka arvioivat testin tekijän käyttäytymismalleja. Mielestäni tämä on hyvinkin luotettava tapa saada esille myös ne piirteet mitä et välttämättä itsessäsi näe. Meridith Belbin on jaotellut tiimiroolit kahdeksaan eri lokeroon, ja yleensä myös kahteen ”vahvimpaan” tiimirooliin. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö mitään muita piirteitä voisi näkyä, vaan tarkoituksena on nimenomaan seuloa näkyvimmät ja selkeimmät tiimiroolit esiin. Belbin tiimirooli testiä kannattaa kumminkin tarkastella kriittisesti, ja muistaa että kyseessä on nimenomaan pelkästään tiimiroolien kuvaus.

Miten belbin tiimiroolit näkyy Revenassa?

Vielä viime keväänä kaikille oli suuri mysteeri, miten meidät nyt on oikein jaettua tiimeihin ja kuinka joku testi voi tosiaan kertoa sen mihin tiimiin kuulumme. Olemme kumminkin tiiminä syventyneet kuluneen syksyn aikana enemmän Belbin tiimiroolitestiin ja pitäneet siitä useamman pajan. Halusimme saada testistä enemmän irti, ja kaiken hyödyn viedäksemme tiimiä eteenpäin. Katsoimme Youtubesta tunnin mittaisen hyvin syväluotaavan raportoinnin Belbin testistä ja kaikista yhdeksästä eri roolista ja niiden tyypillisistä käytösmalleista tiimissä. Alla esittelen tärkeimmät piirteet kaikista kahdeksasta tiimiroolista.

  1. Plant: Mielikuvituksellinen, luova, kokonaiskuvan luoja ja idearikas persoona. Loistaa tilanteissa, joissa tukee luoda uusia ideoita ja ratkaista kinkkisiä pulmia. Heikkouksina on jättää sattumanvaraiset asiat huomioimatta.
  2. Recource Investigator: Nauttii siitä, kun pääsee ihmisten kanssa tekemiseen ja loistamaan porukassa. Luo automaattisesti ja jopa tahattomasti hyviä kontakteja. Heikkoutena on yli-innostuminen, joka monessa tilanteessa kumminkin laskee yhtä nopeasti, kuin on saanut alkunsa.
  3. Co-ordinator: Jakaa omaa osuuttaan työstä muille. Hyvin itsevarma ja määrätietoinen persoona. Haluaa että jokainen välivaihe työssä on selkeä ja suunniteltu. Osaa delegoida tehtäviä tehokkaasti, mutta voidaan pahimmassa tapauksessa nähdä manipuloivana.
  4. Shaper: Nauttii vauhdista ja tilanteista. Kyky toimia paineen alla on shaperin selkeitä vahvuuksia. Ei pelkää esteitä, tai mutkia matkassa, ja monesti kovalla vauhdillaan ja päämäärätietoisuudellaan voi vahingoittaa ihmisten tunteita.
  5. Monitor Evaluator: Selkeimpiin piirteisiin kuuluu tarkkanäköisyys ja strategisuus. Ei kulje laput silmillä, vaan näkee kaikki vaihtoehdot. Heikkouksiin kuuluu liika kriittisyys, ja into työstä.
  6. Teamworker: Elintärkeä voimavara tiimille. Yhteistyökykyinen, avulias ja diplomaattinen. Kuuntelee kaikkia ja yrittää päästä yhteisymmärrykseen tilanteessa kuin tilanteessa. Heikkouksiin kuuluu jopa liika kiltteys, mikä näkyy päättämättömyytenä tiukoissa paikoissa. Teamworker välttää ristiriitoja.
  7. Implementer: Luotettava ja tehokas. Rupeaa heti tuumasta toimeen aikailematta. Käytännönläheinen ja muuntaa ideat toiminnaksi. Heikkoutena on joustamattomuus, mikä aiheuttaa tiimin välillä mahdollisesti kitkaa. Reagoi hitaasti uusiin mahdollisuuksiin, ja tykkää jo tutusta käytännöistä.
  8. Completer Finisher: Hyvin pikkutarkka, itsepäinen ja määrätietoinen. Haluaa täydellisen lopputuksen, ja siksi voi olla välillä hidas työssään. Heikkouksiin kuuluu liika murehtiminen ja suuren työmäärän kasaantuminen itselle. Etsii virheitä, eikä epäröi tuoda niitä ilmi.
  9. Specialist: Keskittyy hyvin selkeästi vain yhteen asiaan ja on omistautunut sille. Korvaamaton tiimin jäsen, sillä toimii tietopankin tavoin myös järjen äänenä. Heikkous on sama kuin vahvuus, eli yhteen asiaan liika keskittyminen, jolloin osallistuu vain kapealla osa-alueella.

 

Revenasta löytyi kaikkia eri tiimirooleja, ja nyt meidän tehtävämme oli vain osata hyödyntää niitä. Revanan voittaessa myyntipäivät en voi liikaa korostaa sitä, miten hyvin Nelly, Kukka ja Matilda hyödynsi tiimirooleja pikkutiimien jaossa ja valitessaan projektipääliköt myyntipäiville. Uskon, että opimme hyödyntämään tätä vielä huomattavasti paremmin, mitä enemmän teemme töitä yhdessä. On tärkeää, että kaikilla olisi paikka tiimissä, sillä se motivoi ihmisiä kohti yhteisiä tavoitteita.

 

Oma tiimiroolini

 

Tiimiroolini oli jaettu kahteen: Recource investigator ja shaper. Testi kuvailee minua sanoilla energinen, intohimoinen yksilö, jolla on kyky reagoida nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Stressin sietokyky on kova ja toimin parhaiten kiireisessä ympäristössä. Nopean työtahtini takia saatan kohdata paljon haasteita, joten on tärkeää, että välttäisin toimintaympäristöä mikä rajoittaa energiaani. Heikkoutena kuvaillaan kärsimättömyyttäni ja itsepäisyyttäni, mikä voi johtaa vaikeuksiin esimiesten tai kollegoiden kanssa. Testissä kerrotaankin, että tarvitsisin esimiehen, joka ei rajoita liikaa, sekä antaa vapaat kädet toimia.

 

Testitulosten lukeminen ja tulkitseminen on mielestäni super mielenkiintoista. Uskon, että opintojen edetessä opimme tuntemaan toisemme tiimissä vielä paremmin ja hyödyntämään tiimirooleja vielä enemmän.

 

Lähdetiedot:

 

https://www.youtube.com/watch?v=aIlS9VxUiQo&list=PLLWQ9yZPBAZ4RUkHeOh4bg2LI7BbTwjYS&index=2&t=0s

 

Belbin team roleshttps://www.belbin.com/about/belbin-team-roles/ 

 

Spegren, M. 2015. https://johtamispsykologi.wordpress.com/2015/07/02/mita-roolia-pelaat-huipputiimissa/

Kommentoi