Tampere
22 May, Wednesday
7° C

Proakatemian esseepankki

Maken kihelmöivät tiimikysymykset!Kirjoittanut: Markus Vehmas - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Yhteisöohjautuvuus: yhdessäohjautuva tiimi
Karl-Johan Spiik
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Markus Vehmas

 

Maken kihelmöivät tiimikysymykset!

 

Kuuntelin “Yhdessä ohjautuva tiimi” -kirjan, koska halusin löytää vastauksia kysymyksiini tiimin ympärilllä. Huomasin nopeasti hommaan alettuani, ettei kaikkiin kysymyksiin vastauksia sieltä kirjasta löydy, vaan ne löytyvät meidän tiimimme sisältä ja omasta päästäni. Koitin myös löytää lisää tietoa psykologisesta turvallisuudesta ja löysinkin “Pelotta töissä – psykologinen turvallisuus työyhteisössä” verkkokirjoituksen ja diaesityksen, joista ammennan kysymyksiä vietäväksi Hurmokselle. Esseessä vastaan kysymyksiin, kuten mitä olen saanut opiskellessani Proakatemialla ja mitä olen itse miettinyt liittyen tiimin ja sen toimivuuteen mahdollisimman tehokkaasti. 

 

Miten jokainen tiimin jäsen löytää paikkansa ja toimii tehokkaasti siinä? 

 Meillä Hurmosta perustaessa tammikuussa oli kaikille selvinnyt jo oma Belbin tiimirooli, koska olimme sen jo syksyllä tehneet. Silloiselta nimeltään tiimimme “Dream team” haki vielä paikkaansa kaikilla osa-alueilla, joten myös tiimiroolit olivat hakusessa.  Nopeasti kuitenkin selvisi, että tiimiroolitesti ei kertonut täyttä totuutta meidän vahvuuksistamme yksilöinä, eikä tiiminä.  Nopeasti kuitenkin johtajahalukkaat löysivät paikkansa ja me muut jakauduttiin pienempiin tiimeihin. Itse olin todella hukassa, koska kaikki tapahtui niin nopeasti ja tammikuu oli yhtä sumua.  Olen itse yksi tiimimme plant-roolin saaneista, mikä meinaa sitä, että olisi tarkoitus kehitellä jatkuvasti uusia ideoita ja projekteja.  Eihän siitä mitään tullut uniongelmien ja kyseisestä asiasta stressaamisen takia. Nämä ongelmat on paperilla helppo korjata, mutta niin moni pieni asia vaikuttaa ihmisen unettomuuteen ja ilman nukkumista ihminen ei toimi alkuunkaan. Voin suositella kaikille henkisen selkärangan kasvatusta pienillä askeleilla ja panostamaan omaan hyvinvointiin.  Parhaiten tämä onnistuu nukkumalla hyvin ja säännöllisesti, syömällä ravitsevaa ruokaa ja tekemällä asioita joista löytää energiaa arkeen. Välillä pitää tehdä myös ikäviä ja haastavia juttuja, koska useasti ne johtavat parhaisiin kokemuksiin ja oppeihin.

 

Kuinka yksilön hyvinvointi näkyy tiimissä, entä toisinpäin? 

Tämä kysymys mietityttää vieläkin, kun en itsekkään tiedä mitenkä tiimiin vaikutti oma väsymyksestä ja stressistä johtuva aivosumuni. Itse huomasin päivien kulun muuttuvan, jos vahvoja persoonia tai vetäjiä oli muissa hommissa tai kipeänä.  Olimme kuin iso pomppupallo, joka pomppi huoneesta toiseen vailla päämäärää tai keskittymistä, joku sanoisi sitä hurmokseksi. Koen että hyvinvoivana Hurmos saavuttaa mielettömiä asioita ja tiivistyy kovaksi moniosaajatiimiksi, jolle mikään ei ole mahdotonta. Se vaatii vain jokaiselle oman paikan löytämistä, oppimisen ilmapiirin ja yhteen hiileen puhaltamista. Nämä asiat on erittäin helppo kirjoittaa, sanoa, sopia, mutta hyvinvointi vaatii myös konkreettisia tekoja. Tiivis ja perhemäinen tiimi syö, nukkuu ja harrastaa yhdessä. Koen myös erittäin tärkeäksi lähentymisen yksilötasolla. Toki vaatii aikaa että 22 tiimiyrittäjää tutustuu toisiinsa ja löytää yhteisiä mielenkiinnonkohteita yksilöinä eikä tiiminä.

  

 Miten muodostetaan psykologinen turvallisuus tiimin sisällä? 

Psykologisella turvallisuudella tarkoitetaan ilmapiiriä, jossa jokainen voi ottaa sosiaalisia riskejä eli tuoda omia tyhmiä ideoita esille, purkaa isojakin tunteita, kuten iloa, surua, vihaa ja rakkautta. Seurauksena tälle on se, että tiimi voi oppia, olla tehokkaampi ja kehittyä monella osa-alueella. 

Jo mökillä tiimin kanssa ollessa huomasin, kuinka tiivis porukka me olemme. Arkoja aiheita oli paljon, mutta niistä pystyttiin puhumaan ja tsemppaamaan toisiamme. Se loi minulle turvallisen olon ja uskon, että en ole yksin tämän ajatuksen kanssa. 

Etsin netistä lisää tietoa, koska kirjassa ei varsinaisesti puhuta psykologisesta turvallisuudesta, mutta koen, että tärkeänä osana on luottamus, josta kirjassakin puhutaan. Kirjailijan mukaan hyvässä tiimissä kuuluu vinoilla ja ottaa yhteen. Se me Hurmoksessa kyllä osataan!  

Tärkeimmät ohjeet kirjasta: 

  • Haasta ja kyseenalaista 
  • Työajan ulkopuolinen yhdessäolo 
  • Tutustutaan tiimin siviilielämään ja harrastuksiin. 

 

Koen että Hurmos on erittäin hyvässä vauhdissa näiden asioiden kanssa verrattuna moneen muuhun tiimiin ja organisaatioon, hyvä me! 

 (Spiik 2022, 39). 

 

Miten psykologisen turvallisuuden puutos näkyy tiimissä?

Tiimin  jäsenten mielipiteet siitä, mitä tapahtuu, jos epäonnistuu, ehdottaa uusia asioita tai kysyy tyhmiä kysymyksiä, kertoo siitä kuinka hyvä psykologinen turvallisuus tiimillä on. Jos tiimiläinen kokee tulevansa vähätellyksi tai naurunalaiseksi, saattaa hän peitellä asioita muilta tiimiläisiltä. Tälläisessa tilanteessa tiimi ja yksilö menettää oppimisen mahdollisuuden pelkästään sen takia ettei uskalleta:

  • Kysyä kaikissa tilanteissa
  • Kertoa tehneensä virheen
  • Tuoda “ugly baby” ideat esille
  • Haastaa toisia.

(Työterveyslaitos 2021, Pelotta töissä)

 

Arvojen ja tavoitteiden tärkeys  

 Tämä essee tulee hyvään aikaan, sillä pidin juuri tiimimme arvopajan. Arvot herättävät paljon kysymyksiä siitä mitä ne kullekkin yksilölle merkitsevät ja miten ne tulevat esille tiimissä. Ne myös herättävät tunteita ja joissain tapauksissa jopa kuohuvaa ja vauhdikasta keskustelua. Erittäin tärkeä on myös muistaa, että tiimin arvojen kanssa ei voi olla yksilön arvot ristiriidassa. Tästä kaikesta huolimatta totean, että Hurmokselle arvot ovat suhteellisen selkeät tässä kohtaa taivalta. Tänä toki saattaa johtua siitä, että Proakatemialle hakeutuu suhteellisen samanlaisen ideologian omaavia ihmisiä.  Yhteinen tavoite tietenkin on saavuttaa miljoonan liikevaihto, mutta koen, että meillä tulisi olla pienempiäkin yhteisiä tavoitteita ja välipysäkkejä, joita juhlia. Toivon, että nyt meillä olisi arvot, joita voidaan käyttää hyväksi hankalissa tilanteissa ja tiimin imagon rakentamisessa. Loppujen lopuksi ilman arvoja olemme vain 22 yksilöä samassa organisaatiossa, jota tiimiksi kutsumme.

 

Pohdinta 

Yllätyin siitä, kuinka montaa erilaista roolia on olemassa tiimissä ja siitä, kuinka tärkeitä ne kaikki ovat meille. Omaan rooliin tuli intoa omien siviiliasioiden kuntoon saamisesta ja kokeneen yrityskaverini tuomasta havainnosta liittyen ideointitaitooni. Positiivisuus vie pitkälle yrittäessä ja muussakin elämässä. Odotan innolla ja kauhulla sitä, miten Hurmos toimii, kun vastaan tulee isoja esteitä ja vastoinkäymisiä. Kuka ottaa vastuuta, kuka johtaa eteenpäin? Huomasin myös, että rooli ei määritä ihmistä tietylle paikalle tiimissä vaan kuvastaa tapaa toimia luonnollisesti vaikeissa tilanteissa. Ilmeisesti kukaan ei ole kieltänyt Motorolan käyttämistä esseen lopetukseen, siispä lopetan siihen.

Ensimmäinen kysymys on, mikä meni hyvin? Ensimmäiseksi yksilöesseeksi tämä oli mielestäni erittäin onnistunut. 

Toinen kysymys on, mikä meni huonosti? Välttelin liian pitkään kirjoittamista ja sitä kautta luon siitä itselle pelkotilan ja turhaa stressiä.

Kolmas on, mitä opin?  Älä pelkää kirjoittaa, älä mene aina helpoimman kautta, muista hengittää ja syödä.

Motorolan viimeisen kohdan kysymys on: mitä vien käytäntöön?  Pyrin viemään lisää positiivista energiaa niin Hurmokseen, kuin siviilielämään ja muistamaan, että olemme kaikki vain ihmisiä.  

  

  

Lähteet 

Spiik, K. 2022. Yhteisöohjautuvuus: Yhdessä ohjautuva tiimi. Äänikirja. Karlex 

https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/pelotta-toissa-psykologinen-turvallisuus-tyoyhteisossa 

Kommentoi