Tampere
20 May, Monday
12° C

Proakatemian esseepankki

Ajattelun uudistaminen uusia ajatuksia vartenKirjoittanut: Jimi Iikkanen - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Omana tavoitteenani Proakatemian aikana on luoda tuote tai palvelu, joka toisi selvää uutuusarvoa. Mielikuvani yrittäjänä toimimisesta on ratkaisujen luomista ja uusia ratkaisuja ei voi luoda, jos tekee kaiken samalla tavalla kuin muut. Itselleni on täysin luontaista ajatella asioita useammalta kannalta etsiessäni ratkaisua, mutta tunnen silti olevani kehno innovoinnissa. Kirjaa lukiessani löysin kuitenkin monta yhtäläisyyttä omiin tapoihini, mutta myös useita työkaluja innovoinnin kehittämiseen. Lähtökohtaisesti en ole itse käyttänyt innovoinnissa työkaluja vaan lähinnä vapaata ajatusten virtausta, minkä vuoksi uskon erilaisten työkalujen kokeilemisen tuovan lisää tehoa innovointiini. Vaikka löysin itselleni hyviä ohjeita kirjan tiimoilta, päätin esseessäni käsitellä ennemmin innovointia tiimissämme.

Innovointi tiimissämme

Tiimissämme on ollut puheena halu kehittää uusia tuotteita ja sen pohjalle meillä oli alkusyksystä jopa paja, jossa ideoimme uusia projekteja. Pajassa syntyneiden ideoiden skaala oli todella kirjava, jonka vuoksi päätimme, että samanlaista ideointia voisi toteuttaa jatkuvasti jossain muodossa. Syntyneitä ideoita ei ole vielä toistaiseksi viety eteenpäin ja jatkuva ideointikin tyssäsi jo alkumetreillä, ainakin siinä muodossa, joka oli suunniteltu. Tiimimme keksii mielestäni hyvin uusia ideoita, mutta joitain virheitä on pakko syntyä innovointiprosessissa, jos ideat eivät päädy jatkojalostukseen. Seuraavaksi esittelen kirjassa mainittuja keinoja rohkaista innovatiivisuutta, jonka jälkeen käyn läpi, miten kohdat näkyvät tiimitoiminnassamme.

Innovoinnin rohkaiseminen

  1. Suhtaudu myönteisesti ja kiinnostuneesti totutusta poikkeaviin ideoihin
  2. Kannusta ja rohkaise konkreettiseen uusien ideoiden rakentamiseen ja kommentointiin
  3. Arvioi uusia ideoita uusilla, uuteen ideaan ja tilanteeseen sopivilla kriteereillä
  4. Hanki ideoita arvioitavaksi, vastaanota ne kannustavasti ja suunnitelkaa yhdessä idean arviointitapa
  5. Suhtaudu ideoiden esittäjään aina myönteisesti, vaikka ideat osoittautuisivat toimimattomiksi
  6. Vakuuta ideaa arvioitaessa, että sitä viedään eteenpäin, mikäli se osoittautuu lupaavaksi.
  7. Innovoinnin tärkeydestä puhumisen on oltava sopusoinnussa suhtautumistapojen ja käyttäytymisen kanssa.
  8. Tue toimivien ideoiden käytännön toteuttamista.

 

Listan kohdat tiimimme toiminnassa

Aloittaen listan alusta, koen tiimimme olevan myönteinen ja kiinnostunut uusille ideoille. Itse ideaan suhtautumista en näe ongelmana tiimimme kohdalla, vaan idean perusteluiden kimppuun hyökkäämisen. Välillä on havaittavissa kykenemättömyyttä ajatella pelkkää idean potentiaalia ja auttaa idean jalostamisessa käyttökelpoiseksi, sen sijaan odotetaan ”avaimet käteen” -tyylistä ratkaisua, jota päästäisiin arvostelemaan.

Uusien ideoiden rakentamiseen ja niiden kommentointiin kannustaminen on todella vahvalla pohjalla, mutta kommentoinnin toteuttamisessa on vielä huomattavasti parannettavaa. Koen uusien ideoiden kommentoinnin kulkevan käsi kädessä palautteenannon kohdalla, joka on tällä hetkellä iso mörkö, jonka yritämme hätistää pois tiimimme kimpusta.

Listan kolmannen kohdan tunnen olevan ainakin tällä hetkellä vielä turhan korkealentoinen tiimillemme, sillä vanhat totutut kaavat ja kriteerit ohjaavat vahvasti toimintaamme. Jatkuvasti teemme töitä, jotta pystyisimme vapautuneemmin suhtautua erilaisiin tilanteisiin ja näin ollen käsitellä ne perinpohjaisesti, mutta matka on kuuleman mukaan ”pitkä ja kivinen”.

Ideat, jotka ovat päässeet jatkojalostukseen eivät ole olleet avoimesti koko tiimin arvioitavana, jonka vuoksi tunnen itsekin piston sydämessä, koska ohje on yksinkertaisuudessaan loistava. Meillä on meneillään muutenkin tällä hetkellä tilanne, jossa pyritään yhtenäistämään tiimin toimintaa, joten pitänee kehittää yhdessä myös tapa arvioida uusia ideoita.

Tähän mennessä mielestäni ideoiden esittäjään on suhtauduttu myönteisesti, mutta henkilöstä riippuvaa on ollut se, miten palautetta annetaan tai annetaanko sitä ollenkaan. Hankala on kuitenkaan täydellä varmuudella sanoa, ettei idean esittäjä loisi kuitenkin tietynlaisia vastareaktioita.

Viimeiset kolme kohtaa nivoutuvat näppärästi saman aiheen tiimoille, joka on tiimin puheiden ja toiminnan yhtenäistäminen. Innovoinnin on ilmaistu olevan tärkeää ja ideoiden eteenpäin viemisestä on puhuttu useamman kerran, vaikkakin kovin lyhyesti. Kuitenkin yksilöiden aloitekyky lähteä toimimaan sanojensa mukaisesti tai tukemaan idean käytännön toteuttamista on vielä erittäin näkymätöntä. Innovointiin suhtautuminen on päällisin puolin näyttänyt olevan kaikilla samalla linjalla eli innovointi on koettu tärkeäksi. Mikäli siis tiimimme saa korjattua listan viimeisen kohdan tulisi siis kahden aiemmankin nivoutua nätisti toimintamme tilkkutäkkiin.

Loppusanat

Pyrin tällä esseellä esittelemään yhden kirjan monista listauksista ja käsittelemään sitä tiimimme kautta käytännön tasolla, jotta vastaisuudessa muutkin pystyvät ymmärtämään suurin piirtein, miten lähteä edistämään omaa tai ryhmän innovointia. Suosittelen lukemaan kyseisen kirjan, jotta saa vielä laajemman käsityksen innovoinnista ja menetelmistä sen edistämiseen. Jotta tämä essee ei ole täysin tekopyhä tulee minun siis omalta osaltani tukea toimivan idean käytännön toteuttamista, tässä tilanteessa viemällä edellä mainittu lista tiimin käsiteltäväksi.

Kommentoi