Tampere
21 May, Tuesday
18° C

Proakatemian esseepankkiKirjoittanut: Ariel Cohen - tiimistä SYNTRE.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 9 minuuttia.

Sijoitusrahastot 

Esseen ideana on vertailla erilaisia rahastoja ja koota niistä kattava paketti joka tarjoaa lukijalle enemmän ymmärrystä eri rahastoista ja niiden eroista. 

Nordea premium kasvu – Yhdistelmärahasto 

 

Rahaston tavoitteet ja sijoituspolitiikka 

Rahaston tavoitteena on tarjota sijoittajille arvonnousua pitkällä aikavälillä ja suositeltu sijoitusaika on vähintään 5-vuotta. Rahastolla ei ole määritelty päättymispäivää.  

Rahasto on aktiivisesti hoidettu ja pääsääntöisesti keskittyy korko- ja osakesijoituksiin maailmanlaajuisesti. Vuonna 2023 rahasto sisältää 73,24 % osakkeita, 23,91 % korkosijoituksia ja 2,85 % vaihtoehtoisia sijoituksia. Eli rahaston idea on sijoittaa pääsääntöisesti osakemarkkinoille. Se noudattaa Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikkaa, eli ei sijoita mm. Fossiilisiin polttoaineisiin tai ydinaseisiin. Avaintietoesitteen mukaan enintään 45 % varoista voidaan sijoittaa joukkovelkakirjoihin, muita korkoa tuottaviin instrumentteihin ja osakkeisiin, mutta tällä hetkellä osakkeissa on 73,24 %, joten rehellisesti en ymmärrä tätä kohtaa.  

 

Riski-tuottoprofiili ja kulut 

Rahaston riskiluokaksi on asteikolla 1-7 määritelty 4, joka on keskiverto. Mahdolliset tappiot on siis määritelty keskiverron tasolle. Rahastoon ei kuulu turvaa markkinoiden kehityksen varalle, eli käytännössä koko sijoituksen on mahdollista menettää. Tuottoprofiili on laskettu 5 vuoden ajalle ja se on kategorioitu stressi (äärimmäinen markkinatilanne) -20,57 %, epäsuotuisaan -3,11 %, kohtuulliseen 6,71 % ja suotuisaan 9,73 % näkymään. Siihen on laskettu mukaan Nordean salkunhoitoon menevät kulut, jotka ovat 1,8 % vuosittain ja transaktiokulut mitkä ovat 0,15 %.  

 

Vertailuindeksi  

Rahasto on ottanut käyttöön vertailuindeksin 1.1.2023 ja pärjännyt siihen nähden kehnosti. Vuoden alusta vertailuindeksi on ollut 5,73 % ja rahasto on tuottanut 4,99 %.  

 

Suurimmat maantieteelliset alueet ja toimialat joihin rahasto on sijoittanut tarkasteluajankohtana 

Rahasto on sijoittanut suurimman osan Pohjois-Amerikkaan (41,42 %) ja Suomeen (12,99 %). Toimialoina suurimmat ovat teknologia, rahoitus ja teollisuustuotteet.  

 

Rahasto-osuuden arvon kehitys   

Rahasto on perustettu vuonna 2008 ja kehitys 2023 vuoteen saakka on ollut 110,9 %. 

 

Tärkeimmät salkunhoitajan huomiot 

Toukokuu oli hyvin tapahtumarikas kuukausi, jossa tapahtui useita merkittäviä asioita taloudellisessa maailmassa. Yhdysvaltain paikallispankit aiheuttivat huolta sijoittajien keskuudessa, kun niiden tilanne herätti epävarmuutta. Samalla keskuspankit jatkoivat koronnostojaan, mikä vaikutti markkinoiden odotuksiin ja reaktioihin. Lisäksi Yhdysvaltain velkakattoneuvottelut lähestyivät takarajaansa, mikä herätti epävarmuutta ja aiheutti levottomuutta markkinoilla. 

Teknologiasektori sen sijaan kukoisti, kun markkinat innostuivat tekoälystä. Tämä johti vahvaan nousuun teknologiasektorilla. Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen loi niukasti positiivisen näkökulman eurosijoittajille. Vaikka korot olivat nousussa, kasvuosakkeet menestyivät selvästi paremmin kuin arvo-osakkeet. 

Ylipaino Yhdysvaltain teknologiasektorilla oli positiivinen tekijä rahaston kehitykselle toukokuussa. Tekoälybuumi siivitti koko teknologiasektorin yli 12 prosentin nousuun. Toisaalta kotimaiset osakkeet, erityisesti Nesteen ja Koneen vetämänä, laskivat 5,5 prosenttia, mikä vaikutti negatiivisesti rahaston kehitykseen. Korkosijoituksista euroalueen valtionlainat vaikuttivat positiivisesti, kun taas amerikkalaiset korkeamman luottoluokituksen yrityslainat vaikuttivat negatiivisesti. 

Tärkein muutos tapahtui lisäsijoituksena teollisesta automaatiosta hyötyviin yhtiöihin, mikä kasvatti teollisuussektorin painoa salkussa. 

 

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyvin aktiivisesti hoidetun salkun, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti korko, sekä osakemarkkinoille. Sijoittajalle, joka haluaa vastuullisen ja kohtalaisen vähäriskisen salkun.  

 

Rahasto – https://www.nordea.fi/henkiloasiakkaat/palvelumme/saastaminen-sijoittaminen/rahastot/rahastot-nyt.html?isin=FI0008802251 

Säännöt – https://www.nordea.fi/Images/58-104834/yhteiset-saannot-fi-04042016.pdf 

Avaintietoesite – https://docs.fundconnect.com/GetDocument.aspx?clientid=i1g0xyvk-ztaq-jdr2-cm3y-0sshe4ukztmc&Isin=FI0008802251&lang=fi-FI&type=PRIIPS%20KID&save=False 

Kuukausikatsaus – https://www.nordea.fi/henkiloasiakkaat/palvelumme/saastaminen-sijoittaminen/rahastot/rahastot-nyt.html 

 

 

OP-Rohkea yhdistelmärahasto 

 

Rahaston tavoitteet ja sijoituspolitiikka 

OP-Rohkea on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa pääasiassa maailman osakemarkkinoille ja osittain maailman korkomarkkinoille. Perustilanteessa 80 % rahaston varoista sijoitetaan osakemarkkinoille ja 20 % korkomarkkinoille. Osakesijoitusten osuus voi vaihdella 70–100 %:n välillä ja korkosijoitusten osuus 0–30 %:n välillä. 

Rahasto toteuttaa sijoituksensa pääasiassa muiden rahastojen avulla. Rahasto hajauttaa sijoituksensa laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin, koska se toteuttaa sijoituksensa pääasiassa rahastojen kautta. Rahaston vertailuindeksi koostuu useiden indeksien yhdistelmästä, ja vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä. 

OP-Rohkea pyrkii aktiivisella ja rohkealla sijoittamisella saavuttamaan paremman tuoton kuin vertailuindeksi pitkällä aikavälillä. 

Rahasto ottaa yleensä merkittävää aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta. 

Suositeltu sijoitusaika on 6-vuotta 

 

Riski- tuottoprofiili 

Vaikka rahaston nimi on “rohkea”, riskiluokitus on 4/7. Riski on siis keskimääräinen, eikä niinkään rohkea. Asiantuntijoiden mukaan rahasto karttaa suurempaa riskiä lisäämällä korkosijoituksia salkkuun ja siirtämällä varoja pois Euroopan markkinoilta.  

 

Rahaston kulut  

Rahastoon kuuluu irtautumiskulut 0,50 % sijoituksesta, hallinnollisia kuluja 1,62 % vuosittain ja liiketoimintakuluja 0,2 % vuosittain.  

 

Vertailuindeksi 

Kuten jo aiemmin mainittu, rahaston vertailuindeksi koostuu useasta eri indeksistä. Tarkemmat tiedot ilmeisesti löytyvät rahastoesitteestä, mitä en jostain syystä mitenkään löytänyt. Rahasto on pärjännyt vertailuindeksin kanssa kohtalaisen hyvin, ottaen huomioon, että siihen on laskettu kulut mukaan. 10 vuoden kehityksessä rahasto on tuottanut 5,8 % vuosittain ja indeksi on ollut 8,8 % 

 

Suurimmat maantieteelliset alueet ja toimialat joihin rahasto on sijoittanut tarkasteluajankohtana 

 

Rahasto on sijoittanut suurimman osan Yhdysvaltoihin (40,3 %) ja Japaniin (7,8 %). Suurin toimiala on teknologia ja suurin omistus on Apple Inc. (2,8 %) 

 

Rahasto-osuuden arvon kehitys   

Rahasto on perustettu vuonna 1998 ja siitä asti tuottanut yhteensä 372,11 %. Viimeisen 10 vuoden kehitys kulujen jälkeen vuosittain on ollut n. 5,8 %.  

 

Tärkeimmät salkunhoitajan huomiot 

Rahaston tuotto kesäkuussa oli 1,82 % ja alkuvuodesta saakka 6,52 %.  

Rahaston kehitys oli positiivista kesäkuussa ja alkuvuoden tuotto onkin jo hyvällä tasolla. Sijoittajan perinteinen nyrkkisääntö ”Sell in May and go away” ei tällä kertaa toiminut, kun osakemarkkinat jatkoivat vahvaa lentoaan kesäkuussa ja kaikki päämarkkinat kohosivat korkeammille tasoille kuun aikana. Kovinta nousua nähtiin jälleen kerran Yhdysvalloissa, mutta euron voimakas vahvistuminen leikkasi tällä kertaa osan eurosijoittajan tuotoista. Korkojen nousu heijastui negatiivisesti tuottoihin valtiolainojen ja yrityslainojen osalta. Muissa korko-omaisuusluokissa nähtiin kuitenkin positiivisia tuottoja kuun aikana. 

Kesäkuussa rahastoon tehtiin useampia muutoksia. Euroopan sisällä kasvatettiin painoa Manner-Euroopan osakemarkkinoilla ja kevennettiin painoa Suomessa ja Pohjoismaissa. Kehittyvien markkinoiden lohkossa ostettiin kuun aikana lisää intialaisia osakkeita ja kevennettiin painoa pienissä Kehittyvän Aasian markkinoissa. Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla kasvatettiin painoa tasapainotetussa indeksissä ja myytiin laajaa indeksiä. Korkosijoituksissa tehtiin pieniä muutoksia yrityslainaosiossa, jossa lisäsimme eurooppalaisten yrityslainojen painoa amerikkalaisten kustannuksella. 

Tekoäly nosti kursseja alkuvuodesta, mutta yritysten tuloskasvuennusteet eivät nousseet samassa. Reaalitalouden taantumariskit ovat yhä koholla, kun työllisyystilanne on alkanut heiketä. 

Rahasto välttää riskejä ja nyt on lisännyt enemmän korkosijoituksia salkkuun. Erityisesti alipainottaen Euroopan markkinoita.  

 

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyvin aktiivisesti hoidetun salkun, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti korko, sekä osakemarkkinoille. Sijoittajalle, joka haluaa vastuullisen ja kohtalaisen vähäriskisen salkun. 

 

Rahasto – https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/saastot-ja-sijoitukset/rahastot/kaikki-rahastot/op-rohkea?cmpid=.havarho.1.textlink.google.sem.op_rohkea_bra_op%20rohkea.ha_jn_rahastosaastaminen 

Säännöt- https://www.op.fi/tac?did=HeSaa0000003793&cs=cb4be2115f4a79309beb3282eeaabb467448f12d02d42ad7b9dffb186778a984 

Avaintietoesite- https://www.op.fi/tac?did=Hesaa0000005894&cs=cfc86e661e21ff069f0bbd36914c84d4833b28f2feefcbbb3c787bda331bb09c 

Kuukausikatsaus- https://www.op.fi/tac?did=HeSaa0000004330&cs=a3e4bf13d91eb1c7c5781c680250d695f9854097857797511ff83303765090d5 

 

Nordnet indeksirahasto – Teknologia 

 

Rahaston tavoitteet ja sijoituspolitiikka 

 

Rahasto pyrkii seuraamaan MSCI World Information Technology Index -indeksin Yhdysvaltain dollarin määräistä nettokokonaistuottoa. Rahastoa hallinnoivat Nordnet Fonder AB ja J.P. Morgan Mansart Management Limited yhteistyössä. Nordnet vastaa sijoitusten valinnasta ja Mansart rahaston yleisestä sijoitustoiminnasta sekä suorasta altistumisesta indeksille.  

Rahasto sijoittaa passiivisesti Nordnetin neuvojen mukaisesti joko Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden joukkovelkakirjoihin tai kehittyneiden markkinoiden yritysten liikkeeseen laskemiin osakesidonnaisiin tai muihin arvopapereihin, jotka omaavat oman pääoman ominaisuuksia. 

Indeksi, jonka tuottoa rahasto seuraa, on MSCI World Information Technology Index. Se koostuu MSCI World Index -indeksiin sisältyvistä yrityksistä, jotka kuuluvat informaatioteknologiasektoriin. Indeksi edustaa suurten ja keskisuurten yritysten markkinoita 23 kehittyneessä maassa. 

Rahaston odotetaan normaaleissa markkinaolosuhteissa saavan aktiiviriskin, eli tuottojen volatiliteettierojen, olevan enintään 1 prosentti. Aktiiviriskin syitä voivat olla esimerkiksi kassavirtojen ja sijoituspääoman viivästyminen sekä swap-järjestelyistä aiheutunut varojen puute. 

Suositeltu sijoitusaika on 5-vuotta.  

 

Riski-tuottoprofiili 

 

Rahaston riskiprofiili on korkea. Nordnetin riskiasteikolla se on saanut luokituksen 6/7, eli rahastossa on suuret riskit. Tulevat tappiot minkä rahasto voi kokea, ovat arvioitu olevan korkeita ja markkinatilanne vaikuttaa erityisen paljon kehittäjän kykyyn maksaa sijoittajalle takaisin.  

Rahaston volalititeetti on huimat 28,68, eli tuotto heittelee paljon keskituoton ympärillä. Sijoitus voi nousta nopeasti, mutta myös laskea yhtä nopeasti.  

Alfa luku on –0,854, eli rahasto ei ole pärjännyt vallan mainiosti muita saman riskitason omaavia salkkuja vastaan.  

 

Rahaston kulut  

 

Rahastossa on juoksevia kuluja 0,49 %, mitkä vähennetään päivittäin rahaston tuotosta ja hallinnointikuluja saman verran, mitkä vähennetään vuosittain rahaston arvosta. Muita kuluja Nordnetillä ei ole.  

 

Vertailuindeksi 

 

Kuten aiemmin mainittu, rahasto seuraa MSCI World Information Technology Indexiä ja on voittanut sen vahvasti 9,3 %.  

 

Suurimmat maantieteelliset alueet ja alat mihin rahasto on sijoittanut 

Rahasto on suurimman osan sijoituksistaan kohdistanut Yhdysvaltojen markkinoille (88,41 %) ja Eurooppaan vain 5,18 %. Nimensä mukaisesti sen suurin sektori on teknologia (99,38 %) ja suurin yksittäinen omistus Apple Inc (24,3 %) 

 

Rahasto-osuuden arvon kehitys   

Rahasto on perustettu 1.5.2020 ja siitä asti noussut 28,77 % yhteensä. N. 2 vuoden aikana. Rahasto on kehittynyt positiiviseen suuntaan lähes kuukausittain.  

 

Tärkeimmät salkunhoitajan huomiot 

 

Rahastoa hallinnoi Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, eikä heiltä ole tullut mitään huomioita. J.P Morganin sivulta löytyy vuosittainen katsaus ja tilinpäätös, joka on 248 sivuinen dokumentti kohtalaisen hankalalla Englannilla kirjotettuna. En osaa siitä eritellä tärkeimpiä huomioita. 

 

Rahasto sopii sijoittajalle, joka ei pelkää ottaa riskiä tai on valmis kestämään suuretkin arvonvaihtelut. Salkussa on pelkästään osakkeita mikä tietysti nostaa riskin korkeemmalle.  

 

Rahasto – https://www.nordnet.fi/markkinakatsaus/rahastolistat/17496225-nordnet-indeksirahasto-teknologia 

Avaintietoesite – https://www.nordnet.fi/markkinakatsaus/rahastolistat/17496225-nordnet-indeksirahasto-teknologia 

Säännöt – https://www.nordnet.fi/fi/info/kaupankayntisaannot 

Vuosikatsaus – blob:https://www.jpmorganmansart.com/10122811-9b94-4540-a4a2-f0d7d7f91f06 

 

 

Handelsbanken USA index criteria (A1 EUR) 

 

Rahaston tavoitteet ja sijoituspolitiikka 

 

Rahasto on indeksirahasto, jonka tavoitteena on mahdollisimman tarkasti seurata Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned US Index NTR -indeksiä. Rahasto toimii passiivisesti, eli sen hallinnointi perustuu indeksin sijoitussääntöjen mukaiseen salkun rakentamiseen ja sen pyrkimykseen toistaa indeksin tuottoa mahdollisimman tarkasti. 

Indeksi koostuu suurista ja keskisuurista USA:n pörssissä noteeratuista yhtiöistä, joissa on huomioitu vastuullisuusvaatimukset. Indeksin valintakriteerit keskittyvät hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja sen tavoitteena on tukea Pariisin ilmastosopimuksen pitkäjänteisiä ja globaaleja tavoitteita. Yhtiöt valitaan ja painotetaan siten, että indeksisalkun kasvihuonepäästöt ovat linjassa näiden tavoitteiden kanssa. 

Lisäksi indeksin vastuullisuusvaatimus edellyttää, että yhtiöt, jotka ovat todistetusti rikkoneet kansainvälisiä normeja, aiheuttavat merkittävää haittaa ilmastotavoitteille tai toimivat kiistanalaisilla toimialoilla, eivät sisälly indeksiin. Tämä tarkoittaa, että indeksissä painotetaan vastuullisesti toimivia yrityksiä ja jätetään pois ne, joiden toiminta ei ole sopusoinnussa vastuullisuuden periaatteiden kanssa. 

 

Osuuksia voi myydä pois normaalitapauksissa kaikkina pankkipäivinä ja rahasto voi myös sijoittaa johdannaisiin, kuhan se ei nosta riskitasoa muuten, kuin marginaalisesti. 

 

Riski-tuottoprofiili 

 

Tämä rahasto kuuluu luokkaan 4/7, mikä tarkoittaa keskiverto riskiä liittyen osuuden arvon vaihteluun. Ajan myötä rahaston riskiluokitus voi muuttua sekä ylös- että alaspäin. Tämä johtuu siitä, että luokitus perustuu historialliseen tietoon, joka ei ole takuu tulevasta tuotto/riskitasosta.

Rahasto sijoittaa osakkeisiin, jotka ovat pörssissä noteerattuja ja tunnetaan korkeasta riskitasostaan, mutta samalla ne tarjoavat myös mahdollisuuden korkeampaan tuottoon. 

Rahasto sijoittaa ainoastaan osakkeisiin sekä pelkästään yhdelle maantieteelliselle alueelle mikä lisää huomattavasti riskiä.  

Rahaston Morningstar-luokitus on 5 tähteä.  

 

Rahaston kulut 

Rahastossa on hallinnollisia kuluja 0,2 % vuosittain ja liiketoimintakuluja 0,02 % vuosittain.  

 

Vertailuindeksi 

 

Rahaston tavoitteena on pyrkiä seuraamaan Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned US Index NTR -indeksiä mahdollisimman tarkasti. Tämä tarkoittaa sitä, että rahasto pyrkii jäljittämään indeksin tuottokehitystä ja salkun rakennetta niin tarkasti kuin mahdollista. 

 

Suurimmat maantieteelliset alueet ja toimialat 

 

Rahasto on sijoittanut 99,9 % varoistaan Yhdysvaltalaisiin osakkeisiin.  

 

Rahasto-osuuden arvon kehitys   

 

Rahaston 10-vuoden kehitys on ollut hurjat 266,87 %, kohtalaisen tasaisella nousulla. 2020 taantuma vaikutti rahastoon, mutta rahasto on palautunut siitä hyvin. 

 

Tärkeimmät salkunhoitajan huomiot 

 

Vuoden 2022 alkupuolisko on ollut rahoitusmarkkinoilla maailmanlaajuisesti haastava ajanjakso, jota leimasivat merkittävät laskusuhdanteet. Vuosi alkoi inflaation nousuhuolien vallitessa, kun maailma toipui pandemian kourista. Kuukausien kuluessa inflaatio jatkoi nousuaan, koska maailmantalouden elpymisen ja toimitusketjujen häiriöiden aiheuttama kysynnän kasvu johti hintojen nousupaineeseen. 

Tilannetta pahensi Venäjän hyökkäys Ukrainaan, joka aiheutti geopoliittisia jännitteitä ja toimitushäiriöitä muun muassa energia- ja maatalousaloilla. Historiallisen korkea inflaatio monilla alueilla johti odotuksiin keskuspankkien, erityisesti Yhdysvaltain keskuspankin, koronnostoista. Nämä odotukset vaikuttivat osaltaan markkinakorkojen nousuun ja vaikuttivat kielteisesti sijoittajien osakkeita kohtaan tunnettuun mielialaan, mikä johti osakemarkkinoiden laskuun. 

Yhdysvaltain keskuspankki on nostanut ohjauskorkoaan jo kolme kertaa tänä vuonna. Vuoden jälkipuoliskolla keskusteluissa keskitytään todennäköisesti hintojen nousun ja korkeampien korkojen odotettuihin vaikutuksiin talouskasvuun ja yritysten kannattavuuteen. Korkeat energian ja elintarvikkeiden hinnat vähentävät kotitalouksien kulutuskapasiteettia, kun taas yritykset kohtaavat haasteita korkeampien tuotantopanosten hintojen ja nousevien palkkakustannusten vuoksi. Tämä voi johtaa voittoennusteiden tarkistamiseen alaspäin, mikä muodostaa riskin markkinoiden odotuksille. 

Haasteista huolimatta osakemarkkinoiden arvostuksista on tullut houkuttelevampia vuoden alkupuoliskon laskun jälkeen. Energiasektori kehittyi vahvasti, kun taas puolustuskannalla olevat sektorit, kuten julkiset palvelut, perushyödykkeet ja terveydenhuolto, tuottivat paremmin kuin laajemmat markkinat. Tietotekniikka, kulutushyödykkeet ja viestintäpalvelut jäivät jälkeen. Latinalainen Amerikka oli vahva, kun taas Itä-Eurooppa kärsi Venäjän hyökkäyksen vaikutuksista. Myös Ruotsin markkinakehitys oli heikkoa tällä ajanjaksolla. 

Vuoden jälkipuoliskoa silmällä pitäen markkinoilla on odotettavissa epävarmuutta, kun sijoittajat etsivät tasapainoa inflaation, kasvuodotusten, yritysnäkymien ja arvostusten välillä. Haasteita ovat muun muassa kasvuvauhdin hiipuminen, kotitalouksien kustannusten nousu, tulosennusteiden tarkistaminen alaspäin ja korkea velkaantumisaste. Sijoittajien ei kuitenkaan pitäisi olla täysin yllättyneitä näistä haasteista. Markkinat ovat osittain hinnoitelleet nämä epävarmuustekijät, ja selkeämmät näkemykset saattavat tulla esiin, kun syksyllä saadaan lisää tietoa. 

Epävarmuuden keskellä tällaisessa markkinatilanteessa on usein sijoitusmahdollisuuksia. Aktiivisen rahastonhoidon lähestymistapa, jossa keskitytään korkealaatuisiin yrityksiin, joiden liiketoimintamallit ovat kestäviä ja jotka perustuvat rakenteelliseen kasvuun, voi olla menestyksekäs. Odotettavissa on jännittävä vuoden 2022 jälkipuolisko. 

 

Rahasto sopii sijoittajalle, joka ei pelkää ottaa riskiä tai on valmis kestämään suuretkin arvonvaihtelut pitkän aikavälin aikana. Salkussa on pelkästään osakkeita samalta maantieteelliseltä mikä tietysti nostaa riskin korkeimmalle. Sopii sijoittajalle, joka on valmis sijoittamaan vähintään 6-vuodeksi 

 

Rahasto – https://www.handelsbanken.fi/fi/henkiloasiakkaat/saasta-ja-sijoita/rahastot/vastuullinen-sijoittaminen/pankin-indeksirahastot 

Avaintietoesite – https://repository.modelity.com/SHB/reports/kid/ISIN_SE0006800140_fi_FI_last.pdf 

Säännöt – file:///C:/Users/DeLL/Downloads/Handelsbanken_USA_Indeksi_Criteria_Saannot%20(1).pdf 

Puolivuotiskatsaus – file:///C:/Users/DeLL/Downloads/Handelsbanken_Fonder_AB_1279_fi-FI_Puolivuosikatsaus_Full.pdf 

 

Rahastojen vertailu – Nordea premium kasvu – Yhdistelmärahasto & OP-Rohkea yhdistelmärahasto 

 

Nimensä mukaisesti, kyseessä on 2 eri yhdistelmärahastoa kahdelta eri rahastoyhtiöltä, mitkä ovat pankkeja tässä tapauksessa.  

Kummankin rahaston tavoitteena on tarjota sijoittajalle arvonnousua pitkällä aikavälillä. Nordealla suositeltu sijoitusaika on 5-vuotta ja OP:llä 6-vuotta. Kumpaankaan ei ole määritelty päättymispäivää ja rahastosta voi siirtää varat pois normaalitilanteessa pankkipäivinä. Kummatkin rahastot ovat aktiivisesti hoidettuja ja sijoittaa osake-ja korkomarkkinoille. Nordean rahasto sijoittaa hieman enemmän osakkeisiin, kuin OP.  

OP:n rahasto ottaa toisinaan merkittävää aktiiviriskiä, mitä taas nordea pyrkii välttämään. Kummassakin rahastossa on sama riskiluokka 4/7. Kumpikin rahasto karttaa riskiä ohjaamalla varoja osakkeista korkomarkkinoille ja molempien kuukausikatsauksissa, ne ovat siirtäneet varoja Euroopasta pois viime aikoina.  

Rahastoilla on hieman kulueroja. Nordeassa vuosittaiset salkun hoitamisesta tulleet kulut ovat yhteensä 1,8 % vuosittain ja 0,15 % transaktiokuluja jokaisesta transaktiosta (minkä määriä on mahdotonta määrittää). OP:n hallinnolliset kulut ovat yhteensä 1,82 % vuosittain ja irtautumiskulut 0,5 %, mitä taas Nordealla ei ole.  

Kumpikin rahasto on pärjännyt indeksiä huonommin, Nordea paremmin. Tietysti kummassakin vähennetään kulut ennen vertailua.  

Kumpikin rahasto on pääsääntöisesti ohjannut varansa Yhdysvaltoihin ja suurin toimiala on teknologia. Nordea on sijoittanut myös rahoitukseen ja teollisuustuotteisiin.  

Perustamisesta asti OP:n rahasto on tuottanut 261,21 % enemmän, kuin Nordean, mutta pitää pitää mielessä, että Nordean rahasto perustettiin 10-vuotta myöhemmin. Molemmat rahastot ovat tuottaneet vuosittain n. 4-6 % kulujen jälkeen.  

Kummankin rahaston kertomukset olivat kutakuinkin samanlaisia. Molemmissa laitettiin painoa enemmän Yhdysvaltojen markkinoille ja siirrettiin varoja pois Euroopasta. Rahastojen suurimmat omistukset olivat teknologiasektorilla, mikä kukoisti.  

Yhteenvetona kulut OP:llä ovat hieman pienemmät ja rahasto on historiallisesti tuottanut paremmin. OP:n kuukausikertomus myös oli monipuolisempi ja vaikuttaa, että sitä hoidetaan aktiivisemmin. Itse näistä kahdesta sijoittaisin OP:n rahastoon.  

 

Rahastojen vertailu Handelsbanken USA index criteria (A1 EUR) & Nordnet indeksirahasto – Teknologia 

 

Nimensä mukaisesti, molemmat rahastot ovat indeksirahastoja, eli salkunhoitaja ostaa rahastoon osakkeita samassa suhteessa kuin osakkeet ovat indeksissä. Rahasto ei ota aktiivista näkemystä osakkeista, eikä tee aktiivisesti kauppaa osakkeilla. Indeksirahaston osakkeiden painoja muutetaan vain, jos osakeindeksin koostumus muuttuu. Indeksirahastolla sijoittajat saavat pörssin keskimääräisen tuoton kuluilla vähennettynä.  

Nordnetin rahasto on puhtaasti teknologiasektorilla, kun taas handelsbankin rahaston tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja tukea Pariisin ilmastosopimuksen pitkäjänteisiä ja globaaleja tavoitteita. Handelsbankin rahasto tekee esitteessään erittäin selväksi, ettei sijoita yrityksiin, ketkä eivät toimi heidän arvojen mukaisesti. Indeksissä painotetaan vastuullisesti toimivia yrityksiä ja jätetään pois ne, joiden toiminta ei ole sopusoinnussa vastuullisuuden periaatteiden kanssa. Nordnetin rahastoa ei suuremmin kiinnosta.  

 

Molemmilla rahastoilla suositeltu sijoitusaika on 5-vuotta.  

Handelsbankin rahaston riskiluokka on 4/7, kun taas Nordnetin 6/7, eli riskissä on huomattava ero näiden kahden välillä. Molemmat sijoittavat pääsääntöisesti Yhdysvaltojen markkinoille mikä lisää riskiä. Nordnetin rahaston tarkoitus sijoittaa pelkästään teknologiaan mikä kasvattaa näiden kahden riskieroa.  

Handelsbankenin hallinnolliset ja liiketoimintakulut kulut ovat vain 0,22 % vuosittain ja Nordnetillä juoksevat kulut 0,49 % vähennetään päivittäin rahaston tuotosta ja toiset 0,49 % vuosittain. Nordnetillä on siis huomattavasti isommat kulut.  

 

Handelsbankin rahasto on ollut toiminnassa jo yli 10-vuotta, kun taas Nordnetin rahasto perustettiin vasta 1.5.2020. Nordnetin rahaston vuosituotto ollut 34,17 % ja Handelsbankenin 9,78 %. Puhutaan jo aika huomattavasta erosta. Nordnetin rahastossa on huomattavasti isompi riski mikä heijastuu valtavaan tuottoon.
 

Rahastojen suurimmat erot pähkinänkuoressa ovat kulut, riski, tuotto ja vastuullisuus. Tässä on kaksi hyvää esimerkkiä erilaisista rahastoista ja niiden välisistä eroista. Vaikka itselleni vastuullisuus on suuri tekijä, teknologiasektorin arvonnousu on ollut niin hurjaa, että se houkuttelee.  

 

Kommentoi