Tampere
19 May, Sunday
23° C

Proakatemian esseepankki

Essee PajoistaKirjoittanut: Sami Uusikumpu - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Pajat, hyvä vai huono

Mitä pajat ovat?

Pajat ovat Proakatemialla tiimioppimisen oppimuoto. Pajoissa istutaan ringissä, jossa näkee jokaisen ringissä istuvan. Pajojen ideana on käydä dialogia valituista aiheista ja pajan rakenteesta riippuen voi myös olla jotain konkreettisia tehtäviä pajan aikana. Pajat ovat hyvin kyseenalaistettu ja arvosteltu konsepti ja se herättää paljon eroavia mielipiteitä. Joidenkin ihmisten mielestä pajat ovat ajanhukkaa ja myös välillä olen niin miettinyt, jos on ollut muuta todella tärkeää tekemistä. olen kuitenkin tullut tulokseen, että pajoista olen saanut paljon oppeja ja paja on niin hyvä kuin siitä itse teemme. Myös pajan organisoijalla on suuri vaikutus sen tuottavuuteen ja hyvä valmistelu on sen edellytys. Pajan lopussa melkein aina käydään motorola, eli reflektio pajasta. Mitä opin, mikä oli hyvää, mitä otan mukaan ja mitä parannettavaa.

dialogin rakenne

Dialogi on käsite, mikä on tullut akatemialla tutuksi. Dialogilla tarkoitetaan vuoropuhelua ja yhdessä ajattelua. Dialogi on toisten puheenvuorojen tarkkaa kuuntelua ja toisten puheenvuoroista jatkamista keskustelua rakentavalla tavalla. Dialogi on lisääntynyt suomalaisten koulujen opetussuunnitelmissa ja kouluissa. Dialogitaito ja kuuntelun taito on myös lisääntyvässä kysynnässä työpaikoilla ja sitä taitoa arvostetaan entistä enemmän myös työelämässä. ”Dialogisuus tarkoittaa kokonaisvaltaista asennoitumista ja vuorovaikutusta, jossa ovat mukana niin järki kuin tunne, niin ajattelu kuin kokemuskin”. (Opetushallitus. 2022).

Mikä tekee dialogista hyvää?

Dialogin keskinäisenä ideana on jatkaa keskustelua, johtaa keskustelua yhdessä ajatteluun. Hyvä dialogi on jatkuvaa ja keskustelu sulavaa ja aihe pysyy kurissa. Hyvän dialogin jälkeen kaikilla osallistuneilla on olo, että sai keskustelusta jotain konkreettista mukaan. Hyvää dialogia on näkynyt vilahduksittain yrityksemme pajoissa. Välillä se toimii kuin unelma ja välillä se on todella huonoa. Se on todella riippuvainen pajan aiheesta ja vireystilasta.

Huono dialogi on usein poikkeilevaa, muiden puheenvuoroja keskeytetään ja kuuntelu on todella huonoa. Huonossa dialogissa myös keskustelu ei etene vaan kaikki tuo eri mielipiteitä ja ampuu alas toisten ideoita. Huonossa kuuntelussa yhteinen käsiteltävä asia ei etene minnekään.

ennakkotehtävien merkitys

Ennakkotehtävien avulla pajaan tuodaan rakennetta ja jotain konkreettista osaamista aiheeseen. Usein myös pajaan ennakkotehtäväksi valitaan kirja, joka kaikkein pajassa olijoiden on pitänyt lukea. Pajoissa ideana on jakaa muiden läsnäolijoiden kanssa omaa tietoa ja kokemuksia ja ajatuksia ja yhdistää ne ryhmäajatteluksi. Useissa pajoissa ei myös ole ennakko tehtävää ja yleensä silloin niissä on jotain konkreettista tai teoriapohjaista osuutta. Jossain pajoissa ei ole ollenkaan tällaista osuutta, mutta ne ovat usein enemmän päätöspajoja tai kokemuspajoja missä ja opitaan toisten kokemuksista tai ryhmä opitaan.

Pajan valmistelun vaikutus

 

Tässä kevään ja syksyn aikana olen nähnyt jo eron hyvin valmistelujen ja huonommin valmistelujen pajojen välillä. Yleensä pajan valmistelu vaikuttaa siihen kuinka informatiivinen paja on, kuinka hyvä fiilis pajan jälkeen jää ja kuinka nopeasti aika kului pajassa. Kaikista pitkästyttävämpiä pajoja ovat ne, joilla ei ole tiettyä suuntaa rakennetta tai todella huonosti organisoitu tai valmisteltu. Kuitenkin paja kestää aina 4 tuntia ja valmistelu vaikuttaa siihen kuinka pitkältä se aika tuntuu. Jos aika tuntuu todella pitkältä ja tuntuu että pajasta ei jää mitään käteen tuntuu se ihan hukatulta ajalta. Varsinkin jos on paljon projekteja ja muuta tehtävää pajoja on kuitenkin 2 kertaa viikossa. Emme voi valittaa pajojen huonoudesta, xjos emme tee asialle mitään.

Pajojen kehitys Flyynassa

 

Olen huomannut selkeän kehityksen Flyynan pajoissa keväästä lähtien. Jos vertaisi pajaa keväällä ja nyt syksyllä huomaisi ihan todella ison eron ja tulisin 100 % mieluummin pajaan nyt syksyllä, jos tulisin ensikertalaisena pajaan. Pajat ovat syksyllä alkaneet tuomaan paljon enemmän tarjoavaa sisältöä. Myös pajoihin käytetty aika ei tunnu enää niin turhalta. Nyt ymmärrän paremmin miksi pajoihin käytetään aikaa ja miten opimme niistä. Olemme myös paljon keskustelleet pajojen sisällöstä ja että haluamme niistä paljon antoisampia yrityksellemme. Totta kai onhan meidän täytynyt parantua pajojen järjestämisessä. Ehkä näemme ensi vuoden pinkuissa samanlaista paja pohdintaa ensi vuonna ja odotan innolla näkeväni heidän kehittyvän pajojen pidossa. Saattaisin jopa käydä ristipölyttämässä heidän pajassansa.

 

Mitä pajat ovat minulle opettanut

olen oppinut pajoissa paljon itsestäni. Olen aina pitänyt itseäni todella sosiaalisena ja puheliaana ihmisenä. Pajoissa on huomannut paljon muiden kautta, kuinka erilaisia persoonia on. Ja olen huomannut olevani aika keskivertoa, en ole pajoissa yleensä puheliain, mutta en todellakaan hiljaisin.

Kuuntelun taito on kehittynyt todella paljon pajojen avulla. Olen huomannut kuuntelevani tarkasti muiden sanomisia pajoissa, miettinyt päässäni asiaa ja kirjottanut ylös muistiinpano välineisiin pohdinnat. Keskustelun kuunneltua tuon usein minun mietteeni muistiinpano välineistä vielä keskusteluun.

Pajojen jatkuva kehitys

 

Odotan innolla, mihin pajat kehittyvät tulevaisuudessa. Kehitys kaari on ollut jatkuvassa nousussa nyt syksyn ajan ja odotan todella innolla, miltä pajat näyttävät viimeisenä opiskeluvuotena. Saa nähdä mihin pajojen kehitys meidät vie yrityksenä.

lähteet

https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/dialogi-ja-dialogisuus Verkkosivu. 2021. Viitattu 7.12.2023

https://www.valtiolla.fi/valoa/tutki/tyokalupakki/dialogi/  Verkkosivu. Viitattu 7.12.2023

Opiskelija Proakatemiassa

Kommentoi