Tampere
20 Jun, Thursday
14° C

Proakatemian esseepankki

Asiakaspalvelu pähkinänkuoressaKirjoittanut: Henna Koivula - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Yhä useammin asiakaspalvelu korostuu vertailtaessa yrityksiä ja missä haluaa asioida. Ihmiset haluavat yksilöllistä palvelua, jolloin he tuntevat olonsa tärkeäksi ja heitä kuunnellaan. Hyvällä asiakaspalvelulla tuodaan selkeää lisäarvoa asiakkaille ja sillä selkeästi kilpaillaan markkinoilla. Mikä sitten tekee asiakaspalvelusta hyvää?

Ensivaikutelma on ensimmäinen ja tärkein, jolla voittaa asiakkaan puolelleen. On eri asia astua liikkeeseen, jossa myyjät välttelevät katsettasi tai juoruavat keskenään kuin liikkeeseen, jossa myyjä tervehtii ja tarjoaa apuaan. Myyjien innostuneisuus ja hyvä itsetunto näkyvät asiakkaille heti. Innostuneisuus tarttuu helposti asiakkaaseen ja itsetunnolla viestii luottamusta asiakkaaseen, kun asiakas kokee, että tuote on hyvä ja myyjäkin uskoo siihen. Tavallisessa asiakaspalvelutilanteessa on aina hyvä tuoda jotakin pientä extraa asiakkaalle, josta hänelle tulee hyvä mieli. On hienoa tietää teoriaa ja osata neuvoa esimerkiksi tuotteiden käytössä, mutta sen lisäksi on oltava miellyttävä ja tehdä tilanteesta rento ja mukava. Pelkkä teoriaosaaminen ei saa asiakasta haluamaan palaamaan yritykseen takaisin. Vaivaton kohtaaminen asiakkaan ja myyjän välillä on ihanne, johon tulisi aina pyrkiä.

Myyjien tulee olla motivoituneita tekemään töitä yritykselle, jotta töissä jaksetaan panostaa hyvään asiakaspalveluun. Usein myyjästä huomaa kiinnostakaa työpaikalla olo häntä vai ei. Jotta työpaikalla sitten voi olla motivoitunut täytyy työporukalla ja johdolla olla hyvä ilmapiiri, jonne on mukava saapua. On vaikeaa löytää motivaatiota, jos et saa tukea ja kannustusta kollegoiltasi.

Kannustus onkin yksi tärkeistä piirteistä, joka työpaikalla tulisi näkyä. Tuetaan sitä, mitä kollegat tekevät ja avustetaan, jos pystytään. Rohkaiseminen ja yksinkertainen kiitos ovat arvoja, jotka tulisi näkyä jokaisen työarjessa. Huono ilmapiiri työpaikalla näkyy asiakkaille ja luo epävarmuutta asiakkaassa. Kiitos ja tunnustuksen saaminen hyvästä työstä saa myyjän toimimaan entistä paremmin työpaikalla ja tämä näkyy suoraa asiakaspalvelussa. Yhä useammissa yrityksissä onkin otettu käyttöön erilaisia palkintoja ja muita tunnustuksia hyvin tehdystä työstä. Esimerkiksi Osuuskaupoissa asiakaspalvelu nousee yhä tärkeämmäksi ja suuremmaksi arvoksi sekä siihen selkeästi halutaan heillä panostaa. Hetki sitten käyttöön otetut sydänteot ovat jo nyt tuottaneet tulosta ja nostaneet asiakaspalveluntasoa.

Asiakaspalveluun voidaan luokitella myös aukioloajat, jonot ja muut ei suoranaiset kasvotusten asiakkaan kanssa koetut hetket. Aukioloajat on huomioitava asiakkaan käyttäytymisen mukaan. Koska sinun yrityksesi asiakkaat haluavat asioida liikkeessäsi. Helposti saatetaan ajatella, milloin itse pystyy pitämään auki vaikka aina tulisi asettua asiakkaan näkökulmaan ja sen mukaan muokattava aukioloaikoja. Monet potentiaaliset asiakkaat saattavat jäädä saamatta, jos aukioloajat eivät mukaudu heidän rytmiinsä. Aukioloaikojen tulisi olla myös helposti saatavilla. Selkeästi yrityksen nettisivuilla sekä liiketilan ulkopuolella, jotta ei tarvitse arvuutella voiko yritykseen lähteä käymään vai ei. Jonot ja ruuhka-ajat saavat asiakkaat usein raivostumaan. Niille ei tietysti aina voi mitään, mutta sille voi kuinka yrityksessä suhtaudutaan asiaan. Kiireestä huolimatta asiakkaat tulee huomioida ja pahoitella kiirettä, kun asiakas on huomioitu, on hän jo leppyneempi.

Jos kaikki ei ole mennyt aivan niin kuin piti tai asiakas jostakin muusta syystä antaa palautetta on hyvin tärkeää, miten yrityksessä se otetaan vastaan.  Kun yrityksessä hoidetaan huonotkin palautteet ja asiakaskohtaamiset hyvällä asenteella sekä joustavasti, jää asiakkaalle hyvä mieli, vaikka asia olisikin aluksi ollutkin huono. Huonon palautteen saatua kannattaa aina miettiä, onko palautteessa perää ja miten asiaa muutetaan. Mitä muutetaan, jotta seuraavalla kerralla asiakas on tyytyväinen. Monet yritykset keräävät palautteita, mutta usein kuulee, että ei palautteisiin sen erikoisemmin enää edes perehdytä. Vaikka asiakkailta voi saada monia uusia oivalluksia ja kehityskohteita, jotka yrityksessä tulisi ottaa huomioon.

Jokaisessa yrityksessä tulisi keskittyä vielä entistä enemmin asiakaspalveluun ja sen kehittämiseen. Vielä liiankin usein törmää epämiellyttäviin kohtaamisiin yrityksissä, kun asiakaspalvelu on huonoa. Hyvällä palvelulla on suuri merkitys yrityksen tuloksen ja imagonkin kannalta.

Kommentoi