Tampere
20 May, Monday
13° C

Proakatemian esseepankki

Ainejärjestö elämä yhdistettynä ProakatemiaanKirjoittanut: Tatu Neejärvi - tiimistä Edel.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Nuorten aikuisten työssä jaksaminen
Ek Ellen
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Opiskelijaelämä ammattikorkeakoulussa on monelle nuorelle vauhdikasta ja samalla vaativaa aikaa. Koulunkäynti vaatii toisinaan paljon aikaa ja opiskelijabileet vievät veronsa. Samalla pitäisi jaksaa käydä töissä ja elää muutakin elämää. Suurimmalle osalle ihmisistä tämä on varmasti kohtalaisen helppoa. Kuitenkin kun yhdistetään Proakatemialla opiskelu, ainejärjestön hallituksessa toimiminen ja yksinyrittäjyys, jää muulle elämälle melko vähän annettavaa. Jos unohdetaan muu elämä, on nämä kolme aiemmin mainittua asiaa siltikin vaikea yhdistää.

Tämä essee kertoo siitä, kuinka vaativaa korkeakouluelämä on, jos siltä haluaa saada kaiken irti. Aloitin itse Proakatemialla Yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tutkinnon syksyllä 2023. Vuoden 2024 alusta olen toiminut Tampereen Tradenomiopiskelijoiden hallituksessa mediavastaavana. Lisäksi tässä ohella olen käynyt töissä ja toiminut yksinyrittäjänä. Tämän esseen tarkoituksena on avata haasteita jotka liittyvät erityisesti Proakatemialla opiskelun ja ainejärjestöelämän yhdistämiseen ja toivonkin, että tästä on apua niille, jotka harkitsevat ainejärjestön hallitukseen pyrkimistä Proakatemialla opiskelun ohella.

Proakatemia

Proakatemia on Tampereen Ammattikorkeakoulun sisällä oleva Yrittäjyyden yksikkö josta valmistutaan yrittäjyyden ja tiimijohtamisen Tradenomeiksi. Proakatemia tarjoaa tulevaisuuden taitoja pyörittämällä oikeaa yritystä muodoltaan osuuskunta. (www.proaktemia.fi) Koulu alkaa elokuussa ja osuuskunnat perustetaan tammikuussa. Ensimmäisen syksyn aikana opiskelu onkin aika erilaista, kuin seuraavat kolme vuotta yrityksen perustamisen jälkeen.

Lukukauden alussa on opiskelijoille usein vielä epäselvää, että mihin he ovat lähteneet. Tein suullisen kyselyn usealle Proakatemian opiskelijalle ja selvisi, että suurin osa ei tiedä, millaista arki Proakatemialla tulisi olemaan tulevien vuosien aikana. Ensimmäisen lukukauden syksynä opiskellaan pääosin pakollisia Tradenomi tutkintoon kuuluvia aineita. Yrittäjyyteen tai projekteihin liittyvät tehtävät saattavat välillä nostaa päätään jostain tai joku saattaa olla osallisena jossain vanhempien opiskelijoiden projektissa. Kuitenkin opiskelu on hyvin erilaista eikä ainakaan oman kokemukseni perusteella vaadi paljoakaan ajallisesti, joten aikaa jää hyvin myös opiskelijabileissä juhlimiselle.

Kun osuuskunnat on perustettu, muuttuu Proakatemian opiskelijan arki täysin. Rennosta ja vapaasta koulusta tuleekin vaativa ja aikaa sitova. Jos syyslukukaudella pystyi vapaasti valitsemaan, käykö tunneilla vai tekeekö korvaavia tehtäviä, niin keväällä asia onkin toisin. Opiskelijayhteisö ympärillä muuttuu enemmän työyhteistömäiseksi. Tiimin sisällä oleva paine olla hyviä tai jopa parempia kuin muut on aika kova. Osa henkilöistä saattaa haluta vaikuttaa toisten ajan käyttöön ja panokseen todella paljon. On erittäin tärkeää, että yrittäjäopiskelijat ovat kilpailuhenkisiä, sekä vaativat itseltään ja toisilta paljon. Tämä on kuitenkin tietynlainen kulttuurishokki, jos vertaan syksyn opintoihin. Nyt aikaa on huomattavasti vähemmän, eikä välttämättä olekaan sopivaa tulla krapulassa kouluun. Jos näin tekee, tuntee pettäneensä oman tiimin.

Hallitus

Proakatemian opiskelijat ovat Tradenomiopiskelijoita Tampereen ammattikorkeakoulussa. Näin ollen heidän opiskelijakuntansa on TAMKO eli Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, jonka yksi ainejärjestöistä on TTO eli Tampereen Tradenomiopiskelijat Ry joka vastaa muun muassa Tradenomeille järjestettävistä tapahtumista, edunvalvonnasta sekä Tradenomiopiskelijoiden hyvinvoinnista. Näistä näkyvimpänä on kuitenkin tapahtumien järjestäminen. On alkoholittomia ja alkoholillisia tapahtumia. Jälkimmäisiä on kuitenkin suurin osa. Elokuussa aloittavat Tradenomit toivotetaankin tervetulleiksi opiskelijaelämään suurella määrällä erilaisia tapahtumia. Nämä ovat kiva ja hauska tapa tutustua omiin opiskelijakavereihin, mutta vaativat myös aikaa ja välillä kouluunkin joutuu raahautumaan krapulassa.

TTO yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa järjestää syksyn ja kevään aikana jos jonkinlaisia tapahtumia. On tavallisia baaribileitä, approkierroksia ja hienoja vuosijuhlia. TTO:n hallituksella on päävastuu omien tapahtumiensa järjestämisestä. Hallitukseen haku on syksyllä olevassa syyskokouksessa. Tällöin itsekin hain hallitukseen, sillä minulla oli kavereita, jotka olivat silloin tai olivat olleet aiemmin hallituksessa ja suosittelivat sitä minulle. Minun onnekseni minut valittiin ja tehtäväni alkaisivat heti vuoden 2024 alussa. Myöhemmin minulle annettiin toivomani mediavastaavan tehtävä. Tähän kuuluu muun muassa sosiaalisen median päivittäminen ja muu tiedotus. Loppusyksy kuitenkin jatkuu muuten normaalia opiskelijaelämää eläen eli satunnaista opiskelua ja biletystä.

Hallitustoiminta alkaa heti vuoden ensimmäinen päivä. Ensimmäiset viikot eivät välttämättä ole kiireisiä, mutta moni asia on uutta. Suurin osa TTO:n hallituksessa olevista Tradenomeista ovat suuntautuneet joko Liiketalouden tai International Business linjalle. Olen kevään aikana havainnut, että heidän opiskelunsa ei vaadi läheskään samanlaista ajallista panosta tai koulussa paikalla olo on huomattavasti joustavampaa. Yhtään vähättelemättä heidän opiskeluaan, olen saanut sellaisen käsityksen, että hallitustyöskentelyn yhdistäminen koulunkäyntiin on merkittävästi helpompaa.

Yhdistäminen.

Kun lukukauden ensimmäinen puolisko on suoritettu, vuosi vaihtuu, ainejärjestön hallitustoiminta alkaa ja Proakatemian tiimiyritykset perustetaan. Hallitus kokoontuu aina joka toisen viikon maanantai ja ensimmäisiä tapahtumia aletaan suunnittelemaan työryhmissä. Samalla Proakatemialla alkaa osuuskunnan perustamistoimet ja oletusarvoisesti koulussa pitäisi olla aamu kahdeksasta ilta neljään asti. Syksyllä totuttua bilerytmiä on myös kiva jatkaa, joten opiskelijabileissäkin tulee helposti käytyä kerran tai kaksi viikossa. Ainejärjestön hallituksessa on usein todella menevää porukkaa, joten on usein todella vaikea kieltäytyä juhlista. Niimpä välillä tulee mentyä pienessä krapulassa kouluun, koulunkäynti kärsii, ja kun haluaisit päästä koulusta kotiin, niin onkin aika lähteä töihin. Töistä kun pääset, olet lopen uupunut ja muistat, että ainiin, tänään pitikin tehdä huomisaamulle valmiiksi kuva julkaisua varten TTO:n Instagramiin. Kun se on tehty ja pääset vihdoin nukkumaan. Aamulla aikainen herätys, aamu alkaa pajatunnilla, jossa et voi käyttää puhelinta. Muistat, että Instagram julkaisu pitää tehdä aamu yhdeksään mennessä, joten joudut poistumaan vessaan tai nolona ilmoittamaan kaikille käyttäväsi puhelinta sen takia, että voit julkaista seuraavien baaribileiden mainoskuvan. Itse ainakin koen, että tämä on kiusallista ja vaivaannuttavaa muita kohtaan. Samaan aikaan haluat myöskin TTO:n hallituksen jäsenenä hoitaa tehtäväsi mahdollisimman hyvin, sillä koet tehtäväsi todella tärkeäksi ja merkitykselliseksi etkä pettää hallitustovereitani.

Vaikka tehtävästä ei saakaan palkkaa ja kyse on ikään kuin hyväntekeväisyydestä, tuntuu se silti usein työltä ja sellaisena sen myös helposti omaksuu. Kirjassa nuorten aikuisten työssä jaksaminen kerrotaan siitä, kuinka oman työn kokeminen merkityksellisenä vaikuttaa positiivisesti jaksamiseen. Toisaalta on esitetty, että liika sitoutuminen omaan työhön lisäisi riskiä ylikuormittamiselle. (Ek, 2003). Näen tässä paljon yhtäläisyyksiä hallitustoimintaan sekä dilemman. Hallitustyöskentely on todella merkityksellistä ja sen takia mielekästä mutta myös todella raskasta henkisesti, mikäli et pysty antamaan sille täyttä panosta.

Kaiken tämän lisäksi aikaa täytyisi oikealle työnteolle tai yrittäjyydelle, kavereiden näkemiselle ja omalle itselle. En väitä, että tämä olisi ylitsepääsemätöntä tai mahdotonta, mutta henkilöille joilla on samanlaisia ajanhallinta ongelmia kuin minulla on todella vaikeaa panostaa kaikkeen sata prosenttisesti.

TTO:n hallituksessa toimiminen siis estää välillä antamasta täyttä panosta koulunkäyntiin. Tämä näkyy myös siinä, että syksyllä aloitettuihin tai sovittuihin projekteihin panostaminen on jäänyt osittain vajanaiseksi. Kun muut TTO:n hallituksessa olevat ovat muilta tutkintolinjoilta, joissa koulunkäyntiin ei vaadita samanlaista ajallista panostamista, tuntuu minusta siltä, että muut hallituksen jäsenet eivät välttämättä ymmärrä mitä Proakatemialaiselta vaaditaan.

Kun alkuvuosi on ollut yhtä riepottelua suuntaan, jos toiseen ja tuntuu, että teet kahta tai kolmea työtä samaan aikaan, oppii väkisinkin parempaa ajanhallintaa sekä sanomaan joskus ei. Alkuun halusi kaikkeen mukaan ja pian jo huomasikin, että kalenteri on täynnä kaikkea, johon ei vaan ole mahdollista antaa täyttä panosta ilman, että jokin asia kärsii.  Kun vihdoin oppii jonkinlaista ajanhallintaa, priorisointia ja sanomaan asioille ei, niin huomaa, että muut tekevätkin sinun tehtäviäsi hallituksessa ja Proakatemialla projektit vain kävelevät ohitsesi.

Asiat tärkeysjärjestykseen

Vaikka ainejärjestöelämä onkin kivaa ja hauskaa, tulee kuitenkin muistaa, että koulunkäynti tulisi olla prioriteettilistan kärjessä. Kevään aikana olen tajunnut sen, että kyllä TTO pyörii, vaikka aina en antaisikaan sille täyttä panostani. On myös ollut kiva huomata, että kun pyytää apua, niin sitä on saanut ja tämä on ollut itselleni todella tärkeää. Erityisesti meidän puheenjohtaja, mutta myös muut hallituksen jäsenet ovat auttaneet ja tukeneet, sekä muutenkin olleet ymmärtäväisiä kun olen oikeasti avannut heille, millaista minun koulunkäyntini on. Tähän voisi taas verrata työelämän toimivaa organisaatiota. Mitä paremmin yhteistyö esimiehen ja alaisten välillä toimii, sitä vähemmän työ rasittaa työntekijää henkisesti (Ek, 2003).

On totta, että ainejärjestön hallituksessa odotetaan hyvää panostamista, mutta myös siellä olevat ymmärtävät, että koulunkäynti on tärkeämpää. En usko, että kukaan heistäkään on hakenut ammattikorkeakouluun sen takia, että pääsisi ainejärjestön hallitukseen. Niimpä olenkin viime aikoina ruvennut panostamaan enemmän kouluun ja edustamaani osuuskuntaan. On myös tärkeä kertoa omalle osuuskunnalle siitä, mitä ainejärjestön hallitustyöskentely on. Monelle tämä saattaa vaikuttaa siltä, että käymme vain bileissä pitämässä hauskaa. On ollut kiva huomata, että tiimikaverini osuuskunnassa ovat ymmärtäneet minun ajankäytön haasteitani paremmin, kun olen kertonut, että kyse on muustakin kuin juhlimisesta. Ainejärjestö tekee kuitenkin tärkeää työtä opiskelijoiden hyvinvoinnin suhteen ja ilman ainejärjestöä jäisi monella hienot opiskelijaelämän kokemukset saamatta. Haasteita toki vielä on, mutta ei ylitsepääsemättömiä.

Yhteenveto

Opiskelijaelämä on kivaa ja antoisaa. Tulee uusia kavereita, kaikki on uutta ja juhlia on vaikka joka päivälle, jos haluaa ja tämä vie helposti mukanaan ainejärjestön hallitukseen. Tämä on tärkeää ja mukavaa toimintaa mutta se tulisi pitää enemmänkin harrastusmaisena toimintana eikä ajatella sitä niinkään työnä ja lisäksi muistaa priorisoida koulunkäynti, niin vaikeaa kuin se välillä onkin. Täyden panoksen antaminen molempiin on mielestäni lähes mahdotonta, jos kyse on Proakatemia opinnoista. Olen kuitenkin kiitollinen siitä, että olen päässyt TTO:n hallitukseen Se on antanut minulle paljon uusia ystäviä, kontakteja ja kokemuksia. Päivääkään en vaihtaisi pois.

Jos tämän jälkeen sinusta vielä tuntuu siltä, että ainejärjestön hallitustoiminta voisi olla sinun juttusi ja suosittelen ehdottomasti hakemaan. Jos pääset sisään hallitukseen, niin suosittelen oikeasti tarkkaan priorisoimaan oman koulunkäyntisi ja tiedostamaan sen, että vapaa-ajalla ei välttämättä ole kauheasti muuhun aikaa varsinkaan, jos olet niin kuin minä, että tunget pääsi kaikkeen mahdolliseen. On myös hyvä kertoa omille hallitustovereille millaista elämä Proakatemialla on ja mitä se sinulta vaatii ajallisesti. Uskon, että muut kyllä ymmärtävät tämän. Myös omalle Proakatemia osuuskunnalle on hyvä avata, että ainejärjestöelämä ei ole pelkkää juhlimista vaan ihan oikeaa työtä hyvän asian edistämiseksi.

Lähteet:
Ek, E., Laitinen, J., Tammelin, T., Remes, J., Raatikka, V., Kujala, V. 2003. Nuorten aikuisten työssä jaksaminen. Helsinki: Työministeriö

Kommentoi