Tampere
30 May, Thursday
20° C

Proakatemian esseepankki

Minä, asiantuntijaKirjoittanut: Sanni Hujanen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.
Saawan syyskuisessa pajassa aiheena oli siis saawalaiset asiantuntijoina. Käänsimme katseemme ensi kevääseen ja pohdimme yhdessä saawalaisten tulevia uria. Ennakkotehtävänä oli valmistella 2-3 minuutin hissipuhe itsestä asiantuntijana. Hissipuheen sai tehdä joko yrittäjän näkökulmasta, jolloin pitch tapahtui asiakkaalle, tai työnhakijan näkökulmasta, jolloin pitch tapahtui työhaastattelijalle. Tässä oma puheeni ladattuna blogiesseen muotoon.
Minkälaisia taitoja tulevaisuuden työelämä tulee tarvitsemaan?

Tätä pohdin, kun jätin taakseni vuosien kokemuksen elokuva- ja tv-alalla ja lähdin opiskelemaan uudestaan. Mitä taitoja kannattaa nyt opiskella, että mulle löytyy varmasti hommia valmistumisen jälkeen? Kolme vuotta on kulunut siivillä ja nyt olenkin siinä valmistumisen kynnyksellä pohtimassa seuraavia askeleita.

Viimeisen kolmen vuoden aikana olen oppinut, että työelämä tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan entistä enemmän innovatiivista ajattelua ja toimintaa sekä yhteistyötä eri tahojen välillä. Myös kestävyys on tärkeää nivoa koulutusjärjestelmiimme entistä vahvemmin, jotta pystymme suojelemaan ympäristöä ja ylläpitämään kansanterveyttä.

Euroopan komissio on asettanut ympäristökestävyyden edistämisen yhdeksi oppimisen tärkeimmistä tavoitteista lähivuosina (GreenComp framework 2022). Näitä kestävyystaitoja ovat GreenComp-viitekehyksen mukaan:

  • kestävyysarvojen ilmentäminen 
  • kestävyyden monitahoisuuden hallinta
  • kestävien tulevaisuuksien visiointi
  • kestävyystoiminta

Näihin taitoihin liittyy olennaisesti myös esimerkiksi järjestelmälähtöinen ajattelu, kriittinen ajattelu, ongelman rajaaminen, tutkiva ajattelu, yhteistyötaidot ja yksilön aloitteellisuus. Toisaalta myös yrittäjämäinen ajattelutapa on entistä tärkeämpää tulevaisuudessa.

Nämä onkin teemoja, joiden parissa oon viettänyt viimeiset kolme vuotta opiskellessani yrittäjyyttä ja tiimijohtamista Proakatemiassa.  Koko opintojeni ajan olen keskittynyt kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan teemoihin ja kehittänyt sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, jotka tukevat kestävää elämäntapaa, työtä ja toimintaa. Näitä taitoja ovat esimerkiksi tutkiva ajattelu, kestävyysosaaminen, järjestelmälähtöinen ajattelu ja innovointitaidot.

Sen lisäksi olen edistänyt kestävän yrittäjyyden kulttuuria meillä Proakatemialla. Perustettiin mm Sustainable Business -osasto, jonka tarkoitus on auttaa Proakatemian tiimiyrityksiä toimimaan liiketoiminnassaan vastuullisemmin. Olemme järjestäneet Sustainable Business -osaston kanssa Proakatemian opiskelijoille esimerkiksi erilaisia työpajoja kestävyysteemoihin liittyen ja liitimme kestävän yrittäjyyden myös osaksi Proakatemian strategiaa.

Opiskelun ohella olen myös työllistänyt itseni tiimivalmentajana näiden teemojen parissa. Referenssinä työkokemuksesta nostan esiin Responsibility & Ethics in Business -kurssin, jonka pääsin suunnittelemaan ja toteuttamaan Proakatemian ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille. Kurssi koostui kymmenestä kolmen tunnin lähikerrasta, joilla jokaisella lähikerralla käsittelimme eri teemaa. Teemoja olivat muun muassa planetaariset rajat, kiertotalous, liiketoiminnan etiikka sekä kestävä markkinointi. Työtehtäviini kuului kurssin sisällön suunnittelu, lähikertojen valmistelu ja valmentaminen, oppimateriaalien tekeminen sekä opiskelijoiden esseiden ja ryhmätöiden arviointi.

Teemoja, jotka ovat lähellä sydäntäni ovat mm: kestävä kehitys, yritysvastuu, nuorten kanssa toimiminen sekä koulutus. Minua motivoi erityisesti mahdollisuus olla mukana luomassa kestävyyttä koskevia oppimismahdollisuuksia. Laaja ymmärrykseni globaalin talouden, kestävän kehityksen ja yritysvastuun teemoista sekä kokemukseni näihin teemoihin liittyvien työpajojen järjestämisestä antaa minulle hyvät edellytykset menestyä vastaavissa tehtävissä.

Vahvuuksiani ovat yrittäjämäinen asenne, huolellisuus, kyky etsiä tietoa ja soveltaa sitä käytäntöön sekä organisointitaidot. Olen kykenevä hoitamaan huolellista, pitkäjänteistä työtä ja tekijänä olenkin sitoutunut ja itseohjautuva. Vahvuusalueitani ovat yksityiskohdat ja laadun varmistaminen, mutta myös vuorovaikutus- ja tiimityötaidot, joita olen opiskellut paljon opintojeni aikana.

Uskon, että vahvuuksistani sekä kokemuksestani on paljon hyötyä organisaatioissa, joten nyt kannattaa napata asiantuntija mukaan remmiin ennen kuin joku muu ehtii ensin.

 

Lähteet:

Bianchi, G., Pisiotis, U., Cabrera Giraldez, M. GreenComp – Eurooppalainen kestävän kehityksen osaamiskehys. Bacigalupo, M., Punie, Y. (toimittajat), EUR 30955 FI, Euroopan unionin julkaisutoimisto, Luxemburg, 2022; ISBN 978-92-76-53203-3, doi: 10.2760/595099, JRC128040.

Reilumman ja kestävämmän maailman puolestapuhuja.

Kommentoi