Tampere
22 May, Wednesday
21° C

Proakatemian esseepankki

Arvonlisäveron vähennyskelpoisuusKirjoittanut: Jesse Vuori - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita artikkeleja
Yrityksen verotietopaketti 2022
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto 

 

Esseiden deadline-päivä lähenee. Vuosi 2022 on pian päättymässä. Päätimme lähteä pohdiskelemaan arvonlisäverotuksen ihmeellistä maailmaa. Valitsimme käsiteltäväksi aiheeksi arvonlisäverovähennykset. Käymme läpi, mitkä ovat vähennyskelpoisia kuluja yritykselle ja mitä huomioitavia seikkoja tiettyjen kustannusten kohdalla on hyvä ottaa huomioon. Tässä esseessä tuomme esiin nostoja liittyen korkojen, ajoneuvojen ja edustuskulujen vähennyskelpoisuuksia.

 

 Verotieto Oy:n kirjoittama “Yrityksen verotietopaketti 2022” sisältää kiehtovaa informaatiota verotuksesta. Jokaisen tiimiyrittäjän kannattaisi lukea kyseinen teos, koska verotuksessa tapahtuu jatkuvasti uusia muutoksia. Näistä muutoksista on usein hyvä tietää, sillä ymmärtämällä verotuksellisia uudistuksia pysyt aallonharjalla yrityksesi talouteen liittyvistä seikoista. Kyseinen verotietopaketti sisältää kattavasti vuoden 2022 keskeisimmät veromuutokset. 

 

 

 

 

Yrityksen arvonlisäverotuksen vähennys 

  

Normaali kuluttaja maksaa aina arvonlisäveron tuotteesta tai palvelusta. Arvonlisäveroa kutsutaankin myös kulutusveroksi. Arvonlisäveroa ei erikseen eroteta tuotteesta, mitä kuluttaja ostaa, vaan kuluttaja maksaa tuotteesta täyden hinnan. Toki arvonlisän osuus tulee silti näkyä kuitilla. Yrityksille taas saatetaan ilmoittaa monesti tuotteen tai palvelun hinta ilman arvonlisäveroa. Yrittäjän tulee maksaa tuotteesta arvonlisävero, mutta useilla yritysmuodoilla on olemassa mahdollisuus arvonlisäverovähennykseen. Arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa, mikäli yrityksesi liikevaihto tilikautena on alle 15 000 euroa. Vähäinen liiketoiminta on vapautettu verovelvollisuuksista hallinnollisista syistä. Vähäisellä liiketoiminnalla tarkoitetaan pienimuotoista ja satunnaista liiketoimintaa. (Verohallinto, 2 § 2 momentti)  

 

Vastaavasti verovelvolliset yritykset saavat pääsääntöisesti vähentää kaikki verolliset ostonsa, jotka liittyvät arvonlisäverolliseen toimintaan. Näin ollen kukin yritys tilittää valtiolle veron itse tuottamastaan arvonlisästä eli myyntihinnasta suoritettavan veron ja liiketoimintaa varten suoritettuihin ostoihin sisältyvän veron erotuksen. (Verotieto 2022, 126). Tuloverotuksen näkökulmasta vähennyksiä tehdään, jotta saadaan selville yrityksen verotettava tulos. Kun taas arvonlisäverotuksen kannalta vähennysoikeuden tarkoitus on se, että vero on vain kertaalleen kuluttajahinnassa, vaikka veroa onkin tilitetty tuotteesta vaihdannan joka vaiheessa. (Verotieto, 2022, 127) 

  

 

Miten alv-vähennys tehdään?  

 

Sanotaan, että ostat itsellesi uuden tietokoneen, mikä menee toimistotarvikkeisiin. Tietokoneen hinta on 1000 € + alv 24 eli 1240 €. Voit vähentää tietokoneen arvonlisäveron myynnin arvonlisäverovelasta, sillä se on liiketoimintaasi liittyvä vähennyskelpoinen kulu. Hankintojen alv-saamiset huomioidaan verotuksessa usein suoriteperusteisesti kuukausikirjanpidossa.  

 

Vähennysoikeus on näin ollen vain verollista toimintaa harjoittavilla yrityksillä ja yhteisöillä. Vähennysoikeus toteutuu siten, että liiketoimintansa varten verollisia tuotteita ostava yritys voi omasta myynnistään veroa tilittäessään vähentää tilitettävästä määrästä ostohintoihin sisältyneen veron. (Verotieto Oy 2022, 127). 

 

Verotuksessa voi vähentää melkeinpä kaikki kulut, mitkä liittyvät yrityksesi toimintaan. Esimerkiksi alkoholi, elektroniikka laitteet, vuokra, sähkö tai vaikkapa siivouskulut. Verotuksessa ei kuitenkaan voi vähentää tavanomaisia elantomenoja, kuten esimerkiksi asunnon vuokrameno, kodinhoito tai vaatetus menot. Henkilökohtaisia menoja ei voi laittaa firman vähennyksiin. Kyseessä onkin häilyvä ero siitä, mitä voi vähentää ja mitä ei. Onko se moraalisesti oikein hankkia työpaikkasi toimistoon kahvinkeitintä, joka menee suoraan kotiisi? 

 

 Korkojen vähennysoikeus

Vieraasta pääomasta aiheutuneet kustannukset, yleensä korkokulut, ovat lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia menoja. Korko on aikasidonnainen meno ja se pääsääntöisesti kirjataan sen verovuoden kuluksi, jolloin suoritus on tehty. Nettokorkomenot saa vähentää kokonaan siihen rajaan asti, kunnes korkotulot ylittäviä korkomenoja on etuyhteydessä oleville verovuonna 500 000 euroa ja muille, kuin etuyhteydessä oleville enintään 3 000 000 euroa. Koron vähentämisoikeus voi olla rajoitettu myös, kun nettokorkojen määrä on enemmän kuin 25% oikaistusta tuloksesta. Vähennyskelvottomia korkoja ovat esimerkiksi viive- ja viivästyskorko, yhteisökorko, jäännösveron korko sekä veronlisäys. (Verotieto 2022, 41-43)

 

 

Edustuskulujen vähennyskelpoisuus 

 

Henkilökuntajuhlien tai firman pikkujoulun aiheuttamien kulujen verovähennykset mietityttävät usein yrittäjiä. Voiko ne vähentää verotuksessa? Missä kohtaa tulee raja vastaan? 

 

Pääsääntöisesti juhlakulut ovat kokonaan vähennettävissä tuloverotuksen sekä arvonlisäverojen osalta. Tietyt edellytykset pitää täyttyä. Yrityksen on pakko määrätä juhlille tarkka aika ja paikka. Perjantain päätteeksi järjestettyjen pienen piirin juhlien kulut eivät siis kelpaa vähennyksiin. Juhlien on oltava avoimet koko henkilökunnalle tai vähintäänkin tietylle osastolle, mikäli kyseessä on isompi yritys. Juhlakulujen pitää mennä vain henkilökunnan puolesta eli yrityksen asiakkaat tai muiden kollegojen ystävät taikka puolisot eivät ole arvonlisäverovähennyskelpoisia. 

 

Edustusmenoissa kannattaa aina olla tarkka. Kaikki alkoholikulut voi toki vähentää, mutta niistä kannattaa pitää kirjaa. Kuitit kannattaa aina pitää tallella, riippumatta siitä onko kyseessä edustusmenot vai jokin muu.  

 

 

 

 

Ajoneuvon alv-vähennysoikeus 

 

Henkilöauton hankinnasta ja sen käytöstä saa vähennettyä arvonlisäveron, mikäli ajoneuvo on yrityksen omistuksessa. Henkilöautoa saa ajaa vain liiketoimintakäyttöä varten. Tämä tarkoittaa sitä, että oman kodin ja työpaikan välinen ajomatka ei mene läpi vähennyksistä. Vähäinenkin yksityiskäyttö voi poistaa vähennyskelpoisuuden. 

 

On toki mahdollista, että henkilöauto on todella vain vähennykseen oikeutettavassa käytössä, esimerkkinä yrityksen lähetin auto. Yrittäjän, joka tekee vähennyksen henkilöauton ostohintaan sisältyvästä verosta, on syytä aina varautua verottajan tiedusteluun auton käytöstä ja siitä, missä autoa on säilytetty. (Verotieto 2022, 21). 

 

Mitä jos ajoneuvoa ei ole hankittu yrityksen kautta? Arvonlisävero vähennyksiä voi tehdä, mikäli ajoneuvo on hankittu ajo-opetusta varten, myytäväksi tai vuokrattavaksi. Älä unohda täyttää ajopäiväkirjaa, sillä sen avulla erottelet verottajalle ajoneuvon työmatkat.  

 

 

Jos kyseessä kuitenkin on pakettiauto, saat tehtyä ajoneuvon osto- ja käyttökuluista alv-vähennykset liiketoimintakäyttöä vastaavalta osuudelta. Toisin kuin henkilöautoissa, yksityisajot eivät siis automaattisesti poista vähennysoikeutta kokonaan – näiden osuus vain napsaistaan pois. (etasku 2022). 

 

 

 

 

Lähteet: 

 

1.1.2021. Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti. Verkkosivu. Verohallinto. Luettu 7.12.2022 

Arvonlisäverottoman vähäisen toiminnan raja 15 000 euroa – vero.fi 

 

  1. Yrityksen vero tietopaketti. Verotieto Oy.

 

eTasku. 2022. ALV-vähennys yrityksen kuluista – mitä saa vähentää? Luettu 7.12.2022

https://www.etasku.fi/blogi/alv-vahennys-arvonlisaverosta/#yrityksen-auto

Kommentoi