Tampere
22 May, Wednesday
20° C

Proakatemian esseepankki

Agressiivisen lääkebisneksen eettisyysKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

 

 

Kuinka moni meistä miettii liiketoiminnan eettisyyttä, kun puhutaan tuloksen tekemisestä? Kaikilla toimialoilla ei tätä ongelmaa yleisesti ottaen ole, mutta poikkeuksia löytyy. Minkä tahansa liiketoiminnan tavoitteena on tehdä tulosta, ja täten tuottaa osakkeen omistajille arvoa. Se, millä kustannuksella arvo tuotetaan määrittää toiminnan eettisyyden. Amerikkalaisen lääkeyhtiö Valeantin tapauksessa, arvoa tuotettiin ihmisten terveyden kustannuksella, ja suuressa mittakaavassa.

 

Valeant on pelottava tositarina siitä, kuinka aggressiivinen kapitalismi lääkealalla saattaa johtaa miljoonien ihmisten ahdinkoon. Tämä yhdysvaltalainen lääkeyhtiö käytti erittäin epäinhimillistä taktiikkaa oman osakkeensa arvon nostamiseksi. Heidän taktiikkanaan oli hankkia omistukseensa suuri osa muista, pienemmistä lääkeyhtiöistä, ja tällä tavoin saavuttaa toimialallaan lähes tulkoon monopoli asema. Tätä jättiyhtiön asemaa hyödyntäen, Valeant nosti lääkkeiden hintoja kymmenistä euroista tabletilta satoihin euroihin. Näin ollen lääkeyhtiö hyötyi henkilöistä, keille tietty lääkitys oli välttämätön, ja useimmiten maksajan roolissa oli kyseisten henkilöiden vakuutusyhtiöt. Ne, keillä ei riittävää sairausvakuutusta ollut ja joutuivat maksamaan lääkkeet omasta pussistaan kärsivät tästä riistosta eniten.

 

Valeant myös käytännössä lopetti ostamiensa yhtiöiden lääkkeiden kehitystyön kokonaan. Keskimääräinen lääkeyhtiö käyttää noin 18% liikevaihdostaan lääkkeiden kehittämiseen, ja siihen terve lääkebisnes perustuukin. Uusien parempien lääkkeiden ja hoitokeinojen löytämiseen, sekä siten ihmisten auttamiseen. Valeant käytti 3% liikevaihdostaan tutkimus- ja kehitystyöhön. Sen sijaan tämä lääkejätti käytti suurimman osan varoistaan alan pienempien yritysten ostamiseen. Kun pienempi toimija oli hankittu Valeantin alaisuuteen, ensiksi lopetettiin kyseisen yrityksen kehitys- ja tutkimustyö, jonka jälkeen olemassa olevan lääkkeen hintaa hilattiin roimasti ylöspäin. Eli poistettiin suurin kuluerä käytännössä kokonaan, ja lisättiin yhtiön tuottavuutta. Pahinta koko sopassa oli se, että mikäli joku valitti lääkkeen hinnasta, yhtiön vastaus oli jättää lääke ottamatta. Monopolia hivottelevalla asemalla saavutettiin taas tilanne, jossa ainut tiettyyn sairauteen oleva lääke oli ostettava Valeantilta.

 

Kaiken tämän hulluuden takana oli Michael Pearson. Mies joka vuonna 2010 astui Valeantin toimitusjohtajaksi ja aloitti koko hulluuden. Pearsonia ei juurikaan kiinnostanut ihmisten hyvinvointi tai toiminnan eettisyys, hän oli kapitalisti isolla koolla. Voisi jopa sanoa, että tämä mies oli sairaalloisen kapitalistinen. Pearson oli sulavapuheinen ja myynnin mestari, hän onnistui hankkimaan suuriakin sijoittajia esittämällä tarkoin valikoituja faktoja, jotka saivat miltei kenet tahansa uskomaan häneen ja Valeanttiin.

 

Onneksi Valeant oli oman toimintansa vuoksi suuresti esillä julkisuudessa, ja nykyään ihmiset osaavat varoa vastaavan kaltaisia temppuja. Tuskinpa myöskään monella lääkeyhtiöllä on haluja lähteä samaa temppua yrittämään. Eikä yhdelläkään terveeltä arvopohjalta toimivalla yrityksellä pitäisi käydä mielessäkään lähteä toteuttamaan Valeantin kaltaista strategiaa. Itsekkään en juuri ole ajatellut liiketoimintaa eettiseltä kantilta, sillä en ole kokenut sitä merkittäväksi tekijäksi. Tähän tarinaan tutustuttuani, osaan ajatella jälleen hieman laajemmin erilaisia liiketoimintamalleja, niiden kestävyyttä sekä eettisyyttä. Onneksi Valeantin tyyppiset tapaukset ovat äärimmäisen harvinaisia, eikä kyseisiä asioita joudu juuri päivittäisessä elämässään kohtaamaan.

Kommentoi