Tampere
28 May, Tuesday
23° C

Proakatemian esseepankki

Yhtenäinen tiimiKirjoittanut: Alejandro Ramirez Salinas - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Yhtenäinen tiimi

 

 

Johdanto

Olemme aloittaneet yhteisen taipaleen uuden tiimiyrityksemme kanssa. Niin kuin kaikissa tiimiyrityksissä alku on ollut hyvin pitkälti höntyilyä. Jokainen hakee omaa paikkaansa tiimin sisällä sekä hyväksyntää omille mielipiteille.

Tämä essee käsittelee tiimiytimisen mutamaa tärkeää moraalista arvoa, yrityskulttuuria sekä näkemyksiä ja kokemuksia, joita olen saanut arjessani. Vuosi on alkanut hyvin kiireisesti ja meillä on ollut paljon uutta opittavana. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että olemme toisiamme varten oppimassa ja tiimiytymisen kannalta olisi tärkeää saada jokainen osaksi tiimiä. Koen myös että mitä nopeammin tiimiläiset asettuvat ja tiimin sisälle ja omaksuvat omat roolinsa, niin sitä nopeammin tiimin projektit saavat alkunsa.

Psykologinen turvallisuus: Ilmapiiri, jossa on turvallista ottaa sosiaalisia riskejä sekä epäonnistua. ( ttl.fi. n.d.)

 

kunnioitus, arvostus ja luottamus

Uskon että psykologisen turvallisuuden sisimmän kuoren alla elää moraalinen arvo nimeltä kunnioitus. Muiden kunnioittaminen pitäisi mielestäni olla itsestään selvyys, jota pitää jatkuvasti osata pitää näkyvillä tiimin jokapäiväisessä toiminnassa. Uskon myös siihen, että muiden kunnioittaminen on taito, jonka jokaisen taitavan johtajan pitää hallita, jotta voi saada alaisistaan parhaimman potentiaalin esiin.

Tiimin sisäinen arvostus syntyy, kun tiimiläiset tuntevat toisensa ja alkavat yhdessä tekemään hommia. ”Me henki” hiljalleen sulautuu tiimin toimintaan ja muiden mielipiteet otetaan huomioon. Konkreettisia toimenpiteitä, jolla arvostusta voidaan tuoda esille ovat: 1. Osoita tukea muita kohtaan. 2. Älä jätä mitään hampaankoloon, eli ole rehellinen. 3. Juhlista onnistumisia. 4. Ota muut huomioon. 5. Tuokaa esiin epäonnistumiset ja käsitelkää ne yhdessä.  (Spiik 2022, 32).

Mielestäni toimenpide 2. on todella tärkeää tiimiytymisen kannalta, sillä siinä kannustetaan rehelliseen toimintaan. Rehellisyys on suuri tekijä psykologisessa turvallisuudessa ja lisäksi arvo, joka kannustaa tiimiä olemaan avoin.

Luottamus syntyy, kun keskeinen arvostus muuttuu luottamukseksi. Lisäksi tiimissä on hyvä ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa olla oma itsensä, epäonnistuminen ja palautteen antaminen ovat arkipäiväistä. Luottamusta syntyessä alkaa tiimin kesken syntymään tunnesiteitä, jotka voivat aiheuttaa kitkaa tai syvempiä tunteita. Lisäksi tiimin luottamusta tukee ylpeys kuulua tiimiin. (Spiik 2022, 39).

Kaiken kaikkiaan uskon luottamuksen syntyvän vastasilloin, kun tiimissä osataan yhdistää kunnioitus, arvostus, rehellisyys sekä muiden suvaitseminen.

 

 

 

Yhdessä epäonnistuminen

Onneksi tiimitoiminnassa ei tarvitse epäonnistua yksin. Vaikka virhe olisi jonkun itse aiheuttama niin pitää muistaa, että tiimi kantaa aina yhdessä vastuun onnistumisista ja epäonnistumisista.  Tiimi on tuki ja turva, johon voi tukeutua vaikeina aikoina, mutta tärkeää on myös antaa tukea muille. Tiimi voi menettää potentiaalinsa, jos se joutuu jatkuvasti kannattelemaan muita, siksi on tärkeää luoda yhteisö, jossa epäonnistuminen on turvallista ja sen käsittely on tehokasta. Jotta epäonnistumisista opittaisiin, niin se on tärkeä käsitellä oikein tiimin kesken. Jos tiimissä ei hyväksytä epäonnistumista, niin silloin emme uskalla poistua mukavuusalueeltamme, joka sitten on pois jokaisen oppimisesta ja itsensätuntemisesta.

On myös tärkeää kunnioittaa epäonnistumista ja muita tiimiläisiä. Tällä tarkoitan sitä, että on tärkeää epäonnistua niin, että olet antanut kaikkesi ja osoittanut sen, että yritit parhaasi ja annoit oman panostuksesi tiimille. Laiskuuden takia epäonnistuminen ei ole tavoitteellisessa toiminnassa hyväksyttävää. On myös ymmärrettävä, että epäonnistumiset ovat kehittymisen kannalta pakollisia.

Harvardin professori Amy Edmondson on luokitellut epäonnistumiset kahteen kategoriaan. on olemassa hyödylliset sekä epähyödylliset epäonnistumiset. Esim. tentissä epäonnistuminen johtuen sen takia, että et ole valmistautunut kokeeseen on epäonnistuminen, joka ei välttämättä opeta mitään. Hyväksyttävä epäonnistuminen on sellaista, jossa epäonnistut tavoitellessasi jonkun uuden projektin menestystä yms. ( Jalonen H, 2016)

Psykologiseen turvallisuuteen kuuluu opittujen epäonnistumisten salliminen.

 

Yhtenäisen kulttuurin rakentaminen

Kulttuurilla tarkoitetaan ryhmää, jossa toimintatavat on luotu ryhmän sisällä. Kulttuuria luodaan ryhmässä teoilla ja tekemättä jättämisten kautta. Merkitykselliset teot tekevät ryhmään kuuluvat ihmiset, tämän myötä se syntyy organisaatioon tietynlainen kulttuuri, eli yhteinen tapa toimia ja ratkoa asioita. Yrityskulttuurissa johtaja on tärkeässä roolissa, sillä kulttuuri rakentuu usein johtajan tekojen mukaan. (Luukka. P 2019, 31)

Yrityskulttuurilla tarkoitetaan toimintaa, jossa ryhmä toimii yhdessä ja ratkoo toimintansa ongelmat jollain yhteisellä opitulla tavalla. (Luukka 2019, 30)

Uskon siihen, että hyvin rakennettu yrityskulttuuri luo pohjan pitkäjänteiselle ja menestyksekkäälle toiminnalle.  Toivoisin myös, että voisimme tiimiyrityksemme kanssa rakentaa kulttuuria, jossa asiat hoidetaan sovituilla tavoilla ja toimintaa toteutetaan arvojen kautta. Yrityskulttuuri jossa moraaliset arvot ovat näkyvillä sekä toimintaa jossa asiat luodaan tekojen kautta.

 

Yhdessä eteneminen

Ota muut huomioon ja varmista, että kaikki ovat mukana tiimitoiminassa ja kaikilla on hyvä olla tiimissä. Näin ollen tiimin maksimaalinen potentiaali on saavutettavissa. Lisäksi on tärkeää, että kaikki pysyvät mukana, jotta tiimin avarakatseisuus ja monipuolisuus pysyy mukana. Tämä tukee myös sitä, että jokainen oppii ja tuntee olonsa tärkeäksi. Lisäksi se tukee suuresti ryhmän tiimihenkeä. Hyvä tiimihenki takaa taas sen, että toiminta pystyy toimimaan täydellä tehokkuudella ja epäonnistumiset ei hetkauta ryhmän itseluottamusta.

Mielestäni tiimien välinen kilpaileminen on kehittävää, mutta toivoisin kilpailun pysyvän muiden tiimien kanssa terveenä ja kannustavana. Tärkeä on keskittyä omiin ja tiimin asioihin sekä keskittää energiat asioihin, joihin voimme vaikuttaa.  On tärkeää asettaa tiimille yhtenäiset tavoitteet, jotta kaikki tietävät mihin pyrimme, lisäksi se antaa uskoa ja selkeyttä toiminnalle. Olisi myös hyödyllistä pilkkoa tavoitteet lyhytaikaisiin tavoitteisiin, sillä se konkretisoi toimintaa ja kannustaa tiimiä saavuttamaan tavoitteet.

 

 

 

 

Lopuksi vielä pieni muistutus että kaikki aikanaan, kunhan vain pysyy järki päässä ja mopo käsissä.

”Muistakaa hyvinvointi ja kohtuullinen tahti tekemisessä, niin loppu sujuu itsestään” (Spiik 2022, 58.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähteet

 

Spiik, K. 2022. Yhdessä ohjautuvatiimi. Verkkokirja. Karlex Oy.

Luukka, P 2019. Yrityskulttuuri on kuningas. Verkkokirja. Alma Talent.

 

Pelottaa töissä – psykologinen turvallisuus työyhteisössä. ttl.fi. Blogi. Viitattu 4.2.2023 https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/pelotta-toissa-psykologinen-turvallisuus-tyoyhteisossa#:~:text=Psykologisella%20turvallisuudella%20tarkoitetaan%20ilmapiiri%C3%A4%2C%20jossa,sen%20edist%C3%A4misest%C3%A4%20ty%C3%B6yhteis%C3%B6ss%C3%A4%2C%20my%C3%B6s%20et%C3%A4ty%C3%B6ss%C3%A4.

Epäonnistua voi sekä hyödyllisellä että haitallisella tavalla. Harrijalonen.fi. Blogi. Viitattu 4.2.2023

https://www.harrijalonen.fi/fi/blogi/epaonnistua_voi_seka_hyodyllisella_etta_haitallisella_tavalla

 

Kommentoi