Tampere
24 May, Friday
17° C

Proakatemian esseepankki

Älä keskeytä mua!Kirjoittanut: Jimi Iikkanen - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

”Älä keskeytä mua!” on vuonna 2010 julkaistu kirja markinoinnista sosiaalisessa mediassa. Vaikka sosiaalinen media on kasvanut ja muuttunut jonkin verran vuosien varrella ovat kuitenkin tietyt perusominaisuudet pysyneet samoina, mitkä Teemu Korpi selittää erittäin kattavasti. Aloin lukemaan kyseistä kirjaa, koska halusin nopeasti laajentaa ymmärrystäni markkinoinnista sosiaalisessa mediassa ja valinta oli kyllä erittäin osuva. Kirjassa nimenomaan keskitytään suoraan tekemiseen oppien ohella, joka konkretisoi juuri opitun erittäin taitavasti.

 

Markkinoinnin ja sosiaalisen median markkinoinnin suurin ero on näkökanta. Normaalisti markkinoinnissa käytetään iskeviä myyntilauseita, jotka kertovat kuinka hieno yritys, tuote tai palvelu on. Sosiaalisessa mediassa ihmiset eivät jaksa kuunnella suoria myyntipuheita, joten markkinoinnin on oltava hienovaraisempaa ja sisällön tulee olla mielenkiintoista, jotta sivua halutaan seurata. Mielenkiintoista materiaalia voi tehdä opettavaisella, viihdyttävällä tai jopa provosoivalla tavalla.

Opettavainen materiaali

Monesti helposti lähestyttävin ja erittäin toimiva tyyli riippumatta yrityksen toimialasta. Tarkoituksena on luoda arvoa lukijoille tai katsojille opettamalla heille jotain toimialastasi. Suositeltavaa on, että aihe on suppea, mutta käsitellään perusteellisesti. Perusteellisuus tekee sisällöstä helposti ymmärrettävää ja aiheen suppeus varmistaa, että sisältöä voidaan tuottaa useammin. Opettavaisessa materiaalissa ei ole tarkoitus mainostaa omaa tuotetta/palvelua (ainakaan liian näkyvästi) vaan tarjota tarpeellista tietoa. Tiedon jakaminen luo luottamusta, joka johtaa helpommin ostohalukkuuteen.

Viihdyttävä materiaali

Lukijoiden tai katsojien viihdyttäminen sosiaalisen median sisällöllä on myös hyvä vaihtoehto. Huumorillinen materiaali on erittäin tehokas keino lisätä ostohalukkuutta, mutta huumori itsessään ei ole helppo taiteen laji. Tässä lähestymistavassa brändin riskit ovat kovemmat, jonka vuoksi on hyvä tietää oma kohderyhmä, jotta sisältö on juuri heille sopivaa.
Viihdyttävää materiaalia voi tietenkin olla muutakin kuin huumoripohjaista. Muun muassa hyvälaatuisella videomateriaalilla voi viihdyttää katsojaa ja tällä tavoin saada hänet kiinnostumaan yrityksestä.
Oli viihdyttävä materiaali tyyliltään mitä tahansa, tulee markkinoinnin sisällyttämisessä materiaaliin käyttää luovuutta.

Provosoiva materiaali

Tässä lähestymistavassa on erittäin tärkeää tuntea oma kohderyhmä sekä olla selkeää, miltä brändin halutaan näyttävän. Mikäli provosoiva materiaali kohdistetaan väärin, esitystapa ei ole uskottava tai se on loukkaavaa, voi se tehdä suuren kolhun brändin imagoon. Provosoiva materiaali voi hyvin kohdistettuna ja toteutettuna olla myös viihdyttävää, jolloin se vahvistaa brändiä ja kasvattaa ostohalukkuutta. Toinen hyvä syy käyttää provosoivaa materiaalia on herättää keskustelua.

Minkä tahansa materiaalityylin valitseekaan, on sosiaalisen median markkinoinnissa tärkeää saada lukijoita tai katsojia osallistumaan keskusteluun tai vähintäänkin reagoimaan päivityksiin. Hyvä tyyli puskea lukijaa tai katsojaa ostoa kohti on laittaa pääsisältö yrityksen verkkosivuille ja sosiaalisen median kautta houkutella vierailijoita sivuille.

Toinen merkittävä ero markkinoinnissa sosiaalisessa mediassa on sisällön tekijä. Sosiaalisessa mediassa on erittäin hyödyllistä yrityksen yksilöiden kautta hoitaa markkinointia, jolloin voidaan helposti tavoittaa suuria ihmismassoja. Yksilöiden on myös yritystä helpompi luoda luottamussuhde lukijaan tai katsojaan. Yksilöt voivat toimia myös pelkästään sisäänheittäjinä yrityksen sosiaalisen median kanaviin tai verkkosivuille.

Tärkein oppi minulle oli, että paras tapa päästä alkuun markkinoinnissa sosiaalisessa mediassa on aloittamalla. On tärkeää kokeilla eri sosiaalisen median kanavia ja lähestymistapoja ja seurata, mitkä kanavat ja tyylit toimivat. Jos homma toimii, jatketaan samalla tavalla, kun taas vähemmän toimivat kanavat ja tyylit jätetään pois.

Kommentoi