Tampere
22 Apr, Monday
-4° C

Proakatemian esseepankki

Aloittavan yrittäjän tuntihinnan laskenta.Kirjoittanut: Elias Hämäläinen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Tuntihinta

 

Monia aloittavia yrittäjiä pohdituttava asia on, kuinka laskea työlleen hinta. Muutamia näkökulmia on esimerkiksi hintamielikuva. Jos olet kaikista vaihtoehdoista halvin, et välttämättä herätä luottamusta. Toiseksi on mietittävä palvelun arvoa. Minkä arvon asiakkaalle tuot. Jos olet asiantuntija jossain asiassa, niin vaikka asiat tuntuvat itsestään selvyydeltä, ne eivät sitä asiakkaillesi ole. Markkinahintaa on myös hyvä seurata. Tässäkin pätee kysynnän ja tarjonnan laki. Jos kilpailua ei juurikaan ole, mutta kysyntää riittää, voit pyytää korkeampaa hintaa. Paljonko sinulla on resursseja tehdä työtä? Koska yrittämiseen liittyy paljon muutakin työtä, kuin suoraan laskutettavaa työtä. Jotta kykenet pitämään työpäiväsi kohtuullisina, on sinun laskettava tuntihintaasi sisään myös näihin käytettävä aika ja myös vuodessa haluamasi pidettävät lomapäivät. Myös mahdolliselle sairastumiselle on hyvä varata pieni puskuri. Kannattaakin laskea hinta siten, että tienaat 10 kuukauden aikana koko 12 kuukauden kulut. Tienaa lomalla tarvittava palkka ennen lomaasi.

 

Liikkeelle voi lähteä vaikka siten, että lasket, minkä palkan haluat tai tarvitset tunnilta siten, että viikossa kuluu kaikkeen työhön 37 tuntia. Tämän jälkeen arvioi, montako tuntia sinulla kuluu paperitöihin, markkinointiin ja muuhun ei laskutettavaan työhön. Jos arvioit tämän vievän yhden työpäivän laske viikon palkkatarpeen summa ja suhteuta se 80% työmäärälle. Lisäksi, kun lasket tämän koko vuoden ajalta, on hyvä laskea mukaan halutut lomapäivät, sekä varata jokunen päivä mahdollisten sairastumisien varalle, jottet polta kaikkea lomaasi, jos saat nuhan tai vaikkapa joudut karanteeniin pariksi päiväksi.

 

Esimerkiksi jos haluat tehdä laskennallisen 21 työpäivää joka kuukausi, sekä varata etukäteen kahden kuun tunnit, jotta on aikaa lomalle ja paperitöille, ajattele seuraavasti:

 

Työpäiviä vuodessa tulisi 12*21, laske paljonko palkkaa tarvitset tältä ajalta. Jaa saamasi summa 10kk:n työmäärälle (10*21). Näin saat tuntihinnan, johon on laskettu sisään tarvittava vuosiloma, sekä varattu aika paperitöille, sekä muulle suoraan ”tuottamattomalle” työlle.

 

Mikäli työsi on täysin palvelun myyntiä, ja sinulla on tilavuokrat, laitteet ym. on huomioitava myös niihin vaadittavat kulut, sekä myös laskettava, että yritykselle jää voittoa kulujen jälkeen.

 

Toinen aloittavaa yrittäjää mietityttävä kysymys voi olla, paljonko tulosta on pakko tehdä, että työ on kannattavaa. Minimi tässä on niin sanottu ”kriittinen piste”. Eli kohta, jossa tulot kattavat menot. Palkat, vuokrat, vakuutukset, sähkölaskut ym. Kaiken, johon menee rahaa. Kysymys kriittistä pistettä laskiessa on: paljonko on myytävä, että pääsen nollille? Tämän saat laskettua, kun jaat kiinteät kulusi katetuottoprosentillasi.

 

Katetuoton laskeminen:

 

Katetuoton saa, kun vähentää myyntituotosta muuttuvat kulut. Muuttuvilla kuluilla käsitetään kuluja, jotka muuttuvat tuotteesta ja myyntimäärästä riippuen. Esimerkiksi, jos tuotteen sisäänostohinta on 1€, muuttuvien kulujen summa määräytyy sen mukaan, kuinka paljon tuotetta myydään. Yhden tuotteen kohdalla muuttuvat kulut ovat yhden euron, kymmenen tuotteen kohdalla ne olisivat 10€.

 

Jos siis kuvitellaan, että myyt tuotetta, jonka olet ostanut sisään eurolla, hintaan 1,5€ (Alv. 0%) ja olet myynyt näitä 10kpl, on myyntituottosi 15€.

 

Katetuoton osuus on siis: 15-10=5€

 

katetuottoprosentti saadaan, kun jaetaan katetuotto myyntituotolla: 5/15=0,33. Katetuottoprosenttisi on siis 33%.

 

 

Esim: Liiketilasi vuokra kuukaudessa on 40€, sähkö 5€ ja palkat 15€. Kiinteät kulusi ovat yhteensä 60€/kk.

 

60/0,33= 181,81

 

Sinun on siis myytävä tuotetta 181,8€ eurolla, jotta kiinteät kulusi tulee katetuksi. Kaikki tämän pisteen jälkeen tehty myynti, on voittoa.

 

Montako tuotetta on myytävä, päästäksesi nollille?

 

Mikäli haluat tietää, kuinka monta tuotetta sinun on myytävä päästäksesi nollille, voit laskea sen seuraavasti:

 

katteen osuus myytyä tuotetta kohden = 0,5€

 

Kiinteät kulut jaettuna katteen osuudelle= 60€/0,5= 120

 

Sinun on myytävä 120 yksikköä päästäksesi nollille.

 

Katetuottosi tulisi riittää kiinteiden kustannustesi kattamiseen, sekä tuottaa tämän lisäksi vielä voittoa.

 

 

 

Jos olet konsultti, tai työsi on palvelumyyntiä, jolloin tuotteesi on laskuttamasi työtunti. Tässä tapauksessa hyödynnä laskelmissasi tekstin alussa mainitun laskutavan avulla saamaa tuntimäärää, jonka pystyt käyttämään työn tekemiseen. Voit tuntihintaa muuttamalla laskea, kuinka hinnan muutos vaikuttaa kriittiseen pisteeseen, ja saat kuvaa siitä, montako tuntia on pakko laskuttaa, jotta kuukaudessa haluttuun tulostavoitteeseen.

Yrittäjien tekemän työn hinta on huomattavasti halventunut silmissäni sen jälkeen, kun olen päässyt näkemään sitä puolta tarinasta, paljonko siitä todellisuudessa yrittäjille jää. Jos kuulut heihin, jotka päivittäin päivittelevät ammattitaitoisten ammatinharjoittajien hintaa, haastan sinua etsimään käsiisi eri tiedot kaikista kuluista ja huomioon otettavista kuluista ja riskeistä, joita yrittäjät kantavat. Loppupeleissä laskelman lopputulos saattaa jopa näyttää siltä, että et itse edes siihen lähtisi. Viedessäsi autosi korjaamolle, asentajan tuntiveloituksesta katetaan palkkoja sivukuluineen, vuokrakustannuksia, työkalujen kuluja, verot. Pienyrittäjä tuskin kylpee rahassa. Tämän lisäksi hän kantaa riskin sairastumisestaan ja mahdollisista muista estymisistä niissä tilanteissa, joissa palkansaajalle maksetaan tervehtymisestä. Niin, ja nekin kulut maksetaan yrityksen kassasta, johon on varattava puskuria näitä tilanteita varten.

 

 

 

Lähteet:

 

Accounting university, How to calculate break even point in sales revenue, 13.4.2019, katsottu 13.4.2022

https://www.youtube.com/watch?v=q2AW6FrMAzI

 

Cost-Volume-Profit (CVP) Analysis (Multi-Product Break-Even Analysis), Katsottu 14.4.2022

https://www.youtube.com/watch?v=ucLZGDETk4Y

 

Palvelun hinnoittelu -5 vinkkiä, Katsottu 15.4.2022

https://www.youtube.com/watch?v=j3PVZaVGPNQ

 

Katetuottolaskenta- Luettu 20.4.2022

https://www.osaavayrittaja.fi/kannattavuuslaskenta/katetuottolaskenta

Kommentoi