Tampere
30 May, Thursday
16° C

Proakatemian esseepankki

Asiakasymmärrystä ja profilointiaKirjoittanut: Annika Äijälä - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Kuka on asiakas?

Meidän tulisi tuntea asiakkaamme, ja tietää, mikä on oman liiketoimintamme kohderyhmä. On helppo puhua asiakkaista, mutta kuinka moni loppupeleissä osaa kuvailla oman asiakasryhmänsä eri profiilit? Millaisia asiakkaat ovat, ja mitä he haluavat. Ja tärkein kysymys, miksi he haluavat juuri meidän palveluitamme.

Asiakasprofiili mielletään usein tietynlaisena oletuksena potentiaalisesta asiakkaasta. Mitä tämä pitää sisällään, onkin sitten jo pidempi prosessi. Asiakasprofiili on hyvin tyhjentävästi kuvailtu asiakas, joka osuu yrityksen koko kohderyhmään. Kohderyhmän ollessa laaja, asiakasprofiileitakin luodaan usein muutama lisää, mutta oletuksena on juurikin se, että ei profiloida yksitellen jokaista asiakasta, vaan kerätyn datan perusteella luodaan työkaluiksi asiakasprofiileja.

Asiakasprofiili kertoo, kuka on yrityksen kohderyhmän asiakas. Menemällä näin lähelle asiakkaan ajatusmaailmaa ja käyttäytymistä, voidaan ennustaa ja kohdentaa markkinointia tehokkaammin.

Asiakasprofiilin avulla voimme tuoda yrityksen lähelle asiakasta, saada eri osastot ymmärtämään paremmin esimerkiksi miten tehostamme ulkoista viestintää. Käytämmekö samoja viestintäkanavia vaikka 60-vuotiaalle, yksin asuvalle Marjatalle, kuin 20-vuotiaalle opiskelijatytölle Hannalle?

Hanna seuraa sosiaalista mediaa, kun taas Marjatta rakastaa rauhallisia aamuja kahvin ja aamulehden kera. Toisella asiakasryhmällä sosiaalinen media on vahvana markkinointikanavana tavoitettavuuden kannalta, kun taas Marjatan ryhmälle kohdennettu TV-mainonta sekä tarjouslehdet toimivat huomattavasti paremmin.

Tässä pieni pintaraapaisu asiakasprofiileista. Annetaan kasvot tietylle asiakasryhmälle, ja datan perusteella luodaan profiilit, joista pystyy näkemään niin visuaalisesti kuin informatiivisesti asiakkaan ja tämän oman näkemyksen. Asiakkaan elämäntyyli ja mielenkiinnonkohteet ovat selvillä, joten meidän on huomattavasti helpompi miettiä asiakaslähtöisesti, mitä tarjoamme ja miten sen tarjoamme. Asiakasprofiilit mahdollistavat suuren edun, ja tarkkaan mietityt profiilit sitouttavatkin varmasti asiakasta eri tavalla, sillä jokainen kohderyhmään kuuluva saa palvelua juuri itselleen sopivalla tavalla. Tietenkään asiakasprofiilit eivät kata kaikkea, mutta se on yrityksen itsensä määriteltävissä, keitä heidän ihanneasiakkaansa ovat, ja keitä halutaan tavoitella yrityksen oman tavoitteen pohjalta.

Miten analysoida eroavaisuuksia asiakasprofiilien välillä?

Luin juuri vähän aika sitten nelikentästä tämän asian tiimoilta.

Nelikenttä toimii hyvänä, ja helppokäyttöisenä työkaluna eri asiakasprofiilien eroavaisuuksien huomioinnissa. Asiakasprofiilit sijoitetaan nelikenttään, josta voidaan nähdä suoraan mikä on keskeistä millekin asiakasryhmälle, ja tätä kautta voidaan kohdentaa toimia aivan eri näkökulmasta asioiden ollessa konkreettisesti esillä, selkeästi jaoteltuina. Nelikenttää käytetään juurikin asiakasprofiilien vertailuun ja esittämiseen, mikä mahdollistaa organisaation sisällä suuremman ymmärryksen siitä, kuka on asiakas. Vastakohtien asettelu vastakkaisille puolille kuvastaa hyvin sitä, kuinka eri ryhmien mielenkiinnonkohteet ja vaikka koulutus eroavat, minkä pohjalta on kätevä alkaa suunnittelemaan strategiaa asiakkaiden hankkimiseksi.

 

Palvelumuotoilun kurssilla loimme projektiryhmämme kanssa neljä erilaista asiakasprofiilia, joissa konkretisoitui kaikki teoria. Näimme asiakasprofiilit selkeinä edessämme, ja kun mietimme sitä, miten ja mistä tavoitamme heidät, ymmärsimme kuinka paljon asiakasymmärrys helpottaa asioita. Oli paljon helpompi lähteä kehittämään ideoimaamme palvelua juuri asiakkaiden näköiseksi, kun tiesimme, keitä he tulisivat olemaan. Voin sanoa, että ilman näitä profiileita emme olisi saaneet lopputuloksesta niin monipuolista ja mielenkiintoista kuin mitä se lopuksi oli. Asiakasprofiilien teko on mielenkiintoista, ja on silmiä avaavaa päästä ajattelemaan suurien ryhmien yhteisiä tekijöitä, joilla heidät voi yhdistää yhdeksi asiakasprofiiliksi.

 

 

Lähteet

Kanava.to, Asiakasprofiili tehostaa viestintää ja markkinointia, luettu 4.5

http://kanava.to/blogi/asiakasprofiili/

P/R Book, Asiakasprofiilien nelikenttä, luettu 4.5

passiripatti.fi/pr-book/asiakasprofiilien-nelikentta/

 

Kommentoi